Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Місце правової системи України серед правових систем світу

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ КОЛЕДЖ Цикл загальноюридичних дисциплін Навчальна дисципліна: Порівняльне правознавство КУРСОВА РОБОТА На тему: „Місце правової системи України серед правових систем світу ” Чернігів – 2010 ПланВступ Розділ І. Теоретико-методологічні питання класифікації правових систем 1.1 Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу 1.2 Методологічні передумови класифікації правової системи України 1.3 Типологія правової системи України Розділ ІІ. Сучасна правова система України 2.1 Юридичні ознаки сучасної правової системи України 2.2 Відповідність правової системи України романо-германському типу правової системи 2.3 Вплив європейського, візантійського та римського права на сучасну правову систему України 2.4 Місце сучасної правової системи України серед правових систем світу Розділ ІІІ. Реформування як важлива умова розвитку сучасної правової системи України 3.1 Проблеми реформування правової системи України 3.2 Зміна нормативної частини правової системи України як одна із вимог сучасності Висновки Список використаних джерел ВступПравова система України виникла об’єктивно у період досягнення радянською правовою системою &quo ;точки біфуркації&quo ;, коли ця система згідно з основними засадами синергетики руйнувалася. Подальше формування правової системи України залежало від таких умов, як відкритість, нелінійність, нерівноважність. Насамперед це стосувалося взаємозв’язку із оточуючим середовищем, вибором шляхів розвитку. Поряд з цим, для сучасної правової системи України важливим є досягнення відповідного стану рівноваги, що буде свідчити про створення власне системи. Адже будь-яка система, згідно з положеннями синергетики, об’єктивно знаходиться у стані взаємопереходів рівноваги та нерівноваги, організації та дезорганізації, хаосу та порядку. А тому необхідним та важливим на даний час є створення механізму самоорганізації системи, який сконцентрує зусилля суспільства саме на стані рівноваги (з допустимим станом змінюваності). Такий стан забезпечується правильним розміщенням елементів правової системи та зв’язків між ними, тобто належною її структуризацією. Національна правова система України в силу історичних обставин зазнавала різноманітних впливів. У праві України перетнулись лінії історії: християнство (православна, католицька, протестантська традиції), ісламська, іудейська традиції, історія права Греції і Риму, національного і міжнародного права). У цьому зв'язку виникає нагальна потреба у визначенні головного фактора, який справляє основний вплив на процес руху до порядку в суспільстві і завдяки якому зберігається спадкоємність у праві, але сутнісні параметри котрого не зазнають зрушень, навіть, після тривалих і масових включень чужерідних для титульного етноса (в нашому випадку — українського) впливів. У зазначеному ракурсі перспективним видається розв'язання проблеми в рамках положень, розроблених на основі традиційної юридичної методології, але за умови синтезу нею найновіших досягнень системно-інформаційної методології, зокрема, у галузі синергетики — теорії самоорганізації систем.

Для синергетики властиве прагнення виявити у будь-якій системі головний фактор руху до порядку, який умовно позначається терміном «параметр порядку». Гіпотетично можна допустити, що цим фактором є правова традиція як невід'ємний атрибут правосвідомості, передумови формування якої приховуються у глибинних історичних пластах культури народу. За результатами досліджень В.Василькової, сааме традиції «суттєвим чином визначально обумовлюють моделювання соціальних новацій» . А згідно з висновками Ю.Ветютнєва, який підняв проблему синергетики у праві, саме правосвідомість є тією ланкою у правовій системі, для якої самоорганізація є не просто нормальним, але єдиним способом існування . Таким чином, вирішення проблеми вивчення правової системи України тісно переплітається з питанням пошуку «параметра порядку» — своєрідної матриці, яка забезпечує спадкоємність у праві та є внутрішнім джерелом розвитку правової системи. Це вимагає застосування найбільш раціональних методів пізнання в рамках наукової парадигми, здатної синтезувати сучасні досягнення різноманітних наукових шкіл і напрямів. Розділ І. Теоретико-методологічні питання класифікації правових систем 1.1 Основні типи і підтипи (групи) правових систем світу У юридичній літературі, зокрема, порівняльно-правовій, формується не тільки цілісне бачення правової системи, але і диференційований підхід стосовно правових систем світу. Беручи до уваги, що &quo ;правова карта світу&quo ; не є одноманітною, а складається з окремих національних та міжнародних правових систем, між якими відбуваються складні інтеграційні, багатофункційні процеси, вчені намагаються їх класифікувати за різноманітними критеріями. Важливість цих класифікацій зумовлюється як пізнавальними причинами, так і практичною необхідністю, значимістю (гармонізацією законодавства, рецепції права тощо) . Проблема класифікації правових систем є однією з важливих проблем як теорії права, так і порівняльного правознавства. Для класифікації використовуються різні критерії (фактори): етнічні, історичні, расові, географічні, юридичні тощо, яких на сьогодні нараховується кілька десятків. Зокрема до таких критеріїв у порівняльно-правовій літературі у свій час відносили: особливості історичного формування правових систем (Е. Глассон); загальну структуру та відмінні ознаки (А. Есмен); ступінь подібності до іншого права або походження від нього (А. Арміжон, Б. Нольде, М. Вольф); великі культурні сфери (А. Шнітцер); відношення до права римського, до jus ge iuym і до права канонічного (Е. Мартінез Паз); расову ознаку (Г. Созер-Холл); роль різноманітних джерел права (А. Леві-Ульман); внутрішньосистемні ознаки (П. Родьєр); ідеологію та юридичну техніку (р. Давід); &quo ;правовий стиль&quo ; (К. Цвайгерт) та ін. Нижче наведено класифікацію правових систем світу, що пропонувалися протягом кінця XIX — XX століть, у хронологічній послідовності. Е. Глассон, 1880р. 1. Група правових систем, на які істотно вплинуло римське право: Італія, Португалія, Румунія, Греція, Іспанія 2. Група правових систем, у розвитку яких вплив римського права був незначним і які грунтувалися на звичаях і варварському праві: Англія, скандинавські країни, Росія 3.

Група правових систем, що увібрали риси римського і германського права: Франція, Німеччина, Швейцарія І Міжнародний конгрес, 1900 р. Французька правова сім'я Англо-американська правова сім'я Германська правова сім'я Слов'янська правова сім'я Мусульманська правова сім'я А. Есмен, 1905 р. Латинська (романська) група правових сімей: Франція, Бельгія, Італія, Іспанія, Португалія, Румунія, латиноамериканські країни Германська група правових сімей: Німеччина, скандинавські країни, Австрія, Угорщина Англосаксонська група правових сімей: Англія, США, англомовні колонії Слов'янська група правових сімей Мусульманська група правових сімей Римське і канонічне право М. Созер-Холл, 1913р. 1. Індоєвропейська правова система 2. Семітська правова система 3. Монгольська правова система 4. Правова система нецивілізованих народів Суспільство порівняльного законодавства, 1919р. 1. Французька правова сім'я 2. Англо-американська правова сім'я 3. Мусульманська правова сім'я Дж. Вігмор, 1928 p. Правові сім'ї: єгипетська, месопотамська, іудейська, китайська, індуська, грецька, римська, японська, мусульманська, кельтська, слов'янська, германська, морська, церковна, романська, англіканська Р. Давид, 1953 p. 1. Романо-германська система 2. Англосаксонська система 3. Соціалістична система 4. «Релігійні та традиційні системи» (тобто решта юридичного світу, що охоплює чотири п'ятих планети) К. Цвайгерт і Г. Кьотц, 1984 р. «Правові кола», в основу яких покладений «правовий стиль» 1. Романський 2. Германський 3. Скандинавський 4. Англо-американський 5. Соціалістичний 6. Право ісламу 7. Індуське право А.Х. Саідов, 1993 р. 1. Романо-германська правова сім'я. 2. Правові сім'ї, що примикають до романо-германсь-кої сім'ї: а) скандинавське право б) латиноамериканське право в) японське право 3. Англо-американська правова сім'я: а) правова система Англії б) правова система СІЛА 4. Релігійні та традиційні правові сім'ї: а) мусульманське право б) індуське право в) звичаєве право Африки г) далекосхідне право 5. Радянська правова система, правові системи соціалістичних держав Європи, правові системи соціалістичних держав Азії і правова система Республіки Куба Методологічні передумови класифікації правової системи України Методологія теорії правової системи України все ще перебуває на стадії становлення. Ретельний аналіз літератури з питань розвитку вказаної правової системи свідчить про відсутність тенденцій до органічного поєднання досягнень світової юридичної думки з українськими реаліями державно-правового розвитку . Поняття «правова система» у вузькому (національне право) і в широкому (правова сім'я) розумінні сформувалося у рамках методології юридичного позитивізму з властивими йому емпіричними і описовими методами пізнання. Існуючі з представлених у світовій літературі теорій правових систем найбільш чіткою послідовністю і науковою аргументацією характеризуються ті, у яких моделі правових систем побудовані на основі структурних та функціональних їх характеристик з урахуванням техніко-юриди-чних формальних ознак, а класифікація правових систем за сім'ями здійснена на основі чітко сформульованих критеріїв і принципів.

На первых порах после введения в действие нового ГК такого рода литература была необходима, чтобы обеспечить элементарно правильное понимание и применение новых законоположений. Но этот период давно миновал; Гражданский кодекс активно «работает», судебной практике удалось обеспечить его более или менее адекватное применение. Давно уже настал этап глубокого осмысливания (а иногда и переосмысливания) сущности многих изменившихся гражданско-правовых институтов. Правоприменительная практика повседневно сталкивается с проблемами, которые уже нельзя разрешить, заглянув в очередной комментарий; для этого требуются серьезные теоретические познания, касающиеся истории развития соответствующих институтов, их места среди других гражданско-правовых категорий, опыта их применения в иных правовых системах, понимания значения соответствующих правовых норм и возможных последствий их применения к регулируемым отношениям. Иными словами, сегодня требуются не только комментарии гражданского законодательства, но и серьезный научный анализ

1. Правова система України

2. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

3. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

4. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

5. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

6. Правовий статус комітетів Верховної Ради України
7. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці
8. Правова охорона тваринного світу. Червона книга України

9. Правовые системы современности. Мусульманское право

10. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

11. Основные правовые системы современности

12. Основные правовые системы современного мира

13. Информационно-правовые системы

14. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

15. Социальные отношения и правовая система в Древних Афинах

16. Англосаксонская правовая система

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Договор в правовой системе современного Китая

18. Правовые системы современности

19. Основные правовые системы современности

20. Правовые системы в современном мире

21. Правовые системы современности

22. Фінансова система України
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

25. Правовые системы в современном обществе

26. Правовые системы мира

27. Основные правовые системы современности

28. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

29. Формирование судебно-правовой системы в Англии

30. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

31. Основные правовые системы современности

32. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

33. Банківська система України

34. Банківська система України та проблеми її реформування

35. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

36. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

37. Англосаксонська правова система: історія і сучасність

38. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
39. Изменения правовой системы СССР в 1921-1925гг.
40. Конституционно-правовая система Англии и Франции в XX веке

41. Личность и правовая система

42. Мусульманская правовая система

43. Обычное право бурят в монгольской правовой системе

44. Основные правовые системы современности

45. Поняття, функції та система трудового права України

46. Правовая система GLIN

47. Правовая система в Новгородской феодальной республике

48. Правовая система общества

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

49. Правовые семьи и правовые системы

50. Правовые системы современности

51. Роль прецедента в английской правовой системе и его значение в современном правовом мире

52. Судова система України

53. Формирование судебно-правовой системы Англии

54. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку
55. Возможности справочной правовой системы Гарант для управления организацией
56. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

57. Справочно-правовая система

58. Справочно-правовые системы

59. Джерела права та правова система Запорізької Січі

60. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

61. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

62. Місце України в світових рейтингах

63. Партійна система України. Політичний маркетинг

64. Структура системи соціального захисту населення і політики України

Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные
Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие

65. Організаційна структура митної системи України

66. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

67. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

68. Бюджетна система України

69. Валютна система: України, світу, та Європи

70. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи
71. Система оподаткування України
72. Фінансова система України

73. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

74. Податкова система України: теорія і практика становлення

75. Атомна енергетика України і РПС

76. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

77. Громадянство України

78. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

79. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

80. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

81. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

82. Історія України

83. Історія соборності України

84. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

85. Господарство України періоду утвердження капіталізму

86. Походження людини та її поява на території України
87. Історія держави та права України
88. Культура України в 30-х рока

89. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

90. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

91. Податкова політика України

92. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

93. Основні напрямки зовнішньої політики України

94. Господарське право України

95. Конституційний суд України

96. Цивільне право України

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Суверенітет України

98. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

99. Проект кримінального кодекса України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.