Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

смотреть на рефераты похожие на "Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти" НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ИНСТИТУТ Факультет електроніки Кафедра акустики та акустотехніки Курсовий проектЗ предмету: Економіка та організація підприємства На тему: Обґрунтування доцільності виробництва підсилювача звукової частоти Виконав Перевірив Студент гр. ЗДГ-71 Доцент Тисячна Л.Н. Поліщук Г.А. “ ” 2001 “ ” 2001 Київ-2001 Зміст Зміст 21. Економічна частина. 3 1.1. Аналіз ринку 3 1.2. Оцінка рівня якості виробу. 3 1.2.1. Вихідні положення. 3 1.2.2. Визначення рівню якості. 3 1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів. 4 1.4. Оцінка конкурентоспроможності виробу. 6 1.5. Розрахунок собівартості виробу. 7 1.5.1 Калькуляція собівартості. 7 1.5.1.1 Сировина та матеріали. 7 1.5.1.2 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати. 8 5.4.1.3 Основна заробітна плата виробничих робітників. 10 1.5.1.4 Додаткова заробітна плата. 11 1.5.1.5 Нарахування на зарплати. 11 1.5.1.6 Загальновиробничі витрати. 11 1.5.1.7. Заг'альногосподарські втрати. 11 1.5.1.8. Позавиробничі витрати 12 1.6. Визначення ціни виробу. 12 1.6.1. Нижня межа ціни. 12 1.6.2. Верхня межа ціни. 12 1.6.3. Договірна ціна. 121. Економічна частина. В даному розділі з метою обґрунтування доцільності виробництва підсилювача потужності звукової частоти буде розраховано: . технічний рівень нової розробки; . визначена конкурентоспроможність; . розрахована собівартість та визначена договірна ціна; . визначений мінімальний обсяг продукції; . розрахований прибуток від реалізації підсилювача.1.1. Аналіз ринку В теперішній час все більша увага приділяється високоякісному відтворенню звукових сигналів (фонограм) в домашніх умовах. Підсилювачі, які виробляються на території колишнього СРСР, не відповідають цим вимогам, і для забезпечення можливості високоякісного звуковідтворення проводиться доробка існуючої апаратури до відповідності стандартам, або встановлення апаратури іноземних виробників. Обидва способи мають свої недоліки. Як правило, провідні світові фірми- виробники зацікавлені в постачаннях нового обладнання внутрішні ринки інших країн, тому ними може пропонуватися як морально застаріла на даний момент апаратура, уже знята в цих країнах з виробництва, гак й найсучасніша, при цьому закупівельна ціна якої відносно висока, а з врахуванням витрат на післяпродажне обслуговування виявляється невиправдано завищеною. Доробка вже наявної апаратури дешевше, а з врахуванням нової елементної бази, можна досягти високих техніко-економічних характеристик. Підприємство - виробник робить гарантійне обслуговування підсилювача. Споживачами підсилювача є майже всі громадяни (родини) нашого суспільства, котрі полюбляють високоякісне звучання. Планується серійний випуск підсилювачів. Конкуренцію можуть скласти: завод "Маяк" та підсилювач заводу їм. С.П.Корольова "Одисей", Перший з конкурентів ще не розпочав випуск готової продукції, а тільки розробляє її, інший вже перестав випускати дану продукцію. Проектуємий підсилювач буде знаходитись поза конкуренцією декілька років.1

.2. Оцінка рівня якості виробу. 1.2.1. Вихідні положення. Оцінка рівня якості приладу проводиться з метою порівняльного аналізу й визначення найбільш ефективного в технічному відношенні варіанта інженерного рішення. Така оцінка проводиться на стадіях створення нової і модернізації діючої техніки, при впровадженні її в виробництво, в процесі проведення функціонально-вартісного аналізу тощо.1.2.2. Визначення рівню якості. На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізовувати виріб, вимог замовника до них, а також умов, які характеризують експлуатацію виробу, визначаємо основні параметри виробу, які будемо використовувати для розрахунку коефіцієнта технічного рівня підсилювача. Узагальненій показник якості нового пристрою в порівнянні з базовим: - коефіцієнт, який враховує значимість по I-му показнику; - одиничний коефіцієнт якості по i-му показнику, визначається за формулами: - числові значення i-го параметру відповідно нового та базового виробів. Для показників, зв’язок яких із рівнем якості виробів нелінійні, будемо використовувати іншу формулу: (1.5) Для визначення рівня якості проектуємого виробу виберемо наступні показники, а результати обчислень зведемо в таблицю: Таблиця 1.1 Показники якості пристрою Показники 1. Маса. 6 7,2 1.2 2. Коефіцієнт гармонік. 0.5 0.01 1.6 3. Номінальна вихідна потужність. 60 90 1.5 4. Відносний рівень шуму. -95 -105 1.1 1.3. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів. Коефіцієнт, який враховує, важливість i-го показника пристрою, розраховують методом розміщення пріоритетів, згідно якого пріоритет одного показника якості пристрою перед іншим визначає експертна комісія (у кількості не менше 7 чол.), яка добре знається на області застосування та умовах, експлуатації пристрою. Визначення коефіцієнтів вагомості передбачає: визначення ступеня важливості параметрів шляхом присвоєння їм різних рангів; перевірку придатності експертних оцінок для подальшого використання; виявлення та оцінку попарного пріоритету параметрів; обробку результатів і визначення коефіцієнтів вагомості (). Результат експертного рангування даються в таблиці 1.2. Таблиця 1.2 Результати рангування параметрів Назва параметра Ранг параметра за оцінкою Сума Відхилення, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Маса. 1 2 2 1 3 1 1 11 -6.5 42. 25 2. Коефіцієнт гармонік. 4 4 5 3 2 2 3 23 5.5 30. 25 3. Номінальна вихідна 2 2 1 1 1 2 1 11 -7.5 56. потужність. 25 4. Відносний рівень 3 2 2 5 4 5 5 25 8.5 72. шуму. 25 Сума 10 10 10 10 10 10 10 70 0 201 Визначення можливості використання результатів рангування параметрів для подальших розрахунків проводимо на підставі розрахунку коефіцієнта конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього; а) визначаємо суму рангів кожного показника ( таблиця 1.2, стовпець 9) - ранг i-го параметра, визначений l-м експериментом; – кількість експериментів. Проводимо перевірку загальної скми рангів, яка повинна дорівнювати (1.7) де – кількість оцінюваних параметрів. б) обчислюємо середню суму рангів (Т) за формулою: в) визначаємо відхилення суми рангів кожного параметру () від середньої суми рангів (Т) ( таблиця 1.2

, стовпець 10) (1.9) г) обчислюємо квадрат відхилень за кожним параметром () та загальну суму квадратів відхилень (таблиця 1.2, стовпець 11) (1.10) д) визначаємо коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою: Визначену розрахункову величина W порівнюємо з нормативною WH. Якщо W(WH, визначені дані заслуговують на довір'я та придатні до використання. Для електровимірювальних і радіотехнічних виробів WH=0.77. У нашому випадку 0.82>0.77. Використовуючи отримані від кожного експерта результати рангування параметрів (таблиця 1.2), проводимо попарне порівняння всіх параметрів і результати заносяться в таблицю 1.3. Таблиця 1.3 Попарне порівняння параметрів. Параметри Експерти Підсумкова Числове оцінка значення коефіцієнта переваги () Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметра (1.12) (1.13) де Вi вагомість і-го елемента за результатами оцінок всіх експертів; визначається як сума значень коефіцієнтів перевага (аij) даних усіма експертами по і-му параметру. Результати розрахунків заносяться в таблицю 1.4. Відносні оцінки вагомості () розраховуються декілька раз, доки наступне значення буде незначно відхилятися від попереднього (меншу 5%). На другій і наступних ітераціях значення коефіцієнта вагомості ( визначається (1.15) Відносна оцінка, яка отримана на останній ітерації розрахунків, приймається за коефіцієнт вагомості () і-го параметру.1.4. Оцінка конкурентоспроможності виробу. Для аналізу конкурентоспроможності візьмемо ще декілька аналогів (окрім базового) проектуємого виробу, та визначимо їх загальні показники якості відносно нашого базового виробу. Далі, знаючи Вартість аналогів, можна буде побудувати графіки залежності узагальненого показника від їх ціни, та побудувавши кореляційну пряму, визначити верхню межу вартості проектуємого виробу. Для аналізу візьмемо наступні аналоги нашого виробу. 1. Підсилювач "Одисей-010"(базовий). 2. Підсилювач "Лорта-50У-202С". 3. Підсилювач "Radio ech ika-55С". Параметри та одиничні показники якості аналогів приведені в таблиці 1.5. Таблиця 1.5 - Параметри та одиничні показники якості аналогів Показники " " С" 1. Маса 7,2 1 5 1,44 5 1,44 6 1,2 2. Коефіцієнт 0,05 1 0,5 0,1 0,05 1 0,01 1,6 гармонік 3. Номінальна 60 1 50 0,83 80 1,33 90 1,5 вихідна потужність 4. Відносний -95 1 -70 0,73 -95 1 -105 1,1 рівень шуму. Звідси, Новий виріб перевищує базовий за конкурентоспроможністю.1.5. Розрахунок собівартості виробу. 1.5.1 Калькуляція собівартості. Розрахунок собівартості виробляється за методикою викладеної в , по затвердженому переліку витрат і з урахуванням серійного характеру виробництва.1.5.1.1 Сировина та матеріали. Витрати на придбання матеріалів по кожному найменуванню визначаємо виходячи з технічної норми витрати і ціни з урахуванням транспортно- заготівельних витрат. Результати розрахунку зведені в таблицю 1.6 Таблиця 1.6 Витрати на матеріали Матеріал Стандарт чи марка Одиниця Норма Ціна Сума, виміру витрат за грн одиниц ю, грн. Лист Б-ПН-2.00 ГОСТ. Лист 0,114м2 148 8,35 Сталь 19904-79/ К270-В5-П-10КП 2,02мх х1м ГОСТ 28250-89 Лист Б-ПН-1.00 ГОСТ 1 Лист 0,118м2 84 4,91 9904-79/ К270-В5-ІІ-10кп ГОСТ 2,02м х 28250-89 х1м Стрічка 035-ІІ-79НМ Г'ОСТ М .3

Новицький, сотник Раєвський, сотник Жданович, пор. Гудимчук, д-р Турчманович та наш начальник штабу отаман Зубатий-Щербатюк — обстоювали другий варіянт. Я особисто був за другим варіянтом, але остаточного рішення не виносив, поки не отримав директиви від Президента А. Лівицького. Президент абсолютно забороняв допуститися до масового братовбивства і наказував маневрувати так, щоб не доводити до жодних боїв з українцями. Його мотиви: — нема політичної доцільности збільшувати число армії напередодні окупації України червоною Москвою. — нема політичної необхідности армії без держави в підпіллі боротися за панівне становище серед свого народу. Це допустиме тільки тоді, коли є державна влада. Директива Уряду УНР була для нас законом. Ми пішли по лінії другого варіянту. Цю нашу постанову п. Лебедь пояснив собі, як слабість української «демократичної гнилі». Яка тактика була правильніша? На це дасть відповідь хіба історія України, а не ми — суб'єктивні учасники подій. Події розвивалися шаленим темпом. З кожним днем збільшувався масовий терор лебедівської отаманії проти свого власного народу

1. Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем

2. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

3. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

4. Расчёт усилителя звуковой частоты

5. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

6. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
7. Бестрансформаторный усилитель мощности звуковых частот
8. Розробка конструкції та техніко-економічне обґрунтування таймера-регулятора потужності

9. Усилитель звуковой частоты для стационарной аппаратуры 2-й степени сложности

10. Усилитель мощности звуковой частоты

11. Усилитель мощности звуковой частоты для автомагнитолы

12. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

13. Вплив кардіоваскулярного ремоделювання, порушень функції ендотелію на формування артеріальної гіпертензії, асоційованої з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, і обґрунтування підходів до вибору терапії

14. Гігієничне обґрунтування хімічної безпеки харчування населення в умовах індустріального регіону

15. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

16. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Клініко-експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при ураженні твердих тканин зубів важкими металами

18. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

19. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

20. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

21. Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції порушення обміну кальцію в лікуванні хворих на остеоартроз з артеріальною гіпертензією

22. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
23. Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів
24. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

25. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

26. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

27. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

28. Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

29. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

30. Патогенетичне обґрунтування комплексного фізіотерапевтичного лікування порушень еякуляції при синдромі хронічного тазового болю

31. Фармакологічне обґрунтування використання препарату "рексод" при цукровому діабеті

32. Обґрунтування необхідності вкладання грошей фірмою в устаткування за iнвестицiйним проектом. Формування iз генеральної сукупності експертів репрезентативної вибірки

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Оцінка доцільності отримання патенту

34. Техніко-економічне обґрунтування модернізації щокової дробарки

35. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

36. Мостовой усилитель мощности звуковой частоты

37. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

38. Производство по делам об административных правонарушениях
39. Производство по делам об административных правонарушениях
40. Общие положения об обязательствах и договорах

41. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

42. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

43. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

44. Комментарии к основам законодательства Российской Федерации об охране труда

45. Об одном дипломатическом казусе во время Второй Мировой войны

46. Все об Internet

47. Звуковые системы IBM PC

48. Комментарий к Федеральному закону "Об информации, информатизации и защите информации"

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

49. Анализ частоты послеоперационных осложнений при аппендиците за 1990 год

50. Все об антигенах

51. Красная книга. Закон об особо охраняемых территориях.

52. Кое-что о цвето-звуковых ассоциациях

53. Практический психолог и эффективность кадров. Исследование расхождений в представлениях об основных составляющих профессии между студентами и педагогическим коллективом вуза с целью оптимизации учебного процесса

54. Расчет усилителя низкой частоты
55. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В
56. Счетчики и делители частоты

57. Мифы древности и происхождение мира и людей. Особенности мифологических представлений об обществе и человеке

58. Социология - наука об обществе

59. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

60. Биофизик Чижевский и его учение об аэроионах

61. Французские философы-просветители XVIII века об общественном прогрессе и цивилизации

62. Эссе об Алистере Кроули

63. Альбер Камю "Миф о Сизифе. Эссе об Абсурде"

64. Тезис Аристотеля об абсолютности движения в свете современной космологии

Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки
Глобус Луны диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб: 1:60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
642 руб
Раздел: Глобусы

65. Еще раз об "Антихристе" Ф.Ницше

66. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

67. А. Тюрго об эволюции классовой структуры буржуазного общества (Контрольная)

68. Международные соглашения России об избежании двойного налогоообложения

69. Экономика: наука об ограниченности и выборе. Проблема выбора и альтернативная стоимость

70. Представление об экономической теории. Ее место в ряду экономических наук
71. Социально - экономическая эволюция России: об итогах 2000 и сценариях ближайшего будущего
72. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

73. Присяга на верность: об изменении политической коммуникации в XIX веке

74. Современные японские историки об освоении Южно-Курильских островов (начало XVII - начало XIX века)

75. Первопроходцы науки об электричестве

76. Основоположник учения об электромагнитном поле

77. Сага об Эгиле

78. Криминалистическое исследование личности и потерпевшего по делам об умышленных убийствах

79. В поисках жанра (Новые книги об авторской песне)

80. Об интеллигенции в целом, о российской интеллигенции в частности

Кружка "Кастет", белая, золотая ручка.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки
Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения

81. Об отражении субъектно-объектных отношений в глаголе кечуа

82. Об этнографическом аспекте языковых изменений

83. Об особенностях композиции современной христианской проповеди

84. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

85. Об исполнении желаний

86. Культ мертвых и миф об Осирисе
87. «Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков»
88. Байроновский контекст замысла Жуковского об Агасфере

89. Об одном стихотворении Иосифа Бродского

90. Об одном стихотворном манифесте акмеизма

91. Об обсценных выражениях русского языка

92. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке

93. Низкие истины об унижающем обмане

94. Заметки об интернационализации хайку

95. Об организации цикла сонетов «La Сorona» Джона Донна

96. Об основаниях теории множеств

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Об интегральных формулах Вилля-Шварца для трехсвязных областей и ее применение к краевым задачам Дирихле

98. Новое об амерах Демокрита и новое о многих тайнах микромира

99. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.