Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти на науки України Донецький національний університет КОНТРОЛЬНА РОБОТА по дисципліні «Історія держави та права України» Студентка Викладач доц. Оцінка Донецьк - 2006 Варіант 1 1. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях. Скіфія. Грецькі міста-держави. Боспорське царство. Висновки. Історія державно-правового розвитку на території сучасної України бере свій початок від середини І тис. до н.е., коли у народів і племен Північного Причорномор’я з’являються перші державні утворення. Це були рабовласницькі держави, які виникли у процесі розпаду первіснообщинного ладу й встановлення класового суспільства. Скіфія. У VІІ-ІІІ до н.е. у степових районах Північного Причорномор’я, на території сучасної Південної та Південно-Східної України, а частково і в Криму панували скіфські племена. Вони займали значну територію від низин Дунаю до гирла Дону і Приазов’я. У VІІ ст. до н.е. у скіфів утворюється могутній племінний союз. Відомості про основні племена, які входили у цей союз, подає грецький історик Геродот (V ст. до н.е.). Наймогутнішим й найчисленнішим племенем, розповідає він, були скіфи царські, які вважали інших скіфів своїми рабами. Жили вони на лівому березі нижньої течії Дніпра, аж до Азовського моря і нижнього Дону, а також у степовому Криму. На правому березі нижнього Дніпра мешкали скіфи-кочівники, між Інгулом і Дніпром разом з кочівниками жили скіфи-землероби. У басейні Південного Бугу поблизу грецького міста Ольвія знаходились еліно-скіфи. На північ від царських скіфів (мабуть, у межах степової смуги України) розташувалися скіфи-хлібороби (орачі). Геродот вважав скіфів одним народом, але спосіб життя, господарювання доводить протилежне. На думку деяких вчених, більш імовірно, що скіфів-орачів можна вважати прапращурами українського народу. У VІІ-VІ ст. до н.е. більшість скіфських племен вже знаходилася на останній сходинці первіснообщинного ладу. Родові зв’язки все ще були сильні. Рід, родова община володіли землею, виділяючи кожній патріархальній сім‘ї ділянку землі за жеребом. Приватної власності на землю в цей час не існувало. У скіфському суспільстві VІІ-VІ ст. до н.е. вже можна виявити ознаки, що свідчать про розклад родового ладу. З’являються у скіфів і раби, яких вони захоплювали під час численних воєн і походів. Щоправда, роль рабської праці у Скіфії була незначною. Досягнутий скіфами сходинці розвитку відповідала й організація управління у формі військової демократії. Найважливіші питання розглядалися на народних зборах воїнів. Значним впливом користувалися ради родових старійшин, і перш за все союзна рада. Але особлива роль у союзі належала військовим вождям – „царям”, які очолювали скіфське військо під час походів. Влада царів передавалась у спадщину, але кандидатури „царя” та його спадкоємця все ще затверджувалися народними зборами. Розвиток виробництва, зростаюча майнова й соціальна диференціація, процес класоутворення, що розпочався, сприяли посиленню влади скіфських військових керівників, розвитку зародків спадкової знаті та дійсної царської влади.

Значно прискорила зміни, що назрівали у скіфському суспільстві, війна скіфів з військами перського царя Дарія І у 514-513 рр до н.е. Боротьба з Дарієм І, що закінчилась перемогою скіфів, сприяла зміцненню скіфського союзу племен, піднесла політичний авторитет Скіфії. На рубежі VІ-ІV ст. до н.е. скіфський цар Атей усунув інших „царів” і узурпував усю владу. Атей прожив довге життя і в 40 р. VІ ст. до н.е. зумів об’єднати під своєю владою майже всю країну – від Азовського моря до Дунаю, перетворивши Скіфію на могутнє царство. Центр держави Атея знаходився на нижньому Дніпрі, де наприкінці V ст. до н.е. виникло велике укріплене поселення – Каменське городище. Однак сутичка скіфів у 339 р. до н.е. з македонським царем Філіпом ІІ закінчилася поразкою і смертю Атея. Незважаючи на смерть Атея. Скіфське царство збереглося, хоч розміри його значно зменшилися. Скіфія залишилася все ще сильною в економічному і воєнному відношеннях. Як свідчать писемні й археологічні джерела. Царство, створене Антеєм, існувало з VІ до ІІІ ст. до н.е. Більш міцною була Скіфська держава з центром у Криму, що склалася близько ІІІ ст. до н.е. Столицею нової держави стало місто Неаполь скіфський (неподалік від сучасного Сімферополя) – з міцними мурами, великими зерносховищами, багатими гробницями. Воно проіснувало аж до другої половини ІІІ ст. н.е. і було знищено готами. Рівень господарського життя населення Скіфії на той час був досить високими. Панівне становище в економіці займало орне землеробство і скотарство. Скіфи орачі сіяли хліб не тільки для власних потреб, а й на продаж. Величезними стадами худоби і табунами коней володіли скіфи-кочівники. Значних успіхів набувало у скіфському суспільстві також виробництво шкіри, ткацтво та ін. Інтенсивно розвивалася торгівля з прибережними грецькими містами. Успіхи в економічному розвитку стали основою для зростання майнової нерівності й соціальної диференціації. Нижню сходинку соціальної градації скіфського суспільства займали раби. Головне джерело рабства у скіфів – військовий полон, підкорення сусідніх народів. Але у виробництві рабство не відігравало вирішальної ролі, хоча кількість рабів у скіфів була досить значною. Як правило, вони використовувалися у домашньому господарстві, для охорони худоби та ін. Часто вони виступали як товар у торгівлі з грецькими містами. Скіфське царство може бути віднесено до держав рабовласницького типу. За формою правління це була одна з різновидів рабовласницької монархії. Главою Скіфської держави був цар. Влада його передавалася у спадщину. Цар також здійснював судові функції. Навколо скіфського царя утворювався апарат державного управління. Як і у багатьох інших народів, він складався з найближчих родичів правителя та його особистих слуг, переважно військових. За свідченням грецького історика і географа Стратона (63 р. до н.е.-23 р. н.е.), у ІІ ст. до н.е. скіфи у Криму знаходилися „під владою Скілура і його синів з Палаком на чолі”. А синів у Скілура було, за одними даними, шістдесят, за іншими – вісімдесят, що забезпечувало міцну підтримку владі царя.

Цим теж пояснюється особлива роль військової дружини правителя та воєначальників. Найбільш впливові помічники правителя входили до складу царської ради. Проте виникнення державного апарату не знищило повністю колишню родову організацію. Її пережитки ще тривалий час давались взнаки, особливо у місцевому управлінні, де зберігалися свої старійшини та вожді. Перші паростки державності на території сучасної України з’явилися саме у скіфські часи. Основним джерелом права у скіфів був звичай, перетворений згідно з інтересами правлячої верхівки на звичаєве право. Поряд із звичаєм досить рано з’являється й інше джерело права – правила, встановлені царською владою. На великий території Скіфської держави зберігалися групи населення, які жили за своїми законами. Норми скіфського права захищали приватну власність на худобу, візки з пересувними жителями, домашні речі, рабів. Розкопки поховань свідчать, що особисту приватну власність у скіфів становили зброя, знаряддя виробництва, прикраси. Верховна власність на землю належала царю, який встановлював порядок користування пасовищами і землями. Зобов’язальне право регулювало договірні відносини міни, дарування, купівлі-продажу та ін. Звичайно договори у скіфів скріплювали клятвою, як це робилося, наприклад, при укладенні договору знаменитого скіфського побратимства. На практиці відмова від сплати данини вважалася достатнім приводом для початку воєнних дій, які супроводжувалися грабуванням майна, крадіжкою худоби, захопленням полонених з наступним перетворенням їх у рабів. Шлюбно-сімейне право базувалося на принципах патріархату. Відлік родоводу провадився по чоловічій лінії. У сім’ї панував чоловік, практикувалося багатоженство. Старша жінка займала привілейоване становище. Грецькі міста-держави. Перше поселення грецьких колоністів з’явилося ще у VІІ ст. До н.е. на невеликому острові Березань біля гирла Дніпро-Бузького лиману. У VІ ст. до н.е. вже було засновано ряд міст: на березі Бузького лиману – Ольвія, у східному Криму – Феодосія, Пантікапей (на місті сучасної Керчі). Пізніше ( в останній чверті І ст. до н.е.) виникають Херсонес (поблизу Севастополя), Тіра (м. Бєлгород-Дністровський) та багато інших. Свого розквіту грецькі міста-держави досягають у V-ІV ст. до н.е., після чого починається їх занепад. Він був зумовлений рядом факторів: появою у Причорномор’ї нових великих племінних об’єднань, пересуванням кочових племен, загостренням внутрішніх класових суперечностей у містах-колоніях та ін. Залежність від Римської імперії, що розпочалася з І ст. н.е., не могла істотно змінити це становище, оскільки римляни розглядали ці міста лише як джерело одержання продуктів і рабів, як передаточні пункти у торгових і дипломатичних зносинах з „варварським світом”, а тому процес романізації незначною мірою зачепив грецьке населення античних міст-держав Північного Причорномор’я. У ІІІ ст. н.е. міста-колонії на території Північного Причорномор’я виступають у період загального економічного та соціально-політичного розкладу, що призвів через сто з лишнім років до остаточної загибелі.

Василь Блас, 21-рчний бойовик ОУН, повшений поляками у льввськй в'язниц «Бригдки». Наново створенй псля двохсотлтнього небуття польськй держав, якщо дивитися з точки зору  нтересв, зовсм н до чого були яксь укранц, як пам'ятали, що колись Украна була незалежною державою. ¶ в першу чергу треба було виховати молоде поколння в дус вдданост Польщ,  державним символам,  вождям. З цю метою скорочувалася кльксть укранських шкл (чи ж не так було в повонн роки по всй Укран, понадто псля того, як Микита Сергйович Хрущов сказав, що чим швидше ми вс перейдемо на росйську мову, тим швидше збудумо комунзм). В нших школах вводилося викладання двома мовами: укранською  польською (знову таки дуже схоже на намагання деяких сучасних сил влаштовувати в однй школ росйськ й укранськ класи). А ще у школи присилалися вчител-поляки, заборонялося учням сплкуватися межи собою укранською мовою, влаштовувалися урочист вдзначення польських державних свят. Провд ОУН зрозумв небезпеку тако ситуац  влаштував шкльну акцю протесту, яка справила тим бльше враження, що вдбулася в один день у всх укранських землях пд владою Польщ

1. Історія первісного суспільства на українських землях

2. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

3. Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

4. Еволюція форм грошей на українських землях

5. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

6. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок
7. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
8. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

9. Нормативно-правові акти України

10. Право государственной собственности на землю в Республике Беларусь. Право частной собственности на землю

11. Радянський режим на західноукраїнських землях

12. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

13. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

14. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

15. Сучасна українська літературна мова

16. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы

17. Бойовий шлях українських січових стрільців

18. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

19. Перехід від родоплемінної організації первісних часів до перших державних утворень

20. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

21. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

22. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.
23. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави
24. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

25. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

26. Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

27. Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

28. Вплив анархістських доктрин на світогляд українських істориків

29. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

30. Образ козака в українських народних думах

31. Творчість українських поетів

32. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар спорт", красный.
Все еще не можете определиться, что подарить ребенку на торжество? Куклы и конструкторы уже негде складывать, а удивить малыша очень
2150 руб
Раздел: Каталки

33. Центристські партії в політичній системі сучасної України

34. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

35. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

36. Державне регулювання грошового обороту України

37. Фінансове право в Україні

38. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках
39. Державне право України
40. Вещные права на землю

41. Право собственности на землю

42. Політичні права і свободи громадян України

43. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

44. Історія держави та права України

45. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні

46. Права на землю: законодательное решение некоторых вопросов

47. Господарське право України

48. Право власності на землю в Запорозьській Січі

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

49. Цивільне право України

50. Основні правові системи сучасності

51. Права профспілок в Україні

52. Державній бюджет України

53. Право собственности на землю в США в 19 веке

54. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
55. К вопросу об основаниях возникновения вещных прав на земли промышленности
56. Право Интеллектуальной собственности (Украина) (WinWord (на укр. языке))

57. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

58. Аграрне право України

59. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

60. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

61. Сучасний стан перестрахування в Україні

62. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

63. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

64. Право лісокористування в Україні

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

65. Державний фінансовий контроль в Україні

66. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

67. Адміністративне право України

68. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

69. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

70. Гражданско-правовая защита права собственности на землю
71. Державна служба в Україні
72. Державне конституційне право зарубіжних країн

73. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

74. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

75. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

76. Державний лад України в роки Другої світової війни

77. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

78. Житлове право України

79. Захист прав споживачів в Україні

80. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

81. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

82. Історія створення Державного Гімну України

83. Кримінальне процесуальне право України

84. Обов’язки та права державних службовців

85. Основи адміністративного права України

86. Основи муніципального права України
87. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
88. Поняття злочину у кримінальному праві України

89. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

90. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей, арендаторов земли

91. Право власності на землю

92. Право приватної власності за законодавством України

93. Право собственности на землю

94. Право собственности на землю

95. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

96. Правові аспекти ринку земель в Україні

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

97. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

98. Предмет та методологія інформаційного права України

99. Приватизація землі в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.