Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківські операції з пластиковими картками

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ До захисту допускаю: завідувач кафедри банківської справи, Академік АЕН України, д.е.н., професор О. В. Васюренко ДИПЛОМНА РОБОТА Банківські операції з пластиковими картками Керівник роботи, Академік АЕН України, д.е.н., професорО.В. Васюренко Консультант з питань використання інформаційних систем і технологій, викладачО.І. Ходирєв Консультант з питань охорони праці, викладачТ.С. Молодоря Студент факультету банківської справи, обліку і фінансів V курсу групи 51-БС спеціальності 7.050105 “Банківська справа”І. І. Борисенко Харків – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Світова практика використання платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту та особливості їх запровадження в Україні Історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних карток Сутність, види та особливості застосування банківських платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту Основні елементи і учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія Техніко-економічна характериситка ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” Розділ 2. Комплексний аналіз запровадження та використання розрахунків за допомогою пластикових карток 2.1 Організація роботи комерційних банків України щодо обслуговування клієнтів за допомогою пластикових карток 2.2 Аналіз банківських операцій з використанням пластикових карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем 2.3 Позиціонування та послуги ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на ринку платіжних карток Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку індустрії банківських пластикових карток в Україні 3.1 Створення і необхідність впровадження Національної системи масових електроних платежів 3.2 Міжнародний досвід та перспективи на Україні розвитку та застосування кредитних карток як сучасного інструмента безготівкового обігу на Україні 3.3Місце операцій з пластиковими картками в Інтернет-просторі України Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері 4.1 Стан інформаційних систем і технологій в ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” 4.2 Перспективи розвитку сучасних інформаційних інформаційних систем і технологій 4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківської інформації Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі 5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в ТВБВ ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” № 7 5.2 Техніка безпеки 5.3 Пожежна безпека Висновки Список використаних джерел Вступ За останні роки в економіці і банківській системі України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Ці зміни торкнулись і роботи банківських установ, передусім це стосується розширення спектра банківських операцій. Останім часом в Україні неабиякого поширення набувають операції з пластиковими картками, але процес їх впровадження супроводжується певними труднощами, пов’язаними, насамперед, із неосвідченістю населення у користуванні картками та невеликою кількістю точок обслуговування.

У цьому зв’язку дослідження питання організації роботи з пластиковими картками установами банків України набуває особливого значення, що зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення досліджень для розвитку цього питання. Об’єктом дослідження є вивчення ринку пластикових карток в Україні та розвиток операцій комерційних банків з картками на прикладі ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ”. Метою даної роботи є дослідження теоретичних основ організації та діючої практики банківських операцій з пластиковими картками, а також пошук напрямків удосконалення цієї роботи на основі систематизації існуючих пропозицій щодо цього питання. Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання: розглянуто історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних карток; викладено сутність, види та особливості застосування банківських платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту, визначені основні учасники і елементи системи карткових розрахунків та їх взаємодія; досліджено систему безготівкових розрахунків на основі кредитних та дебетових карток; розглянуто організацію роботи комерційних банків України щодо обслуговування клієнтів за допомогою пластикових карток та порядок обліку банками операцій з використанням карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем; проведено аналіз сучасного стану ринку плаіжних карток в Україні та позиціонування ХФ АКІБ “УкрСиббанк” “ХРУ” на ринку пластикових карток; обгрунтовано створення і необхідність впровадження Національної системи масових електроних платежів; досліджено міжнародний досвід та перспективи на Україні розвитку та застосування кредитних карток як сучасного інструмента безготівкового обігу; наведено місце операцій з банківськими пластиковими картками в Інтернет-просторі України. Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України та комерційних банків України, що знайшло своє відображення у законах “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, &quo ;Про платіжні системи та переказ грошей в Україні&quo ;, Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосування від 27 серпня 2001 року №367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2001 за №954/6145; Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.07.2000 року №283; інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів НБУ. На вирішення цієї проблеми спрямовані дослідження В.Ющенка, С.Цокола, І.Новака, В.Страхарчука, І.Рогача, М.Сендзюка, В.Антонюка, І.Дорошенка, А.Савченка, О.Брегеди, П.Іванова, Ю.Стрельченка, Н.Шульги, О.Сокольської, В.Кравця, О. Махаєвої та інших. Впровадження пропозицій та рекомендацій, наданих в роботі, дозволить покращити роботу банків по запровадженню операцій з пластиковими картками. Розділ 1. Світова практика використання платіжних карток як кредитно-розрахункового інструменту та особливості їх запровадження в Україні 1.1

Історичний аспект виникнення і розвитку ринку банківських платіжних карток Розрахунки з використанням готівкових коштів дуже дорого обходяться державним та комерційним фінансовим установам. Випуск в обіг нових купюр, обмін старих, великі обсяги готівки, утримання персоналу, – все це є великим тягарем для економіки країни. Одним із можливих та перспективних способів вирішення проблеми зменшення обсягів готівкового обігу є створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків. За експертними оцінками, така система зможе забезпечити скорочення приблизно на одну третину готівкового обігу в Україні. Час появи банківських пластикових карток в певній ступені є спірним питанням. Вперше пластикові картки, тоді ще правда паперові, запровадили у 1914 році деякі американські крамниці. Вони видавали їх своїм постійним відвідувачам, які були гідні такої довіри. То були власне кредитні картки з рельєфно витиснутими на них ім’ям та адресою клієнта. Продавці за допомгою копіювального паперу могли швидко занести дані про клієнта у касові книги. Усвідомивши, що загальна мережа карткового обслуговування збільшить клієнтуру кожного з торговельних підприємств, власники майже тисячи крамниць та інших торговельних закладів у 1936 році погодились у такий спосіб кредитувати спільних клієнтів. З середини ХХ століття починають з’являтися автоматизовані системи розрахунків за допомогою спеціальних банківських карток. Першу банківську кредитну картку випустив в 1951 році Fra kli a io al Ba k. За ним послідували і інші. В другій половині 50-х років ряд крупних банків: Ba k of America, Chase Ma ha a і Mari e Midla d rus , ввели в обіг власні кредитні картки. Ba k of America, використовуючи мережу своїх відділень, зміг забезпечити умови найбільш широкого прийому своїх кредитних карток. Невеликі банки, які не витримали конкуренції на ринку пластикових карток, приєднались до його системи. В 1966 році Ba k of America почав надавати ліцензії на свою систему як в США, так і в інших країнах. Однак форми контролю, які використовувались цією системою не влаштовували банки, які прагнули автономності і самостійності в операціях з картками. Крім того, незадоволення викликало ще й те, що ім’я їх основного конкурента стояло на всіх картках системи. Це призвело до того, що в 1970 році Ba k of America змушений був передати операції з кредитними картками компанії a io al Ba k Americard, I c.( BI), в якій він став одним із членів. В 1977 році BI отримала назву VISA USA I c., а в кінці - VISA I er a io al. Сьогодні VISA об’єднує більш 25000 банків, а її картка - найрозповсюдженіша в світі. Люди, які створили цю нову картку і систему її підтримки, спочатку не сумнівались, що зустрінуть всебічне визнання. Але навіть в таких умовах важко собі уявити, що вони передбачили той вплив, який банківські картки зробили всього за декілька років . Система Ba k Americard виникла у досить вузькому колі власників карток і торгівців. Швидкий ріст кількості споживачів, які використовували картки, і торгівців, які визнавали їх засобом оплати, в наступні роки міг би перевищити бачення найсміливішого фантазера.

В конце операционного дня учреждение банка представляет РКЦ по месту открытия его корреспондентского счета или банку-корреспонденту или клиринговому центру платежные поручения или передает файл платежных документов (макет) с последующей доставкой первичных документов. Все операции, произведенные по корреспондентским счетам, открытым на балансе банков и в РКЦ, как правило, должны отражаться в один день. Поэтому остатки по ним должны быть равны с учетом документов, проведенных и полученных от учреждения банка по почте или курьером. Переписку по вопросам расчетов, судьбе расчетных документов клиента ведут банки. В необходимых случаях по указанным вопросам привлекаются РКЦ и ВЦ. Коммерческие банки по заявлениям клиентов самостоятельно делают запросы в обслуживающий их РКЦ. По вопросам межбанковских расчетов по корреспондентским счетам переписку ведут РКЦ. Работа в банке-получателе, совершающих ответный провод по расчетам между банками по расчетам. На основании передаваемых коммерческим банкам электронных реестров и выписок по корсчету с приложением расчетных документов банк совершает операции по корсчету и счетам клиентов, открытых на его балансе

1. Нормативно - правовая основа социального обеспечения военнослужащих

2. Нормативно-правовые основы кооперации

3. Аналіз діяльності комерційного банку

4. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

5. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

6. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
7. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
8. Процентна політика комерційного банку

9. Кредитна політика комерційного банку

10. Маркетингова діяльність комерційного банку

11. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

12. Фінансова стійкість комерційного банку

13. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

14. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

15. Торгово-посередницькі операції в зовнішній торгівлі. Сутність і принципи факторингу

16. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие

17. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

18. Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій

19. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

20. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні імпортних операцій

21. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

22. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации
23. Финансовые и правовые основы полного товарищества
24. Правовые основы наследования в Российской Федерации

25. Правовая основа СНГ

26. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

27. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

28. ОТРАЖЕНИЕ НОРМ МОРАЛИ В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

30. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

31. Правовые основы бухгалтерской и статистической отчетности

32. Конституционно – правовые основы религиозного и религиоведческого образования в РФ

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Фондовые биржи в России (правовые основы и практический опыт)

34. Правовая основа МЧС

35. Организационно-правовые основы, направления и пределы деятельности полиции ФРГ

36. О совершенствовании нормативного правового регулирования деятельности дорожно-патрульной службы ГИБДД

37. Правовые основы расчетно - денежных отношений

38. Действие нормативного правового акта в пространстве
39. Правовая основа осуществления агентских функций
40. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

41. Правовая основа чеков

42. Правовые основы предпринимательства

43. Правовые основы финансовой деятельности государства

44. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

45. Судебное оспаривание нормативных правовых актов: оправдано ли установление государственной пошлины?

46. Организационные правовые основы предпринимательства в РФ

47. Таможенное оформление: понятие, правовая основа, стадии, цели, участники

48. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки

49. Правовые основы возникновения министерства труда и социальной защиты РФ

50. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

51. Правовые основы организации и проведения лотереи

52. Системы учета "стандарт-кост" и нормативного метода - основа организации управленческого учета

53. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды

54. Политико-правовые основы Всеобщей Декарации прав человека
55. Правовые основы применения сотрудниками милиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и меры безопасности
56. Конституционо-правовые основы государственной службы

57. Центральный Банк РФ: его функции и роль. Правовая основа деятельности ЦБ РФ

58. Правовые основы безопасности жизнедеятельности

59. Правовые основы валютного контроля

60. Правовая основа местного самоуправления в РФ

61. Правовые основы сертификации

62. Правовая основа местного самоуправления

63. Органы исполнительной власти: понятие, признаки, правовые основы образования и принципы деятельности

64. Правовые основы проведения процедуры банкротства

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

65. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

66. Сущность и правовые основы страховой деятельности

67. Правовые основы безопасности жизнедеятельности

68. Нормативно-правовая база принятия управленческих решений в области безопасности

69. Административно-правовые основы государственного управления в сфере использования и охраны недр

70. Государственное устройство РФ. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России, его сущностные признаки
71. Дія нормативно-правових актів
72. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

73. Здійснення права на житло шляхом отримання його у користування

74. Информационно–правовая основа службы мировых судей

75. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ

76. Конституция как основной нормативно-правовой акт

77. Краткий исторический обзор формирования государственного аппарата Китая, правовые основы английской буржуазной революции

78. Норма права і стаття нормативно-правового акту

79. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства

80. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Нормативно-правове забеспечення охорони і використання земельних ресурсів

82. Нормативно-правовое регулирование

83. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

84. Нормативно-правовой и договорный порядок урегулирования споров

85. Нормативно-правовые акты РФ

86. Нормативный правовой акт как источник права
87. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения
88. Организационный механизм подготовки и принятия нормативных правовых актов в Республике Беларусь и пути его совершенствования

89. Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства

90. Понятие, правовые основы и принципы государственной службы в ОВД

91. Правовая основа индивидуального предпринимательства

92. Правовая основа, полномочия органов местного самоуправления в области использования и охраны земли и других природных ресурсов.

93. Правовые основы административного расследования

94. Правовые основы банковского кредитования в России

95. Правовые основы взимания косвенных налогов в Республике Беларусь

96. Правовые основы государственного регулирования предпринимательства

Дырокол на 4 отверстия, малый, черный.
Практичный металлический дырокол на 4 отверстия. Пробивная способность - 10 листов. Ограничительная линейка. Цвет - черный. Расстояние
706 руб
Раздел: Дыроколы
Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

97. Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ

98. Правовые основы государственной службы

99. Правовые основы деятельности органов образования и науки РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.