Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Національний банк України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Зміст стор Вступ 3 1. Правовий статус Національного банку України 4 1.1. Основні функції НБУ 4 1.2. Інші функції НБУ 4 2. Валютний ринок. Курсова політика на валютному ринку України 8 Список використаної літератури 17 Вступ Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України. Національний банк України у відповідності із Законом України &quo ;Про Національний банк України&quo ;  є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів. 1. Правовий статус Національного банку України Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України &quo ;Про Національний банк України&quo ;. Згідно зі статтею 99 Конституції України, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - Національного банку України - є забезпечення стабільності грошової одиниці - гривні. На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах свої повноважень, - цінової стабільності. 1.1. Основна функція НБУ Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.На виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності. 1.2. Інші функції НБУ Національний банк виконує такі функції: відповідно до розроблених Радою Національного банку України Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику; монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг; виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування; встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; організовує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу; визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками; визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; здійснює банківське регулювання та нагляд; веде Державний реєстр банків, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем; здійснює сертифікацію аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку; складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування; представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків; здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення операцій в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій; забезпечує накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами; аналізує стан грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин; організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей; реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку; бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України; визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку; здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Організаційну структуру національного банку України представлено на рис. 1. Рис.1 Організаційна структура НБУ 2. Валютний ринок. Курсова політика на валютному ринку України Сьогодні в Україні кожна людина, яку цікавить економічне життя її держави, уважно слідкує за ситуацією на валютному ринку. Засоби масової інформації подають досить якісні дані на цю тему. Останнім часом з'явилось багато програм на телебаченні і чимало досить якісних газетних рубрик щодо подій на валютному та банківському ринках України. До 30-40-х років коливання курсів у світі були настільки незначними, що їх можна було спокійно залишати поза увагою. Зараз таке робити було б нелогічно. Бурхливий розвиток міжнародної торгівлі, глибокі інтеграційні процеси міжнародної економіки ставлять нові вимоги перед економістами, якщо вони хочуть ефективного виконувати свою роботу і на державному рівні, і на окремому підприємстві. Сьогодні стан національної валюти відбиває стан всієї національної економіки та процесів, що у ній відбуваються. На зміну курсу можуть так чи інакше вплинути всі зміни в економіці, і навпаки, за допомогою курсу регулюються економічні процеси на фінансовому, торговельному (в тому числі міжнародному) та інших ринках держави. Наприклад, офіційне зниження курсу національної валюти (девальвація) підвищує конкурентоспроможність експорту і покращує цим самим стан платіжного балансу. Цим інструментом дуже часто користується Національний Банк України при зменшенні обсягів експортних операцій, особливо під кінець звітного періоду або під час сезонного стрибка виробництва експортних товарів. Ревальвація - офіційне підвищення курсу національної валюти відносно іноземних. Вона є вигідною для імпортерів і кредиторів і невигідною для експортерів і позичальників. Тому підвищення курсу національної валюти стимулює відплив капіталів за кордон. В Україні за період незалежності ревальвація майже не проводилась. Найцивілізованішим і найефективнішим шляхом зміни валютного курсу є валютні інтервенції — купівля чи продаж іноземної валюти центральними банками. Скеровує ці процеси валютний департамент Національного Банку України, куди кожного ранку надходить інформація від комерційних банків нашої держави про попит та пропозицію на гривню та іноземні валюти. Якщо в процесі аналізу цих даних виявляється, що у фінансовому секторі економіки країни обсяг іноземної валюти більший за нормативний, тобто спостерігається надлишкова пропозиція іноземної валюти, виникає можливість незапланованого підвищення курсу національної валюти або зниження курсу іноземної. В такому разі Центральний Банк скуповує іноземну валюту, обмінюючи її на гривню, а у фінансових джерелах через кілька днів з'являється інтерв'ю з якимось працівником НБУ, де він звітує журналістам про щось на зразок &quo ;НБУ такого-то числа провів інтервенцію у розмірі стільки-то тисяч (чи мільйонів) гривень&quo ;. Якщо ж навпаки, існує високий попит на іноземну валюту і очікується незаплановане зниження курсу національної, то Центральний банк продає іноземну валюту. Для технічного спрощення проведення інтервенцій у Центральному Банку України існують так звані валютні резерви, – кошти на особливих рахунках в НБУ у іноземній валюті, які він може використовувати в разі потреби.

Ось такими операціями врівноважується попит і пропозиція іноземних валют та обмежується рівень коливання курсу національної валюти. Адже непередбачені коливання валютного курсу мають негативний вплив на економіку: якщо такі коливання є небезпечними для вітчизняної економіки – то вони є сигналом для здійснення сильного політичного натиску з метою протекціонізму на внутрішньому ринку. Усе це справляє значний негативний вплив на міжнародну торгівлю і інвестиції. Невпевненість у валютному курсі змушує як іноземні, так і вітчизняні компанії затримувати здійснення інвестицій в експорт чи імпорт, оскільки вони можуть втратити прибуток при зниженні, наприклад, домашнього курсу. Таким чином, валютний курс досить відчутно впливає на зовнішньоекономічну діяльність країни, на обсяги, ефективність експортних операцій, а також на експортну конкурентоспроможність наших товарів на світових ринках. Занижений валютний курс дає змогу одержати додаткові вклади при експорті та сприяє припливу іноземного капіталу, одночасно дестимулюючи імпорт. За цих умов підвищується вигідність реінвестицій капіталу і навпаки, менш вигідним за таких обставин стає вивіз прибутків. А при завищеному курсі валюти виникає протилежна ситуація – знижується ефективність експорту і підвищується ефективність імпорту. Вплинути на валютний курс НБУ може також за допомогою зміни своєї облікової ставки. Змінюючи розмір облікової ставки, Національний Банк створює умови для відтоку чи притоку іноземних капіталів, тим самим, впливаючи на валютний курс національної одиниці. Збільшення облікової ставки, наприклад, стимулює попит на дану валюту і сприяє підвищенню її курсу. А, наприклад, зменшення облікової ставки сприяє послабленню національної валюти. Це не сприяє притоку іноземних капіталів, але зумовлює здешевлення коштів на внутрішньому кредитному ринку і підвищує ділову активність. Ще для підтримання рівноваги платіжного балансу та стабільності курсу національної грошової одиниці НБУ встановлює валютні обмеження, за допомогою яких має змогу регулювати як торгівельні операції суб'єктів господарської діяльності в Україні, так і банківських установ. У нашій державі, до речі, Центральний Банк досить цікаво використовує цей інструмент. На валютний курс країни впливають такі фактори: 1. Розмір ВВП (при низькому його рівні курс може бути штучно завищений). 2. Стан платіжного (торговельного) балансу (тут мова йде в тому числі і про регулювання обсягів експорту та імпорту, про які йшлося раніше). 3. Рівень інфляції в країні (при його зростанні курс національної валюти падає). 4. Внутрішня пропозиція грошей (дивись вище, де йшлося про інтервенції). 5. Політичні фактори ( у разі нестабільної політичної ситуації в країні інвестори не поспішають вкладати туди свої кошти, попит на вітчизняну валюту падає, курс знижується). 6. Процентні ставки (і комерційних банків, і облікова ставка НБУ). На протязі 1992 – 2004 років облікова ставка НБУ постійно змінювалася. Таблиця 1 показує, що з 1993 року до 1 травня 1995 відсоткова ставка знаходилась постійно вище 100 % річних, а з 25.10.1994 р.

Навть нацонально свдом укранц записувалися москвинами, бо не забули 1918 1922 рр., коли в Укран розстрлювали людей лише за те, що хн прзвища кнчалися на «енко». Москвини навмисно надають свой самоназв «русский» двох змств: нацональний  державний («Мама турок, папа грек, а я русский человек»). ¶ таких «русских человеков» в мпер було   бльше, нж самих москвинв. У СРСР 10 мльйонв немосквинв зазначили в перепис московську мову за свою рдну, отже, визнали себе за москвинв. Московщина завжди вперто накида поняттям «Украна», «укранець», «укранський» лише ГЕОГРАФ¶ЧНЕ значення, а не нацональне. Московщина назвала НЕ Укранська Академя Наук, але Академя Наук УРСР, НЕ Сплка укранських письменникв, чи митцв, чи музикантв, але Сплка письменникв (композиторв, художникв тощо) Украни. НЕ Укранська комунстична партя, але КПУ, навть не укранська сторя, але сторя УРСР. Навть мов укранськй Московщина нада змсту географчного, а не нацонального. А Украною вона визна лише УРСР

1. Національний банк України

2. Національний Банк України

3. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

4. Аудиторська перевірка Національного банку України

5. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

6. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради
7. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
8. Державний ощадний банк України

9. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

10. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

11. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

12. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

13. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

14. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

15. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

16. Українська національна революція 1649-1657рр

Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески

17. Банківська система України

18. Генеза української національної мови

19. Методики оцінки фінансового стану банків України

20. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

21. Банківська система України

22. Банківська система України та проблеми її реформування
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Регіональна економіка сільського господарства України

25. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

26. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

27. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

28. Основні етапи українського національного відродження

29. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

30. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

31. Український національний рух напередодні Першої світової війни

32. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка

34. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів

35. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

36. Регіональні особливості відтворення населення України

37. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

38. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
39. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
40. Атомна енергетика України і РПС

41. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

42. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

43. Політичні права і свободи громадян України

44. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

45. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

46. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

47. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

48. Історія України

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

50. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

51. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

52. Національна політика СРСР в роки перебудови

53. Період гетьманщини України

54. Центральна Рада і пролетаріат України
55. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
56. Культура України в 30-х рока

57. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

58. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

59. Податкова політика України

60. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

61. Загальна характеристика конституції України

62. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

63. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

64. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

66. Суверенітет України

67. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

68. Бюджет України: актуальні проблеми

69. Державній бюджет України

70. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
71. Управління фінансами України
72. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

73. Організаційна система управління природокористуванням України

74. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

75. Інтеграція України у світове господарство

76. Валовий національний продукт

77. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

78. Міжнародний ринок туристичних послуг України

79. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

80. Національне багатство, прибуток

Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее

81. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

82. Система національних розрахунків

83. Авіаційний транспорт України

84. Чорна металургія України

85. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

86. Грошові розрахунки в господарському обороті України
87. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
88. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

89. Інформаційна політика України

90. Конституційні засади виконавчої влади України

91. Судова система України

92. Грошова система України

93. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

94. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

95. Хімічна промисловість України

96. Чорна i кольорова металургія України

Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80888.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы

97. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

98. Зародження партійно-радянської преси України

99. Проблеми золотоносності надр України

100. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.