Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Радиоэлектроника Радиоэлектроника

Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА : 1. Загальній розділ проекту 1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу 1.2. Вихідні данні 2. Організаційний розділ проекту 2.1. Характеристики та економічна ефективністьпотоко- конвейєного виробництва 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничогоперсоналу 3. Економічний розділ проекту 3.1. Розрахунок фонду заробітньої платні 3.2. Розрахунок повной собівартості та ціни виробу 3.3. Розрахунок економічной ефективності проекту 3.4. Техніко- економічні показники ділянки Список літератури Додаток: перелік елементів 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА : 3. 3. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА : СХЕМА Е1 АРКУШ 1. 2. 3. ДАТА ВИДАЧІ « » 19 Р. СТРОК ЗАКІНЧЕННЯ « » 19 Р. ВИКЛАДАЧ ЗМІСТ Лист Вступ4 1. Загальний розділ проекту5 1.1. Призначеня та технічні характеристики виробу5 1.2. Вихідні данні6 2. Організаційний розділ проекту7 2.1. Характеристики та економічна ефективністьпотоко- конвеєрного виробництва7 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру7 2.3. Розрахунок чисельності промислово- виробничогоперсоналу14 3. Економічний розділ проекту17 3.1. Розрахунок фонду заробітної платні17 3.2. Розрахунок повної собівартості та ціни виробу20 3.3. Розрахунок економічної ефективності проекту25 3.4. Технічно- економічні показники ділянки 28 Список літератури30 Додаток: перелік елементів ВСТУП На даному етапі розвитку наша країна здійснює перехід до ринкових відносин, що вимагає від усіх переосмислення взаємовідносин на виробництві, законодавчого закріплення прав робітників на ділянці у керівництві підприємствами усіх форм власності. Проте зростання інфляції є одним із дестабілізуючих факторів в економіці будь якої країни, нажаль Україна не виключення веде до економічної кризи. В наслідок цього росте соціальна напруга в суспільстві. Положення справ ускладнюється ще й тим, що лібералізація цін відносно заробітної платні та прибутків громадян відбувається при тих же примітивних інструментах побічної економічної координації, що діяли в адміністративно-командній системі. Негативні явища в економіці та суспільстві в багатьох випадках пояснюються відсутністю обміркованої соціальної політики та відсутності механізмів її реалізації. А без активної соціальної політики ринкову економіку будувати неможливо. В теперешній час посилився розрив господарських зв’язків, погіршилось фінансове положення України. Все це призводить до збільшення кризи економіки та в цілому по галузям промисловості. Для вирішення цих питань необхідно провести ряд економічних реформ, збільшити асигнування для розвитку науки та техніки, вирішити питання приватизації, скоротити витрати на збройні сили та інше, звернути увагу на впровадження останніх досягненнь накуи та техніки у виробництво. Необхідно більш широко впроваджувати у галузях промисловості комп’ютерну техніку, вдосконалювати та розробляти ЕОТ, що дає можливість вийти на рівень світових стандартів. 1.ЗАГАЛЬНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 1.1 Обгрунтування технічних вимог до виробу 1.1.1. Суматор призначений для додавання десятичних чисел у складі різних блоків обчислювальної техніки. 1.1.3. Технічні вимоги до виробу 1.1

.3.1. Загальні технічні вимоги до виробу 1) температура навколишнього середовища, що забезпечує стабільну роботу пристрою, складає 10 -- 35 2) вологість не повинна перевищувати 40-80% 3) перед роботою повинен прогрітися 20 хвилин. 4) Розробляємий блок, розрахований на двозмінну роботу, тобто 18 годин 1.1.3.2. Окремі технічні вимоги 1) розрядність блоку, що розробляється дорівнює шістнадцяти 2) використовується подвійна система обчислення 3) напруга живлення дорівнює 5В 4) рівень логічного “0” дорівнює від 0 до 0.4В, а рвень логічної одиниці від 2.4В до 5В. 1.2. Вхідні данні. 1) Кількість змін - 2; 2) Кількість виробів за рік – 231300 шт; 3) Відсоток браку - 0%; 4) Кількість перерв - 2; 5) Час перерв – 2x15 хвилин; 6) Номінальний фонд часу - 257 днів; 7) Трудоміскість виконання операцій: Взяти і відкласти плату - 0.07 хв. Встановити конденсатор - 0.12хв. Встановити мікросхему - 0.50 хв. Групова пайка - 1.00 хв. Допайка та ремонт - 1.00 хв. Покриття лаком - 0.5 хв. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ ПРОЕКТУ 2.1. Характеристики та економічна ефективність потоко-конвеєрного виробництва Прогресивним методом організації виробництва є поточний метод. Потоком прийнято називати таку організацію виробничого процесу, коли дії виконуються безперервно та ритмічно. Поточне виробництво реалізує передові наукові методи та принципи побудови виробництва: спеціалізацію, паралельне виконання робіт, пропорціональність, неперервність, прямоточність, ритмічність виконуємого виробництва. За рахунок поточного виробництва підвищується виробничість праці, що досягається за рахунок зниження трудоємності окремих операцій технологічного процесу, завдяки використання сучасних технологій високовиробничого обладнання; зниження витрат часу за рахунок механізації та автоматизації транспортних операцій та інших допоміжних робіт; більш якісного виконання працівниками свойх функцій, так як при багатократному повторі операцій вони набувають стійких виробничих навичок. Для організації поточного виробництва необхідно відробити технологічний процес, поділивши його на рівні або кратні по тривалості виконання операцій, встановивши найбільш ціленаправлену послідовність іх виконання. Самою важливою частиною поточного виробництва є поточна смуга, вздовж якої розташовуються робочі місця. Поточні смуги можуть бути відокремлені кордонами участку, іноді розповсюджуються на ряд участків. Транспортні засоби є невід’ємною частиною поточного виробництва. Вони можуть бути різні, но частіше використовуються саме конвеєри. Вони мають постійну швидкість, регламентують ритм робочої смуги, іншими словами, несуть організаційну роль, що дозволяє економити час. 2.2. Розрахунок параметрів конвеєру 2.2.1. Знаходження такту потока Такт - проміжок часу між виходом двух суміжних виробів з останньої операції поточної смуги. Такт розраховується за формулою ( 2.1. ). F зм. = зм. зап.( 2.1. ) де: зм. зап. - змінна программа запуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.2. ). F зм. - Середня тривалість робочого тиждня, котра розраховується за формулою ( 2.4. ) 100 зм. зап. = зм. вип. 100 – а( 2.2

. ) де: а - відсоток браку і дорівнює а = 0; зм. вип. - змінна программа випуску виробів ( шт. ), котра розраховується за формулою ( 2.3. ). річ. вип. см. вип. = F річ. К зм.( 2.3. ) де: F річ. - номінальний фонд часу і дорівнює F річ. = 257 днів. F зм. = Т зм. - пер.( 2.4. ) 231300 см. вип. = = 450 ( шт. ) 257 2 F зм. = 480 – 30 = 450 ( хв. ) 450 = = 1 450 2.2.2. Знаходимо темп конвеєру Темп конвеєру характеризує працедіяльність потокової смуги і дорівнює кількості виробів, виготовляємих за одиницю часу і розраховується за формулою ( 2.5. ). 60 - пот.ТМ = ( 2.5. ) де: пот. - Час регламенгтованих перерв, випадаючих на одну годину праці, котра розраховується за формулою ( 2.6. ). пер. пот. = зм.( 2.6. ) 30 пот. = = 3.75 8 60 - 3.75ТМ = = 56.25 1 2.2.3. Розрахунок кількості робочих місць та їх загрузки Кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.7. ). опер.РМ техн. = ( 2.7. ) де: опер. - норма часу на виконання операцій ( хв. ). Коефіцієнт загрузки робочого місця розраховується за формулою ( 2.8. ). РМ розр.К з = РМ прийн.( 2.8. ) де: РМ розр. - розрахункова кількість робочих місць; РМ прийн. - прийнята кількість робочих місць. Для забеспечення рівності або кратності такту потоку операцій виконуємо їх синхронизацію і данні зводимо у таблицю 2.1. Таблиця 2.1. №оп.Склад операції.Трудо-Кіль-кість,Загаль-на тру-Такт, хв.Кількість рабочих місцьКоеф-фіці- Міст-кість, хв.шт.доміст-кість, хв.по розра-хунку.прий-нята.єнт заг-рузки. 1.Взяти і відкласти плату.Встановити:2 ИМС DD1, DD2.0.070.5121.0711.0711.07 2.Встановити:2 ИМСDD3, DD4. 0.5211111 3.Встановити:2 ИМСDD5, DD6.0.5211111 4.Встановити:2 ИМСDD7, DD8.0.5211111 5.Встановити:2 ИМСDD9, DD10.0.5211111 6.Встановити:2 ИМСDD11, DD12.0.5211111 7.Встановити:2 ИМСDD13, DD14.0.5211111 8.Встановити:2 ИМСDD15, DD16.0.5211111 9.Встановити:2 ИМСDD17, DD18.0.5211111 10.Встановити:2 ИМСDD19, DD20.0.5211111 11.Встановити:2 ИМСDD21, DD22.0.5211111 12.Встановити:2 ИМСDD23, DD24.0.5211111 Продовження таблиці 2.1 №оп.Склад операції.Трудо-Кіль-кість,Загальна труТакт, хв.Кількість рабочих місцьКоеф-фіці- міст-кість, хв.шт.доміст-кість, хв.по розра-хунку.прий-нята.єнт заг-рузки. 13.Встановити:2 ИМСDD25, DD26.0.5211111 14.Встановити:2 ИМСDD27, DD28.0.5211111 15.Встановити:2 ИМСDD29, DD30.0.5211111 16.Встановити:2 ИМСDD31, DD32.0.5211111 17.Встановити:1 ИМСDD33.0.5211111 13.Встановити:9 конденсаторівС1 – С9.0.1291.0811.0811.08 14.Встановити:2 конденсаторівС10 – С110.1221.0811.0811.08 15.Групова пайка.1111111 16.Допайка та ремонт.1111111 17.Покриття лаком.1111111 -Всього--20.98--21- Загальна кількість робочих місць на конвеєрі розраховується за формулою ( 2.9. ). РМ заг. = РМ рез. РМ контр. РМ техн.( 2.9. ) де: РМ контр., РМ рез. - контрольні та резервні місця. приймаються в розмірі 8 - 10% від РМ техн. РМ заг. = 2 2 21 = 25 2.2.4. Розрахунок довжини конвеєру Довжина конвеєру розраховується за формулою ( 2.10. ). L роб. = l РМ заг.( 2.10. ) де: l - проміжок міждвома робочими місцями. 0.8 25 = 20 ( м ) Загальну давжину конвеєра розраховуємо за формулою ( 2.11. ). L заг. = L н.с.

Адно на левым флянгу, мо на кiлямэтр цi больш воддаль, трывала самая заядлая перастрэлка ўсялякае зброi, улучна з артылерыяй. Абаронцы моста й шашы сканцэнтравалi там вялiкiя сiлы. Вось наперадзе над чупрынамi садоў праiмчалiся ў заходнiм кiрунку адзiн за адным тры ганчакi-"спiтфаеры", й там дзесь над шашою загрукацелi з гарматак якраз так, як калiсь, пранюхаўшы калёны трыццатае дывiзii на гладкiх эльзаскiх дарогах. Тыя самыя самалёты. Калiсь - чужыя, цяпер - свае. Iхнi грукат некалi напаўняў цябе трывогай, цяпер улiваў моц i сiлу. I гэта ўсё на працягу пяцi-шасьцi месяцаў. Цi-ж ня здурэў гэты сьвет? - думаў "п'ятавы" стралец. Пераправа пяхоты праз рэчку трывала каля гадзiны. Займалi акопы й бункеры на паўночным баку. Нiзка хiлiлася на захад сонца. Загадана было затрымацца. Шмат акопаў, як вiдаць было, абаронцы лiнii Сантэрно нiколi ня ўжывалi. Магчыма, што наступ быў занадта гвалтоўны, магчыма, што ў немцаў не хапiла людзей. Апошняе было менш праўдападобным, бо як-нiяк Сантэрно было другой абароннай лiнiяй i мусiла быць абсаджана жаўнерамi

1. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

2. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

3. Планування виробництва насіння зерна

4. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

5. Суспільне виробництво та заробітна плата

6. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
7. Вивчення та добір засобів індивідуального захисту в сільськогосподарському виробництві
8. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

9. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

10. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

11. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

12. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв та калькуляція їх собівартості

13. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

14. Історія виготовлення, виробництво та сучасний стан ринку коньяку

15. Технлогія виробництва субпродуктів та приготування напівфабрикатів

16. Планування бізнесу в сфері деревообробки та виготовлення столярних виробів

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Ряди динаміки. Зведені індекси собівартості та фізичного обсягу виробництва

18. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

19. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

20. Праця як основа життєдіяльності та провідний чинник виробництва

21. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

22. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги
23. Виробництво та експлуатація піноскла
24. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

25. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

26. Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв

27. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

28. Властивості сірчаної кислоти, її виробництво та застосування

29. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

30. Аналіз виробництва та реалізації продукції

31. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

32. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее

33. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

34. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

35. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

36. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Цивільний та арбітражний процес
39. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
40. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

41. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

42. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

43. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

44. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

45. Полная история танков мира

46. Ресурси виробництва

47. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

48. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

49. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

50. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

51. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

52. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

53. Сучасні форми та системи оплати праці

54. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку
55. Міський бюджет: пріоритети та механізми
56. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

57. Виникнення та формування українського етносу

58. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

59. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

60. Люблінська та Берестейська унії

61. Перша світова війна. Причини та характер

62. Походження людини та її поява на території України

63. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

64. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда

65. Історія держави та права України

66. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

67. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

68. Центральна рада: досягнення та прорахунки

69. Методи та способи підключення до мережі Internet

70. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи
71. Мій ресторан (фірмові страви, коктейлі та нопої)
72. Технологія приготування страв та кондитерського виробу

73. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

74. Звичаї та обряди на Україні

75. Сюжет та iсторiя створення роману Панаса Мирного Хiба ревуть воли, як ясла повнi?

76. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

77. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

78. Похідна та її застосування

79. Печінка. Її будова, функції та хвороби

80. Світові ринки зброї та військового спорядження

Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви

81. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

82. Керівництво та лідерство

83. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

84. Планування як функція менеджменту

85. Поняття та сутність менеджменту

86. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
87. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
88. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

89. Сутність та зміст сучасного менеджменту

90. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

91. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

92. Соціал-демократична концепція держави та влади

93. Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

94. Конституцiйний Суд Украiни. Досвiд та проблеми.

95. Планування діяльності підприємства

96. Візантійський ісихазм та давньоруська печерна аскеза

Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками
Подушка-накладка на ремень безопасности.
Мягкая и удобная подушка для автомобиля Roxy-Kids позволит ребенку комфортно отдохнуть во время долгого автомобильного
313 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

98. Поняття та форми державного устрою

99. Побудова та розкрій жіночої сукні

100. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.