Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Кафедра Реферат на тему: Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави Студента 3-го курсу Науковий керівник: Ужгород 2007 ЗМІСТ РОЗДІЛ І. ПЕРСПЕКТИВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ РОЗДІЛ ІІ. ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗДІЛ І. ПЕРСПЕКТИВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ Україна, вступивши на шлях розвитку і становлення дійсно суверенної і незалежної держави, неухильно орієнтуючись на визнані світовим співтовариством демократичні і гуманістичні по своєму складі і спрямованістю міжнародні стандарти, приступила до формування державних інститутів, системи національного права. В умовах катастрофічного росту злочинності, у тому числі організованої і корумпованої, а також погіршення її криміногенної характеристики, зростає роль органів прокуратури в посиленні нагляду за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність у забезпеченні одного з головних принципів кримінального судочинства - невідворотності покарання за кожний вчинений злочин. В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Проходить переоцінка цінностей в економічній, соціальній, духовній та іншій сферах життя суспільства. Однією з головних проблем громадського розвитку є зміцнення законності та правопорядку. Це висуває на перший план завдання забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів громадян, верховенство закону. Криміногенна ситуація в державі набирає загрозливого характеру і все далі погіршується. Зростає протидія силам правопорядку. Майже повсюдно, особливо у великих промислових центрах, збільшується кількість небезпечних злочинів, поєднаних з насильством, жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованою. Вона є одним з головних факторів, що негативно впливають на забезпечення правопорядку і внутрішньої безпеки держави. Характерною ознакою суспільних відносин стала зневага до законів та їх ігнорування. Кримінальні структури проникнули в сферу економіки, зовнішньо-економічну діяльність, кредитно-банківську систему. Рекет контролює діяльність суб'єктів бізнесу. За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в окремих випадках проявляють терпимість до грубих порушень громадського порядку та інших факторів беззаконня. Усі це загострює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини населення до закону. У зв'язку з цим зростає роль не тільки прокуратури а й взагалі контрольно-наглядової функції держави, щодо виконання вимог закону. Гарантія свободи має бути збалансована гарантією проти сваволі. Незалежність і відповідальність мають бути врівноважені. Підпорядкованість усіх прокурорів Генеральному прокуророві України і його відповідальність перед парламентом будуть гарантувати потужний баланс незалежності і контролю. Повне включення прокуратури до складу виконавчої влади несе в собі небезпеку впливу з боку останньої на прокуратуру та служіння її політичній меті і базовим політичним поглядам Уряду.

Виходячи з вимог Конституції України щодо самостійності прокуратури як державної системи, правове положення прокуратури в проекті нового Закону України &quo ;Про прокуратуру&quo ;, слід визначити як щось середнє між виконавчою і судовою владою. Таке становище прокуратури дає об'єктивну можливість виконувати незалежний нагляд за законністю органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність, а також адміністраціями місць позбавлення волі1. З проголошенням України суверенною державою об'єктивно виникла необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури. Цей процес прискорився і набравши більш конкретних форм у зв'язку з вступом України до Ради Європи і прийняття Конституції України. Але тут треба мати на увазі, що реформа – це не революція. Реформа – від латинської означає перетворення, зміну, нововведення, що не знищує основ існуючої структури. Конституція України, хоч і внесла деякі суттєві зміни в організацію і діяльність прокуратури, але не зачепила основ прокуратури як самостійної інституції з її специфічними функціями та повноваженнями. І такий підхід певною мірою відповідає історичному досвіду. Науковий підхід до вирішення питання щодо місця прокуратури потребує серйозного аналізу функціонування правоохоронних органів, зокрема прокуратури, у більшості європейських країн. Наприклад, прокуратура Словацької Республіки та Угорщини самостійні органи, непідпорядковані виконавчій владі. У Польщі та Австрії прокурори підпорядковані міністрові юстиції. Від виконавчої влади, незалежні прокурори в Білорусі, Латвії, Росії, Португалії та Македонії. Навпаки, підпорядковані виконавчій владі прокурори Німеччини, Франції, Данії, Голландії. Поряд існують ще дві моделі. В Іспанії, Албанії, Болгарії, Хорватії прокуратура входить до складу судової влади, а у Швеції прокуратура хоча і є частиною виконавчої влади -не підпорядкована міністру юстиції. Повне підпорядкування прокуратури законодавчій владі має свої переваги у високому ступені незалежності прокурорів від будь-яких органів. Але поряд з цим має також і недоліки в надмірній юридичній владі прокурорів В Україні здійснюються великомасштабні перетворення, спрямовані на зміцнення демократії й створення правової держави. Проходить переоцінка цінностей в економічній, соціальній, управлінській, духовній та інших сферах життя суспільства. Однією з головних проблем громадського розвитку є зміцнення законності та правопорядку. Це висуває на перший план завдання забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів громадян, верховенство закону. Криміногенна ситуація в державі набирає загрозливого характеру і все далі погіршується. Зростає протидія силам правопорядку. Майже повсюдно, особливо у великих центрах, збільшується кількість небезпечних злочинів, поєднаних з насильством, жорстокістю й цинізмом. Злочинність стає більш організованою. Вона є одним з головних факторів, що негативно впливають на забезпечення правопорядку і внутрішньої безпеки держави. Характерною ознакою суспільних відношень стала зневага до законів та їх ігнорування.2

Кримінальні структури проникли у сферу економіки, зовнішньо-економічну діяльність, кредитно-банківську систему. Рекет контролює діяльність суб'єктів бізнесу. За такої ситуації правоохоронні, інші державні органи в окремих випадках проявляють терпимість до грубих порушень громадського порядку та інших фактів беззаконня. Все це загострює соціальну напругу, наносить моральну й матеріальну шкоду суспільству, спричиняє недовіру значної частини населення до закону. На стан законності та правопорядку негативно впливає також відсутність чіткого механізму виконання законів, що поряд з халатністю, безвідповідальністю та низкою дисципліною створює сприятливе середовище для пограбування держави, для корупції, хабарництва, інших службових злочинів, формує негативну думку в суспільстві. Елементи правового нігілізму сприяли позбавленню виконавчої влади та зниженню в окремих регіонах України активності й результативності прокурорського нагляду за дотриманням законів. З проголошенням України суверенною державою об'єктивно виникла необхідність у реформуванні державного апарату, зокрема прокуратури. Цей процес прискорився і набрав більш конкретних форм у зв'язку з вступом України до Ради Європи і прийняттям Конституції України. Конкретні напрями реформування прокуратури можуть бути різних рівнів. Найвищий рівень міжнародно-правового значення, коли реформування організації і діяльності прокуратури необхідно провести з урахуванням і рекомендацій Ради Європи і відповідних стандартів. Другий напрям реформування прокуратури пов'язаний суто з реалізацією вимог чинної Конституції України і її Перехідних положень. Третій напрям реформування прокуратури може бути в межах самої системи прокуратури, що може бути здійснений Генеральним прокурором України. Наприклад, Генеральний прокурор України проводить суттєву реорганізацію структури самого апарату Генеральної прокуратури України, системи органів прокуратури і всієї системи в цілому. Обґрунтованість проведення цих реформ доведе лише практика. Організація і діяльність прокуратури України відповідає усім демократичним принципам. Хоч з розпадом Радянського Союзу експерти Ради Європи, та й інші радикальні реформатори дуже прискіпливо шукали прокурорські інструменти, які суперечили б демократичним принципам права, але, по суті їх так і не знайшли. Організація і діяльність прокуратури України не суперечить таким фундаментальним демократичним принципам права як: 1) відповідність загальнолюдським цінностям і забезпеченню законності; 2) демократизму закону, на основі якого створена і функціонує прокуратура; 3) гуманізм при застосуванні норм права; 4) рівність усіх перед законом; 5) відповідальність особи згідно з законом за наявності вини; 6) відкритість діяльності прокуратури і її доступність для простих людей; 7) поєднання єдиноначальності і колегіальності в роботі та інші демократичні засади організації і діяльності прокуратури. А якщо окремі працівники прокуратури й порушують їх, то це аж ніяк не означає, що вся прокурорська система є недемократичною. Реформування прокуратури України і наближення її до високо-демократичних державних зарубіжних інституцій має здійснюватися з урахуванням наших реалій.

Через два года вышла из печати книга «Влияние военно?морской силы на историю Французской революции». Два этих основных труда создали имя морскому теоретику как знатоку военно?морской стратегии, понимающему роль флота в истории. Мэхэн полагал, что держава может стать великой, только если обладает морской мощью, которая позволяет ей господствовать на море. Оборону берегов он считал задачей армии. Ученый полагал необходимым, кроме сильного флота, иметь военно?морские базы вне пределов США. В частности, он выступал за приобретение баз на Гавайских, Филиппинских островах, на Кубе, за постройку Панамского канала, необходимого для маневров флота. После кратковременной службы на флоте Мэхэн вернулся в Высшее военно?морское училище в качестве президента (18921893). Затем командиром крейсера «Чикаго» он совершил плавание в составе эскадры по странам Европы. В Англии и других странах моряка принимали с почестями, зная его книги. В училище Мэхэн вернулся незадолго до своей отставки в 1896 году. Однако он вновь поступил на службу во время испано?американской войны 1898 года в качестве члена военного совета

1. Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави

2. Система стимулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні держави та регіонів

3. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

4. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

5. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

6. Малый бизнес в экономике России: его роль и перспективы
7. Проблеми та перспективи малого бізнесу
8. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

9. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

10. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

11. Личное страхование - роль и перспективы развития

12. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

13. Родина Rosaceae у флорі Бистрицької улоговини (Прикарпаття) та перспективи їх використання

14. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

18. Особливості козацького життя та діяльності

19. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

20. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

21. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

22. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку
23. Мотивація персоналу готелю, її роль та значення
24. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

25. Роль та значення рухливих ігор у розвитку фізичних здібностей дошкільника з інтелектуальними порушеннями

26. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

27. Соціальні ролі та особистість

28. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

29. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

30. Технологія діяльності туристського і формування нового туру «По давньоруським містам Правобережжя»

31. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

32. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки
Нумератор автоматический "Attache", 6 разрядов, 4,8 мм.
Нумератор автоматический 6-ти разрядный, размер шрифта 4,8 мм. Металлический корпус. При нажатии на ручку нумератора на бумаге появляется
794 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья

33. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

34. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

35. Цінності та перспективи християнської моралі

36. Соціал-демократична концепція держави та влади

37. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

38. Виникнення та формування українського етносу
39. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах
40. Налоги с населения: роль, значение и перспективы развития

41. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

42. Роль держави в економіці

43. Роль малых предприятий в современной российской экономике. Перспективы малого предпринимательства в России

44. Судебная реформа. Роль прокуратуры в укреплении правопорядка

45. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

46. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

47. Органы прокуратуры, их значение и роль в осуществлении контрольно-надзорных функций

48. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Папка для рисунков и нот, на молнии "Ласпи", А2.
Главное назначение — хранение и перемещение не только рисунков, чертежей, эскизов и т.д. (до формата А2), но прочих материалов,
804 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мотоцикл-каталка Pilsan "Mini Moto" (цвет: красный, с музыкой).
Каталка от компании Pilsan, выполненная в виде красного мотоцикла, может понравиться энергичным и активным детям в возрасте от трех лет.
2183 руб
Раздел: Каталки

49. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

50. Катафрактарії та їх роль в розвитку військового мистецтва.

51. Государственная собственность в рыночной экономике России: роль, значения, тенденции, перспективы

52. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

53. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

54. Роль НБУ у формуванні банківської системи
55. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики
56. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини

57. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

58. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

59. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

60. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi

61. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

62. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності

63. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

64. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

Гель для укрепления зубов R.O.C.S. "Medical Minerals" для детей и подростков, со вкусом клубники, 45.
Благодаря определенным добавкам он формирует стабильную невидимую пленку на зубах, обеспечивает постепенное проникновение минералов в
354 руб
Раздел: Зубные пасты
Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

65. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

66. Вчення Гегеля про державу та право

67. Громадянське суспільство та держава

68. Загальні засади правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні

69. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

70. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави
71. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
72. Правові засади митного права та страхової діяльності

73. Прокуратура РФ и её роль в надзоре за исполнением законов

74. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

75. Свобода та межі підприємницької діяльності

76. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

77. Сутність та соціальне призначення держави

78. Україна - незалежна демократична правова держава

79. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

80. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее

81. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

82. Європейські держави та США в умовах промислового перевороту (перша половина ХІХ ст.)

83. Монгольська держава. Чингісхан та завойовницькі походи монголо-татар

84. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

85. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

86. Поняття та значення дизайну в творчій діяльності
87. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії
88. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития

89. Формування асортименту та якості посуду з полімерних матеріалів

90. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

91. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

92. Роль інтерлейкіну - 1в та фібронектину у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

93. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії

94. Роль тромбоцтів в процесі гемостазу в нормі та при патології

95. Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту

96. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

98. Економічна та торгово-політична роль митного збору

99. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.