Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Сутність, види та канали комунікацій

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Зміст 1. Суть комунікації 2. Суть й основні підходи до класифікації комунікацій 3. Типи, джерела та канали комунікацій 4. Моделі комунікаційного зв'язку Список використаної літератури 1. Суть комунікації Проблема ефективних комунікацій – одна з ключових у діяльності керівників, оскільки за їх допомогою здійснюється обмін повідомленнями, що виражені різними символами та мають певне смислове навантаження. Комунікації – це обмін інформацією, на основі якої керівник отримує дані, необхідні для прийняття рішень, і доводить їх до працівників організації. Комунікаційна мережа – це сукупність індивідів, які постійно взаємодіють між собою на основі створених та функціонуючих інформаційних каналів. Один із сучасних авторів теорії комунікацій Клауд Шеннон проводить паралель між способами спілкування техніки (машини) та людей. У праці «Математична теорія комунікацій» Клауд Шеннон та Уоррен Вівер дають таке визначення комунікацій: «Це усі дії, якими один розум впливає на інший». Для ефективного функціонування будь-якої організації необхідно забезпечити належні комунікації. Однак управлінська практика дає можливість констатувати, що створення ефективної надійної системи обміну інформацією, яка б відповідала вимогам повноти, достатності, оперативності, гнучкості, – це одна з найбільших проблем в організаціях. Комунікації – складний процес, який включає ряд взаємопов'язаних кроків, кожен із яких відіграє суттєву роль у забезпеченні розуміння і сприйняття інформації іншою особою. Найчастіше причиною низької ефективності комунікації є ігнорування факту, що комунікація – це обмін, у якому кожному належить активна роль. У процесі комунікацій відправник складає повідомлення і передає його адресатові (одержувачу). Комунікація – це обмін інформацією, її змістом між двома або декількома людьми. Комунікація є процесом зв'язку працівників, підрозділів, організацій тощо. Хоча загальновизнано, що комунікації мають велике значення для успіху організацій, дані опитування показали, що 73% американських, 63% англійських та 85% японських керівників вважають комунікації головною перепоною на шляху досягнення ефективності управління. Згідно зі ще одним опитуванням приблизно 250 тис. працівників 2000 різноманітних компаній вважають, що обмін інформацією є однією з найскладніших проблем їх організації. Ці опитування показують, що неефективні комунікації – одна з головних сфер виникнення проблем. Глибоко усвідомлюючи комунікації на рівні особистості й організації, ми повинні вчитися зменшувати частоту випадків неефективних комунікацій і ставати кращими, більш ефективними менеджерами. Ефективно працюючі керівники – це ті, які ефективні у комунікаціях. Вони уявляють суть комунікаційного процесу, володіють добре розвинутим умінням усного та письмового спілкування і розуміють, як середовище впливає на обмін інформацією. Здійснимо деякий аналізу комунікаційного процесу в організаціях. Рис. 1. Витрати керівником робочого часу Роздумуючи про обмін інформацією в організації, здебільшого мають на увазі особисті розмови, спілкування в групах (на зборах), розмови по телефону, читання і складання записок, листів і звітів.

Хоча на ці випадки припадає основна частина комунікацій в організації, проте комунікації є всепроникаючим та складним процесом. 2. Суть й основні підходи до класифікаціїкомунікацій М.Х. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі підкреслюють, що комунікації виникають: 1) між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією зі споживачами йде через рекламу, з державою – через звіти, з політичною системою – шляхом створення лобі в парламенті. Під дією зовнішнього оточення відбуваються наради, обговорення, телефонні переговори, готуються службові записки, відеострічки, звіти та ін.; 2) між рівнями, підрозділами та працівниками організації. Комунікації можуть здійснюватись: – від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху вниз». Наприклад, керівник повідомляє підлеглих про додаткові завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін.; – від нижчих рівнів до вищих. Найчастіше таким чином надходить інформація про недоліки, покращення, страйкову ситуацію, тобто спрацьовує принцип «знизу вгору»; – між різними підрозділами (відділами, цехами); – між менеджером (керівником) і його робочою групою (апаратом); – через неформальні комунікації (здебільшого шляхом розповсюдження чуток). Згідно з дослідними даними керівник затрачає від 50 ти до 90% усього часу на комунікації (рис. 1). Це здається неймовірним, але стає зрозумілим, якщо врахувати, що керівник займається цим, щоби реалізувати свою роль у міжособових відносинах, інформаційному обміні та у процесах прийняття рішень, не кажучи про управлінські функції планування, організації, мотивації і контролю. Саме тому, що обмін інформацією вмонтований у всі основні види управлінської діяльності, комунікації є зв'язуючим процесом. Оскільки керівник виконує три свої ролі і здійснює чотири основні функції, щоби сформулювати цілі організації та досягнути їх, якість обміну інформацією може прямо впливати на ступінь реалізації цілей. Це означає, що для успіху індивідів і організацій необхідні ефективні комунікації. Відомі й інші підходи до класифікації комунікацій. Так, Л. Жданова всі комунікації розділяє на три групи: 1. Комунікації між двома індивідами. 2. Комунікації між індивідом та групою. 3. Комунікації всередині групи. 3. Типи, джерела та канали комунікацій На кожному етапі процесу комунікації продавця виникають перешкоди і перекручення, внаслідок чого інформація, що передається чи сприймається (рис. 2). Рис. 2. Втрати інформації в процесі комунікації Для менеджера доступні два види комунікацій: формальні і неформальні. Формальні комунікації – передбачені організаційною структурою, схема якої є ілюстрацією «проходження інформації каналами». Формальні комунікації поділяються на вертикальні, горизонтальні та діагональні. До вертикальних належать комунікації «зверху вниз» і «знизу вгору». Перші вирішують 5 основних завдань: 1. Ознайомлення працівників із цілями організації для усвідомлення важливості виконуваної роботи. 2. Викладення конкретних інструкцій щодо виконання робіт. 3. Забезпечення розуміння роботи та її зв'язку з іншими завданнями. 4. Надання інформації про процедури і методи виконання роботи.

5. Забезпечення підлеглих інформацією зворотного зв'язку про результати діяльності організації. Отже, комунікації «зверху вниз» допомагають пов'язувати різні рівні організації, координувати їх діяльність. Поряд із цим комунікації «зверху вниз» мають ряд недоліків: 1. Створення передумов для формування авторитарної системи. 2. Значне завантаження підлеглих. 3. Постійні втрати інформації внаслідок викривлень, помилкової інтерпретації. Рис. 3. Типи комунікаційних ланцюгів Горизонтальні комунікації здійснюються між особами, які знаходяться на одному рівні ієрархії. Такий обмін інформацією забезпечує координацію діяльності (наприклад, між віце-президентами з маркетингу, фінансів, виробництва). Як показують дослідження, ефективність горизонтальних комунікацій досягає 90% і пояснюється значним рівнем розуміння працівниками характеру роботи своїх колег і проблем, що виникають при функціонуванні суміжних підрозділів. Діагональні комунікації здійснюються між особами, які перебувають на різних рівнях ієрархії. Наприклад, між лінійними та штабними підрозділами, коли штабні служби керують виконанням певних функцій. Такі комунікації характерні також для зв'язків між лінійними підрозділами, якщо один із них є головним з певної функції. Неформальні комунікації – непередбачені організаційною структурою. Практика свідчить, що значна частина комунікацій здійснюється неформально, за допомогою незапланованих керівництвом способів. У теорії та практиці менеджменту зарубіжних країн часто використовується термін «grape-vim» – система розповсюдження чуток, неофіційних даних. Неформальними каналами комунікацій передається значна частина достовірної інформації, яка є корисною для керівника. Однак не можна допускати, щоби система розповсюдження чуток виступала замінником формальних каналів інформації. Неформальні канали, як. і формальні, передають Інформацію в 4 х напрямках: вгору, вниз, горизонтально і по діагоналі. Особливістю неформального каналу є швидкість виникнення та швидкість зникнення, а також змінюваність суб'єктів. Неформальні канали комунікацій мають певну логічну структуру. Курт Девіс, автор багатьох робіт із біхевіористики, вказував на такі типи комунікаційних ланцюгів, що використовуються в неформальних комунікаціях: Кластерний ланцюг використовується найчастіше. Він характеризує вибірковість комунікацій і забезпечує оперативність передання інформації (рис. 3). Позитивні характеристики системи неформальних комунікацій: 1. Швидкість передавання інформації. 2. Потенційна можливість доповнювати формальні канали комунікацій. 3. Передбачливий характер комунікацій. 4. Оперування, як правило, останніми новинами тощо. Американські автори М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі виділяють два великі класи комунікацій з подальшою їх деталізацією: 1. Комунікації між організацією та зовнішнім середовищем. 2. Комунікації між рівнями і підрозділами. Зовнішні комунікації виходять за межі організації. Прикладами можуть служити: прес-реліз, який посилається організацією в засоби масової Інформації; виступ організаційного представника на прес-конференції; видання інформаційного бюлетня для широкого кола читачів, «для відкритих дверей».

Я не збираюся докладно ха рактеризувати цей сторичний народ. На цю тему написано й видано гору лтератури,  «ґврейська енциклопедя» Торк нуся лише того, чого не розумють, точнше, не хочуть, вперто не хочуть розумти. Сподваюся, ви знате, що вре нащадки Авраама, Йосипа  Якова-¶зраля (Богоборця), т, кому дав закон Мойсей, перетворивши х у нацю, з ким уклав договр сам Бог, пообцявши м сво покровительство и землю. ґдине, що вд них вимагалося, так це врност й неухильного дотримання заповдей (даних через Мойсея), а також поведнки згдно з певними морально-етичними нормами. То було близько 3,5 тисяч рокв тому. Але й тепер у духовному розумнн це той самий народ, який переконливо спростову тезу вашого приятеля Л. Гумльова про те, що строк життя будь-яко нац 1,52 тисяч рокв. До реч, це важливо й для розумння укрансько нац. В народ, як  в людин, душа важливша за тло. Сутнсть людини це не м'ясо, шкра, кстки, а насамперед душевн якост. Те ж саме можна сказати й про народ. «Тло» врейського народу багато разв оновлювалося за 34 тисяч рокв

1. Сутність витрат та методи їх зниження

2. Сутність демократії та її основні цінності

3. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

4. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

5. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

6. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
7. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
8. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

9. Сутність та зміст сучасного менеджменту

10. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

11. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

12. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

13. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

14. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

15. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

16. Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Міжнародні контракти: сутність структура види

18. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

19. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

20. Поняття та сутність ефективності управління

21. Сутність та зміст контролю

22. Предмет політології, сутність та зміст
23. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування
24. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

25. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

26. Сутність та призначення фінансів

27. Антимонопольна політика держави та її сутність

28. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

29. Маркетингова сутність реклами

30. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

31. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

32. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Невербальні засоби комунікації

34. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

35. Сутність і значення соціального страхування

36. Сутність маржинальної торгівлі на валютному ринку

37. Сутність токсикоманії

38. Економічна сутність виробничих запасів
39. Собівартість продукції та шляхи її зменшення
40. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

41. Поняття, види та форми договорів

42. Сутність держави

43. Сутність і сфера міжгалузевого управління

44. Сутність Римського права

45. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

46. Форми і методи комунікацій у підприємництві

47. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

48. Ііміджелогія комунікацій

Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки
Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Маркетингові комунікації

50. Розробка програми маркетингових комунікацій для ВАТ "Фармак"

51. Розробка програми маркетингових комунікацій для некомерційного проекту: "За здорову правильну поставу молодого покоління"

52. Сутність маркетингу

53. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

54. Сутність спонсорства
55. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів
56. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

57. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

58. Сутність корпоративної культури

59. Сутність планування і етапи планування

60. Болонський процес - сутність, концепції, методика

61. Мовленнєва комунікація майбутніх вчителів початкових класів

62. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

63. Сутність і зміст педагогічної етики

64. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Сутність, різновиди і перспективи класичної демократії

66. Сутність лібералізму

67. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

68. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

69. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

70. Сутність соціальної роботи
71. Сутність неореалізму
72. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

73. Сутність і особливості фінансів

74. Види та методи фінансового аналізу

75. Грошові реформи: види та особливості

76. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

77. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

78. Ефективність виробництва та фактори її зростання

79. Перехресна еластичність попиту та довгострокові граничні і середні витрати

80. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

Глобус Звездного неба диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1007 руб
Раздел: Глобусы
Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые

81. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління

82. Сутність керування ризиками

83. Сутність нагромадження капіталу

84. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

85. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

86. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
87. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
88. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

89. Форми співучасті та види співучасників у злочині

90. Суспільна свідомість та її структура

91. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

92. Суть та види відтворення

93. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

94. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

95. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

96. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

97. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

98. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

99. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.