Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Работа с системой Accel Eda

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ. стор. 1.Вступ.2 2.Конфігурація робочих параметрів.3 3.Виконання креслення.3 а) розміщення елементів; б) з’єднання елементів; в) інші команди; 4.Редагування.4 а) основні прийоми редагування; б) властивості елементу; в) розміщення тексту; г) інші команди; 5.Робота з шарами.5 6.Запис, відкриття та друк проекту6 Креслення електричної принципової схеми7 КР.7-091402.07.13.ПЗ Изм Лист № Документа Подпись Дата Разраб. 1.3.00 Курсова робота Системи автоматизованого проектування Лит. Лист Листов Провер. л 7 1. ВСТУП Системи автоматзованого проектування (САПР) являють собою принципово новій підхід до процесу розробки приладів та устаткування. Завдяки тому, що значна частина розрахунків та виконання багатьох однотипових функцій покладається на ЕОМ значно полегшуеться праця конструктора. Зберігання та відтворення проектів стає зручним та швидким. Застосовуючи передові технології, над розробкою певного проекту можуть працьювати декілька інженерів або навіть цілий інститут. Ці системи можуть використовуватися у будь-якій сфері виробництва. Не виключенням є радіоелектроніка, з великою кількістю компонентів та суворими законами струмів. У цій галузі створено багато програм (Elec ro ic WorkBe ch, MicroCap, Pcad, Accel EDA). Accel EDA – універсальна система проектування, яка дозволяє не тільки виконувати креслення принципових електричних схем, але і розробку монтажної плати з можливістю автоматичної оптимізації розташування провідників, а також створення нової бази даних компонентів. КР.7-091402.07.13.ПЗ Лист2 Изм Лист № Документа Подпись Дата Темою даной курсової роботи є робота в системі Accel EDA, точніше виконання креслення принципової електричної схеми. 2. Конфігурація робочих параметрів Пред тим, як розпочинати виконання креслення потрібно провести початкову конфігурацію робочих параметрів. Це робиться за допомогою меню Op io Co figure. Спочатку треба визначити розміри креслення (Workspace Size). В даному випадку всановлюємо формат А3. Далі обираємо систему виміру (U i s). Тут ми можемо обирати між mm (міліметри), i ch (дюйми) та mil (0,001 дюйма або 0,0254 міліметра). Обираємо значення mm. Для зручності, в меню Op io Grids встановлюємо розмір сітки, до якої будуть прив’язуватись компоненти креслення. Для невеликої схеми це значення можна обрати 2 або 3 міліметри. Рамку та штамп для обраного формату встновлюємо в Op io Shee s. На закладинці i les в пункті i le Block обираємо Selec і далі вказуємо ім’я потрібного файлу (файли стандартного оформлення мают розширення . l, і знаходяться в директорії i les). Якщо потрібного стандартного типу рамки немає (як правило його і нема), то її можна накреслити та записати в директорію i les вказавши розширення файлу . l. В системі Accel EDA база даних компонентів розділена по типу та функціональному призначенню компонентів на бібліотеки. Щоб мати можливість використовувати елемент схеми потрібно відкрити відповідну бібліотеку. Це робиться за допормоги команди меню Library Se up. Після того, як з’явилося вікно Library Se up натискаемо кнопу Add та обираємо потрібну нам бібліотеку (бібліотеки електронних компонентів знаходяться в каталозі Lib та мають розширення .l

ib). Обравши необхідні бібліотеки можна приступати до виконання самого креслення. 3. Виконання креслення. а) Основними елементами креслення є електронні компоненти (par ) та провідники (wire), за допомогою яких вони з’єднуються. Щоб помістити на креслення будь-який компонент виконуємо команду Place Par . Щоб обрати конкретний елемент потрібно на будь-якій частині робочого поля натиснути ліву клавішу миші. В розділі Library обираємо необхідну бібліотеку (якщо було відкрито більше ніж одна), а в розділі Compo e ame обираємо саме елемент. Кнопка Browse дає зображення компонента. В графі Value вказуємо номінал елемента. Графа RefDes потрібна для вточнення позиційного номеру єлемента (в основному це робиться автоматично). На закінчення натискаємо кнопку ОК. Тепер ми маємо змогу розставляти обраний нами єлемент по полю креслення, натискаючи кожного разу ліву клавішу. Для того щоб повернути елемент потрібно, не відпускаючи клавіші миші, натиснути кнопку &quo ;R&quo ;. КР.7-091402.07.13.ПЗ Лист3 Изм Лист № Документа Подпись Дата Кнопка”F” дозволяє зробити дзеркальне відображення обраного елементу. б) Для з’єднання компонентів використовується команда Place Wire. Для того, щоб з’єднати дві точки схеми потрібно підвести курсор до першої з них, натиснути ліву клавішу миші та на відпускаючи її перевести його до другої точки і відпустити клавішу. Щоб зафіксувати цей провідник потрібно натиснути та відпустити праву клавішу. Існує три види розположення провідників: будь-який (Or ho=A y), під кутом 90 градусів (Or ho=90), та під кутом 45/90 градусів (Or ho=45). Обрати ці режими можна за допомогою команди Op io Co figure в розділі Or hogo al Modes. Змінювати ці режими можна за допомогою клавіші &quo ;O&quo ;. В тому випадку коли наступний провідник перетинається з накресленим раніше та потрібно, щоб на місці перетинання було електричне з’єднання то необхідно на цьому місці відпустити і знову натиснути ліву клавішу миші та продовжувати з’єднання. Після того, як провідник буде зафіксований в цьому місці з’явиться точка. Якщо ця точка звилася помилково, то щоб її стерти потрібно спочатку стерти весь провідник, а потім накреслити його знову, але на перетинанні клавішу не відпускати. На складних схемах використовуються шини. Для того щоб помістити шину на кресленні обираємо команду Place Bus та розміщуємо її на схемі. Тепер, щоб з’єднати компонент з шиною достатньо підвести провідник до перетину з нею. в) Якщо на схемі є нестандартні елементи, які не входять до бібліотек, то їх можна накреслити за допомогою команд Li e, Arc, Polygo . Всі вони дозволяют креслити геометричні примітиви. Place Li e: креслить лінію, вказавши її початок та кінець. Place Arc: креслить коло або дугу. Для того, щоб накреслити коло потрібно спочатку натиснути та відпустити ліву клавішу, тим самим відмітити початок радіусу, відвести курсор на потрібну відстань та знову натиснути ліву клівішу. На екрані з’явиться коло вказаного радіусу. Щоб помістити дугу вказуемо її початок а потім, не відпускаючи клавішу, її кінець.

Після цього потрібно вказати радіус зкривлення. Place Polygo : креслить многокутник. 4. Редагування. а) Основним засобом редагування креслення є виділення потрібного об’єкту за допомогою миші. Виконується ця операція в наступному порядку: на пенелі команд (Comma d oolbar) обираємо кнопку зі стрілкою (Selec ), потім підводимо курсор до потрібного елемента та натискаємо ліву клавішу. При цьому даний елемент виділяється жовтим коліром. Тепер подальші операції редагування будуть стосуватись лише виділеного елемента. Але іноді буває потрібно зробити одну й ту саму команду над групою компонентів, для цього утримуючи клавішу C rl можна обрати декілька компонентів. Існує інший спосіб видаленя декількох елементів: натиснувши та утримуючи ліву клавішу ми тим самим помічаємо один з кутів прямокутника тапер відводячи курсор побачемо прямокутник окреслений пунктирною лінією. КР.7-091402.07.13.ПЗ Лист4 Изм Лист № Документа Подпись Дата Відпустивши клавішу, все, що повністю потрапило під зону виділення стане жовтим коліром. За допомогою клавіші Shif можна змінювати розміри та надписи бібліотечних елементів. б) Як і на будь-якій принциповій електричній схемі, кожен елемент повинен мати своє позіційне обозначення. В Accel EDA нумерація елементів виконується автоматично по мірі того, як відповідний компонент з’являється на кресленні. Але в деяких випадках потрібно змінити номер елемента. Для цього потрібно виділити елемент, як було описано вище, натиснути праву клавішу та обрати команду Proper ies. На закладинці Symbol в графі Ref Des можна ввести нове значення. Тут також можна ввести номінал елемента (Value). В граіфі Visibili y можна обрати, які параметри будуть відображатися на екрані та виводитися на друк. в) Інколи на кресленні потрібно розмістити пояснювальні записи або назви деяких елементів. Для цього існує команда Place ex . Коли натиснути на ліву клавішу в зоні робочого поля, то з’явиться вікно, де можна ввести потрібний текст та завдати його параметри (розміщення, шрифт). Після введеня тексту потрібно натиснути на клавішу ОК та вказати де саме розміщати надпис. Тексту також можна повертати (клавіша R) та пересовувати за допомогою миші. г) Por , Pi , Ref Poi -це необхідні в деяких випадках команди. Приведемо їх короткий опис. Place por : використовується у тих випадках, коли потрібно вказати між точками схеми наявність електричного контакту але звичайне з’єднання їх за допомогою команди Wire незручне. Для цього двом або більше точкам приписують порти з однаковою назвою. Place Pi : розміщує на робочому полі вільні контакти. Place Ref Poi : необхідна в тому випадку, коли елемент записується в базу даних. Саме до цієї точки прив’язується операція перетасування, повороту та подібні. 5. Робота з шарами. Шари зручно використовувати при конструюванні складних пристроїв, які складаються з декількох окремих блоків. Всі операції з шарами знаходяться в меню Op io s Shee . Щоб добавити новий шар в проект потрібно вказати його ім’я в полі Shee s ame та обрати Add. Для того, щоб шар став поточним потрібно його обрати зі списку та обрати команду Curre .

Учитывая структуру механизма обратной связи в репродуктивной системе, рассмотрим, к чему теоретически должна привести эта несообразность -- продолжение действия механизма включения репродуктивного цикла после того, как это событие произошло. Если порог чувствительности гипоталамического регулятора повышается, то взаимодействие между гипоталамусом и рабочим органом, основанное на механизме отрицательной обратной связи, будет сохраняться лишь при увеличении продукции полового гормона. Без увеличения уровня полового гормона, то есть увеличения силы сигнала, он просто не будет осуществлять цели, перестанет воздействовать на свой регулятор, что разомкнет цепь взаимодействия. Действительно, в процессе старения в ответ на повышенную стимуляцию со стороны гипоталамо-гипофизарной системы половые железы вырабатывают все увеличивающееся количество половых гормонов, которые и обеспечивают сохранение системы саморегуляции, несмотря на гипоталамические изменения. Однако теоретически очевидно, что продолжающееся повышение гипоталамического порога в каком-то возрасте все же должно вызвать нарушение в работе системы и тем самым привести к выключению репродуктивной функции

1. Работа с системой Accel Eda

2. Принципы работы системы управления параллельными процессами в локальных сетях компьютеров

3. Некоторые аспекты обеспечения эффективности работы системы управления базами данных

4. Методы и анализ нелинейного режима работы системы ЧАП. Метод фазовой плоскости

5. Анализ качества работы системы автоматического регулирования в переходном и установившемся режимах

6. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях
7. Методические рекомендации и задания для лабораторных работ по дисциплине «Вычислительные системы»
8. Работа комбинированной автоматической системы управления

9. Физическая культура в системе социальной работы с населением

10. Система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг)

11. Персональная система работы с информацией

12. О создании системы непрерывного образования учителей физики (из опыта работы)

13. Социальная работа в системе социального обслуживания

14. Упражнения, системы оздоровления, работа мышц

15. Исследование работы судовой системы в ЧС

16. Организация работы с файлами в системе “ТУРБО-ПРОЛОГ”

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

17. Моделирование времени. Обеспечение параллельности в работе устройств ВС в системе VHDL

18. Полезные функции для работы с файловой системой

19. Работа в системе Eureka

20. Система психологопедагогической работы по приобщению детей к культуре самоорганизации

21. Изучение работы модуля "Организации и банки" системы "Галактика"

22. Информационная система менеджера по работе с клиентами
23. Информационная система оптимизации работы сотрудников по прокату кино и видео фильмов
24. Основы работы в операционной системе Windows

25. Планирование работ в вычислительных системах по критерию минимального суммарного времени выполнения работ

26. Разработка алгоритма работы интеллектуальной информационной системы "Расчет меню"

27. Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера

28. Задачи и виды электронной коммерции. Алгоритм работы платежной системы Rapida

29. Понятие воспитательной работы. Роль и место воспитательной работы в системе работы с кадрами

30. Система учета и проблемы критериев оценки работы органов внутренних дел

31. Совершенствование информационной системы управления кадров и работы с личным составом Главного управления Федеральной службы исполнения наказания по Иркутской области

32. Моторная алалия. Система коррекционного воздействия при работе над слоговой структурой слова

Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Система лабораторно-практических работ по MS Word

34. Система профориентационной работы классного руководителя

35. Система социальной работы

36. Методика психосоциальной деятельности в системе социальной работы

37. Региональные системы управления социальной работой

38. Система методов работы социальных педагогов
39. Социальная работа в системе социального образования
40. Система контроля качества в строительстве при производстве земляных работ

41. Расчет установившегося режима работы электрической системы

42. Модернизация системы водоотведения и очистка бытовых сточных вод в сельском поселении "Гжельское" на примере работы МУП Раменского района "Гжельское ПТО КХ"

43. Производство отделочных работ

44. Штукатурные работы с основами охраны труда

45. Производство работ по возведению жилого кирпичного здания

46. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

47. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

48. Происхождение Солнечной системы и Земли

Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок
Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

49. Вселенная, Галактика и Солнечная система

50. Принцип работы и назначение телескопа

51. Происхождение Солнечной системы

52. Строение солнечной системы

53. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

54. Солнечная система
55. Происхождение солнечной системы
56. Спутниковые системы местоопределения

57. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

58. Двигательные системы организма

59. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)

60. Отчёт по лабараторным работам по биологии за 1 семестр

61. Нервная система

62. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

63. Контрольная работа по физиологии

64. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

Фоторамка "Poster blue" (40х60 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 40х60 см. Материал: пластик.
681 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Шарики пластиковые, цветные, 80 штук, диаметр 85 мм.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
529 руб
Раздел: Шары для бассейна
Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

65. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

66. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

67. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

68. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

69. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП

70. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения
71. Транспортная система (Восточного Казахстана)
72. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год

73. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

74. Широкозонная система спутниковой дифференциальной навигации (теоретический аспект)

75. Буровые работы

76. Банковская система Франции

77. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

78. Налоговая система

79. Налоговая система России

80. Налоговая система РФ

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

81. Налоговая система РФ на современном этапе

82. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

83. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

84. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

85. Планирование в системе государственного управления

86. Система таможенных органов РФ
87. Расходы бюджетной системы на социальные цели
88. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

89. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц

90. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

91. Становление системы социальной защиты государственных служащих

92. Контроль в системе органов государственной власти

93. Природа и система административного права

94. Место обязательственного права в системе гражданского права

95. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

96. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

Качели детские деревянные "Волна".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
313 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Соковарка "Webber" ВЕ-06.
Дно состоит из трех слоев. Материал: нержавеющая сталь. Подходит под любую кухонную плиту. Кастрюля для воды: 20х11 см, объем 3,5
1970 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

98. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права

99. Возникновение и система развития права Канады

100. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.