Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ КООПЕРОВАНИХ СЕЛЯН ТА КЕРІВНИКІВ КООПЕРАТИВІВ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ Історії української селянської кооперації присвячено чимало ґрунтовних наукових праць. Предметом їх розгляду став широкий спектр проблем кооперативного руху, передусім соціально-господарського порядку: обсяги торговельно-постачальних і фінансових операцій, напрямки та форми роботи тощо. Помітний також інтерес дослідників до висвітлення ідеологічних засад кооперативної діяльності та адміністративно-правових умов її проведення1. Незважаючи на багату історіографію, практично поза увагою дослідників завжди залишались внутрішні проблеми кооперативного життя: характер взаємовідносин між людьми в кооперативах, вплив кооперації на формування навичок самоуправління, розвиток самодіяльності. Згадуючись, як існуючий компонент кооперативного життя, вони не піддавалися предметному дослідженню. До певної міри виявом відходу від традиційного висвітлення історії кооперації, суто економічного з окресленням супутніх політичних процесів є дисертація О.В. Ботушанського, але вона стосується територіально невеликого регіону поширення кооперативного руху – присвячена сільській кооперації Буковини 2. Мета представленої розвідки - з’ясувати один із аспектів окресленої вище проблеми, а саме: розкрити характер розуміння кооперованими селянами діяльності керівників кооперативів. Самою природою кооперації, як самодіяльної організації, зумовлювалась безпосередня взаємозалежність між рядовими учасниками та лідерами, в основі якої лежали принципи колегіальності, самоуправління та виборності керівних органів. Проте, демократичні засади самі по собі не гарантували гармонійності відносин між різними категоріями кооперованого населення, які формувалися під впливом факторів, часто не пов’язаних з кооперативним життям. Набуття досвіду співпраці селян-пайовиків зі своїми керівниками було складним процесом, у якому відігравали роль не лише організаційні аспекти діяльності кооперації, а й соціокультурні, морально-психологічні, очевидно, і ментальні характеристики селянської верстви. Ставлення до того чи іншого кооперативного діяча, значною мірою, визначалося його місцем у загальній суспільній ієрархії. Так, належність кооператора до панівної верстви зумовлювало й характерне для селян ставлення до нього, а зрештою, і до всього чим він займався у галузі кооперації. Добре ілюструє бачення простими хліборобами такої категорії кооперативних керівників один із сучасників, ЯКИЙ спостерігав у квітні 1911 р. за ходом роботи з’їзду кредитної кооперації Київської губернії. „Бачив, – писав він, – з яким презирством слухали ці члени (селяни – І.Ф.) . панів-кооператорів” 3. При цьому слід зазначити, що під категорію „панів-кооператорів” підпадали у свідомості селян як „оглядне панство в дуже блискучому й не кооперативному вбрані” та „чиновники-кооператори” – представники поміщицького класу та бюрократії4, так і сільська інтелігенція. Скованість у думках і діях у присутності таких „панів”, страх і прихована заздрість до їх матеріального становища, намагання не наближатися до них, не кажучи вже про вільне спілкування – явища, які супроводжували селян у процесі кооперативного життя.

Таке ставлення до кооперативних діячів із числа соціальної еліти часто обумовлювало апатію селян до кооперативної справи, бо вона, так би мовити, „утримується тільки панами”5 та, водночас, суто споживацьке ставлення до їх роботи, якщо остання мала позитивні наслідки. За умов плідної діяльності „панів-кооператорів” хлібороби-гречкосії могли дозволити собі зовсім не цікавитися справами свого кооперативу, оскільки були впевнені, що і без них все вдіється. Наприклад, у селі Стадниця Вінницького повіту на Поділлі, за словами часопису „Світова зірниця”, „побачили пайщики, що їх крамниця в добрих руках і здали все на вчителя” 6. Між тим, селяни часто виявляли і здатність високо оцінити плідну кооперативну роботу „панів”. Зокрема, у 1911 р. загальні збори Старо-Сенжарського товариства Полтавського повіту з нагоди переведення дільничого агронома В.М. Бреславця з Полтави на посаду губернського агронома в Орловську губернію звернулися до нього з листом, в якому, зокрема зазначалося: „З тяжким жалем прощаємось з Вами. Ви були душою нашого товариства. Спасибі Вам ! Не забувайте нас, не забувайте тих, що вірили Вам і пам’ять про Вас, про Вашу щиру працю, заховають на завше. І ви і ми вибрались тепер на шлях кооперації, на шлях спільної праці для загального добра. Нехай же ми ніколи не розходимось на тім шляху”. Листа цього підписали усі члени кооперативу 7. Не зайвим буде навести ще один випадок з кооперативного життя, насичений безмежною довірою і повагою селян до своїх кооперативних наставників. У лютому 1910 р. до села Парипси Сквирського повіту Київської губернії прибув інструктор Київського союзу споживчих товариств. Кооперовані селяни, за словами місцевого жителя Петра, „Зраділи йому, наче діти, що давно батька не бачили” 8. Слід звернути увагу на те, що наведені приклади стосуються діяльності пересічних інтелігентів , які за короткий термін зуміли здобути серед селян такий авторитет. Отже, при вмілому поводженні з хліборобами і наполегливості у роботі інтелігент-кооператор мав великі можливості бути зрозумілим народу і користуватися його безмежною довірою. А за умов надзвичайної самовіддачі у кооперативній діяльності визнання могло набути широких масштабів. Адже такі імена, як Василь Доманицький, Микола Левитський, Олександр Черненко, Йосип Юркевич, було відомі селянам цілих повітів та губерній. Помітним компонентом масової свідомості селянства було уявлення, що керівники сільських кооперативних товариств (незалежно від їхнього соціального походження – інтелігенти чи селяни, тощо) на своїх посадах обов’язково матеріально збагачуються. Причини такого явища вочевидь приховуються в глибинах ментальності українських хліборобів, і мабуть не мають раціонального пояснення, – отже судити про його природу дуже складно. Проте, окремі епізоди селянського кооперативного життя дають можливість, хоч до певної міри, наблизитися до розуміння цього атрибуту селянської кооперації. Не другорядною причиною формування уявлення про користолюбство кооперативного керівництва була нетрадиційність кооперації, як форми господарювання, і пов’язана з нею підозрілість до всього нового.

Оскільки кооперативні справи стосувалися фінансово-економічного життя, то очевидно перше, що могло прийти на думку селян з приводу діяльності того чи іншого кооперативного діяча – це ідея про його шахрайство. Об’єктивні труднощі налагодження ефективної роботи кооперативів, невдоволення селян їхньою господарською результативністю якнайкраще підживлювали такий погляд. У селі Вовчок Ольгопільського повіту на Поділлі селяни, розчаровані відсутністю дивідендів від участі в споживчому товаристві, говорили про його керівників: „Ет ! придумали якусь тобі крамницю, щоб чужими грішми наживатись” - і по селу поповзли чутки, що один із членів правління на громадські гроші купив собі штани 9. Успішна економічна робота кооперативу також створювала підозру в шахрайстві, оскільки за таких умов керівникам, на думку селян, було чим поживитися. При цьому аргументи доведення правоти такої логіки могли мати зрозумілий зміст хіба тільки для самих селян. Пайовики споживчого товариства села Бабинці Київського повіту так пояснювали чому вони вважали голову свого кооперативу, який зробив з нього потужну господарську організацію, зловмисником: „Наш голова – шахрай: ми бачили, що він в бюро пив чай і з членами розмовляв в окремій кімнаті” 10. Очевидно таких ознак соціальної дистанції з кооперативним керівником, як „пив чай”, „розмовляв в окремій кімнаті”, для хліборобів було достатньо для оголошення його недоброзичливцем. З огляду на проблему соціальної нетерпимості заслуговує на увагу випадок, що мав місце в одному з кредитних товариств Староконстянтинівського повіту Волинської губернії. У 1913 р. члени правління товариства, незважаючи на їх добросовісність і стабільне фінансове становище кооперативу, були селянами переобрані з наступної причини: „щоб не задавалися” 11. Мабуть, не останню роль у формуванні недоброзичливого ставлення до кооперативних діячів відігравало й користолюбство самих селян. Справжні подвижники кооперативної справи часто очолювали кооперативи, не вимагаючи за те заробітної плати, плідно працюючи на громадських засадах. Така ситуація була часто незрозумілою для селян, які могли знайти пояснення їй тільки у тому, що посада члена правління, на їх думку, дає можливість привласнювати доходи кооперативного товариства. Відчуваючи таку логіку селян, кооперативне керівництво могло порушити питання про призначення собі зарплати тільки для того, щоб позбутися підозри у незаслуженому матеріальному збагачені. „Хоч по 10 крб. у рік, а хай товариство платить, – говорив один із сільських кооперативних діячів, – аби ніхто не закидав тобі, що йдеш на одбутки в правління дурно, бо там . якісь є заробітки”12. Звичайно, що причиною недовіри до керівництва кооперативів могли бути справжні зловживання. Особливо це проявлялося, коли до складу правлінь кооперативних товариств потрапляли представники крамарсько-лихварського середовища або ж провід опинявся під контролем групи родичів і у роботі починала панувати клановість. Однак, як свідчать джерельні матеріали, недовіра до кооперативних діячів зумовлювалась соціально-психологічними особливостями селянської маси, які не давали їй можливість об’єктивно оцінювати роботу своїх керівників і бути справедливими до них.

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

2. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

3. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

4. Мораль і соціальне управління

5. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

6. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
7. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
8. Психологія управління

9. Управління персоналом в соціальній сфері

10. Основи психології управління

11. Соціальне управління

12. Управління праці і соціального захисту населення

13. Рішення в системі управління

14. Дослідження аспектів управління якістю продукції

15. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

16. Філософські аспекти японської системи управління

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

17. Політичне управління та його соціотехніка

18. Соціологія як наука. Військова соціологія в системі соціологічного знання

19. Управління спеціальними проектами

20. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

21. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

22. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти
23. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
24. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

25. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

26. Лабораторне експериментування в соціальній психології

27. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

28. Предмет дослідження соціальної психології

29. Про практичність соціальної психології

30. Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями

31. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

32. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

33. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

34. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

35. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

36. Європейська модель соціальної психології

37. Психологічні аспекти осягнення феномену релігійної віри

38. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології
39. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри
40. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

41. Философские аспекты проблемы суицида в аналитической психологии К.Г. Юнга

42. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

43. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

44. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

45. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

46. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

47. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

48. Психологічні школи людських відносин

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

49. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

50. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

51. Глубинные аспекты мужской психологии

52. Постмодернізм, постструктуралізм і психологічні новації

53. Психология политики - основные аспекты

54. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
55. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
56. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

57. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

58. Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника

59. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

60. Психологічні проблеми цивільного судочинства

61. Психологічні фактори агресії

62. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

63. Психологічні основи врахування типів темпераменту у молодшому шкільному віці під час навчально-виховного процесу

64. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес
Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

66. Соціально-економічні фактори розвитку туризму в Білорусії

67. Соціально-економічні наслідки монополії

68. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

69. Психология личности военнослужащего

70. Психология преступной группы
71. Психология несовершеннолетних преступников
72. План урока по психологии

73. Теоретическая педагогика и психология (ответы на экзамене)

74. Выдающийся советский психолог и педагог П.П. Блонский

75. Взгляд на Антропологическую концепцию психологии музыкального образования А. В. Тороповой

76. Психология бюрократии

77. Психология

78. Психология массового поведения

79. Судебная психология

80. Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике. Классификация психических явлений

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Аналитическая психология

82. Психология рекламы

83. Экологическая психология. Психологические основы экологического образования

84. Предмет и задачи психологии

85. История психологии

86. Психология
87. Проблема способностей в психологии
88. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

89. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

90. Психология делового общения

91. Психология подростка

92. Проблема человека в психологии

93. Психология и ее предмет

94. Психология конфликта

95. Общественное мнение, как предмет изучения социальной психологии

96. Психология чувств

Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы

97. Проблема одиночества в психологии

98. Любовь как эмоция и ее исследования в психологии

99. Психология математических способностей

100. Психология конфликтов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.