Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політичне управління та його соціотехніка

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

“ПОЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО СОЦІОТЕХНІКА” Навчальна література: Конституція України. – К., 1996. Політологія: підручник для курсантів вищих навчальних закладів Збройних Сил України / За заг. ред. В.Ф. Смолянюка. – 1- е видання. – Вінниця: НОВА КНИГА. – 2002. (С. 411-444). Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: «Академія», 2000. (С. 316-326). Демчук П.О. Політологія Підручник для слухачів і курсантів ВВНЗ МОУ. – К.: КВГІ, 1998. (С. 197-229). Юрій М.Ф. Основи політології: Навч. Посібник. – К.: «Кондор», 2003. Закон України „Про основи національної безпеки України” / Відомості Верховної Ради. – №39. – 2003. Воєнна політика держави та армія Воєнна політика держави: сутність, структура та функції. Армія як знаряддя воєнної політики. Війна – породження політики та її метод для досягнення певної економічної, соціальної, воєнної та іншої мети. Тому-то правомірна теза про війну як продовження політики іншими, а саме, насильницькими методами. Політика, що допускає війну або приводить до війни, є політика війни. Але така політика розкриває тільки верхній, стратегічний зріз, що характеризує загальне спрямування діяльності держави. Існує спеціальна галузь, сфера політики, що безпосередньо займається вирішенням практичних питань підготовки і ведення війни – воєнна політика. Ще в XIX ст. один з видатних воєнних теоретиків Генрі Жоміні підкреслював, що під політикою війни розуміються всі взаємовідносини між дипломатичною діяльністю і війною, тоді як термін воєнна політика означає тільки військові комбінації уряду і полководця. Що таке воєнна політика? Воєнна політика – частина загальної політики певних соціальних сил і спеціально створених ними інститутів влади, що спрямована на підготовку і використання (навмисне або змушене, військове або невійськове) засобів збройного насильства для досягнення тих або інших класових, національних або загальнолюдських інтересів, мети; для ведення війни або протидії. На рубежі XVIII-XIX ст. воєнна політика виділилася у відносно самостійну галузь діяльності. Спочатку керівництво війною і воєнною справою іменувалося стратегією (великою стратегією), політичною стратегією, а пізніше утвердилося сучасне поняття – воєнна політика. Субординацію і координацію понять вдало визначив німецький воєнний теоретик Адам Генріх Дітрих Бюлов. Розкриваючи суть воєнної політики як великої стратегії, він відзначав, що політична стратегія належить до воєнної тому, що воєнна стратегія є найвища. Вперше розкрив складну діалектику перетворення воєнної стратегії у воєнну політику один з видатних воєнних теоретиків Карл Клаузевіц. У праці „Про війну” відзначав, що стратегія „межує з політикою і державознавством або, вірніше. сама стає і тим й іншим”. Відомий російський воєнний теоретик Георгій Леєр визнав необхідним підвести під воєнно-політичну діяльність серйозну наукову основу, відзначивши, що політичні умови на ведення воєнних дій, коротше, того зв’язку, що існує між війною і політикою, і має скласти завдання саме воєнна політика.

Англійський військовий теоретик Е. Кінгстон-Маклорі писав: „Національна політика – це вершина трикутника, основою якого слугує економічна політика, зовнішня політика і воєнна політика у їх сукупності”. Воєнна політика – це напрями і форми політичної діяльності, які виникають на перетині загальнодержав­ної політики і воєнної стратегії і забезпечують регулювання суспільних відносин у військово-політичній сфері. Різновидністю воєнної політики може бути діяльність антидержавних, опозиційних сил, які прагнуть шляхом збройного насильства здійснити державний переворот, захопити політичну владу. Структура воєнної політики Велике значення для з’ясування сутності воєнної політики держави має її структура. Структуру воєнної політики держави складають: мета воєнної політики; суб’єкти воєнної політики; об’єкти воєнної політики; засоби досягнення воєнно-політичної мети і умови в яких здійснюється воєнно-політична діяльність; воєнно-політична обстановка (хоча і не входить складовим елементом в структуру воєнної політики, все ж здійснює найбезпосередніший вплив на процес її функціонування та розвитку). Воєнна політика України є специфічним самостійним явищем, вона має системний характер. Система воєнної політики – це впорядкована сукупність взаємодіючих компонентів, яка виникає і функціонує для досягнення певної мети і володіє інтегративними якостями, які не властиві окремим компонентам, що її утворюють. Система воєнної політики України охоплює мету, об’єктів і суб’єктів політики, функції і сфери (напрями), засоби, методи, принципи, норми та певну ідеологію. Вона взаємодіє із зовнішнім середовищем, яким виступають внутрішня і зовнішня, економічна, соціальна, науково-технічна, демографічна, культурна, етнічна політика, а також вся сукупність соціальних відносин. Метою воєнної політики незалежно від особливостей часу і держав є вирішення двох завдань: У внутрішньому політичному просторі – збереження держави, забезпечення її виживання, цілісності, стабільності, збереження її економічної системи, конституційного ладу, соціально-класової структури та ін. На міжнародній арені – оборона держави, забезпечення воєнної безпеки, збереження державної незалежності, суверенітету, територіальної цілісності, відсіч агресії; для деяких держав – звільнення від іноземного поневолення; або здійснення протилежних, експансіоністських завдань – захоплення чужих територій, утиснення суверенітету інших держав, їх колоніальне або неоколоніальне поневолення. Метою воєнної політики України є забезпечення воєнної безпеки, оборони, самостійності, суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу держави. Суб’єктами воєнної політики України виступають перш за все народ, вищі органи державної законодавчої і виконавчої влади, структури військового керівництва, органи військового управління, місцевих державних адміністрацій, місцевого самоврядування. До них належать Верховна Рада України, Президент України, Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України тощо.

В певній мірі суб’єктами воєнної політики можуть бути політичні партії, рухи та інші політичні об’єднання громадян, програми і напрямки діяльності яких охоплюють військово-політичну сферу. Головними і безпосередніми об’єктами воєнної політики України, як і інших держав, є військово-політичні відносини між різними соціальними силами, воєнні організації (збройні сили та всі інші військові формування), військово-політичні союзи, блоки та коаліції, військово-економічні структури. До непрямих об’єктів воєнної політики належить більшість сфер суспільного і політичного життя (економіки, народонаселення, суспільна свідомість, моральне здоров’я нації та інші). Зміст воєнної політики України становлять військово-теоретичні концепції, доктрини ідеї і погляди; військово-політична діяльність; військово-політичні установи та інститути, які регулюють військово-політичні відносини та реалізують воєнну доктрину. Засобами досягнення воєнно-політичної мети виступає збройне насильство, ядро якого – збройні сили. Армія – безпосередній об’єкт воєнної політики. Армія визначає можливості держави по захисту країни і досягненню воєнно-політичної мети на міжнародній арені. Один з воєнних теоретиків Генріх Жоміні писав, що уряд, який під будь-яким приводом залишає в зневазі свою армію, годен засудження, тому що підготовляє приниження своїй країні і своїм військам замість того, щоб, діючи протилежно, підготувати їх успіх. Зовсім не дотримуємося тієї думки, що уряд винен жертвувати для армії всім, – це було б нісенітницею. Але все ж армія повинна бути предметом постійного піклування уряду. Визначаючи характер впливу воєнної політики держави на систему міжнародних військово-політичних відносин, можливо класифікувати особисті види воєнної політики. Сучасні держави вдаються до різноманітності воєнної політики. По-перше, один з видів воєнної політики держави – авантюристична, агресивна. Така політика характерна для держав, де політична влада захоплена найреакційнішими або ультрареволюційними колами національної буржуазії, що переслідують реакційну мету, або не відповідає реальним можливостям держави в системі міждержавних відносин на глобальному або регіональному рівні, або відверто спрямована проти об’єктивних закономірностей суспільного розвитку. Для реалізації такої політики допускається використання таких засобів, форм і методів ведення війни, що суперечать звичайним нормам, приводять до колосальних втрат, не забезпечують можливості досягнення політичної мети (типова воєнна політика фашистської Німеччини періоду другої світової війни). По-друге, агресивна воєнна політика. Агресія – пряме або побічне застосування збройної сили однією державою проти політичної незалежності або територіальної цілісності іншої. Агресія – напад, який здійснюється якою-небудь державою першою, характеризується ініціативою, наміром або агресивністю. Агресивна воєнна політика притаманна сучасним державам, де правлячі кола допускають досягнення певної мети за рахунок обмеження інтересів інших держав. Прагнення одних держав неминуче зустрічається з протидією інших.

Тому спробумо дати фрагментарний портрет цього соцального явища на мя Люмпенство Економчний характер люмпенства визначаться його опосередкованим звязком з снуючими в суспльств укладами економчного життя. Механзм цього звязку соцальний паразитизм. В силу снуючих економчних обставин певна частина суспльства може бути витсненою з сфери суспльно-корисно прац, в наслдок чого формуться абсолютно зневажливе ставлення до не. Сам люмпен вже не тльки не може, але й не бажа працювати. В полтичнй сфер люмпенство традицйно розглядаться як суто деструктивна сила, здатна дестаблзувати полтичний стан. Одночасно полтична складова соцального портрету люмпенства далеко не однозначна та суперечлива. Тут мамо  нестримне полтичне бунтарство анархчного штибу,  глибоке несприйняття, шалену ненависть до послдовних, осмислених методв, упорядкованих форм соцально-полтично боротьби, до цивлзованих способв участ в полтичному житт суспльства. Тут, нарешт, непередбачувансть полтично поведнки люмпенства, його продажнсть, готовнсть за будь-яку подачку йти на найпдлш вчинки, виключна здатнсть провокувати вдповдн репрес силових структур влади  тим самим остаточно пдрвати, найспокйншу  найбезневинну ситуацю в кран чи регон

1. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

2. Поняття, сутність і зміст права

3. Поняття і сутність менеджменту

4. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

5. Поняття та сутність менеджменту

6. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
7. Сутність демократії та її основні цінності
8. Поняття та сутність ефективності управління

9. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

10. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

11. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

12. Поняття сущність та ознаки держави

13. Портфель цінних паперів - сутність та функції

14. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

15. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

16. Поняття та система господарського законодавства

Багетная рама "Bella", 40x50 см (цвет: серебряный + золотой).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Магнитная планка самоклеющаяся, 100x5 см + 6 магнитов.
Магнитные планки применяются в случаях, когда требуются небольшие магнитные поверхности. На внутренней стороне планки нанесен перманентный
654 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

18. Сутність та соціальне призначення держави

19. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

20. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

21. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

22. Основні напрямки організації праці менеджера
23. Сутність організаційних змін
24. Сутність та зміст контролю

25. Предмет політології, сутність та зміст

26. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

27. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

28. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

29. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

30. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

31. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

32. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Сутність та види прибутку

34. Задачи, основные функции и система ОВД

35. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

36. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства

37. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

38. Сучасні форми та системи оплати праці
39. Система органов прокуратуры
40. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

41. Некоторые проблемы формирования единой системы органов исполнительной власти в сфере строительной деятельности

42. Основні напрямки зовнішньої політики України

43. Система органов государственной власти Российской Федерации

44. Место и роль Верховной Рады Украины в системе органов государства

45. Система органов государственной власти

46. Основні напрямки фінансового аналізу

47. Коммерческий банк – основное звено банковской системы

48. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры

49. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

50. Понятие и система органов исполнительной власти

51. Коммерческий банк как основное звено банковской системы

52. Рельєф та ландшафтна організація

53. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

54. Основные тенденции банковской системы России
55. Сутність і значення соціального страхування
56. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

57. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

58. Система органов дыхания

59. Анатомія людини. Системи органів

60. Економічна сутність виробничих запасів

61. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

62. Государство как основной объект политической системы общества. Социальный прогресс

63. Загальна характеристика системи органів влади

64. Милиция как система органов исполнительной власти

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

66. Основы деятельности системы органов государственной власти

67. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

68. Принцип разделения властей в системе органов государственной власти

69. Система органов административной юрисдикции

70. Система органов и должностных лиц местного самоуправления в свете современного правового регулирования
71. Система органов местного самоуправления муниципального образования (на примере городского округа "Город Заринск" Алтайского края)
72. Сутність держави

73. Сутність і сфера міжгалузевого управління

74. Сутність Римського права

75. Форми та системи праці. Підстави розірвання трудового договору

76. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

77. Изменения в системе органов государственной власти и управления в период буржуазно-демократических революций

78. Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

79. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

80. Аналіз основних напрямків мистецтва модернізму

Карандаши цветные "Color'Peps", треугольный корпус, 36 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель. В наборе: 36 цветов.
668 руб
Раздел: Более 24 цветов
Таблетки бесфосфатные для посудомоечных машин "Vaily", 30 штук.
Экологически безопасные для Вас и Вашего дома. Подходят для детской посуды. Специальная формула на основе органических компонентов. Не
430 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Швабра для пола "Бахрома".
Использование швабры позволяет очистить любые поверхности от пыли и грязи, даже без использования химических средств. Благодаря насадке
328 руб
Раздел: Швабры и наборы

81. Разработка основных элементов логистической системы

82. Сутність маркетингу

83. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

84. Сутність спонсорства

85. Основные свойства нервной системы человека

86. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
87. Система органов регионального интеграционного объединения
88. Кризове явище функціонування та розвитку організації

89. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

90. Сутність планування і етапи планування

91. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу

92. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

93. Сутність і зміст педагогічної етики

94. Дитячі та юнацькі організації в Україні

95. Основные элементы политической системы общества

96. Політична влада: сутність і специфіка

Игровой набор "Фрукты и овощи" в корзине.
В набор входят 15 предметов. Размер предметов от 8 до 17 см. Материал: пластмасса. Цвет корзины может отличаться от указанного на картинке.
540 руб
Раздел: Продукты
Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Измерение. Основные принципы стандартизации. Системы добровольных сертификаций

98. Основні напрямки в розвитку психіатрії

99. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

100. Сутність соціальної роботи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.