Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ КОСМІЧНОГО ТА ПОВІТРЯНОГО ПРАВА ФАКУЛЬТЕТ ЮРИДИЧНИЙПРОБЛЕМИ ДІЛОВОДСТВА НА СТОРІНКАХ ЖУРНАЛУ &quo ;КАДРОВИК УКРАЇНИ&quo ;Науковий керівник старший викладач БАРАБАШ С.М. Курсова робота студента 2-го курсу гр. 207, денної форми навчання БРОВЕНКА АРТЕМА ОЛЕКСАНДРОВИЧАКИЇВ 2009 ЗмістПерелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів Вступ Розділ 1. Журнал &quo ;Кадровик України&quo ; - видання нового покоління 1.1 Розділи журналу та їх тематика 1.2 Питання діловодства в журналі &quo ;Кадровик України&quo ; Розділ 2. Загальні вимоги до складання документів 2.1 Вимоги до тексту документів 2.2 Реквізити документів 2.3 Бланки та особливості їх оформлення 2.4 Класифікація документів Розділ 3. Службові та розпорядчі документи 3.1 Оформлення заяви 3.2 Вимоги до автобіографії 3.3 Реквізити характеристики 3.4 Рекомендаційний лист 3.5 Основні вимоги до розпорядчих документів Висновки список використаних джерел та літератури Додатки Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінівКЗпП Кодекс законів про працю &quo ;КУ&quo ; &quo ;Кадровик України&quo ; (журнал) ДСТУ Державний стандарт України ЄДРПРПОУ Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України ДК Державний класифікатор М П Місце печатки &quo ;К&quo ; Контроль ВступВажливою галуззю діяльності суспільства є ділова сфера, яка полягає у встановленні партнерських контактів між закладами, підприємствами, установами, державами, а також у налагоджуванні приватних стосунків між людьми. На сучасному етапі розвитку неможливо уявити діяльність будь-якого об’єкту без належного оформлення документу. Документ як основний носій інформації необхідний для стабільної діяльності організації. На основі документів приймаються рішення управлінського, виробничого та господарського характеру. При роботі з документами слід керуватися виробленими в процесі вітчизняної та світової практики методами і прийомами, що забезпечують ритмічну роботу закладу по організації діло виробничого процесу. Документи мають правове значення, оскільки є засобом засвідчення та доведення певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. А в управлінській діяльності документ виступає як предмет і як результат праці. Документ - це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською документацією. Документ - складний об’єкт, що являє собою цілісність інформації і матеріального носія. З’ясувати його суть - це задача, яку можна вирішити за допомогою системного підходу - методологічного напрямку в науці, що має за мету розроблення засобів, методів дослідження складно організованих об’єктів - систем. Велика кількість документів вимагає сучасних підходів до їх ведення та оформлення. Актуальність теми - сучасні форми роботи з різними видами документами, їх обробка та рух.

Об’єктом дослідження - документи, як основні носії інформації сучасного діловодства. Порядок оформлення та розміщення реквізитів різних видів документів. Предмет дослідження - журнал &quo ;Кадровик України&quo ; за 2007-2009рр. Мета теми - системне уявлення про суть, структуру, функції та призначення та порядок оформлення різних документів. Організація оперативної обробки інформації. Сучасний термін &quo ;документаційне забезпечення управління&quo ; є інформаційно-технологічною складовою в сучасній організації діловодства і журнал &quo ;Кадровик України&quo ; надає великий обсяг інформації з цих питань охоплює сукупність форм, прийомів, способів і методів їх укладання й обробки. Розділ 1. Журнал &quo ;Кадровик України&quo ; - видання нового покоління 1.1 Розділи журналу та їх тематикаЖурнал &quo ;Кадровик Україні&quo ; виходить з січня 2007 року - професійне видання нового покоління для кадровиків, менеджерів по персоналу, юристів і інших фахівців, що відповідають за ведення кадрової роботи. Кожного місяця на 128 сторінках лише актуальна практична інформація: останні зміни в законодавстві коментарі фахівців, трудове право, кадровий облік, соціальне страхування, професійні секрети управління персоналом і багато що інше. Матеріали доповнені прикладами з практики, зразками документів. Матеріал поданий по розділам. Розділ &quo ;Моніторинг&quo ; інформує про нові закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства праці і соціальної політики. Повні тексти нормативно-правових актів за трудовим законодавством в розділі &quo ;Нормативно-правові акти&quo ;. В розділі &quo ;Коментарі фахівців&quo ; - провідні фахівці, експерти, розробники коментують положення і нових нормативно-правових актів. Розділ &quo ;Судова практика&quo ; знайомить з постановами Верховного Суду України по широкому колу питань трудових стосунків. Рубрика &quo ; Трудовий договір&quo ; інформує про порядок звільнення по кожній з підстав, передбачених КЗпП зі всіма нюансами і зразками відповідних документів. &quo ;Робочий час&quo ; і &quo ;Час відпочинку&quo ; присвячені особливостям різних режимів робочого часу та тривалості щоденного і щотижневого відпочинку, перерв, вихідних, святкових і неробочих днів, оформлення різних видів відпусток - щорічних основного і додаткових, відпусток у зв'язку з навчанням, творчої відпустки, відпустки без збереження заробітної плати. &quo ;Соціальне страхування&quo ; знайомить з правилами оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, по догляду за дітьми до досягнення ними трьох (шести) років, додатковий відпуск працівникам, що мають дітей, які документи слід для цього надати і яким буде розмір відповідної допомоги, які періоди зараховуються при численні страхового стажу для оплати листа непрацездатності. &quo ;Оплата праці&quo ; подає уявлення про умови і системи оплати праці, про розміри виплати надбавок і доплат, компенсації за невикористану відпустку. В розділі &quo ;Умови праці&quo ; - детальна інформація про порядок надання пільг і компенсацій із зразками заповнених документів. &quo ;Кадрові документи&quo ; і &quo ;Діловодство&quo ; - рубрики присвячені виключно питанням практики кадрової роботи, зразкам посадових інструкцій, положень про структурні підрозділи, штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, всіх наказів по кадрових питаннях.

Розміщення реквізитів на бланку, складання і оформлення всіх службових документів - від заяви, рекомендації, службової записки до наказу, акту, протоколу, а також про організацію діловодства на підприємстві і веденні архіву. Мета рубрики &quo ;Школа HR&quo ; і &quo ; Сфера HR&quo ; - розкрити практичні основи роботи HR-менеджера та специфіку роботи на ринку в різних галузях. Тут розміщена інформацію по питаннях пошуку і підбору кадрів, мотивації, адаптації, навчання персоналу, зразки необхідних положень анкет, заяв. Директори і менеджери по персоналу провідних компаній, керівники рекрутингових і консалтингових агентств розповідять про важливі моменти пошуку персоналу, його мотивації, адаптації і навчання в рубриці &quo ;Досвід фахівців&quo ;. 1.2 Питання діловодства в журналі &quo ;Кадровик України&quo ;Організація діловодства істотно впливає на оперативність, економічність і надійність функціонування апарату управління установи, культуру праці управлінського персоналу. Як правильно організувати роботу служби діловодства та, зокрема, документообігу на підприємстві викладено в статті Л. Паланської &quo ;Окремі питання організації діловодства на підприємстві&quo ; (&quo ;Кадровик України&quo ; №1 2007р) В статті М. Лисюка &quo ;Діловодство з питань охорони праці на виробництві&quo ; розроблено документацію (на паперових носіях та в електронному вигляді), що встановлює та описує всі основні процедури системи управління охороною праці в їх взаємодії. Така документація має бути зручною для читання, легко ідентифікуватися, містити дати введення в дію, строки дії, строки зберігання тощо. (&quo ;КУ&quo ; №9 2008р.,№9 2009р) Стрімкі зміни, що відбулися в економіці України, перехід до нових форм господарювання в різноманітних сферах діяльності зумовили значне зростання обсягів інформації, класифікованої як інформація з обмеженим доступом. Тому закономірною є нагальна потреба унеможливити несанкціонований доступ до такого виду інформації, реалізувати яку покликане конфіденційне діловодство. (&quo ;КУ&quo ;№2007Г. Беспянська &quo ;Організація конфіденційного діловодства на підприємстві&quo ;). Одну з найчисленніших груп документів становлять службові документи - довідки, доповідні, службові та пояснювальні записки що містять опис та підтвердження тих чи інших фактів або подій. Це вид службових документів які представляють фіксовану на матеріальному носії довідково-аналітичну інформацію і змістовно та формально тяжіють до групування у справи поруч зі звітами, розпорядженнями, протоколами, доповідними записками, планами, листами з певного питання, доповнюючи, аргументуючи їх, обґрунтовуючи видання розпорядчого документа. У статті розглянуто основні види довідок, зокрема з кадрових питань, наведено перелік їх реквізитів та вимоги до тексту. (&quo ;КУ&quo ; №11, 2007р.,№1 2008 р. Г. Беспянська &quo ;Службові довідки: види, порядок складання і термін зберігання&quo ;). Документування управлінської інформації передбачає фіксування управлінських рішень різного рівня. Протоколювання діяльності відповідних колегіальних органів має на меті забезпечити фіксування рішень, прийнятих на засадах колегіальності.

Фашисти прибрали х до рук у 1940 роц пд час окупац Бельг. ¶ це цлком ймоврно. Адже гтлервськ деологи вели активн пошуки свого арйського корння]. За кордоном Велесова книга вперше була надрукована 1970 року вТоронто в журнал «Календар канадйського фермера». Укранськ читач вперше познайомилися з твором лише у 1990 роц на сторнках часопису «Днпро» [До реч, «Руськими Ведами» називають нин не тльки Велесову книгу, а й нещодавно опублковану працю «Песни птицы Гамаюн» (М., 1992). Назван твори в цлому пдтверджують арйське минуле наших земель: Псн птаха Гамаюн оповдають про допотопне минуле Пвнчно Припонтиди, а Велесова книга про псляпотопну добу. Цим ункальним книгам потрбно присвятити окрем дослдження (сподваюсь, що вони вже ведуться), бо йдеться про розширення нашого сторичного обрю. Пам'ятки ведуть нас вд епохи VIIIX столть у глибину вкв  тисячолть]. В сторичнй пам'ятц велика увага придляться «арйському» минулому народв, як населяли Пвнчне Причорномор я  всю так звану контактну зону ґвропи  Аз

1. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

2. Історія збройних сил України

3. Історія України

4. Історія соборності України

5. Бюджет України: актуальні проблеми

6. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
7. Проблеми функціонування фінансових бірж України
8. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

9. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

10. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

11. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

12. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

13. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

14. Значення Кримського ханства в історії України

15. Історія розвитку України

16. Історія України

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Історія України до ХVI ст

18. Найдавніші часи в історії України

19. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

20. Питання з Історії України

21. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

22. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
23. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі
24. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

25. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

26. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

27. Проблема національних меншин України у внутрішній політиці центральної ради

28. Демографічна історія України

29. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

30. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

31. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

32. Містами України. Історія. Природа. Мистецтво

Рюкзак детский "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1581 руб
Раздел: Детские
Флаг "Россия", шёлк, 90х135 см.
Размер: 90х135 см.
479 руб
Раздел: Наградная продукция
Лоток для бумаг горизонтальный "Сити", черный.
Лотки надёжно стыкуются друг с другом металлическими стержнями 6 см. Вместительная и прочная конструкция. Для листов формата А4. Гладкая
640 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

34. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

35. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

36. Громадянство України

37. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

38. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
39. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
40. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

41. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

42. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

43. Період гетьманщини України

44. Центральна Рада і пролетаріат України

45. Культура України в 30-х рока

46. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

47. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

48. Податкова політика України

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

49. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

50. Загальна характеристика конституції України

51. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

52. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

53. Поняття, форма та функції Конституції України

54. Суверенітет України
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Проект кримінального кодекса України

57. Державній бюджет України

58. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

59. Управління фінансами України

60. Організаційна система управління природокористуванням України

61. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

62. Машинобудування України

63. Бідність в України

64. Вплив російської кризи на економіку України

Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры
Микрофон "Пой со мной! Танцевальные хиты".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Если нравится тебе, то делай
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Місце України в глобалізаційних процесах

66. Машинобудівний комплекс України

67. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

68. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

69. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

70. Грошовий обіг України
71. Банківська система України
72. Механізм кредитування банками України

73. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Закон україни про міліцію

76. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

77. шпори з цивільного права України

78. Заповідники України

79. Культура та побут населення України

80. Легка промисловість України i транспорт

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

81. Сільське господарство i харчова промисловість України

82. Електроенергетика України

83. Регіональний розвиток харчової промисловості України

84. Зародження партійно-радянської преси України

85. Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука “Марія”

86. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
87. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр
88. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

89. Аграрне право України

90. Сетевые проблемы в российских компьютерных журналах

91. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

92. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

93. Етикет України та Росії

94. Методики оцінки фінансового стану банків України

95. Національний банк України

96. Національний Банк України

Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее
Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

98. Ринок цінних паперів України

99. Страховий ринок України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.