Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗМІСТ Вступ Організаційно-економічна характеристика СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” Характеристика процесу управління маркетингом на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс” Характеристика процесу маркетингового дослідження на СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”. Економічна ефективність маркетингової діяльності на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додаток А Додаток Б ВСТУП Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, бізнес-структури, господарюючого суб’єкта. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства та вдосконаленню системи внутрішнього управління. Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм збутової стратегії та постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживачів. Маркетинг базується не лише на затверджених згори планових завданнях. Практична діяльність в цій сфері заснована на проінформованості стосовно об’єктивних реалій ринку і на глибоких знаннях про реальні вимоги споживачів. Головна мета маркетингової діяльності будь-якого підприємства – забезпечення прибутковості, рентабельності, тобто визначеного рівня головних результативних економічних показників у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві ключові взаємопов’язані проблеми: 1) продаж максимально можливої кількості товарів фірми; 2) максимальне задоволення визначених споживацьких потреб. Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами. За допомогою маркетингу керівники підприємств та їх структурних підрозділів отримують необхідну інформацію для стратегічного і тактичного планування діяльності підприємства. Маркетинг також дає можливість зрозуміти, яким чином підприємство має організувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати рекламну політику, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку. В сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (produc ), ціна (price), місце (place), просування (promo io ). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Зокрема товарна політика передбачає курс дій суб’єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих стратегічних принципів щодо формування ассортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів і т.д. Дедалі більшої важливості набуває таке специфічне поняття, як маркетингова політика комунікацій.

Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також на створення позитивного іміджу виробника. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних рішень, пов’язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди. Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме ця категорія фірм найбільшою мірою пов’язана з процесом збуту товарів, є організація товароруху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Саме ці поняття становлять останній, але не менш важливий, компонент маркетингової збутової політики. Ефективність управління господарською діяльністю на підприємстві залежить і від ефективності функціонування маркетингової служби, оскільки саме цей відділ повинен визначити відповідну стратегію, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми. В якості об’єкту дослідження виступає Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма ”Насіння-сервіс”. Основною метою даної роботи є закріпити теоретичні знання і отримати практичні навички процесу управління маркетингом на підприємстві, одержаних на зайняттях в агро університеті. Завдання виробничої комплексної практики є: проаналізувати стан і тенденції розвитку економіки підприємства за останні 3-5 років; визначити цілі підприємства та засоби їх досягнення; розглянути систему збору маркетингової інформації, її джерела та складові; дослідити відносини зі споживачами, конкурентами, постачальниками, посередниками; навчитися виявляти резерви підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ПРАКТИКИ Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма „Насіння-сервіс” розміщена смт. Нововоронцовка, Херсонській області. Воно було засноване 2004 року жовтня місяця. Предметом діяльності товариства є: здійснення виробничої, торгівельної, торгівельно-закупівельної діяльності. Отже розглянемо детальніше структуру земельних ресурсів та забезпеченість ними підприємства в таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Структура та динаміка земельних ресурсів СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”. Земельні ресурси 2005 2006 2007 2008 2009 2009 у % до 2005 га % га % га % га % га % Загальна земельна площа 2995 100 3126 100 3109 100 3153 100 3175 100 106,01 в т.ч. сільськогосподарські угіддя 2995 100 3126 100 3109 100 3153 100 3175 100 106,01 рілля 2993 99,9 3039 97,22 3022 97,20 3066 97,24 3088 97,26 103,17 сінокоси 3 0,10 20 0,64 20 0,64 30 0,95 35 1,10 1166,7 пасовища - - 67 2,14 67 2,16 57 1,81 52 1,64 - Коефіцієнт с.-г. освоєння землі 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - - Коефіцієнт розораності землі 0,99 - 0,97 - 0,97 - 0,97 - 0,97 - - Припадає на одного працівника: с.-г. угідь 30,88 - 42,82 - 42,59 - 58,38 - 54,74 - 177,27 ріллі 30,86 - 41,63 - 41,40 - 56,78 - 53,24 - 172,52 Як видно з таблиці 1.1

., загальна земельна площа зросла на 6,01%. Це пов’язано зі збільшенням площі ріллі за рахунок нових орендодавців та сінокосів. Також змін у 2009 році зазнали показники – припадає на одного робітника сільськогосподарських угідь, який збільшився на 77,27% та ріллі на 72,52%. Це пояснюється зменшенням робітників на 39 чоловік і збільшенням площі сільськогосподарських угідь. Спеціалізація сільського господарства і окремих аграрних підприємств - це складний процес. При його вивченні, насамперед, слід з'ясувати, яку форму спеціалізації будимо ми досліджувати. В нашому випадку потрібно дослідити спеціалізацію господарства. В таблиці 1.2. покажемо види товарної продукції. Таблиця 1.2. Структура товарної продукції СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”. Види продукції Обсяг реалізації продукції, тис.ц Товарна продукція, тис. грн 2005 2006 2007 2008 2009 в середньому за 5 років 2009 в % до 2005 Зернові - всього 13,12 26,86 16,94 18,15 30,70 21,15 233,99 Озима пшениця 7,09 6,26 9,79 15,50 12,20 10,17 172,07 Кукурудза на зерно 0,06 0,35 0,34 0,40 0,99 0,43 1650,00 Ячмінь 5,97 20,25 6,81 2,25 15,86 10,23 265,66 Соняшник 8,32 8,56 13,15 7,16 12,45 9,93 149,64 Цукрові буряки 25,95 41,00 10,90 - - - - Вирощування ВРХ 0,51 0,14 0,30 0,19 0,20 0,27 39,22 Молоко 4,55 3,96 3,34 5,87 9,8 5,5 215,39 Вирощування свиней 0,012 0,014 0,085 0,009 0,056 0,04 466,67 Згідно з таблицею, можна зробити висновок, що господарство збільшило виробництво зерна на 133,99%, це в значній мірі пов’язано зі збільшенням вирощування кукурудзи на зерно (на 1550% ) та ячменю ( на 165,66% ). У 2008 році господарство взагалі відмовилось від вирощування цукрового буряка. Це є наслідком масового закриття цукрових заводів,що призвело до значного скорочення каналів збуту даного виду продукції. Важливе місце у структурі товарної продукції посідає соняшник. Виробництво даного виду продукції збільшилося на 49,64%. Що стосується галузі тваринництва, то в загальному обсязі реалізації продукції воно займає 15% доходів,однак, в зв’язку зі збільшенням поголів’я корів і ростом закупівельних цін на молоко, обсяг реалізації буде значно зростати. В зв’язку з тим, що в структурі товарної продукції головне місце посідають зернові та молоко, то можна зробити висновок, що господарство має зерно – молочний напрям виробничої діяльності. Характеризуючи підприємство, необхідно охарактеризувати його матеріально – технічну базу. На балансі підприємства знаходиться 3 зернозбиральні комбайни «Дон – 1500» та 2 комбайни СК – 5 «Нива», 1 бурякозбиральний комбайн «МКК – 4», а також силосозбиральний комбайн «Дон – 608» і кормозбиральний комбайн «Е – 301». Складські приміщення займають площу 3900 кв.м. Крім цього, господарство має млин, олійницю, хлібопекарню та магазин. Забезпеченість господарства основними та оборотними засобами показана в таблиці 1.3. Розглянемо у таблиці 1.3. економічну ефективність основних і оборотних фондів у господарстві. Таблиця 1.3 Показники забезпеченості та ефективності використання основних та оборотних фондів в СТОВ НВФ „Насіння-сервіс”.

В'язні працюють на авіяційному заводі, в копальнях та в алюмінієвій промисловості. Жінки — на житловому будівництві, в цегольні та кар'єрах бокситів і глини. 106. Красноярськлаг. Велика група концтаборів, що розкидана по цілому Красноярському краю, яких нараховується понад 100. За національним складом найбільше українців, потім латишів, литовців, естонців, а також з народів Кавказу. Є тут і чужинці (німці, японці, корейці, еспанці, голляндці і монголи). Згідно з відомостями поворотців-чужинців, в групі таборів, які мають поштову скриньку ч. 235 перебуває 55 000 ув'язнених. Окремі концтабори ч. 3 і 4 — жіночі. В Красноярську функціонує таємний совєтський інститут дослідів над атомовою енергією. В'язні працюють в лісорозробній промисловості, на тартаках, в копальнях бурого вугілля, на будівництвах і різних заводах. 107. Куйбишевлаг. Старі табори що розміщені в Куйбишівській обл. і мають ч. 234. Управління знаходиться в таборі ч. 234/6. В'язні працюють в промисловості на авіяційних заводах ім. Леніна та ім. Сталіна, на будівництві нових підприємств і нової залізниці

1. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

2. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством

3. Методи управління підприємством

4. Процес управління та його основні стадії

5. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

6. Організація структури управління маркетингом соціальної служби
7. Організаційна структура управління підприємством
8. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

9. Стратегічне управління підприємством

10. Формування організаційних структур управління підприємством

11. Валютні ризики: методи аналізу і управління

12. Антикризове управління підприємством

13. Роль контролінгу в системі управління підприємством

14. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

15. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

16. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, салатовый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

17. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

18. Основи управління персоналом підприємств

19. Проблема управління прибутком на підприємстві

20. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

21. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

22. Управління якістю на підприємстві
23. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"
24. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

25. Аналіз та удосконалення оперативного управління

26. Економічний аналіз підприємств

27. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

28. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

29. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

30. Організація управлінського обліку на підприємстві

31. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

32. Системний аналіз складних систем управління

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

33. Маркетингові дослідження на підприємстві

34. Управління ціновою політикою підприємства

35. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

36. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

37. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

38. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"
39. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"
40. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

41. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

42. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

43. Організаційна структура управління персоналу підприємства

44. Організація управління персоналом підприємства

45. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

46. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

47. Управління системами якості на підприємствах мобільного зв’язку

48. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

49. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

50. Управління процесами технічного розвитку ВАТ "Галактон"

51. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

52. Управління фінансовою санацією підприємства

53. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

54. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр
55. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві
56. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

57. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

58. Ділові взаємовідносини в апараті управління

59. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

60. Система маркетингового планування на підприємстві

61. Управління запасами

62. Управління проектами

63. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

64. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Средство для сантехники "Cillit", от налета и ржавчины, спрей, 450 мл, 2 штуки.
"Cillit" для удаления известкового налета и ржавчины. Восстанавливает блеск различных поверхностей в ванной и на кухне: -
482 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "Color copy", белая, А4, 250 гр/м2, 125 листов.
Бумага предназначена для цветного копирования и полноцветной печати. Для нее характерна повышенная плотность, благодаря которой
613 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Батут.
Каркас: сталь Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Размер: 91 см. Допустимая
2821 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

66. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

67. Організаційна система управління природокористуванням України

68. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

69. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

70. Планування діяльності підприємств
71. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області
72. Правила поведінки на підприємстві

73. Методика загальної оцінки стану підприємств на ринку за даними фінанансової звітності

74. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

75. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

76. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

77. Акти державного управління

78. Мораль і соціальне управління

79. Кредитування підприємств

80. Методи управління банківськими ризиками

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

81. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

82. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

83. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

84. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

85. Доходи сільськогосподарських підприємств

86. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
87. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
88. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

89. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

90. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

91. Звітність сільськогосподарських підприємств

92. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

93. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

94. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

95. Облік собівартості продукції на підприємстві

96. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

97. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

98. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

99. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.