Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування здорового способу життя молодших школярів

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ 1 Теоретико-методичні основи здорового способу життя 1.1Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя 1.2Визначення поняття «здоров’я» людини, його компоненти та передумови 1.3Визначення здорового способу життя та шляхи його формування 1.4Досвід вивчення здорового способу життя 1.5Формування здорового способу життя засобами фізичної культури Розділ 2 Методи та організація дослідження 2.1Методи дослідження 2.2Організація дослідження Розділ 3 Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів Розділ 4.Рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів Загальні висновки Список використаних джерел Вступ Здоров’я є інтегральною характеристикою особистості і визначає якість життя. Сьогодні в Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і підлітків. Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з першого до одинадцятого класу зменшується у 3-4 рази . Тому збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і навичок здорового способу життя (ЗСЖ) є пріоритетними напрямами розвитку суспільства. За останні роки проблема збереження здоров’я дітей молодшого шкільного віку, їх оздоровлення та профілактика найбільш розповсюджених „шкільних” хвороб є предметом фундаментальних наукових досліджень. Значення фізичного виховання у формуванні соціально активної особистості вивчали фахівці у галузі педагогіки, фізичної культури і спорту Проведені у цьому напрямі дослідження дають змогу констатувати, що основою ефективного фізичного виховання у школі повинна бути індивідуалізація процесу навчання, орієнтована на пріоритети особистості, інтереси і потреби у вільному і самостійному розвитку . Інтерес дітей до фізичної культури належить до мотиваційної сфери особистості. Значна кількість досліджень присвячені вивченню формування здорового способу життя та мотивації до нього у школярів старших класів та студентів . Проблема виховання інтересу до фізкультурно-оздоровчої роботи у закладах освіти та мотивація до ЗСЖ дітей молодшого шкільного віку залишається актуальною і потребує наукового обґрунтування. За енциклопедичним визначенням здоров’я – це природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю із навколишнім середовищем та відсутністю будь-яких хворобливих змін. Здоров'я людини визначається комплексом біологічних (успадкованих та набутих) та соціальних факторів. Останні мають настільки важливе значення у підтриманні стану здоров'я або виникненні і розвитку хвороби, що у преамбулі до статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано: „Здоров'я – це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність хвороб та фізичних дефектів”. Однак, те, наскільки широке соціологічне визначення здоров'я є дещо суперечливим, оскільки соціальна повноцінність людини не завжди збігається з її біологічним станом. Взагалі, поняття здоров'я є дещо умовним та об'єктивно встановлюється за сукупністю антропометричних, клінічних, біохімічних та фізіологічних показників, що визначаються із урахуванням статевого, вікового факторів, а також кліматичних та географічних умов .

Здоров'я необхідно характеризувати не лише якісно, а й кількісно, оскільки існує поняття про ступінь здоров'я, який визначається шириною адаптаційних (пристосувальних) здатностей організму. Хоча здоров'я являє собою стан, протилежний хворобі, воно може бути пов'язане з різними перехідними станами і не мати чітких меж. Стан здоров'я не виключає наявності в організмі хвороботворного начала, яке ще не проявилося, або суб'єктивних коливань у самопочутті людини. У зв'язку з цими властивостями виникло поняття „практично здорова людина”, за якого патологічні зміни, що спостерігаються в організмі, не впливають на працездатність людини і її самопочуття. Разом з тим, відсутність кричущих порушень ще не свідчить про відсутність стану хвороби, оскільки перенапруження захисно-пристосувальних механізмів, не порушуючи здоров'я, може призвести до розвитку хвороби в умовах впливу на організм надзвичайних подразників. До факторів, що визначають здоров'я людей, відносяться реальні прибутки, тривалість робочого дня, ступінь інтенсивності та умов трудового навантаження, наявність професійних шкідливих умов, рівень та характер харчування, житлові умови, стан охорони здоров'я у даному регіоні і, що, вкрай важливе – спосіб життя, який обирає для себе кожна людина самостійно. Однозначного критерію, за яким можна було б судити про стан здоров'я населення, не існує, бо навіть середня тривалість життя – це недостатній критерій, якщо не враховувати цілий комплекс соціально-біологічних чинників. У ХХ столітті ВООЗ були визначені засади наукової організації охорони здоров'я окремих осіб: підвищення захисних властивостей людського організму, а також створення умов, які попереджують контакт людей з особливими патогенними подразниками або послаблюють їхню дію на організм . Охорона здоров'я в усьому світі, в тому числі і в Україні, прагне розвивати, охороняти та зміцнювати людське здоров'я. Цьому сприяє профілактичний характер сучасної медицини, розсповсюдженість кваліфікованого безкоштовного лікування, загальнодоступність медицини, широка мережа лікувально-профілактичних закладів (санаторіїв, профілакторіїв тощо). Особливе місце у системі охорони здоров'я належить фізичній культурі та спорту, а отже, і фізичному вихованню. Фізична культура – частина загальної культури суспільства, одна з сфер соціальної діяльності, спрямована на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних здібностей людини. Основні показники стану фізичної культури в суспільстві – рівень здоров'я і фізичного розвитку людей, ступінь використання фізичної культури у сфері виховання та освіти, у виробництві, побуті, спортивні досягнення. Фізичне виховання – це органічна частина загального процесу виховання, соціально-педагогічний процес, спрямований на зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток форм і функцій людського організму. Основні засоби фізичного виховання – виконання фізичних вправ, загартування організму, гігієна праці та побуту . На відміну від охорони здоров'я, фізична культура не має чітко визначеної області дії, вона призначена для всебічного розвитку людського тіла і духу.

Кажучи спрощено, якщо охорона здоров'я бореться з наслідками негативних процесів, то фізична культура їй попереджає, допомагає їх уникнути. Здоровий спосіб життя є не лише невід'ємною складовою частиною фізичного здоров'я людини, але й складовою найпроблематичнішою: те, чи дотримуватися засад здорового способу життя, чи ні – завжди залежить від більш чи менш свідомого вибору людини. Головними «ворогами» здорового способу життя можна назвати культурні забобони, деякі соціальні чинники (недостатня матеріальна забезпеченість тощо), а також так звані «шкідливі звички», які мають одночасно психологічну, культурну і соціальну природу. Фізичне виховання покликане послабити та нейтралізувати дію цих негативних факторів, які щороку призводять до зростання смертності та погіршення загального стану здоров'я населення України. Те, що погіршення здоров'я молоді – основного і найпродуктивнішого носія генофонду нації – може призвести до демографічної катастрофи, не може бути піддане сумніву. Екологічна ситуація в Україні склалася так, що дослідники з сумом і розпачем свідчать: навряд чи навіть 5% населення може бути визнане об'єктивно здоровим. Отже, під переважну більшість об'єктивно нездорових підпадає і більша частина молоді. Ситуацію в Україні неможна назвати винятково поганою. Ані на Сході, ані на ідеалізованому з деяких точок зору Заході – ніде і досі не вдалося досягти повної відмови від шкідливих звичок та іншої діяльності, що перешкоджає здоровому способу життя. З об'єктивними труднощами завжди необхідно боротися об'єктивними методами. На жаль, освітня система України робить наголос на загальне, масове фізичне виховання, яке сприймається більшістю учнів як невиправдане і необ'єктивне. Що ж стосується західного досвіду, то там майже скрізь проблема фізичного виховання вирішена за допомогою особистого підходу до учнів, проектування їхнього реального стану здоров'я на комплекс заходів, що мають бути щодо нього вжиті. Основні підходи до формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я визначені Державною програмою „Діти України”, де наголошується, що здоров’я підростаючого покоління – це інтегративний показник суспільного розвитку, могутній фактор впливу на економічний і культурний потенціал країни. У науковій і методичній літературі здоровий спосіб життя визначається як комплекс оздоровчих заходів, що забезпечують гармонійний розвиток та зміцнення здоров’я . Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання молодших школярів. Предмет дослідження – процес формування здорового способу життя молодших школярів. Мета роботи – розглянути і виявити шляхи формування здорового способу життя учнів початкових класів. Мета була реалізована через вирішення завдань дослідження: 1) Визначити теоретико-методичні основи здорового способу життя. 2) Визначити засоби фізичної культури для формування здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку. 3) Визначити рівень соматичного здоров’я учнів молодших класів. 4) Визначити рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів. Практичне значення роботи полягає у визначенні засобів фізичної культури для формування здорового способу життя школярів молодших класів, визначенні рівня соматичного здоров’я учнів молодших класів.

Многие люди иногда имеют излишек сексуальной энергии или испытывают сексуальные переживания в отсутствие партнера, с которым их можно разделить. Тогда энергия может проявляться в виде нервозности, беспокойства или суетливости. Практика шестого ритуального действия поможет выпустить такое напряжение с помощью легкого и здорового способа. После выполнения этого упражнения вы станете более расслаб -ленными и, конечно, как уже говорилось ранее, вы станете еще моложе. Я верю, что мы можем использовать сексуальную энергию как топливо во многих областях нашей жизни для достижения разных целей. В результате выполнения Шестого Ритуала эта энергия становится действительно доступной нам. Таким образом, даже если вы не решитесь на полное воздержание, я думаю, что это ритуальное действие все равно принесет вам пользу. Вы должны выполнять его, только когда чувствуете сексуальный голод, который не можете удовлетворить по каким-либо причинам, или если вы обладаете излишком сексуальной энергии. Исходное положение • Станьте прямо, ступни слегка расставлены, стопы плотно прижаты к полу

1. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

2. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

3. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

4. Знания учащихся о влиянии курения на здоровье

5. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

6. Життя і філософська творчість Г.С. Сковороди
7. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури
8. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

9. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

10. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

11. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

12. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

13. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

14. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

15. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

16. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

17. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

18. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

19. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

20. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

21. Формування екологічної культури молодших школярів

22. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
23. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
24. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

25. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

26. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

27. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

28. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

29. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

30. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

31. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

32. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

33. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

34. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

35. Здоровий спосіб життя

36. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

37. Способы укрепления здоровья

38. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
39. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
40. Види трудової діяльності молодших школярів

41. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

42. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

43. Декоративно-вжиткове мистецтво як чинник формування художнього смаку школярів

44. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

45. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

46. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

47. Патріотичне виховання молодших школярів на уроках трудового навчання

48. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

49. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

50. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

51. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

52. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

53. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання

54. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
55. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
56. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

57. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

58. Самостійна учбова діяльність молодших школярів

59. Статеве виховання молодших школярів

60. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

61. Формування в учнів трудової культури засобами народознавства

62. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

63. Формування читацької компетентності у школярів

64. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Диференційований підхід у процесі навчання молодших школярів розв’язувати текстові задачі

66. Зміст правового виховання молодших школярів

67. Економічне виховання молодших школярів

68. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

69. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

70. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
71. Корекція тривожності у молодших школярів
72. Особистісна тривожність молодших школярів

73. Прояви агресивності молодших школярів

74. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

75. Розвиток мовлення молодших школярів

76. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

77. Формування особистості в молодшому шкільному віці

78. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

79. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

80. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы

81. Способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении местности

82. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин в Украине

83. Понятие опровержения и способы опровержения

84. Вещно-правовые способы защиты права собственности

85. Залог - как способ обеспечения исполнения обязательств

86. Способы защиты гражданских прав
87. Ликвидация как способ прекращения юридического лица
88. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

89. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

90. Планирование семьи и репродуктивное здоровье

91. Способы перевода просторечия, использованного в романе А. Силлитоу "Ключ от двери", на русский язык

92. Способы выражения сомнения в современном немецком языке

93. Огляд життя Александра Довженко

94. Здоровье без лекарств

95. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском языке

96. Способы выражения оттенков запаха в романе Патрика Зюскинда "Парфюмер"

Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики
Средство от садовых муравьев "Муравьин", 300 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Препарат разрешен для
337 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

97. Основные черты развития первобытнообщинного, рабовладельческого и феодального способов производства

98. Теорема Пифагора и способы ее доказательства

99. Несколько способов решения одной геометрической задачи

100. Некоторые из причин возникновения профессиональных заболеваний у домристов и способы их устранения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.