Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Античні міста-держави півнвчного Причорномор

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія” Реферат з історії України З теми “АНТИЧНІ МІСТА-ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР Я ” Виконала студентка ДЕН-2, ГР. 3 Рибачук Анна. Київ – 2000 План : 1. Вивчення античних пам(яток півдня України 2. Антична колонізація Північного Причорномор(я 3. Античні держави Північного Причорномор(я : - історія держав Північного Причорномор(я - державно-політичний устрій міст-держав - Ніконій - Тіра - Борисфеніда - Ольвія - Херсонес Таврійський 4. Населення і торгівля античних міст-держав 5. Вплив північно - причорноморської цивілізації на довколишні племена Вивчення античних пам'яток півдня України Дослідження пам'яток античної культури на території України почалося ще наприкинці 18 ст. Спочатку це були візуальні обстеження , викладені в загальних описах Північного Причорномор(я П.Сумароковим , І.Потоцьким , І.М Муравьйовим-Апостолом , Г.Е Кепером , П.І Кеппеном . Вже на початку 19 ст. створюються музеї в м.Миколаєві (1806) , м.Феодосії (1811) , м.Одесі (1825) , м.Керчі (1826) . Їхня діяльність спрямовувалась на вивчення переважно античних пам'яток .У 1801 році П.К.Сухтелен проводить в м.Ольвії перші археологічні розкопки ,трохи пізніше розпочинаються розкопки поблизу м.Керчі й у м.Херсоні . Регулярного характеру розкопки пам'яток античної культури Півдня Причорномор'я набули у кінці 19 ст. Крім історико-археологічних описів названих авторів , в першій половині 19ст. були створені карти і плани залишків античних північнопричорноморських міст . Згодом були зроблені спроби звести археологічні матеріали а також розвідки з історії Баспорського царства й Ольвії. З кінця 19 ст. розгорнулися систематичні розкопки трьох найбільших античних міст-держав та іхніх некрополів на території України - Березані та Ольвії (Б.В. Фармаковський , Е.Р.Штерн) , Херсонеса (Одеське товариство старожитностей ; К.К Костюшко-Валюженич , Р.І. Лепер ) , Пантікапея (К.Є.Думберг , В.В.Шкарпіл) , курганів Боспорського царства . Були відкриті оборонні споруди , житлові квартали , терми (лазні) й монетний двір у Херсонесі , десятки монументальних поховальних споруд . У пожовтневий період, а особливо після Великої Відчизняної війни , археологічні дослідження античних пам'яток України набули дуже широкого розмаху. Завдяки цьому ми тепер маємо досить повне уявлення про археологію та історію всіх чотирьох центрів поширення античної культури в Північному Причорномор'ї -Тіри ,Ольвії , Херсонесі і Боспора. За джерела при вивченні історії античних північнопричорноморських держав , крім так званих артефактів , правлять свідчення давніх авторів . Насамперед це "Історія" Геродота . Відомості про Північне Причорномор'я залишили також Діодор Сіцілійский , Страбон , Полієн , Демосфен , Єсхін , Діон Хрисостом , Птолемей , Овідій , Пліній та інші стародавні вчені , філософи , письменники , поети. Але найконкретнішими є різні категорії археологічних джерел , які здобуваються при роскопках міст , поселень і некрополів (могильників). Антична колонізація Північного Причорномор'я. Перші випадкові відвідини Пн.Причорномор'я грецькими мореплавцями припадають на початок першого тис.

до н.е. За літературною традицією найраніше поселення на Березанському півострові могло виникнути близько середини 7 ст. до н.е. В першій половині - середини 6 ст. до н.е греки засновують Ольвію (Південнобузький лиман) , наприкінці 6 ст. до н. е. - Тіру , Ніконій (на Дністровському лимані ) , Керкінітіду . Тоді ж у південно-західному Криму виникає невелике іонійське поселення . Можливо воно існувало до останньої чверті 5 ст. до н.е , коли вихідці з Гераклеї Понтійської заснували на його місці Херсонес .У другій половині 6 ст. до н.е. виникає більшість міст Боспору : Пантікопей , Феодосія , Німфей , Мірмекій ,Тірітака, Фанагорія , Гермонаса , Кели. Саме в цей час відбувається майже суцільне освоєння сільських округ цих міст , де з'являється багато поселень .Окрім Херсонеса , більшість згаданих міст засноване вихідцями з району малоазійського міста Мілет. Колонізація Пн.Причорномор'я була частиною так званої Великої Грецької колонізації 8-6 ст. до н.е. Вона зумовлювалась рядом причин, найголовніша з яких-відносне перенаселення , коли всі землі в материковій Греції були вже розподілені ."Зайві" люди змушені були шукати ліпшої долі в інших місцях , не так щільно заселених . Греки – засновники північнопричорноморських міст були в основній своїй масі малозаможними землеробами , частково–торговцями , ремесниками . На ранньому єтапі свого буття на новій землі вони займалися сільським господарством сіяли пшеницю , ячмінь , просо , розводили сади , городничали , розводили худобу . Інші їхні тогочасні заняття – ремістництво , торгівля – були другорядними . Отже , грецька колонізація Північного Причорномор'я мала спочатку аграрний характер . Але колонізацію слід розуміти лише як господарське освоєння греками Пивнічного Причорномор'я , причому мирне. Новозасновані колонії не залежали від міст–мотрополій хоч і підтримували з ними добрі стосунки , навідь укладали угоди щодо взаємного сприяння в торгівлі , надання рівних прав громодянам обох полісів , мали з ними єдині культи й літочислення. Колонії в основному засновувались упорядковано , коли ще в митрополії обирали або призначали керівника групи колоністів – ойкіста . На місці закладання нового міста розмежовувались ділянки під будівлі й сільськогосподарські території , відводили місця для культових і громадських потреб. Однак іноді колонізація мала стихійний характер. Античні держави північного Причорномор'я. Освоєння грецькими переселенцями узбережжя Північного Причорномор'я відбувалося поступово , в цілому в напрямі із заходу на схід. 6 ст.до н.е. залогом було часом заснування більшості північнопричорноморських держав . Кожне з них мала власну історію , але оскільки всі вони тісно взаємодіяли з античним світом ,а також із варварським оточенням , в їхньому розвитку простежується багато спільного . Майже тисячолітня історія цих держав поділяється на два великі періоди і кілька єтапів. Перший період тривав від другої половини 7 і приблизно до середини 1 ст. до н.е. Він характерезувався тісними культурними та економічними зв(язками як із материковою Грецією , так і з навколишніми племенами , що зумовлювалося відносною стабільностю загальноісторичного розвитку .

В матеріальному і духовному житті колоністів домінували еллінські традиції . Саме в цей цас створюється Баспорське царство. На архаїчному етапі першого періоду (друга половина 7 - початок 5 ст.до н.е ) на Півдні нинішньої України відбувається становлення держав, розпочинаються їхні активні контакти з грецькими містами Східного Причорномор'я , закрема Іонії . Типовою є землянкова житлова забудова більшості північнопричорноморських полісів , хоча вже у 6 ст.до н.е. у найбільших з них будуються храми формуються комплекси агори (площа , навколо якої розміщувалися адміністративні , громадські будівлі , крамниці , культові майдани , вівтарі) . Зароджуються ремесла , промисли ,розвивається торгівля , виникає монетна справа . В чей час започатковуються в цілому мирні контакти грецьких переселенців із навколишніми племенами кочовиків. На другому – класичному етапі першого періоду (початок 5 - друга третина 4 ст.до н.е.) розпочинається поступовий розквіт держав . В цей час значно поширюються контакти з кочовниками та племенами Лісостепу . Особливо тісні зв'язки з варварським населенням мав Боспор. Наприкінці другої третини 6 ст в розвитку античних північнопричорноморських держав спостерігається недовгочасна криза . Відтоді починається останній етап еллінського періоду – елліністичний , який спочатку позначається максимальним економічним розвитком , піднесенням сільського господарства , ремесел , торгівлі , культури в цілому. Проте вже з другої половини 3 ст.до н.е.поступово назріває криза. Агресія скіфів у Західному Криму , пересування варварських племен у Нижньому Побужжі та Подніпров'ї призводить до занепаду сільської округи античних міст. Другий великий період історії античних держав Північнього причорномор'я – римський (середина 1 ст. до н.е. - 70 роки 4 ст.н.е.)–характеризується передусім входженням Тіри , Ольвії , Херсонеса , до складу римської провінції – Нижньої Мезії . Цей період позначався нестабільністю воєнно-політичної ситуації , певною варваризацією населення , натуралізацією господарства , частковою переорієнтацією культурно- економічних зв'язків . Держави Північного Причорномор'я стали для римської імперії своєрідним бар'єром перед натиском кочових племен на її східні кордони , що проходили по Дунаю . Спостерігається деяке економічне піднесення Тіри , Херсонеса , Баспору , їхня культура потроху нормалізується . У другому періоді оснування античних північнопричорноморських міст і їхніх округ можна виділити три основні етапи . Перший розпочинається в середині 1 ст. до н.е. , коли політика цих міст поступово переорієнтовувалася на Рим. Другий етап охоплює час від середини 2 по середину 3 ст. до н.е. , коли в Тірі , Ольвії , Херсонесі , Хараксі розміщуються постійні загони римських війск , а самі ці міста підпорядковуються Нижній Мезії . В певній політичній залежності від Риму перебуває й Боспор . В умовах відносної воєнно- політичної стабільності економіка північнопричорноморських держав досягає найвищого розвитку . Третій - останній етап - розпочинається з 2 половини 3ст. н.е., коли з метою захисту кордонів римської імперії від готів , гарнізони римських військ були виведені з Північного Причорномор'я в Подунав'я .

Не обладая чувством гармонии, римляне отличались обостренным восприятием пространства, у них было много хорошо распланированных площадей. В Риме широко применялись свод и купол как способы организации внутреннего пространства. Пантеон (от греческого слова, означавшего храм всех богов), построенный во II в. н.э., имеет диаметр купола 43,5 м. Это величайшее купольное сооружение античности. Вообще от императорского периода осталось большое число грандиозных сооружений, призванных подчеркнуть мощь мировой державы. Это базилики - здания для судебных заседаний (ставшие позже основным типом христианского храма); амфитеатры (наиболее известный из них Колизей (от лат. - Колоссеум "огромный"), где проходили гладиаторские бои; термы - огромные бани с бассейнами, залами отдыха и др., триумфальные арки. Архитектура выступает и как форма прославления, и как элемент зрелища. А к зрелищам римляне относились с величайшей страстью. Мы не будем специально характеризовать римскую скульптуру и живопись и перейдем прямо к описанию зрелищ того, в чем римляне явно превосходили другие народы по пышности и масштабам

1. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

2. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

3. Архангельський ліс – унікальний природний об’єкт Північного Причорномор’я

4. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

5. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

6. Північно-Східнiй экономический район Украины
7. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період
8. Фінансова звітність підприємства

9. Північно-Кавказький економічний район Росії

10. Клімат Північної Америки

11. Країни Близького Сходу та Північної Африки у першій половині ХХ ст. (1900–1945 рр.)

12. Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

13. Комерційна діяльність підприємств

14. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

15. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

16. Операційна діяльність підприємства

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

17. Сучасна українська державність

18. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

19. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

20. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

21. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

22. Інтродуценти північноамериканської дендрофлори
23. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві
24. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

25. Особливості світового господарства материка Північна Америка

26. Архітектурна та образотворчомистецька спадщина Античності

27. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

28. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

29. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

30. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

31. Підсудність і її види

32. Античність у поетичних творах Яра Славутича

Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Щит".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см

33. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

34. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

35. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

36. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

37. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

38. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності
39. Розподіл прибутку державних підприємств
40. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

41. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

42. Підприємницька діяльність

43. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

44. Соціальна обумовленість державної служби

45. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

46. Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

47. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

48. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

50. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

51. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

52. Особливості ранньої неонатальної адаптації, обміну вітаміну D3 і кальцієвого гомеостазу у новонароджених при хронічному пієлонефриті у матері

53. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

54. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
55. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством
56. Эфективність управління підприємством

57. Українська народна пісенність

58. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

59. Пізнавальна активність дошкільнят

60. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%

61. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

62. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

63. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

64. Державна фінансова підтримка санації підприємств

Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

66. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

67. Сутність державного фінансового контролю

68. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

69. Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва

70. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення
71. Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
72. Ефективність використання ресурсів підприємства

73. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

74. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

75. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

76. Персонал підприємства. Продуктивність праці

77. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

78. Приватизація майна державних підприємств

79. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

80. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

81. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

82. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

83. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

84. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

85. Аграрная реформа П. А. Столыпина

86. Підприємництво
87. Понятие вещных прав, виды и т.п.
88. К.П. Брюллов – портретист

89. Античное искусство

90. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

91. Античный театр

92. Культура эпохи античности

93. Риторика и ораторы античности

94. Античный пир: блюда, обычаи, традиции

95. Олимпийские игры в античности

96. Культура эпохи Античности (Древняя Греция, Рим)

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

97. Языковые особенности дилогии П.И. Мельникова "В лесах" и "На горах"

98. Салон А.П.Шерер

99. "Скверно вы живете, господа..." А.П. Чехов

100. А.П. Чехов и его произведения: "Унтер Пришибей", "Палата N6", "Дом с мезонином"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.