Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра філософіїРозвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці 18 - на поч. 19 ст.Виконала: аспірант Денисюк Х.А. факультет іноземних мов ЛНУ Науковий керівник: доцент кафедри філософії Сафоник Л.М.Львів - 2006 ЗмістВступ Розділ І. Розвиток й тлумачення понять часу і простору філософії наприкінці 18 - на поч. 19 ст. Розділ ІІ. Художній час і простір та їхнє вивчення Список використаної літератури ВступДумка про те, що світ існує у часі та просторі, на сьогоднішній день не викличе ні у кого подиву. Проблема часу ще у давнину хвилювала людський розум. Починаючи з міфологічних уявлень про бога часу, який поїдає своїх дітей, і про позачасове буття, питання, пов’язані з цим поняттям, так чи інакше ставились й обговорювались майже усіма філософськими напрямами і школами. Детальному теоретичному дослідженню поняття часу підлягало і у природничих науках. Проте в останні два десятиліття, починаючи з 50-х років нашого століття, проблема часу і простору викликає до себе незвичайно сильний інтерес. За цей період вийшло у світ декілька монографій, присвячених аналізу поняття часу, а також сотні статей і повідомлень у періодичних виданнях. Вибір теми реферату зумовлений її близькістю до проблеми моєї кандидатської дисертації - проблеми розвитку готичної поетики в англійській літературі. Тут жанр готичного роману сформувався у другій половині XVIII ст., роман &quo ;Буреверхи&quo ; Емілії Бронте, який є предметом текстуального аналізу в дисертаційному дослідженні, написаний у середині 40-х років XIX ст. На цьому часовому проміжку й необхідно простежити еволюцію готичної поетики, у якій образ часопростору займає одне з чільних місць. Ось чому в рефераті ставиться завдання детальнішу увагу зосередити на концепціях часу і простору у філософських вченнях кінця ХVІІІ - початку XIX ст., щоб відтак перейти до проблеми образного освоєння часопростору у фольклорі й літературі та вивчення цих категорій у науці про фольклор і літературу. У роботі використано філософські монографії й енциклопедичні та словникові статті переважно російською мовою (з-поміж них слід зазначити праці Молчанова, Любінської, Бахтіна, Бертрана Рассела, Шопенгауера, Колріджа). Певним чином допоміжними засобами були праця Копистянської Н.Х. &quo ;Жанр, жанрова система у просторі літературознавства&quo ; та книга під назвою &quo ;Мислителі німецького Романтизму&quo ;. Стосовно фольклору та літератури залучено праці українською і польською мовами, частково англійські й одну іспанську, а також власні спостереження над текстами романів Гораса Уолпола, Жака Казота, Метью Грегорі Льюїса, Шарлотти Бронте та її сестри Емілії, а з українських авторів - Олекси Стороженка. Розділ І. Розвиток й тлумачення понять часу і простору філософії наприкінці 18 - на поч. 19 ст.Розглядаючи проблему часопростору, слід звернутися до її висвітлення спочатку з точки зору філософів античності, які першими виробляють власні уявлення про ці поняття. Скажімо, Геракліт вважав, що пошуки чогось незмінного - це один із найглибших серед тих інстинктів, котрі приводять людей до філософії.

Поети нарікали на могутність Часу, який змітає зі світу всі предмети їхньої любові. Містики зі схильністю до філософствування, не маючи можливості заперечувати, що все, пов’язане з часом, - минуще, придумали концепцію вічності не як нескінченного тривання в часі, а як існування поза всяким часовим процесом. Вічне життя, на думку декотрих теологів, означає не існування в кожну мить майбутнього часу, а спосіб буття, цілком незалежного від часу, буття, в якому нема ні &quo ;до&quo ;, ні &quo ;після&quo ;, а тому нема й логічних можливостей для змін . Платон подає опис планет, що приводить до пояснення того, звідки походить час: &quo ;Коли батько й творець побачив своє творіння, в яке він уклав рух і життя, він зрадів і в своїй радості захотів зробити копію ще подібнішою до першовзору; а що той першовзір був вічний, то й він намагався створити всесвіт вічним, наскільки можливо. Коли він вирішив створити рухомий образ вічності і коли уклав лад на небі, то зробив цей образ вічним, але рухливим відповідно до числа, тоді як сама вічність нерухома в своїй єдності, і цей образ ми називаємо Часом&quo ; . Платон створює і досить своєрідну теорію простору як чогось проміжного між світом єства і світом минущих чуттєвих речей. &quo ;Є лише один вид буття, який завжди той самий, нестворений і незнищенний, який ніколи не приймає в себе чогось іззовні і сам не переходить у щось інше, а є невидимим і несприйнятним ні для яких чуттів. І є поряд нього ще один вид із тою самою назвою, подібний до нього, створений, завжди в русі, він з’являється в якомусь місці і знов зникає звідти, і сприймають його гадкою й чуттям. І існує ще третій вид, що є простором, і він вічний, і не підлеглий знищенню, і він дає оселище всім створеним речам, і осягається без допомоги чуттів, якимось штучним міркуванням, і він навряд чи реальний; ми бачимо його, наче вві сні, кажемо про все суще, що воно має неминуче бути в якомусь місці й займати якийсь простір, а те, що не перебуває ні на небі, ні на землі, - не існує&quo ; . Арістотель, наприклад, досить химерно обговорює час. Можна, каже він, твердити, що час не існує, оскільки він складається з минулого і майбутнього, з яких одне вже не існує, а друге ще не існує. Та цю позицію він відкидає. Час, твердить він, це рух, що підлягає лічбі. Ми, звичайно, маємо право спитати, чи може час існувати без душі, оскільки не може бути об’єкта лічби, поки нема кому лічити, а час включає в себе лічбу. Здається, він мислить собі час, як певну кількість годин, чи днів, чи років. Деякі речі, додає він, вічні - в тому розумінні, що вони існують не в часі; можна гадати, що він мав на увазі такі речі, як числа . Згідно думки Св. Августина, час створено тоді ж, коли створено світ. Реально є, каже він, не минуле й не майбутнє, а тільки теперішнє; а теперішнє - це тільки мить, і час можна виміряти тільки в його проминанні. Про минуле й про майбутнє можливо думати тільки як про теперішнє: &quo ;минуле&quo ; має бути ототожнене зі спогадом, а &quo ;майбутнє&quo ; - з очікуванням, а й спогад, і очікування - це факти теперішності.

Є, каже він, три часи: &quo ;теперішність речей минулих, теперішність речей теперішніх і теперішність речей майбутніх&quo ;. &quo ;Теперішність речей минулих - це спогад; теперішність речей теперішніх - це те, що ми бачимо, а теперішність речей майбутніх - це очікування&quo ;. Час суб’єктивний: час міститься в людській свідомості, яка очікує, сприймає й пригадує. З цього випливає, що не може бути часу без створеної істоти і що говорити про час, який був перед актом Творення, безглуздо . Проблема часу являє собою досить складний комплекс питань, кожне з яких вимагає глибокого і всебічного вивчення. Такими є питання про об’єктивність часу, про його напрям і метрику, про тлумачення поняття &quo ;одночасність&quo ; і т.п. В історії природничонаукових уявлень про час можна виділити дві пари взаємно доповнюючих концепцій, або моделей, часу. Перша пара концепцій відрізняється одна від одної питанням про природу часу, про відношення категорій часу і руху, або зміни. Субстанційна концепція розглядає час як особливого роду субстанцію, поряд із простором, речовиною та ін. Реляційна концепція вважає час відношенням (або системою відносин) між фізичними подіями. Друга пара концепцій виражає різні точки зору на процес становлення, тобто розходиться у питанні про відношення категорій часу і буття. Згідно із статичною концепцією, події минулого, теперішнього і майбутнього існують реально і певним чином одночасно, а становлення і зникнення матеріальних об’єктів - це ілюзія, яка виникає у момент усвідомлення тієї чи іншої зміни. Згідно з динамічною концепцією, реально існують тільки події теперішнього часу; події минулого вже реально не існують, а події майбутнього ще реально не існують. Введення понять абсолютного часу і простору зразу ж зустріло досить серйозні заперечення з боку філософів різних напрямів. Так, уже сучасник Ньютона, англійський філософ-математик Джон Толанд (1670-1722) рішуче виступив проти розуміння часу як субстанції. У &quo ;Листах до Серени&quo ; він говорить про те, що &quo ;таке розуміння часу обумовлено, з одного боку, надмірним захопленням математичними абстракціями, а з другого - уявленням про інертність та млявість матерії, нерозумінням її нерозривного зв’язку з рухом&quo ; . Позиція Толанда у питанні про природу простору і часу являє собою, очевидно, першу і дуже нерішучу спробу подолати двоїстість сучасних йому природничонаукових уявлень про час. Англійський філософ підкреслює, на відміну від своїх попередників Гоббса і Локка, нерозривний зв’язок часу зі змінами реальних об’єктів. &quo ;Щодо мене, - писав Толанд, - то я не можу повірити в абсолютний простір, відмінний від матерії і такий, що містить її у собі, як не можу повірити в те, що є абсолютний час, відмінний від речей, про тривалість яких йде мова&quo ; . Позиція іншого співвітчизника та сучасника Ньютона, Джорджа Берклі (1685-1733), являє собою приклад гранично послідовного трактування часу як форми суб’єктивного досвіду. Він починає свою аргументацію з опису логічних труднощів, які виникають при спробі виразити сутність часу без будь-яких посилань на психічні переживання.

Мабуть, найяскравше й найпереконливше це продемонстрував академк М. Попович. Так сталося, що саме в 2005 р., у самий розпал дискусй про В. Винниченка й С. Петлюру вн випустив у свт фундаментальне дослдження флософське осмислення головних подй  процесв, що наповнили бурхливе ХХ столття744. Природно, зупинившись на ключових подях Укрансько революц, оцнц  рол у державотворенн, авторитетний учений сформулював оригнальний погляд на внесок у поступ укранства двох полтичних провдникв-конкурентв. Власне розбору х взамин вдведено «левову частку» роздлу «Украна: незалежнсть здобута  втрачена»745. Вважаючи за доцльне спецально звернутися до цкавих думок вдомого вченого щодо В. Винниченка в ншому сюжет, в контекст продовження розмови про С. Петлюру видаться можливим обмежитись наступним. М. Попович ставить С. Петлюру вище за нших чльних дячв Укрансько революц. Здаться, аргументи, що наводяться в книз, не гарантують подбного висновку. «Син полтавських мщан козацького роду, рано заангажований у полтику, здбний, але без систематично освти, Петлюра видаться слабким журналстом; стиль його перевантажений пднесеними романтичними штампами, якихось знахдок думки чи пера ми в його текстах не зустрнемо. ¶ все ж за усм ним написаним  зробленим криться, можна думати, особистсть цльна  сильна»746, вважа вчений. Часом М

1. Філософська думка часів Київської Русі

2. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

3. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

4. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

5. Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра

6. Проблема простору у філософських і природничих науках
7. Розвиток перукарського мистецтва в різні історичні часи
8. Реформирование электроэнергетики России в контексте мировой энергетики

9. Обеспечение национальной безопасности РК в контексте интеграционных связей стран СНГ (с 1991-2001г.г.)

10. Искусство в контексте культуры

11. Сопоставление позиций лирических героев в стихотворениях "Ангел-Хранитель" А. Блок и "Рыцарь на час" Н.А. Некрасов

12. Классный час

13. События на Кавказе в контексте "Большой игры"

14. Часы - величайшее техническое изобретение человечества

15. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знаний

16. Переход России к рыночной экономике в опыте мирового контекста

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 250 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
616 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка

17. Современная история России в контексте всемирно-исторических трансформаций

18. Тюркоязычные народы на просторах евразийских степей в эпоху Средневековья

19. Февральская революция 1917 года в Pоссии в контексте международных отношений

20. Специфика художественной формы в произведениях живописи в контексте стилевого многообразия

21. Судьба субъективного жанра в контексте европейской культуры XVII - XX веков

22. Возникновение русской литературы в контексте византийской богословской мысли 11-12 вв.
23. Цветонаименование "серый" в контексте книги А.Н. Бенуа "История русской живописи в XIX веке"
24. Наука в контексте культуры

25. Русская идея в контексте социокультурного развития страны

26. Консерватизм и традиционализм в контексте постмодерна

27. Библейский контекст одного стихотворения А.С.Пушкина

28. "Хаос иудейский" В культурном контексте О. Э. Мандельштама

29. Некрасов: "Рыцарь на час"

30. Сюжет о “дочерней неблагодарности” в контексте произведений Пушкина и Тургенева

31. Гномы в сказке К.С.Льюиса «Хроники Нарнии»

32. «Рыцарь на час» Некрасова

Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы
Дневник школьный "Герб".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет
338 руб
Раздел: Для младших классов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: синий.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

33. Поэтическое творчество Валерия Брюсова в контексте его учения о множественности истин

34. Изучение проблемы диалога культур в контексте интерпретации восточной традиции в русской поэзии ХХ века

35. Влияние контекста на интерпретацию окказиональных словообразовательных конструкций

36. Литературный контекст романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»

37. Часы кормления: чем больше вы кормите, тем больше вырабатывается молока

38. Рок-музыка в контекстах художественной культуры
39. Чтение в контексте развития информационного общества
40. Организация и проведение урока по физической культуре и часа здоровья

41. Проблемы и перспективы Украины в контексте расширения ЕС

42. О восприятии Мира в контексте бесконечно-конечного

43. Как выслушать и понять собеседника

44. Биологические часы

45. Разработка часов на микроконтроллере PIC16F84

46. Деньги на час

47. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

48. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

49. Религиозная антропология: христианское учение о человеке в историческом и современном контексте

50. Биоэтика в либеральном и консервативном контекстах

51. Общественные отношения в контексте public relations

52. Повышение квалификации в контексте идеи непрерывного физкультурного образования: методологический аспект, тенденции

53. Концепция индустриального общества в контексте теории постиндустриализма

54. Античная философия в контексте "научных" и вненаучных форм знания
55. Філософська культура особи та її суспільна значущість
56. Аналіз діалогу Платона Гіппій Більший в контексті метафізики.

57. Проблема человека в контексте радикальных социальных преобразований

58. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

59. Имитационное моделирование в контексте управленческого прогнозирования

60. Парадигмы интеграции в контексте мирового развития

61. Облік робочого часу працівника

62. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

63. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

64. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Правила безпеки під час виконання окремих робіт в електроустановок загального призначення

66. Секреты биологических часов человека. Наша способность времявосприятия и его природа

67. Судьбы восточнославянских народов в глобальном контексте

68. Белоруссия в контексте ЕС

69. Патентование избирательных программ в контексте формирования концептуального рынка

70. Регіональний розвиток харчової промисловості України
71. Зміни в українському правопису в наш час
72. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

73. Воєнна проза В.Астаф’єва в контексті “армійської” та табірної літератури

74. Розвиток української мови

75. Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя

76. Болонський процес – інтеграційна реформа вищої освіти на Європейському просторі

77. CSS дизайн: с учетом контекста

78. Военно-дипломатический аспект деятельности России на Кавказе в контексте международных отношений в первой трети XIX века

79. Мигель Делибес. Пять часов с Марио

80. Определение понятий в контексте Книги перемен

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

81. Дендизм в контексте культуры(литературные источники)

82. Эссеистика И.А.Бунина в жанровом контексте модернизма

83. Творчество Достоевского в контексте европейской литературы

84. Оперное творчество Жана Филиппа Рамо в контексте эпохи

85. Аграрные революции в Украине в контексте переломов политических эпох: истоки и сущность

86. Смысл и цели образования детей-сирот в контексте их социальной адаптации
87. Феноменология в контексте наук о религии
88. Историческая традиция как контекст русской духовности

89. Межкультурная коммуникация в контексте социологии культуры

90. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

91. Дендизм в контексте культуры (литературные источники)

92. НЛО — машина часу

93. Завдання астрономів під час спостереження сонячних затемнень

94. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

95. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

96. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

Планшет для акварели и пастели "Соленый ветер. Венеции", 20 листов, А3.
Планшет для пастели и акварели состоит из 2 цветов рисовальной бумаги (10 листов серого цвета и 10 листов оливкового цвета), что позволяет
345 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения

97. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

98. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

99. Положение субъекта познания в контексте концепции глобального эволюционизма


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.