Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ДП «Галактон» Вступ В сучасних умовах переходу України до ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на підприємствах зокрема, в підвищенні рівня аналітичної підготовки. економічних кадрів. Економічний аналіз – це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ у їх взаємозв’язку та взаємо обумовленості, що визначаються суб’єктивними та об’єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними. Економічний аналіз – дисципліна, вивчення якої допомагає сформувати необхідні професійні якості економістів вищої кваліфікації. Необхідність аналітичних знань та навичок пояснюється потребами практики, що виникли в період докорінної зміни умов господарювання підприємств і переходу до ринкових відносин. 1. Мета і завдання виконання розрахункової роботи Виконання розрахункової роботи передбачено навчальним планом для студентів 3-го курсу спец. 6.050106 «Облік і аудит». Розрахункова робота є самостійним дослідженням студента, що виконується на основі фінансової звітності підприємства. Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань студента з даного курсу та вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними документами, вміння застосовувати студентами теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе студентам закріпити отримані на лекціях теоретичні знання і оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств. 1. Загальна характеристика підприємства Завод було збудовано у 1961 році, як Київський Міськмолзавод №2. Початкова переробна потужність заводу складала 400 тонн молока на день. У 1981–85 роках за рахунок реконструкції заводу, його потужності дозволили переробляти 600 тонн молока на день. У березні 1995 року на базі молокозаводу було засновано Відкрите Акціонерне товариство «Галактон». У травні 1997 року контрольний пакет придбала група підприємців і почалась нова історія компанії, що дозволило забезпечити стратегічне управління компанією. З середини 1997 року Галактон прямує згідно розробленої стратегії розвитку підприємства, яку можна розбити на три етапи: 1 етап (травень 1997–1999 рік) – Збільшення обсягів виробництва, завантаження виробничих потужностей і зменшення собівартості продукції – Розширення зони сировини за спеціально розробленою програмою – Створення нового бренду і проникнення на ринок – Модернізація (реконструкція) виробництва 2 етап (2000–2001 роки): – Стабільна робота на ринку і виробництво без збитків – Реорганізація відділу продажу – Автоматизація адміністрації та бухгалтерського обліку, основаного на єдиній інформаційній системі – За рахунок завершення стадії модернізації виробництва, вийти на новий рівень сучасного виробництва унікальної продукції (біо-лінія, йогурти) та укріплення торгової марки 3 етап (з 2002 р.)

: – Закріплення за Галактоном статусу лідера на стратегічно важливих ринках збуту Галактон сьогодні – лідер національної промисловості, новатор молочної галузі, який працює за світовими стандартами. Галактон створив команду висококваліфікованих менеджерів, які підвищили інтерес до діяльності компанії від постачальників сировини до споживачів. Галактон виробляє високоякісну продукцію за прийнятними цінами. Сьогодні ВАТ «Галактон» переробляє біля 200–350 тонн молока на день (залежно від сезону). Його постачають більш ніж 42 господарства за умовами довгострокових контрактів. Питання заготівлі сировини вважається одним із найважливіших у діяльності підприємства, тому для підвищення якості сировини, ВАТ «Галактон» надає реальну допомогу постачальникам сировини:Фінансова допомога господарствам: • Надано кредитів (лише в серпні 2000 року – 1 млн. 800 тис. грн.), оздоблювання сільгоспвиробників холодильним і доїльним обладнанням. Закупки склали: 1998 рік – 280.4 тис. грн., 1999 рік – 378.7 тис. грн., 2000 рік – 958.5 тис. грн. У 2000 році введено технічне удосконалення доїльного обладнання у ВАТ «Брацлав» на суму 112 тис. грн. • Організовано 22 прямих пункти для збирання молока від населення. Придбано 36 холодильників, об'ємом 1–1.6 тн. на суму 143.6 тис. дол. США фірми «Альфа-Лаваль». • Надано допомогу по закупівлі кормової бази (1999 рік – 149 тис. грн, 2000 рік – 662 тис. грн.) • Придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2 млн. 100 тис. грн. у 2000 році. • Спільно з Головним селекційним Центром України розроблено програму, спрямовану на покращення генетичного фонду за рахунок застосування високоякісного посівного матеріалу. • Надання допомоги у забезпеченні миючих засобів. Якість сировини і продукції ретельно перевіряє власна лабораторія, спостерігаючи за всіма фізико-хімічними, мікробіологічними і радіологічними показниками. 2. Аналіз фінансового стану підприємства 2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності Аналіз фінансового стану підприємства є необхідною умовою ефективного управління формуванням, розміщенням та використанням ресурсів підприємства. Фінансовий стан характеризується величиною, складом і структурою активів, власного капіталу і зобов’язань, відповідні співвідношення яких обумовлюють фінансову стійкість та платоспроможність підприємства. Аналіз фінансового стану ми починаємо з аналізу структури і динаміки коштів підприємства. Джерелом інформації для аналізу структури та динаміки коштів підприємства є форма №1 «Баланс». Підсумок за статтями Балансу називають валютою балансу, яка свідчить про вартість всього майна, що є в розпорядженні підприємства. Для проведення аналізу активів підприємства розраховуємо абсолютні відхилення та темпи росту. Розрахунок проведено в наступній таблиці 2.1. Таблиця 2.1. Аналіз структури і динаміки активу балансу № п/п Показники На початок року На кінець року Відхилення ; – % 1 Необоротні активи, всього 48775,50 53849,60 -5074,10 90,58 – у% до валюти балансу, в т.ч. 71,86 70,96 0,91 - 1.1. Нематеріальні активи 324,80 528,20 -203,40 61,49 – у% до необоротних активів 0,67 0,98 -0,31 - – у% до валюти балансу 0,48 0,70 -0,22 - 1.2

. Незавершене будівництво 299,20 2960,40 -2661,20 10,11 – у% до необоротних активів 0,61 5,50 -4,88 - – у% до валюти балансу 0,44 3,90 -3,46 - 1.3. Основні засоби 43102,20 35794,40 7307,80 120,42 – у% до необоротних активів 88,37 66,47 21,90 - – у% до валюти балансу 63,51 47,16 16,34 - 1.4. Довгострокові фінансові інвестиції 5049,50 14566,60 -9517,10 34,66 – у% до необоротних активів 10,35 27,05 -16,70 - – у% до валюти балансу 7,44 19,19 -11,75 - 2 Оборотні активи, всього 18721,80 19323,60 -601,80 96,89 – у% до валюти балансу, в т.ч. 27,58 25,46 2,12 - 2.1. Запаси 8050,60 6628,10 1422,50 121,46 – у% до оборотних активів 43,00 34,30 8,70 - – у% до валюти балансу 11,86 8,73 3,13 - 2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5264,50 8329,40 -3064,90 63,20 – у% до оборотних активів 28,12 43,10 -14,99 - – у% до валюти балансу 7,76 10,98 -3,22 - 2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1508,70 2491,40 -982,70 60,56 – у% до оборотних активів 8,06 12,89 -4,83 - – у% до валюти балансу 2,22 3,28 -1,06 - 2.3.1. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 39,90 4,10 35,80 973,17 – у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 2,64 0,16 2,48 - – у% до валюти балансу 0,06 0,01 0,05 - 2.3.2. Дебіторська заборгованість за видами авансами 1440,50 2003,10 -562,60 71,91 – у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 95,48 80,40 15,08 - – у% до валюти балансу 2,12 2,64 -0,52 - 2.3.3. Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 28,30 484,20 -455,90 5,84 – у% до дебіторської заборгованості за розрахунками 1,88 19,43 -17,56 - – у% до валюти балансу 0,04 0,64 -0,60 - 2.4. Інша поточна дебіторська заборгованість 3266,60 1034,70 2231,90 315,71 – у% до оборотних активів 17,45 5,35 12,09 - – у% до валюти балансу 4,81 1,36 3,45 - 2.5. Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 631,10 835,00 -203,90 75,58 – у% до оборотних активів 3,37 4,32 -0,95 - – у% до валюти балансу 0,93 1,10 -0,17 - 3 Витрати майбутніх періодів 373,70 2718,70 -2345,00 13,75 – у% до валюти балансу 0,55 3,58 -3,03 - Валюта балансу 67871,20 75891,90 -8020,70 89,43 Загальна кількість необоротних активів має негативну динаміку до зменшення в кінці року на 9,42 відсоткових пункти або на 5074,1 тис. грн. До такої ситуації призвело зниження маси нематеріальних активів на 38,51 відсоткових пункти, суми незавершеного виробництва на 89,89 відсоткових пункти та довгострокових фінансових інвестицій на 65,34 відсоткових пункти. Збільшення суми основних засобів відбулось на 7307,8 тис. грн. або на 20,42 відсоткових пункти. Основні засоби на кінець року збільшились в загальній частці необоротних активів і тепер становлять 88,37%(43102,2 тис. грн.), що є більшим за початкове значення на 21,9 відсоткових пункти. Загальна частка необоротних активів у балансі збільшилась на 0,91 відсоткових пункти і становить на кінець року 71,86%. Частка оборотних активів до кінця року знизилась на 3,11 відсоткових пункти або на 601,8 тис. грн. Це незначна динаміку, хоча і негативна. Така ситуація склалась внаслідок значного зниження суми дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яке склало 36,8 відсоткових пункти або 3064,9 тис.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

2. Фінансова звітність в Україні

3. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

4. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

5. Грошові потоки, звітність, планування

6. Звітність
7. Звітність сільськогосподарських підприємств
8. Податковий облік і звітність

9. Звітність суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності

10. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

11. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

12. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

13. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

14. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

15. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

16. ІС фінансового аналізу

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

17. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

18. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

19. Фінансова надійність страхової компанії

20. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

21. Методика і техніка складання фінансової звітності

22. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
23. Попередній фінансовий аналіз підприємства
24. Примітки до фінансової звітності

25. Аудит фінансової звітності

26. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

27. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

28. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

29. Аналіз фінансового стану підприємства

30. Аналіз фінансового стану підприємства

31. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

32. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

34. Основи фінансового аналізу

35. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

36. Фінанси і фінансова діяльність

37. Фінансова діяльність підприємства

38. Фінансова діяльність та політика держави
39. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"
40. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

41. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

42. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

43. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

44. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

45. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

46. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

47. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

48. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

Подушка для младенца "Selby".
Известно, что необходимое количество здорового сна является условием гармоничного физического и эмоционального развития. Когда малыш спит,
814 руб
Раздел: Подушки для детей
Комплект детского постельного белья "Хоккей".
Постельное белье из бязи выполнено из высококачественного хлопка, что гарантирует крепкий и здоровый сон. Комплект не требует особого
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

49. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

50. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

51. Інноваційна діяльність підприємства

52. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

53. Оцінка фінансового стану підприємства

54. Рентабельність підприємства
55. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства
56. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

57. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

58. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

59. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

60. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

61. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

62. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

63. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

64. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование
Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра

65. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

66. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

67. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

68. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

69. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

70. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"
71. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
72. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

73. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

74. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

75. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

76. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

77. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

78. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

79. Операційна діяльність підприємства

80. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

81. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

82. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

83. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

84. Відносини між людьми як предмет терапевтичного аналізу

85. Культура як предмет етносоціологічного аналізу

86. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту
87. Фотометричні методи аналізу
88. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

89. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

90. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

91. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

92. Інвестиційна діяльність підприємства

93. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

94. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

95. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

96. Оцінка фінансового стану підприємства

Глобус физико-политический "Falcon" с подсветкой, диаметр 400 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Встроенная подсветка помогает увидеть даже самые мелкие детали. В комплект входит
4350 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, черная.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: черный. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пазл "Пожарные", 45 элементов.
Многообразие форм вырубки и различные размеры отдельных элементов способствуют развитию мелкой моторики у малышей. Сделанные из
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

98. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

99. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.