Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему: Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників Зміст 1. Інженерний менеджмент в механізації тваринницьких ферм 2. Інженерний менеджмент в ремонтно-обслуговуючих підрозділах 3. Особливості комплектування технікою фермерських та особистих селянських господарств Використана література & bsp; 1. Інженерний менеджмент в механізації тваринницьких ферм Тваринництво – одна з двох провідних галузей сільськогосподарського виробництва. На відміну від виробництва рослинницької продукції, що залежить від природнокліматичних умов і носить сезонний характер, виробництво продукції тваринництва відбувається безперервно круглий рік. Відповідно цих умов фермерська техніка функціонує щоденно на протязі року. Комплексна механізація тваринницьких ферм ґрунтується на використанні системи машин, що забезпечує механізацію основних виробничих процесів, таких як: підвезення кормів; кормоприготування і роздавання кормів; водопостачання і напування тварин; очищення приміщень від гною і видалення його з гноєсховищ; підстилання підлоги; електроосвітлення; створення мікроклімату і теплопостачання; а на молочнотоварній фермі – це ще доїння корів і первинна обробка та переробка молока. Всі машини та обладнання технологічно пов’язані між собою і працюють в безпосередньому контакті з організмами тварин. Несвоєчасне виконання технологічних операцій, зупинка машин та обладнання навіть на кілька годин порушує функціональні процеси в організмі тварин, що негативно позначається на їх продуктивності. Слід зважити на те, що майже вся фермська техніка працює в агресивному середовищі, яке сприяє швидкому спрацюванню деталей: висока вологість повітря, підвищена концентрація парів і газів тощо. Це ускладнює виробничу і технічну експлуатацію машин та обладнання. Інженерний менеджмент в механізації тваринницьких ферм направлений, насамперед, на забезпечення: комплексної механізації всіх технологічних процесів виробництва продукції тваринництва, шляхом впровадження системи машин в залежності від типу і розміру ферми, способу утримання тварин, виду і технології приготування кормів, типу і розміщення тваринницьких приміщень на фермі; постійної працездатності фермських машин та обладнання за рахунок проведення планово-запобіжної системи технічного обслуговування і ремонту та щоденного технічного догляду засобів механізації; комплектування тваринницьких ферм постійними висококваліфікованими кадрами механізаторів-тваринників на базі систематичного підвищення їх професійного фаху і спеціалізації; функціонування матеріально-технічної бази по обслуговуванню фермських машин на основі створення обладнаних необхідними засобами діагностики і ремонту стаціонарного пункту технічного обслуговування і робочих місць технічного персоналу. Безпосереднім керівником-менеджером із питань управління використання і обслуговування фермської техніки повинен стати інженер по механізації виробничих процесів у тваринництві. Цьому сприяють його управлінські функції, права та обов’язки. Із узагальнених наукових і практичних даних в таблиці 1 приведені рекомендовані затрати часу на управлінську діяльність господарського менеджера по механізації виробничих процесів у тваринництві.

Річні затрати на інженерне управління фермською технікою становлять 1600 1650 люд.·год., з них 20 25% повинні займати прогноз та планування робіт і 15 20% контрольно-аналітична діяльність. Інженерний менеджмент забезпечується інформаційною обізнаністю керівників і спеціалістів господарства з ходом виробничих процесів. Інформаційна система по оперативному управлінню механізованими процесами виробництва продукції тваринництва носить інтенсивний щоденний та детермінований характер (детермінованою вважається інформація, періодичність і час надходження якої попередньо установити неможливо). Коло інформаційних питань стосується: виконання технологічних регламентів по галузях тваринництва; здійснення періодичних і щоденних видів технічного обслуговування фермських машин та обладнання; організація роботи механізаторів-тваринників; забезпечення матеріально-технічних ресурсів для механізованого виробництва тваринницької продукції. Склад і зміст оперативної інформації для управління механізованими процесами у тваринництві приведені в таблиці 2. В свою чергу оперативне управління фермськими технологічними процесами і технічними засобами потрібно розглядати як метод регулювання структури лімітних затрат: бізнес-плану оплати праці, кормів, підстилки, транспорту, водо- і електропостачання, амортизації і поточного ремонту основних засобів, загальнофермських та інших витрат на виробництві продукції тваринництва. Для досягнення високої культури технічного обслуговування, а значить і високоефективного використання фермської техніки, необхідно впровадити раціональну організацію праці механізаторів-тваринників. Це одне з першочергових завдань інженерного менеджменту в тваринництві. Таблиця 1. Орієнтовні затрати часу по функціях управління для інженера-менеджера по механізації виробничих процесів у тваринництві Функції управління Зміст робіт Трудомісткість, люд& imes;год/рік Процент завантаження Прогнозування Визначення проектів будівництва та реконструкції тваринницьких приміщень і споруд. Розробка форм організації праці на фермах. 176 10,8 Планування Планування механізації технологічних процесів виробництва продукції тваринництва. Визначення потреби машин і обладнання для комплексної механізації робіт на тваринницьких фермах. Розробка річних план-графіків технічного обслуговування і ремонтів фермської техніки. 229 14,0 Прийняття, видача та організація виконання рішень Організація монтажу, високоефективного використання та технічного обслуговування машин і обладнання на фермах. Кадрове забезпечення технічного обслуговування фермської техніки. Роботи по раціоналізації та винахідництву. Безпосередня участь у наладці та регулюванні автоматизованих систем на фермах. 917 56,2 Контроль Контроль за виконанням робіт по технічній та виробничій експлуатації машин і обладнання у тваринництві; контроль витрачання матеріально-технічних ресурсів. Перевірка ведення реєстраційних журналів по технічному обслуговуванню фермських машин і обладнання. Інструктаж з правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежних заходів. 180 11,0 Аналіз і синтез Підведення підсумків роботи з механізації використання та обслуговування машин і обладнання на фермах.

Складання поточних і річних звітів. 130 8,0 Таблиця 2. Склад і рекомендована періодичність функціонування не документованої інформації, необхідної для оперативного управління механізованими процесами у тваринництві № п/п Зміст інформації Періодичність надходження Технологічні операції 1 Підвезення кормів на ферму Щоденно 2 Кормоприготування Щоденно 3 Роздавання кормів Щоденно 4 Водопостачання ферми Щоденно 5 Напування тварин Щоденно 6 Доїння корів Щоденно 7 Первинна обробка та переробка молока Щоденно 8 Очищення приміщень від гною Щоденно 9 Видалення гною з гноєсховищ Детерміновано 10 Підстилка підлоги Детерміновано 11 Електроосвітлення Щоденно по періодах роботи 12 Створення мікроклімату і теплопостачання Щоденно по періодах роботи Технічне обслуговування 1 Очищення машин від бруду і залишків кормів чи перероблюваного продукту Щоденно 2 Перевірки і затяжки кріплень Щоденно 3 Усування протікання води, пропуску пари, повітря Щоденно 4 Мащення вузлів Щоденно 5 Виявлення шумів, характерних для несправних машин та усунення їх причин Щоденно 6 Перевірки дії автоматичних і заземлюючих пристроїв Щоденно 7 Промивання молокопроводу, доїльних апаратів та іншого молочного обладнання Щоденно Використання механізаторських кадрів 1 Укомплектування ферм постійними механізаторами-тваринниками Періодично 2 Закріплення машин і обладнання за майстрами-наладчиками, слюсарями, електромонтерами, машиністами, трактористами Періодично 3 Організація змінної роботи технічного персоналу Щоденно 4 Підготовка і перепідготовка механізаторів-тваринників Періодично 5 Організація підмінної роботи технічного персоналу на тваринницькій фермі Детерміновано Матеріально-технічна база 1 Влаштування стаціонарного пункту технічного обслуговування фермських машин Одноразово 2 Влаштування робочих місць слюсарів-наладчиків, електромонтерів, машиністів у фермських приміщеннях Одноразово 3 Забезпечення стаціонарного пункту технічного обслуговування і робочих місць механізаторів-тваринників необхідним обладнанням та інструментом Періодично 4 Укомплектування матеріально-технічної бази по обслуговуванню фермських машин відповідною наочною і довідковою нормативно-технологічною документацією Періодично 5 Поповнення запасних частин комплектуючих і ремонтних матеріалів до фермських машин на матеріально-технічному складі Періодично На практиці виправдала себе ланкова форма технічного обслуговування машин та обладнання на фермах в складі майстрів і слюсарів-наладчиків. Щоб не було знеосібки всі машини та обладнання на фермі закріплюють за ланками майстрів-наладчиків. Вони виконують операції щоденних і періодичних технічних доглядів згідно річного план-графіку, розробленого інженером-менеджером господарства по механізації ферми. Для належного використання машин на фермі потрібно налагодити облік їх роботи, дотримуватись правил виконання технічного обслуговування і правил техніки безпеки, провести навчання механізаторів-тваринників з будови засобів механізації, правил експлуатації, техніки безпеки, виробничої санітарії. До роботи на фермській техніці, а також до її обслуговування повинні допускатись особи, які пройшли відповідну технічну підготовку та інструктаж.

Зрозуміло, що чисельність кожного з цих підрозділів не була однаковою і залежала від ступеня розвитку повстанського руху в регіоні. Самі повстанські райони не являли собою стаціонарні угруповання, їх сили постійно курсували в межах певної території. ППШ навіть висував вимогу до груп пересуватися щодоби на 70-80 верст [705]. Органами оперативного управління груп і районів були штаби відповідних рівнів. У них на зразок структури ППШ пропонувалося створювати оперативні, розвідувальні, адміністративно-політичні, пропагандистсько-інформаційні, господарчі відділи. Штаби груп підтримували зв'язок з ППШ, керували штабами районів. Останні ж керували підрайонами, окремими повстанськими загонами й підпільними організаціями [706]. Співробітники управлінської ланки ППШ розробляли документи, спрямовані на впорядкування організаційно-штатної структури повстанських формувань, їх штабів, більш чітке встановлення завдань кожному повстанському формуванню. Так, в "Інструкції начальникам районів" передбачалося, що вони отримують права командирів бригад, підлягають командирам груп і на довіреній їм території поєднують функції військової й цивільної влади

1. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

2. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

5. Організаційна структура управління персоналу підприємства

6. Організаційна структура управління підприємством
7. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")
8. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

9. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

10. Формування організаційних структур управління підприємством

11. Аналіз та удосконалення оперативного управління

12. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

13. Процес управління та його основні стадії

14. Системний підхід до управління персоналом фірми

15. Управління затратами

16. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее
Вожжи (поводок детский) "Baby BUM" № 3 (с ручкой и подмышечными валиками).
Детские вожжи (поводок) предназначены: для поддержки и страховки детей начинающих ходить, а также для страховки детей уже умеющих ходить
462 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Копилка-раскраска "Зайчик".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

17. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

18. Управління фінансами України

19. Організаційна система управління природокористуванням України

20. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

21. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

22. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
23. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
24. Кредитний ризик та методи управління ними

25. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

26. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

27. Валютні ризики: економічна природа та управління

28. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

29. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

30. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

31. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

32. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее

33. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

34. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

35. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

36. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

37. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

38. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ
39. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії
40. Сутність і сфера міжгалузевого управління

41. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

42. Управління духовними процесами суспільства

43. Управління юридичним консалтингом

44. Функції та принципи державного управління

45. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

46. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

47. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

48. Системний аналіз складних систем управління

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

49. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

50. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

51. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

52. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

53. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

54. Управління ціновою політикою підприємства
55. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
56. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

57. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

58. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом

59. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

60. Аналіз стартегічного управління підприємством

61. Антикризове управління бізнесом

62. Дослідження аспектів управління якістю продукції

63. Ефективне управління виробництвом

64. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

Ракета "Мир".
Модель 2018 года. Боковые разгонные блоки отделяются одновременно при перемещении оранжевого кольца вверх, следующая ступень также
412 руб
Раздел: Космический транспорт
Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Заохочення працівників як метод управління персоналом

66. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

67. Конфлікти та методи управління ними

68. Корпоративне управління акціонерним товариством

69. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

70. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"
71. Методологія системи управління персоналом
72. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

73. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

74. Національні моделі корпоративного управління

75. Організація управління персоналом підприємства

76. Основи управління персоналом підприємств

77. Особливості антикризового управління

78. Особливості управління організацією

79. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

80. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

Форма для выпечки хлеба, круглая, средняя.
Хлебная форма круглая изготовлена из литого алюминия. Форма предназначена для выпечки хлеба в печах и духовых шкафах, также можно
367 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Игра настольная развивающая "Весёлая ферма".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия домашних животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Тонкие смываемые фломастеры "Супер чисто", 8 штук.
Малыши очень любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 8 цветов позволят широко развернуться в
318 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Принципи управління персоналом

82. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

83. Розвиток науки управління

84. Система управління персоналом

85. Стратегічне планування і управління на підприємстві

86. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
87. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
88. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

89. Сучасні методи управління проектами

90. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

91. Удосконалення управління персоналом організації

92. Управління енергетичною безпекою

93. Управління інноваційним розвитком підприємств

94. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

95. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

96. Управління корпоративною власністю підприємства

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: зеленый).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Настольная игра "Упрямый Шарик".
Любимый игровой автомат теперь у вас дома! Упрямый Шарик - игра, знакомая многим с детства: нужно провести шарик по долгому и тернистому
976 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра настольная "Ктояжка".
Развлекательная настольная игра-угадайка для компании «Ктояжка» очень простая на первый взгляд, но тем не менее она требует от всех
328 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

97. Управління людськими ресурсами

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.