Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Інформаційно-довідкова система

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра “Інформаційні системи та мережі”КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Проблемно – орієнтовані мови програмування” на тему: “Інформаційно-довідкова система” Виконав студент Студен групи кн -16 Логвиненко В. №0708532 Керівник роботи Кравець П.О.ЛЬВІВ – 2008 Завдання на курсову роботу Тема: Інформаційно- довідкова система “Вищі навчальні заклади м. Львова” Завдання: Вимоги до програми: 1) програма повинна бути реалізована на мові С/С : 2) програма повинна забезпечувати роботу з файлами структурованих даних (або базами даних формування, читання, редагування, сортування та пошук інформації за заданим ключем. 3) програма повинна працювати у вікні МSDOS під керуванням операційної системи Wi dows; 4) програма повинна мати інтерфейс у вигляді вікон та меню для вибору режимів її роботи, а також систему її допомоги. 5) передбачити введення/виведення даних з клавіатури та з файлу 6) керування режимами роботи програми виконати за допомогою клавіатури та миші. ЗмістВступ 1. Формулювання задачі 2. Методи та засоби розв’язування задачі 3. Алгоритми розв’язування задачі 4. Програма та її опис 4.1 Назва програми 4.2 Призначення програми 4.3 Мови програмування, на яких написана програма 4.4 Логічна структура програми 4.5 Вхідні та вихідні дані 4.6 Програмні засоби 4.7 Технічні засоби 5. Технологія програмування, виконання та відлагодження програми 5.1 Технологія програмування програми 5.2 Технологія відлагодження програми 5.3 Технологія виконання програми 6. Інструкція користувачеві 7. Контрольний приклад та аналіз результатів комп’ютерної реалізації програми Висновки Список літератури Додаток 1. Текст програми на мові Сі Додаток 2. Результати роботи програми Вступ Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань та практичних навичок програмування, набутих при вивченні дисциплін „Основи програмування” та „Проблемно орієнтовані мови програмування”. В ході виконання курсової роботи студенти повинні навчитися самостійно працювати з літературою, розробляти алгоритми, здійснювати їх програмну реалізацію та від лагодження на сучасних комп‘ютерних системах. За останні роки відбувся різкий стрибок у розвитку комп’ютерної техніки й програмного забезпечення із одночасним розширення сфер застосування персональних комп’ютерів. Програмування являє собою комплекс по написанню системи програмних кодів, які здійснюватимуть керування тією чи іншою інформаційною системою, взаємодія з якою здійснюється через інформаційні технології. Програмна реалізація поставленої задачі може використовуватися як приклад використання різноманітних графічних функцій. А також як приклад програмування роботи з часом. Тема моєї курсової роботи є надзвичайно актуальною у наш час, оскільки довідкова система зараз є дуже виликим помічником для навчання і пошуку інформації у світі інформаційних технологій. 1. Формулювання задачі У ході даної курсової роботи я повинен був зробити інтерфейс програми який би забезпечував діалог: ком’ютер-користувач для роботи з базою даних (в мому випадку база даних про довідкову систему навчальних закладів м.

Львова). Даний інтерфейс мав складатися з такого меню: інформацію про навчальні заклади; пошук: виводить дані про один навчальний заклад; а також вихід (exi ). Я зробив так щоб користувач сам вибирав ту кількість даних яких він хоче подати на вхід, а не ставив на кількість вхідних даних певні обмеження; Метод читання даних виглядає в наступним чином: Користувач вводить ключове слово(наприклад назву закладу) і йому комп'ютер показує всі дані про заданий заклад. Дана програма може компілюватися у будь-якому середовищі С/С , починаючи з Borla d C 3.1, або urbo C. Саму програму я реалізував на мові С. Також її можна викликати у операційній системі Wi dows і вона буде працювати у вікні MSDOS. 2. Методи та засоби розв’язування задачі Нижче будуть наведені теоретичні відомості, які допоможуть краще усвідомити специфіку реалізації задачі. Символьна константа складається з одного символа ASCII між апострофами (''). Стринги є одним з найбільш корисних та важливих типів даних мови С. Символьний рядок (стринг) - це масив символів, замкнений у лапки (&quo ;). Він має тип char. Нульовий символ ( 0) автоматично додається останнім байтом символьного рядка та виконує роль ознаки його кінця. Кількість елементів у масиві дорівнює кількості символів у стрингу плюс один, оскільки нульовий символ також є елементом масива. Кожна стрингова константа, навіть у випадку, коли вона ідентична іншій стринговій константі, зберігається у окремому місці пам'яті. Якщо необхідно ввести у рядок символ лапок (&quo ;), то перед ним треба поставити символ зворотного слешу ( ). У стринг можуть бути введені будь-які спеціальні символьні константи, перед якими стоїть символ . Прототипи всіх функцій, що працюють з рядками символів, містяться у файлі s ri g.h. Всі функції працюють з рядками, що закінчуються нульовим символом. В програмуванні масив (англ. array) — одна з найпростіших структур даних, сукупність елементів переважно одного типу даних, впорядкованих за індексами, які зазвичай репрезентовані натуральними числами, що визначають положення елемента в масиві. Масив може бути одновимірним (вектором), та багатовимірним (наприклад, двовимірною таблицею), тобто таким, де індексом є не одне число, а кортеж (сукупність) з декількох чисел, кількість яких співпадає з розмірністю масива В переважній більшості мов програмування масив є стандартною вбудованою структурою даних. В програмуванні та комп'ютерних науках структури даних — це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, які можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру. Правильний підбір структур даних є надзвичайно важливим для ефективного функціонування відповідних алгоритмів їх обробки. Добре побудовані структури даних дозволяють оптимізувати використання машинного часу та пам'яті комп'ютера для виконання найбільш критичних операцій. По ходу виконання даної курсової роботи найбільша потреба виникала у використанні стандартних графічних функцій, які входять у директиву &l ;graphics.h&g ;, а також у бібліотечних функціях консольного введення - виведення, які знаходяться у директиві &l ;co io.h

&g ;. Приклади функцій консольного введення – виведення, прототипи яких знаходяться у &l ;co io.h&g ;: i ge ch(void); Зчитує 1 символ з клавiатури без вiдображення на екранi i без натискання клавiшi &l ;E er&g ;. i kbhi (void); Повертає ненульове значення, якщо у буферi клавiатури є незчитанi символи, iнакше повертає 0. Деякі функції для роботи з екранними вікнами void wi dow(i x1, i y1, i x2, i y2); Створює вiкно з координатами вузлових точок (x1,y1)-(x2,y2). void go oxy(i x, i y); Перемiщує курсор в позицiю з координатами x, y. void ex color(i c); Встановлює колiр символiв. void ex backgrou d(i c); Встановлює колір фону (допускаються кольори 0-7). void clrscr(void); Очищає екран або вікно. Побудова меню програми та можливість вибору варіантів у ньому забезпечується за допомогою таких операторів мови Сі, як swi ch та case, а також оператору break, який забезпечує вихід з вищенаведених операторів. 3. Алгоритми розв’язування задачі Блок – схема функції void cursor (i s a e) (Рис. 1)Блок – схема функції void ramka (Рис. 2)Блок – схема функції s ruk value (i x, i y, i w, i h, char ex ) (див. Рис.3) (Рис. 3) Блок – схема функції (див. Рис. 4) (Рис. 4)Блок – схема функції f =fope (“ c: vuz.My “,”w ”); 4. Програма та її опис4.1 Назва програмиІнформаційна - довідкова система Вищі навчальні заклади м. Львова4.2 Призначення програмиРобота з файлами структурованих даних (або базами даних формування, читання,редагування, сортування та пошук інформації за заданим ключем. Може бути використана для показу інформації пошукової системи про навчальні заклади на прикладі методики про вищі навчальні заклади. Сфера застосування та використання є необмеженою. Може бути придатною для будь-яких організацій, підприємств, навчальних закладів. 4.3 Мови програмування, на яких написана програмаПрограма написана на мові Сі. Мова Сі є мовою середнього рівня. Мова Сі має засоби системного програмування, включає у себе усі конструкції сучасних алгоритмічних мов, найкраще враховує можливості сучасних комп’ютерних систем, а також є мобільною мовою.4.4 Логічна структура програмиДана програма складається з двох файлів: основного файлу kyrsova.cpp та файлу kurs.h. Дана програма має наступну структуру (під структурою розуміються функції складових частин програми): Функції файлу kurs.h Void ramka (i ky vl y, i dov x, i dov y) - функція для встановлення рамки. void cursor (i s a e) курсор програми. void ramka(i ky vl x,i ky vl y,i dov x,i dov y) - функція для встановлення рамки курсор в рамці Параметри i ky vl x,i ky vl y,i dov x,i dov y відповідають за координати рамки. void refresh lis ()- функція для виводу створеного файлу. void i ser lis () - функція для створеного файлу і запис на нього інформації void MyDraw ex (i x,i y,char ex ) - функція для виводу текстової інформації на екран. void save lis ()- функція для сохряняння файлу void dele e lis () - функція для видалення листа запису який буде знаходитись у меню void sor lis (i vub)- функція для сортування листів записів яка буде записана у меню Функції файлу kyrsova.c

Загальна основа масонства як сторичного явища нтелектуальна, точнше, езотерична. Вони простежують шляхи помилок людства, виступають проти фзикалзму нашо науки, для них Космос не просто фзичне явище, не мертвий простр, а «живий органзм», що вплива на Землю не лише енергетично, але й нформацйно, духовно. ¶снують чотири основних «канали», якими до нас надходять з далекого минулого знання найвищого рвня, тобто «нетутешн»: два арйських Агарт, Шамбала в Тибет, два захдних удейський та гипетський. Вони мають символьний вираз, а розкриваються  використовуються шляхом з'ясування семантики (змсту) великих знакв  знакових систем: гипетських, удейських, арйських. От чому масони культивують знаки прамди, шестикутно та п'ятикутно зрки, трикутника, семисвчника, хреста, кола тощо, вивчають священн тексти людства гипетськ Книгу Гермеса и Книгу мертвих, удейськ Старий Завт  Талмуд, схдн санскритськ тексти, тибетську Книгу мертвих, ґвангеля тощо. ¶ оскльки в них насправд зашифрован «нетутешн» знання, багато з яких за рано вдкривати широкому загалу (взьмемо, примром, знан ня про психотропну зброю чи масовий гпноз), вс масони езотеристи або навть окультисти

1. Інформаційно-довідкова система

2. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

3. Інформаційно-вимірювальна система тиску газу в газопроводі

4. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

5. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

6. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві
7. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase
8. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

9. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

10. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

11. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

12. Ефективність і дієвість інформаційної діяльності

13. Основи інформаційної безпеки

14. Організація науково-інформаційної діяльності

15. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

16. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки
Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Інформаційна модель упровадження системи якості ВНЗ

18. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

19. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

20. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

21. Інформаційні системи і технології підприємства

22. Компютерні інформаційні системи
23. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
24. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів

25. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

26. Інформаційна система НБУ

27. Інформаційні системи (20 питань)

28. Інформаційні системи і технології на підприємстві

29. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

30. Корпоративні інформаційні системи

31. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

32. Системи оброблення економічної інформації

Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты
Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее

33. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

34. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

35. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

36. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

37. Інформаційні системи в маркетингу

38. Інформаційні системи в менеджменті
39. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи
40. Проектування операційної системи

41. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

42. Вивчення операційної системи у готелі на прикладі готеля "Швейцарський Готель" м. Львів

43. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

44. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

45. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

46. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

47. В поисках системы мира

48. Малые тела Солнечной системы

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

49. Происхождение Солнечной системы

50. Строение солнечной системы

51. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

52. Солнечная система

53. Происхождение солнечной системы

54. Спутниковые системы местоопределения
55. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
56. Двигательные системы организма

57. Нервная система

58. Нервная система

59. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

60. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

61. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

62. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

63. Транспортная система Украины

64. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

66. Банковская система Франции

67. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

68. Налоговая система

69. Налоговая система России

70. Налоговая система РФ
71. Налоговая система РФ на современном этапе
72. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

73. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

74. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

75. Планирование в системе государственного управления

76. Система таможенных органов РФ

77. Расходы бюджетной системы на социальные цели

78. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

79. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

80. Задачи, основные функции и система ОВД

Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

82. Природа и система административного права

83. Место обязательственного права в системе гражданского права

84. Система юридических лиц в гражданских правоотношениях

85. Письменные доказательства в системе доказательств гражданского процесса

86. Правовые системы современности. Мусульманское право
87. Возникновение и система развития права Канады
88. Развитие общего понятия и системы преступлений от Русской Правды к Судебнику 1497 г. (Контрольная)

89. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

90. Перестройка в СССР. Попытка реформирования экономики и политической системы.

91. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

92. Государственная служба Приказной системы управления

93. Характеристика налоговой системы Великобритании

94. Предмет, источники и система конституционного права зарубежных стран

95. Система законодательства в области СМИ Германии

96. Финансовая система Республики Узбекистан

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Судебная власть и судебная система РК

98. Федеральная резервная система и политика НацБанка РБ: сравнительный анализ

99. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

100. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.