Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Машинобудівний комплекс України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Машинобудівний комплекс України" План. 1.Машинобудівний комплекс-основа важкої індустрії. А)особливості розміщення виробництва. Б)спеціалізація в машинобудуванні. 2.Важке машинобудування. 3.Стан інноваційної діяльності в машинобудуванні Одеської області. 4.Перспективи розвитку. Машинобудівний комплекс охоплює два десятки спеціалізованих галузей. До нього належать практично всі галузі машинобудування (крім годинникової). Він є основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази. В сучасних умовах машинобудуванню належить винятково важлива роль у прискоренні науково-технічного прогресу. Випускаючи знаряддя праці для різних галузей народного господарства, машинобудування реалізує досягнення науково-технічного прогресу і забезпечує комплексну механізацію та автоматизацію виробництва .Виробництво найважливіших видів промислової продукції машинобудівним комплексом у 1985—1995 рр. в натуральному вираженні ПРОДУКЦІЯ роки 1985 1988 1989 1990 1992 1994 1995 Генератори до 2,0 2,1 2,4 1,9 0,4 0,4 0,4 турбін,млн кВт Електродвигуни 10,4 11,3 11,6 11,4 5,4 2,7 2,8 змінного струму, млн кВт Силові 76,9 83,4 81,5 68,9 41,3 23,1 21,1 трансформатори.мл н кВт Металорізальні 31,1 29,1 32,2 37,0 33,9 9,2 6,0 верстати,тис. шт Ковальско-пресові 9,9 10,2 10,7 10,9 7,9 2,5 1,4 машини,тис.шт Трактори,тис.шт 135, 130,7 115,9 106,2 71,2 16,0 10,4 Екскаватори,тис.ш 10,0 11,5 10,6 11,2 7,1 2,9 2,3 т На машинобудівний комплекс України припадає понад 40 % усього промислово- виробничого потенціалу індустріального виробництва; частка продукції комплексу в загальному обсязі продукції промисловості становить 29 %. Машинобудівний комплекс належить до трудомістких галузей промисловості, про що свідчать співвідношення зайнятих у ньому та обсяг вироблюваної продукції. Водночас машинобудування належить до металомістких галузей. На 1 т готової продукції воно витрачає 1,3—1,5 т металу, а в цілому машинобудівний комплекс споживає третину прокату, 40 % чавунного і понад 65 % стального литва, що їх випускає металургійна промисловість України. Галузева структура й асортимент продукції машинобудування зумовлюють особливості розміщення його виробництва. Особливо великий вплив на розміщення окремих галузей і підгалузей машинобудування мають технологічні процеси, форми організації виробництва. Проте машинобудування насамперед належить до галузей "вільного розміщення", оскільки на нього манше, ніж на інші галузі, впливають природні умови й ресурси. У зв'язку з цим на розміщення підприємств машинобудування визначальний вплив мають економічні фактори. Серед останніх найголовнішими є трудові ресурси і споживач. Так, ряд галузей машинобудування відзначається високим рівнем трудомісткості виробів, що потребує високого рівня кваліфікації зайнятих. До таких галузей передусім належать електротехнічна, електронна й підшипникова, виробництво енергетичного устаткування . Окремі галузі машинобудування належать до металомістких. Так, для виготовлення металургійного обладнання вартістю 1 млн крб. (у цінах до квітня 1991 р.)

потрібно 2000 т металу, а цементного — 3000 т. У зв'язку з цим металомістке машинобудування тяжіє, як правило, до джерел сировини. Оскільки більшість машин і технологічного обладнання має великі габаритні розміри, їх виробництво розміщується в районах споживання, що сприяє зменшенню витрат на транспортування. Найефективнішим є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерел сировини і споживача. За таких умов вартість машин та обладнання істотно зменшується за рахунок скорочення транспортних витрат на перевезення сировини й готових виробів. Серед економічних факторів дуже важливими є спеціалізація й кооперація. Спеціалізація в машинобудуванні визначається профілем машинобудівних підприємств і характером продукції — масовим, дрібно і великосерійним, індивідуальним. У галузі найпоширенішою є предметна спеціалізація (випуск кінцевих продуктів), технологічна (спеціалізація на випуск напівфабрикатів — литва, заготовок) і подетальна (випуск деталей, вузлів, агрегатів для комплектування машин та устаткування). Поглиблення спеціалізації дає можливість знизити собівартість, що, в свою чергу, робить економічно вигідним нарощування масового і великосерійного виробництва. Собівартість виготовленої продукції на глибоко спеціалізованих підприємствах і радіус її перевезення до районів споживання перебувають в обернено пропорційній залежності. Тому заводи подетальної спеціалізації значно територіальне віддалені від заводів предметної спеціалізації. Останні обслуговують потреби не одного, а здебільшого кількох економічних районів або всієї України. Спеціалізація зумовлює розширення кооперації виробництва. Машинобудівні підприємства кооперуються з іншими галузями промисловості — хімічною, текстильною, лісовою, які постачають напівфабрикати і вироби, необхідні в процесі виробництва машин та устаткування. Кооперація виробництва сприяє розширенню територіальної спеціалізації районів країни на випуску кінцевих видів продукції. При цьому райони спеціалізуються не тільки на виробництві масової продукції, а й дрібносерійної і навіть індивідуальної. Великі масштаби концентрації виробництва на основі спеціалізації і кооперації зумовлюють значущість транспортного фактора, оскільки кінцеві види продукції машинобудування використовуються не тільки всередині галузі, а й в усьому народному господарстві. В зв'язку з цим фактор споживача втрачає свій визначальний вплив. Яскравим прикладом є завод важкого машинобудування в Краматорську, який випускає блюмінги, тонколистові стани неперервного прокату, устаткування для доменних і мартенівських печей, крокуючі екскаватори, підйомно-шахтове устаткування, ковальсько-пресові машини. Проте тільки незначна частина продукції цього заводу залишається в Донецькому економічному районі. Незважаючи на те, що природні умови не мають визначального впливу на розміщення підприємств машинобудування, не враховувати цього фактора не можна, коли йдеться про розміщення морського і річкового суднобудування, сільськогосподарського машинобудування, а також випуск машин і устаткування. Заслуговують на увагу обмеження на створення у великих містах нових промислових підприємств, крім об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням населення.

Варто повніше використовувати можливості господарського розвитку малих і середніх міст, робітничих селищ, розміщувати тут невеликі спеціалізовані підприємства, філії й окремі цехи заводів і фабрик. Такий підхід до розміщення виробництва в майбутньому стосується передусім машинобудівної промисловості. Його реалізація свідчить про те, що в розміщенні машинобудування дедалі більшу роль починають відігравати соціальні фактори. В умовах прискорення науково-технічного прогресу виняткова роль належить таким галузям машинобудування, як електроніка, атомна енергетика, виробництво технологічного устаткування та засобів автоматизації, роботизації і комплексної автоматизації виробничих процесів. Ці галузі повинні розвиватися швидше порівняно з темпами зростання всього машинобудівного комплексу. Основними напрямами розвитку машинобудування на найближчу перспективу мають стати гнучкі автоматизовані виробництва, роторні й роторно-конвеєрні лінії, розробка, випуск і застосування обчислювальної техніки в народному господарстві, систем автоматизованого проектування. Створення нових технологічних процесів дасть можливість розгорнути будівництво заводів-автоматів, різко зменшити потребу в трудових ресурсах. Під впливом науково-технічного прогресу переоцінюється значення традиційних факторів, що визначають розміщення промислового комплексу. В сучасних умовах науково-технічний прогрес є не тільки основною підоймою інтенсифікації виробництва, а й фактором, що визначає його просторове розміщення. Сучасне розміщення машинобудівного комплексу України склалося в основному за роки радянської влади. За царської Росії в Україні відносно розвиненими були тільки сільськогосподарське й транспортне машинобудування, на заводах якого виробляли не тільки нескладні машини та знаряддя для обробітку землі і збирання урожаю, а й паровози, залізничні вагони і судна. Галузева структура й територіальне розміщення машинобудування України формувалися планомірно, відповідно до принципів розміщення соціалістичного виробництва. Однак на певних етапах пріоритетними були не завжди ті самі принципи. Наприклад, курс на індустріалізацію України реалізувався завдяки створенню важкої індустрії. У зв'язку з цим і машинобудування тяжіло насамперед до джерел сировини. Фактор трудових ресурсів враховувався тільки тоді, коли йшлося про розміщення складного машинобудування, яке потребувало високого рівня кваліфікації робітників. Відомчі інтереси галузевих міністерств, намагання знизити вартість окремих об'єктів за рахунок економії на об'єктах промислової і соціальної інфраструктур призвели до надмірної концентрації машинобудівних підприємств у великих містах країни. Аналіз виробництва промислової продукції на душу населення у розрізі економічних районів і областей показує, що закономірність планового й пропорційного розміщення господарства економічних районів та областей реалізована лише частково. Про це свідчить і розміщення основних виробничих фондів в Україні. У структурі господарства економічних районів України машинобудування ще не посіло того місця, яке йому належить в умовах прискорення науково- технічного прогресу.

З'зд погодився з формулою «нацоналзац арм на нацональнотериторальнм принцип», яка полягала у тому, щоб: а) в снуючих вйськових одиницях в тилових частинах вс укранськ вояки, як офцери, так  солдати повинн бути негайно видлен в окрем частини; б) в вйськових одиницях, як на фронт, видлення повинне проводитися повол, в залежност вд тактичних й нших вйськових обставин постльки, поскльки це видлення не буде вносити дезорганзац на фронт»[650]. Що ж стосуться майбутнього, то передбачалася лквдаця постйно арм та замна  народною млцю. Резолюця «Про укранську народну млцю» була складена цлком у дус виступу В. Винниченка: «Визнаючи, що всяка вйна  справою не народв, а мпералстично полтики пануючих класв, що ц класи в свох нтересах втягують народи в криваву, братоубивчу сварку, визнаючи, що постйне регулярне вйсько як засб панування буржуазних класв не вдповда змаганням народу  робочого класу та служить тльки для змцнення такого панування, Укранський вйськовий з'зд, закладаючи перш пдвалини органзовано збройно сили укрансько демократ, ставить соб найпершим завданням, щоб укранська армя псля вйни стала армю народу (народною млцю)»[651] На з'зд був обраний Генеральний вйськовий комтет найвищий кервний орган укранського вйськового руху, який дяв при Центральнй Рад

1. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

2. Металургійний комплекс України

3. Аналіз стану електронної торгівлі в агропромисловому комплексі України

4. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

5. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

6. Донецький економічний район. Роль агропромислового комплексу в економіці України
7. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
8. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

9. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

10. Громадянство України

11. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

12. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

13. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

14. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

15. Історія України

16. Історія соборності України

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty" (лайм).
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Пенал "Гонка", 19х11 см, 3 отделения.
Пенал предназначен для школьников 7-10 лет. Является важным помощником в учебе, ведь он решает задачу хранения ручек, карандашей и прочих
511 руб
Раздел: Без наполнения
Конструктор электронный "Знаток". 320 схем.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. Описано 320 схем. Даже без помощи
2858 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

18. Господарство України періоду утвердження капіталізму

19. Походження людини та її поява на території України

20. Історія держави та права України

21. Культура України в 30-х рока

22. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
23. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
24. Податкова політика України

25. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

26. Загальна характеристика конституції України

27. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

28. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

29. Поняття, форма та функції Конституції України

30. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

31. Суверенітет України

32. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

33. Бюджет України: актуальні проблеми

34. Державній бюджет України

35. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

36. Управління фінансами України

37. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках
40. Інтеграція України у світове господарство

41. Використання трудових ресурсів Західної України

42. Міжнародний ринок туристичних послуг України

43. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

44. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

45. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

46. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

47. Грошовий обіг України

48. Органи внутрішніх справ України

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Грошові розрахунки в господарському обороті України

50. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

51. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

52. Закон україни про міліцію

53. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

54. шпори з цивільного права України
55. Заповідники України
56. Культура та побут населення України

57. Легка промисловість України i транспорт

58. Сільське господарство i харчова промисловість України

59. Електроенергетика України

60. Регіональний розвиток харчової промисловості України

61. Зародження партійно-радянської преси України

62. Проблеми золотоносності надр України

63. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

64. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

65. Верховна Рада України в системі органів влади

66. Ґрунти України

67. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

68. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

69. Ліквідність банківської системи України

70. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"
71. Національний банк України
72. Національний банк України та особливості його функціонування

73. Проблеми функціонування фінансових бірж України

74. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

75. Структура страхового законодавства України

76. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

77. Фондовий ринок України

78. Формування та розвиток банківської системи України

79. Банки на валютному ринку України

80. Банківська система України

Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

82. Законодавча база України про охорону праці

83. Мохоподібні України

84. Чинники процесу антропогенезу на території України

85. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

86. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
87. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України
88. Сільськогосподарські регіони України

89. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

90. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

91. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

92. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

93. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

94. Аудиторська перевірка Національного банку України

95. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

96. Соціальна інфраструктура України

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

97. Тваринний і рослинний світ України

98. Характеристика Причорноморського регіону України

99. Хімічна промисловість в України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.