Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Професійно-технічна освіта – це система підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у професійно-технічних училищах, а також шляхом навчання на виробництві. Початкова і середня професійна освіта є одним із ключових векторів модернізації всієї освітньої системи. Прискорення темпів розвитку економіки (зокрема – промисловості, будівництва, високотехнологічних галузей) вже зараз викликає певний кадровий дефіцит. Роботодавці відчувають брак кваліфікованих робітників. Нівелювання кадрового дефіциту – одне із завдань сучасної модернізації системи початкової та середньої професійної освіти. Педагогічне проектування – це механізм розробки технології в педагогічній теорії і практиці. Він дозволяє оптимізувати діяльність інженера-педагога. На проектування витрачається приблизно 28%–30% робочого часу. Завдяки проектуванню навчально-виховний процес стає технологічним. Для педагога – це мистецтво, що потребує великого напруження сил, почуттів, складної роботи душі. Воно завжди індивідуально, спирається на артистичність, винахідливість, натхнення, оригінальність педагога. Воно володіє художніми якостями. Проект повинен бути гарним, гармонійним, вражаючим. Педагог повинен красиво переходити від одного методу до іншого, знаходити оригінальний зв'язок матеріалу заняття з життям, гармоніювати з верстатом при обточуванні зразка – це і є естетичні якості проекту. Мета даної курсової роботи: на основі аналізу початкових даних (учбових документів, матеріально-технічної бази і дидактичного забезпечення дисципліни) і умов розробити порядок організації і методику проведення уроку з заданої теми. Об'єкт дослідження: професійне навчання в професіонально-технічних навчальних закладах. Для досягнення заданої мети необхідно виконати наступні задачі: – виявити роль і місце учбової дисципліни «Операційні системи» в учбових документах при підготовці фахівців в ПТНЗ; – визначити міжпредметні зв'язки та виявити, які дисципліни і теми забезпечують вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в or o Comma der»; виявити, вивчення яких дисциплін і тем забезпечує дана тема; – скласти поурочно-тематичний план вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в or o Comma der»; – розробити комплексно-методичне забезпечення для вибраної теми; – виконати аналіз учбово-матеріальної бази, яка повинна бути використана для вивчення теми: «Робота з дисками та каталогами в or o Comma der»; – розробити порядок організації і методику теми: «Робота з дисками та каталогами в or o Comma der»; – дати рекомендації по удосконаленню розробки уроку. 1. Аналіз учбової документації 1.1 Загальна характеристика учбової дисципліни Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Мета дисципліни: формування теоретичної бази знань та умінь студентів для освоєння та ефективного використання базових операційних систем, що використовуються: MS DOS, Wi dows та Li ux, створення підгрунтування для подальшого засвоєння спеціалізованих програмних продуктів з питань техніки і технології. Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем».

Програмою дисципліни передбачено вивчення загальних принципів будови і функціонування базових операційних систем MS DOS, Wi dows та Li ux, системного програмного забезпечення, необхідного для функціонування ЕОМ та прикладного програмного забезпечення, призначеного для ефективного вирішення практичних задач. За навчальним планом освітньої установи дисципліна передбачає 162 години, з яких на аудиторні заняття відводиться 32 години, на практичні роботи – 60 годин, на самостійні роботи – 70 годин. Студенти повинні знати: структуру базових операційних систем, що використовуються, загальні принципи функціонування їх основних компонентів; призначення, функціональні можливості і правіша використання основних складових базових операційних систем; призначення, функціональні можливості і правила використання програм системного призначення; параметри настроювання базових операційних систем. Студенти повинні вміти: використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для вирішення практичних завдань; використовувати можливості базових операційних систем та системних програм для забезпечення безвідмовної роботи ЕОМ; виконувати настроювання базових операційних систем для даної конфігурації ЕОМ; виконувати встановлення базових операційних систем на ЕОМ. 1.2 Кваліфікаційна характеристика Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) випускника вищого навчального закладу є державним нормативним документом, в якому узагальнюється зміст освіти, тобто відображаються цілі освітньої та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі господарства держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей. Спеціальність: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» Розряд: 4-й Згідно з довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників фахівець спеціальності: «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» – повинен вміти: використовуючи матеріали робочої документації, нормативні документи за допомогою спеціаліста вміти здійснювати організаційно-технічні заходи щодо підготовки та впровадження в дію ІС; приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС в умовах автоматизованого проектування та управління організаційно-економічними, конструкторсько-технологічними об’єктами за допомогою операційних досліджень на виробництві, використовуючи процедури формального уявлення про об'єкти моделювання; використовуючи нормативні документи під наглядом спеціаліста визначити порядок отримання, контролю ІС, їх збереження та передачі монтажній або науково-налагоджувальній організації; використовуючи робочу документацію, за допомогою налагоджувально-вимірювальної апаратури і тестових програм проводити перевірку стану ІС; виявляти причини нештатного функціонування а відмов ІС; виявляти показники виконання функцій ІС засобами автоматики і управління; використовуючи робочу документацію та результати перевірки стану ІС за допомогою спеціаліста оцінювати якість роботи ІС; здійснювати доопрацювання програмного забезпечення та корекцію експлуатаційної документації; створювати необхідну документацію по завершенню робіт; Використовуючи результати випробувальної експлуатації та скоректовану технічну документацію під наглядом та за допомогою спеціаліста вміти перевіряти відповідність побудованої ІС і засобів автоматики та управління вимогам технічного завдання; використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста та технічних засобів вимірювань і тестування вміти виконувати монтаж та пусконалагоджувальні роботи; вміти налагоджувати програмне забезпечення та випробовувати ІС і засоби автоматики та управління у комплексі з програмним забезпеченням; використовуючи результати випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, за допомогою спеціаліста знаходити ефективні режими експлуатації; установлювати ефективні режими експлуатації; виявляти більш ефективні режими експлуатації та впроваджувати їх в експлуатацію; володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління, вміти проводити контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем; Діагностувати технічний стан ІС і засобів автоматики та управління за допомогою контрольно-вимірювальної апаратури, тестових програм; виявляти причини нештатного функціонування та аварій обладнання систем, аналізуючи нормативно-технічну документацію і технічний стан обладнання; виявляти причини нештатного функціонування ІС при експлуатації в екстремальних умовах, користуючись відповідними інструментальними засобами та тестовими програмами; здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування згідно нормативно-технічної документації за допомогою відповідних методів та тестових програм; розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей; забезпечувати надійне функціонування СПЗ в умовах експлуатації ППЗ, використовуючи систему захисту технічних і програмних засобів від несанкціонованого доступу до Технічних можливостей і операційного середовища користувача; адаптувати ППЗ і проводити тестування ППЗ в умовах державних, міжвідомчих, прийомо-здавальних випробувань за допомогою сучасної технічної бази і відповідних інформаційних технологій; вміти користуватись нормативними документами щодо реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС і засобів автоматики та управління в умовах користувача; володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління; використовуючи експлуатаційні документи вміти складати наряди на проведення робіт з експлуатації ІС, засобів автоматики та управління за допомогою чинних нормативних документів; використовуючи суспільні фонди та спортивні споруди, за допомогою профспілок вміти організувати відновлення фізичних та моральних сил у підпорядкованому трудовому колективі; використовуючи дані експлуатації ІС та її діагностики, за допомогою спеціаліста та комп'ютерних технологій вміти розробляти нові високоефективні алгоритми управління систем; розробляти нові високоефективні алгоритми діагностування ІС, засобів автоматики та управління; використовуючи нові високоефективні алгоритми ідентифікації, моделювання, проектування і управління та комп’ютерні технології, за допомогою спеціаліста вміти розробляти більш досконалі апаратні та програмні засоби до ІС проблемно-орієнтованого спрямування; Впроваджувати більш досконалі ІІС, засоби автоматики і управління для і задач синтезу/аналіз; об'єктів технічного, економічного, технологічного тощо призначення; Використовуючи нормативні документи та робочу документацію, за допомогою спеціаліста вміти розробляти технологію утилізації засобів автоматики і управління; Використовуючи розроблену технологію, за допомогою технічного устаткування вміти виконувати демонтаж ПС; Забезпечувати утилізацію за нормативними документами окремих частин системи; Направляти до переробки складові частини ПС, засобів автоматики і управління.

Повинен знати: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); комплекс знань з основних розділів математики (дійсні та комплексні числа, тотожні перетворення, логарифми, функції та графіки, рівняння, нерівності, тригонометричних функцій), геометрії (прямі, трикутники, чотирикутники, подібність геометричних фігур, прямі і площини у просторі, багатогранники і круглі тіла); широкі знання з української мови та української літератури. Кваліфікаційні вимоги: повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта; без вимог до стажу роботи. 1.3 Аналіз учбового плану Наступним етапом є аналіз основних розділів учбового плану стосовно початкових даних. Термін навчання робітника: 4 роки на базі основної загальної освіти; 3 роки на базі повної загальної середньої освіти. Тривалість учбового року, його структура: учбовий рік триває 10 місяців. У Вищому професійному училищі виділяють три цикли дисциплін: 1) професійно-технічний – 1836 годин; 2) загально-технічний – 1998 година; 3) загальноосвітній – 2340 години. Основною характеристикою для оцінювання рівня професійної підготовки в ПТЗО є відношення часу, який відводиться на теоретичне навчання, до часу, який відводиться на виробниче навчання. Даний показник має назву показник інтелетуалоємкості професійної підготовки.  – час, що відводиться на теоретичне навчання;  – час, що відводиться на практичне навчання. Показник загальноосвітньої бази професійної підготовки визначається за формулою: , де  – час, що відводиться на вивчення загальноосвітнього циклу;  – час, що відводиться на вивчення професійно-технічного циклу; 1.3 Аналіз учбової дисципліни та її ролі у підготовці фахівця Дисципліна: Операційні системи Час на вивчення: 162 години. Навчальна дисципліна «Операційні системи» є загальнопрофесійною, що формує базовий рівень знань для освоєння спеціальних дисциплін. Основною метою освоєння дисципліни є систематизація знань про основи організації сучасних мультіпроцессних операційних систем (ОС). Курс досліджуваної дисципліни включає 3 розділи. Перший розділ знайомить студентів з загальними відомостями про операційну систему MS DOS. Другий розділ розглядає загальні відомості про програму-оболонку or o Comma der та її можливості. У третьому розділі розглядаються загальні відомостями про роботу з операційними системами Wi dows 9x, ХР та Li ux, розглядає призначення цих операційних систем та їх функції. Виклад тем проводиться за наступною логічною структурою: написання та вивчення нових понять з даної теми, закріплення знань, умінь і навичок на практичних і лабораторних заняттях. Для подальшого дослідження вибираємо тему «Робота з дисками та каталогами в or o Comma der». Ця тема має важливе значення для кваліфікованого робітника спеціальності «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Зокрема для: • виховання інформаційної культури; • практичне застосування вивченого матеріалу; • закріплення знання загальних відомостей про програму-оболонку or o Comma der та її можливостей; • формування уявлення про роботу програми як важливої, корисної та широко застосовується на практиці структури.

Вона мала на озброєнні 4 кулемети, кожен з бойовиків - гвинтівку з 40 набоями. Організація вела розвідувальну і пропагандистську роботу, готувалась до збройного виступу. Її провідники Фоліс і Саломович були розстріляні, пройшли масові арешти робітників. При цьому затримали одного з керівників підпілля, агента розвідки ЗУНР Л.Ганкевича [542]. В доповіді співробітника закордонного відділу Генштабу Армії УНР А.Рибчука йдеться про те, що 22 жовтня 1919 р. у Львові польська спецслужба заарештувала М.Оссовську, яка ефективно допомагала Л.Ганкевичу залучати вояків до УГА. Всього у цій справі було затримано 40 осіб. Арешти агентів розвідки ЗУНР використовувались поляками як привід для розгортання масових репресій проти українського населення міста [543]. Розвідувальну роботу спецслужб ЗУНР на окупованій території Галичини ускладнював жорсткий контррозвідувальний контроль спецслужб Польщі. Так, у Львові польська контррозвідка, дирекція поліції і військова адміністрація встановили тотальне стеження за всіма українськими політичними, комерційними, культурними і молодіжними організаціями, що перешкоджало використанню їх українською розвідкою як прикриття, а також реалізації планів збройних виступів проти окупантів [544]

1. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"

2. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"

3. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

4. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

5. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

6. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
7. Організація і методика аудиту
8. Організація і методика аудиту доходів підприємства

9. Смисловий зміст культури та методика проведення дискусій

10. Організація і методика податкового контролю

11. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

14. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

15. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

16. Організація та проведення туристичних походів

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

17. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

18. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

19. Рельєф та ландшафтна організація

20. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

21. Організація кредитної роботи в комерційному банку

22. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
23. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах
24. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

25. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

26. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

27. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

28. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

29. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

30. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

31. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

32. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

34. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

35. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

36. Організація роботи Верховної Ради України

37. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

38. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
39. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
40. Організація роботи користувача з АБД

41. Организация и методика проведения производственного обучения по теме: "Блюда русской кухни"

42. Методика та порядок проведення презентацій

43. Організація роботи підприємства

44. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

45. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

46. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

47. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

48. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

50. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

51. Імідж ділової людини та організації

52. Лідерство та керівництво в організації

53. Організація ярмарок та аукціонів

54. Поняття організації та її ознаки
55. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
56. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

57. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

58. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

59. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

60. Організація позакласної роботи з математики

61. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

62. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

63. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

64. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

65. Організація виробничого процесу у часі та ремонтного обслуговування виробництва

66. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

67. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

68. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

69. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

70. Організація роботи автостанції
71. Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем
72. Організація технології роботи вантажної станції

73. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

74. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

75. Зміст поточних планів та організація їх розробки

76. Організація і проведення науково-технічної експертизи

77. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

78. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

79. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

80. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см
Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах

81. Организация и методика проведения общего аудита

82. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

83. Організація приймання товару в аптеці

84. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

85. Організація праці менеджера

86. Методика викладання природознавства тема Звірі
87. Методика проведения лекции по дисциплине "Корабельный устав ВМФ"
88. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

89. Організаційна система управління природокористуванням України

90. Методика проведения swot-анализа

91. Організація оплати праці на підприємстві

92. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

93. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

94. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

95. Методические рекомендации по проведению урока внеклассного чтения: Правда жизни в романе А. Рыбакова «Дети Арбата»

96. Фантастичний світ Рабле: матеріали до уроку по роману «Гаргантюа та Пантагрюель»

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки

97. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

98. Організація банківської справи

99. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

100. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.