Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Магістерська програма „МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ І КОНСАЛТИНГ” ДИПЛОМНА РОБОТА Тема: ” Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства” (на матеріалах ТОВ „Класс-Лайн”) ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, поняття і характерні риси організаційного розвитку підприємства 1.2 Методологічні основи розвитку підприємства 1.3 Альтернативи розвитку підприємства і формування стратегії РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТОВ „КЛАСС-ЛАЙН 2.1 Аналіз фінансової діяльності торгово-посередницького підприємства ТОВ „Класс-Лайн” 2.2 Ідентифікація компетенцій підприємства ТОВ „Класс-Лайн” 2.3 Визначення стратегічного простіру розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” РОЗДІЛ 3. ВИЯВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 3.1 Концепція та економічне обгрунтування напрямку розвитку ТОВ „Класс-Лайн” 3.2 Оцінка ефективності проекту “Інтернет – Дизайн інтер’єрів” ТОВ „Класс-Лайн”. 3.3 Організаційна та проектна документація мультимедійного проекту “Інтернет – дизайн інтер’єра” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно- економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети виробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників. Актуальність досліджень дипломного проекту полягає в необхідності стратегічного структурного аналізу розвитку підприємства як циклічного процесу, що складається із п’яти основних блоків та потребує наступних системних досліджень: 1) діагностичний аналіз, під час якого вивчається стан підприємства, та прогноз подій, які його чекають при впливі внутрішніх та зовнішніх, контрольованих та неконтрольованих факторів; 2) підготовка, прийняття та реалізація ділових настанов, цілей діяльності; 3) стратегічне планування, при якому у відповідності з наміченими цілями формується ієрархія стратегій (ділові, функціональні); 4) тактичне планування, яке передбачає розробку та реалізацію оперативних дій; 5) управлінський контроль, який включає в себе збір та оцінку даних щодо діяльності підприємства, рішення про проведення ревізії, а далі діагностичного аналізу. Об’єкт досліджень дипломного проекту - торгово-посередницьке підприємство по імпорту італійських меблів та обладнання для квартир, готелів, барів, ресторанів - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “Класс-Лайн”, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку на зовнішньоекономічному ринку. Предмет досліджень дипломного проекту – зовнішньоекономічні торгово-посередницькі операції та їх комплексний цикл взаємозв’язку з перепродажем імпортованих товарів на внутрішньому ринку, ризики взаємовідносин з митними та податковими механізмами та розробка механізмів уникнення втрат для бізнесу підприємства.

Мета досліджень дипломного проекту - вивчення закономірностей та принципів фінансового механізму діяльності підприємств та схем зовнішньоекономічних операцій, побудова та обґрунтування пропозицій по оптимальним схемам організації зовнішньоекономічних операцій діяльності. Задачами дипломної роботи згідно завдання були наступні: В 1 розділі необхідно: розкрити поняття підприємства та визначити його характерні ознаки; дослідити підходи і методи вибору напрямків розвитку підприємства; виявити проблеми розвитку вітчизняних підприємств; У 2 розділі необхідно: дати загальну характеристику функціонування досліджуваного підприємства ТОВ „Класс-Лайн”; ідентифікувати компетенції підприємства ТОВ „Класс-Лайн”;визначити стратегічний простір підприємства ТОВ „Класс-Лайн”; У 3 розділі необхідно: оцінити можливі види діяльності підприємства ТОВ „Класс- Лайн”; обґрунтувати вибір вектору розвитку підприємства ТОВ „Класс- Лайн”; спрогнозувати перспективи розвитку підприємства ТОВ „Класс-Лайн” у вибраному напрямку; Методи досліджень дипломного проекту: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності підприємства, аналіз фінансових коефіцієнтів, програмно-математичне моделювання ефективності схем пасивних та активних операцій підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми). Інформаційно-методологічна база досліджень дипломного проекту — звітні документи ТОВ “Класс-Лайн” за 2002-2004 роки, інформаційні матеріали фірм України та Росії в галузі дизайну інтер”єрів. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність, поняття і характерні риси організаційного розвитку підприємства Підприємство – це основна організаційна ланка народного господарства держави і, як самостійний господарський статутний суб’єкт, має право юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання відповідного результату . Підприємство в узагальному вигляді слід розглядати як організаційно економічну систему, під якою мається на увазі об’єднання цілей та ресурсів, пов’язаних між собою стремлінням співпродукувати досягнення загальної мети вробничого характеру, позначених новими системними властивостями, а саме – принциповою здатністю до більш ефективної, продуктивної праці, ніж зусилля окремих, не об’єднаних в єдину систему виробників . У спеціальній літературі для позначення виробничих систем, якими є підприємства, використовують такі терміни, як „господарські”, „виробничо-господарські”, „організаційні”, „людино-машинні” та інші системи. В подальшому будемо використовувати термін „організація”. Автори „основ менеджменту”, відповідаючи на запитання „Що таке організація?”, зауважують, що певна група працюючих повинна відповідати декільком обов’язковим вимогам, щоб вважатися організацією.

До них відносяться: Наявність як мінімум двох людей, які вважають себе частиною цієї групи. Наявність як мінімум однієї цілі (тобто бажаного кінцевого стану або результату), яку сприймають як загальну всі члени даної групи. Наявність членів групи, які з наміром працюють разом, щоб досягнути значущої для всіх цілі. З’єднавши в одну ці суттєві характеристики, ми отримуємо важливе визначення: організація – це група людей, чия діяльність свідомо координується для досягнення загальної цілі або цілей . Більш повно поняття „організація” включає такі взаємопов’язані елементи: 1) ціль, завдання; 2) групування завдання для визначення видів робіт; 3) групування видів робіт у відповідних підпрозділах згідно з цілями організації; 4) делегування повноважень, розподіл відповідальності та визначення числа рівней в ієрархії управління; 5) створення такого організаційного клімату, який спонукає працівників вносити максимальний вклад в досягнення цілей організації; 6) проектування системи комунікацій, що забезпечує ефективність прийняття рішень, контролю та координації; 7) побудова єдиної орнганізаційної системи, що забезпечує внутрішню узгодженість середовища та здатність до них адаптуватися. Організація створюється для досягнення певних цілей і постійно перебуває не в статичному стані, а в динамиці. Постає питання: „Підприємство „функціонує”, „вдосконалюється”, „змінюється” чи „розвивається”?” Якщо обмежитися короткою відповіддю, то підприємство і функціонує, і змінюється, і розвивається, і вдосконалюється одночасно. Нема сумнівів у тому, що техніко-технологічні, організаційні, економічні, інші складові господарської системи постійно змінюються. Змінюються у часі, у просторі, причому, це не означає, що лише у позитивному значенні. Функціонування (від лат:fu c io – виконання роботи) передбачає здійснення продиктованих або не продиктованих чи запропонованих дій або рішень у досягненні визначеної (продиктованої) цілі. Мається на увазі виконання різного роду організаційно-розпорядчих рішень: законів, постанов, інструкцій, регламентів, директив, програм, планів тощо. Якщо визначитися точніше, то функціонування підприємства включає процеси: 1) виконання окреслених робіт; 2) прийняття рішень; 3) встановлення необхідних комунікацій. Вдосконалення, як поняття, передбачає досягнення дещо кращого, більш позитивного, більш бажаного, більш прогресивного стану фінансових, інженерних, кадрових, інших характеристик організації проти попереднього чи порівнювального стану. Така вдосконаленість бажана для будь-якого підприємства особливо при формуванні та й досягненні довгострокових та оперативних планів і програм. Таким чином, логічно дійти висновку, що розвиток організації передбачає зміни, функціонування та вдосконалення керованої та керуючої систем, тобто виробництва і управління як єдиного цілого. У.Бенніс вважає, що „Організаційний розвиток спрямований на застосування комплексної створювальної стратегії з метою змінити надії, відношення, цінності та структуру організації таким чином, щоб вони могли краще адаптуватися до нових технологій, ринків та можливостей, а також відповідним чином змінювати й себе”.

Мунципалзаця поширюватиметься на пдпримства, що обслуговують певн длянки комунальних потреб (електричн стац, водотяги, мсцева комункаця  т.д.). Натомсть бль шсть длянок так зв. легко й споживчо промисловост, що продуку готов фабрикати та вироби масового попиту, тво]ритиме, при виробничй  соцальнй контрол держави, поле примненнякооперативно й приватнокапталстично нцативи. Досвд комунзму показав, до яких карикатурних, ба навть трагчних наслдкв доводять спроби заступити тут творчу роль приватного почину бюрократичним етатизмом! Слдуючою з черги базою господарсько самодяльно буде торгвля. Зосереджуючи в свох руках монополь у де]яких сферах зовншньо  внутршньо торгвл, як також  полтику регуляц товарових цн держава сприятиме розвитков кооперативно й приватновласницько нцативи при обслуговуванн ц важно функц суспльного обмну. Вла]сне тут, в сполученн з промисловою дяльнстю, найде соб основу для розвиткуконструктивний у свой соцальнй мскооперативно-приватнийнацональний каптал

1. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

2. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

3. Збутові стратегії підприємства

4. Ефективність використання ресурсів підприємства

5. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

6. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
7. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів
8. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

9. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

10. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

11. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

12. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

13. Фінансова звітність підприємства

14. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

15. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

16. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры

17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

18. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

19. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

20. Дослідження та розробки на підприємстві

21. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

22. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання
23. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства
24. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

25. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

26. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

27. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

28. Дослідження розвитку швидкості у підлітків загальноосвітньої школи

29. Інвестиційна діяльність підприємства

30. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

31. Фінансова діяльність підприємства

32. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения
Угольник для класса, деревянный.
314 руб
Раздел: Угольники
Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

34. Інвестиційна активність підприємства

35. Обґрунтування стратегії ефективного використання потенціалу підприємства “УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”

36. Продуктивність праці персоналу підприємства

37. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

38. Фінансова стратегія підприємства
39. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"
40. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

41. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

42. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

43. Дослідження харчування

44. Планування діяльності підприємства

45. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

46. Корпоративні підприємства

47. Планування діяльності підприємства

48. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Фінанси підприємства

50. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

51. Формування основних фондів підприємства

52. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

53. Персонал підприємства

54. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком
55. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
56. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

57. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

58. Про методи дослідження малих річок

59. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

60. Метеорологічні дослідження

61. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

62. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

63. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

64. Палеоантропологічнi дослідження

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

66. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

67. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

68. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

69. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

70. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства
71. Облік основних засобів підприємства
72. Облік створення підприємства

73. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

74. Організація обліку власного капіталу підприємства України

75. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

76. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

77. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

78. Аудит підприємства

79. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

80. Методика гідрогеологічних досліджень

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

81. Експертна профілактика в окремих видах досліджень

82. Методи та етапи статистичного дослідження

83. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

84. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

85. Теорія і методологія дослідження управління

86. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
87. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях
88. Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

89. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

90. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень

91. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв

92. Аналіз програмного забезпечення підприємства

93. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

94. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

95. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

96. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

Бумага чертежная, А4, 100 листов.
Плотность 200 г/м2. ГОСТ 597-73.
519 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

98. Дослідження методів чисельного інтегрування

99. Дослідження перехідних характеристик цифрових САК


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.