Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Сучасні системи освіти

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1. Середня та вища освіта в Україні 2. Система середньої та вищої освіти країн Західної Європи 2.1 Сучасність французької системи освіти 2.2 Освіта в Німеччині 2.3 Система освіти Великобританії 3. Сучасна система освіти в США 4. Система освіти Японії 5. Сучасна система освіти в Росії Список використаної літератури 1. Середня та вища освіта в Україні Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 року 1717 у 2001 році розпочався поступовий перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, який передбачає розвантаження учнів протягом кожного навчального року, створення умов для зміцнення здоров'я школярів; оновлення змісту освіти; перехід на компетентний підхід до організації навчального процесу. У напрямі формування мережі загальноосвітніх закладів держава гарантує конституційне право для кожного громадянина на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується за такими принципами: доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою; рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; відкритий характер освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина; інтеграція внутрішня і зовнішня; соціальний захист дітей. Стратегія. Спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів для забезпечення права громадян України на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх та культурних потреб. Структура. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів формується з урахуванням демографічної, етнічної та соціально-економічної ситуації за освітніми рівнями (початкова, базова, повна загальна середня освіта), які забезпечується закладом. Відповідно до освітнього рівня функціонують загальноосвітні навчальні заклади І ступеня (початкова школа); II ступеня (основна школа); III ступеня (старша школа). Загальноосвітні навчальні заклади всіх трьох ступенів можуть функціонувати інтегровано або самостійно. Складовими структури мережі є такі типи загальноосвітніх навчальних закладів: середня загальноосвітня школа (I, II, III ступенів або поєднання їх); спеціалізована школа (школа-інтернат); навчально-виховні комплекси &quo ;дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад&quo ; та &quo ;загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад&quo ;; гімназія (II-III ступені); ліцей (III ступінь); колегіум (III ступінь); загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітня санаторна школа-інтернат (I-III ступені); школа соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірня (змінна) школа (II-III ступені). Складовими мережі також є позашкільні навчальні заклади, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

Створено умови та механізм реалізації неперервності освіти. Загальноосвітні навчальні заклади інтегруються через навчально-виховні комплекси з вищою освітою (зовнішня інтеграція) та через навчально-виховні об'єднання з дошкільними й позашкільними навчальними закладами (внутрішня інтеграція). За роки незалежності мережа загальноосвітніх навчальних закладів під впливом складних соціально-економічних тенденцій розвитку держави зазнавала змін у просторі, часі та структурі. Несприятлива демографічна ситуація та певні соціально-економічні чинниками призвели до скорочення контингенту учнів та зменшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, особливо шкіл І та І -II ступенів у сільській місцевості. Створено сектор загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, навчально-виховні комплекси та об'єднання. Поступово зростає кількість шкіл І - II та І - III ступенів, в тому числі й за рахунок шкіл І ступеня. Досить активно розвивається мережа гімназій, ліцеїв, колегіумів. Створено умови для функціонування мережі загальноосвітніх навчальних закладів з вивчення або навчанням румунською, угорською, польською, кримськотатарською, словацькою та іншими мовами, а також з двома і більше мовами навчання. Структура вищої освіти України розбудована відповідно до структури освіти розвинених країн світу, яка визначена ЮНЕСКО, ООН та іншими міжнародними організаціями. Вища освіта є складовою системи освіти України, що визначена Законом України &quo ;Про освіту&quo ;. Вона забезпечує фундаментальну наукову, професійну та практичну підготовку за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: &quo ;Молодший спеціаліст&quo ;, &quo ;Бакалавр&quo ;, &quo ;Спеціаліст, магістр&quo ;. Вища освіта здобувається у вищих навчальних закладах відповідних рівнів акредитації на основі: базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів &quo ;Молодший спеціаліст&quo ; і &quo ;Бакалавр&quo ;, а також &quo ;Спеціаліст, магістр&quo ; як післядипломна. Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах може проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва (вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих спеціальностей — екстерном. Прийом громадян до вищих навчальних закладів проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел оплати за навчання. Відповідно до статусу вищих навчальних закладів встановлено чотири рівні акредитації: перший рівень — технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади; другий рівень — коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади; третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації) - ін-ститут, консерваторія, академія, університет. Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст — забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації; бакалавр — забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації; спеціаліст, магістр — забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації.

Ступеневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Виходячи із структури вищої освіти, її перший ступінь передбачає здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня &quo ;Молодший спеціаліст&quo ;; другий — &quo ;Бакалавр&quo ; (базова вища освіта); третій — &quo ;Спеціаліст&quo ;, &quo ;магістр&quo ; (повна вища освіта). Ступеневість вищої освіти може бути реалізована як через неперервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно до структури ступеневості. Вищі навчальні заклади певного рівня акредитації можуть здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями, які забезпечують навчальні заклади нижчого рівня акредитації. В системі вищої освіти функціонують вищі навчальні заклади державної та інших форм власності. До мережі входить 979 вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації (училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети). Мережа вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації налічує 664 вищих навчальних заклади, у тому числі 593 державної форми власності та 71 інших форм власності, із загальною чисельністю 528 тисяч студентів. Мережа вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації налічує 315 закладів, у тому числі 223 державної форми власності. Серед них функціонує 106 університетів, 59 академій, 150 інститутів. Статус національного мають 48 університетів та академій. В університетах, академіях, інститутах навчається 1403 тис. студентів, серед них здобувають вищу професійну освіту 1086 тис. студентів віком від 17 до 24 років включно, що складає 90 відсотків до загальної чисельності студентів. Мережа вищих навчальних закладів забезпечує навчання 392 студентів на 10 тис. населення. Підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за 70 напрямами, які включають понад 500 спеціальностей. Вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні встановлюються Державними стандартами освіти. Державний стандарт освіти — це сукупність норм, які визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня. Державні стандарти освіти розробляються з кожного напряму підготовки (спеціальності) для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 2. Система середньої та вищої освіти країн Західної Європи 2.1 Сучасність французької системи освіти Принципи французької освіти: безкоштовна освіта, немає релігійного змісту, обов'язкова освіта. Ці принципи мають столітню історію, вони були закладені в 1880 – 90-х роках. І з тих пір вона вважається самою демократичною у світі. Поряд з державними школами у Франції існують і приватні школи. У них навчається 20% всіх учнів. Навчальні програми для державних і приватних шкіл затверджує держава, організовує конкурси й іспити, і тільки держава має право на видачу дипломів до рівня бакалавра. Система освіти у Франції має структуру: дошкільна освіта, початкова освіта, середня освіта, вища освіта. Початкова освіта Початкову школу дитина починає відвідувати в 6 років і вчиться там 5 років. Спочатку в підготовчому класі, потім у двох початкових класах, а після них, у двох середніх.

Зі свого боку радянські історики вважають, що реформи відкрили для Росії епоху переходу від феодалізму до буржуазного, капіталістичного суспільства. Зрозуміло, реформи мали серйозні недоліки, але існує загальна згода, що без них подальша соціально-економічна модернізація імперії була б неможливою. На Україні, де кріпаки складали близько 42 % всього населення порівняно з 35 % в середньому по імперії, звільнення селян мало ще більші наслідки. Вдосконалення системи освіти, поширення юридичного захисту, зміцнення й поглиблення місцевого самоврядування — все це примножувало можливості вираження національних особливостей і місцевих інтересів. Звісно, що віднині різноманітні ідейні течії, включаючи ідеологію української національної ідентичності, легше могли знайти шлях до широких кіл громадськості. Зміни та реформи, що впроваджувалися в Австро-Угорській та Російській імперіях відповідно у 1848 р. та 1860-х роках, мали важливі подібні риси. Як захід, вимушений в обох імперіях, особливо Австрійській, ці реформи проводили «згори» режими, що продовжували утримувати політичну владу

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

2. Система освіти Китаю

3. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

4. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

5. Концептуальна модель сучасної вищої професійної освіти

6. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки
7. Система вищої освіти у Фінляндії
8. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

9. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

10. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

11. Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

12. Кадрове забезпечення у сфері вищої освіти в Україні

13. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

14. В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти

15. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

16. Деякі проблемы змісту юридичної освіти у вищих навчальних закладах

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

18. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

19. Навчання як головний шлях до освіти

20. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

21. Практично-прикладні завдання професійно-технічної освіти

22. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
23. Сучасні системи професійного навчання
24. Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України

25. Профорієнтація в системі освіти

26. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

27. Соціологія освіти

28. Аналіз сучасної системи оподаткування

29. Сучасні форми та системи оплати праці

30. Основні правові системи сучасності

31. Освоєння космосу: історія та сучасність

32. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки

34. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

35. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

36. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою

37. Оновлення системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи у процесі викладання освітньої галузі "Математика"

38. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі
39. Система зовнішнього освітлення футбольного стадіону розміром: довжина 110 м, ширина–60 м
40. Сучасні форми та системи оплати праці

41. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

42. В поисках системы мира

43. Малые тела Солнечной системы

44. Происхождение Солнечной системы

45. Строение солнечной системы

46. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

47. Солнечная система

48. Происхождение солнечной системы

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

49. Спутниковые системы местоопределения

50. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

51. Двигательные системы организма

52. Нервная система

53. Нервная система

54. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
55. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
56. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

57. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

58. Транспортная система Украины

59. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

60. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

61. Банковская система Франции

62. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

63. Налоговая система

64. Налоговая система России

Рюкзак "Max Steel", 42x29x15 см.
Материал: полиэстер, 600 ден. Размер: 42x29x15 см. Уплотненная спинка, широкие мягкие регулируемые лямки, 1 отделение, 2 боковых кармана,
671 руб
Раздел: Без наполнения
Поильник в комплекте с трубочкой "Малышарики", от 6 месяцев, 360 мл.
Поильник с трубочкой идеально подойдет для подросшего Малыша. Поильник удобно брать с собой на прогулку или в гости. Мягкая силиконовая
381 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Полотенце вафельное "Сластена полосатка", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Сластена полосатка". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

65. Налоговая система РФ

66. Налоговая система РФ на современном этапе

67. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

68. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

69. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

70. Планирование в системе государственного управления
71. Система таможенных органов РФ
72. Расходы бюджетной системы на социальные цели

73. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

74. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

75. Задачи, основные функции и система ОВД

76. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

77. Природа и система административного права

78. Место обязательственного права в системе гражданского права

79. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

80. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Набор первоклассника, для мальчиков, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Коврик массажный "Микс ежики" от 5 лет.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики

81. Правовые системы современности. Мусульманское право

82. Возникновение и система развития права Канады

83. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

84. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

85. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

86. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?
87. Государственная служба Приказной системы управления
88. Характеристика налоговой системы Великобритании

89. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

90. Налоговая система Швеции

91. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

92. Налоговая система Дании

93. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

94. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

95. Избирательная система в РФ

96. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

98. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.

99. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.