Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська) ЗМІСТВСТУП 1. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в Україні 2. Організація і структура фінансового управління м. Дніпропетровська 3. Структура доходів місцевого бюджету м.Дніпропетровська у 2003 -2007 роках 3.1 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2003 -2004 роки 3.2 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2004 - 2005 роки 3.3 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2005 - 2006 роки 3.4 Аналіз звіту про виконання бюджету м. Дніпропетровська за 2006 - 2007 роки 4. Аналіз динаміки структури та обсягів доходів в місцевий бюджет м. Дніпропетровська у 2003 -2007 роках ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально – економічному розвитку території, адже з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення. Об’єктом переддипломної практики була доходна частина місцевого бюджету міста Дніпропетровська за 2004 - 2007 роки. Предметом переддипломної практики є теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності виконання доходної частини місцевих бюджетів міста Дніпропетровська . Метою переддипломної практики є підготовка матеріалів для дипломної роботи щодо поліпшенню ефективності зборів до місцевого бюджету м.Дніпропетровська. Переддипломна практика проведена на базі фінансового управління Дніпропетровької міської Ради з дослідженням даних виконання місцевого бюджету м.Дніпропетровська за 2003 - 2007 роки. 1. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в УкраїніМісцеві бюджети є фінансовою базою органів місцевого самоврядування та вирішальним фактором регіонального розвитку. Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну самостійність місцевих органів самоврядування, що передбачено Конституцією та Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 27.05.97 р., активізує господарську діяльність, дозволяє їм розвивати інфраструктуру на підвідомчій території, розширювати економічний потенціал регіону, виявляти і використовувати резерви фінансових ресурсів. В кінцевому підсумку все це розширює можливості місцевих органів влади у більш повному задоволенні потреб населення. Економічна сутність місцевих бюджетів проявляється в їх призначенні, а саме: - формування грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності місцевих органів влади; - розподіл і використання цих фондів між галузями народного господарства; - контроль за фінансово – господарською діяльністю підприємств та організацій, підвідомчих цим органам влади. Як економічна категорія, місцеві бюджети відображають обумовлену адміністративним поділом і бюджетним устроєм держави сфери економічних відносин суспільства, пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням централізованих грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні місцевих органів влади і призначених для соціально – економічного розвитку конкретних регіонів країни.

Місцеві бюджети – це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Як складова бюджетної системи держави і основа фінансової бази діяльності органів самоврядування місцеві бюджети забезпечують необхідними грошовими засобами фінансування заходів економічного і соціального розвитку, що здійснюються органами і управліннями на відповідній території. Функціонування місцевих фінансів забезпечується чинною законодавчою базою. До базових нормативних актів слід віднести Конституцію України (1996 р.), Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 р.), Закон України “Про місцеві державні адміністрації (1999 р.), Бюджетний кодекс України (2001 р.), щорічні закони України про державний бюджет України, Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” (1993 р.) та ін. Згідно статтей 63,64 Бюджетного Кодексу України до доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі): 1) прибутковий податок з громадян у частині, визначеній статтею 65 Кодексу; 2) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам; 3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються виконавчими органами відповідних рад; 4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами відповідних рад; 5) плата за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних рад; 6) надходження адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями; 7) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що належить відповідним бюджетам. Вищезазначені податки і збори (обов'язкові платежі), складають кошик доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Згідно статті 65 Бюджетного Кодексу України впроваджені наступні нормативи відрахувань від прибуткового податку з громадян до бюджетів місцевого самоврядування : 1. До доходів бюджетів міст Києва і Севастополя зараховується 100 відсотків загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст. 2. До доходів бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення зараховується 75 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на території цих міст. 3. До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ чи їх об'єднань зараховується 25 відсотків від загального обсягу прибуткового податку з громадян, що справляється на цій території. Згідно статті 66 Бюджетного Кодексу України затверджений наступний склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів : 1.

Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 1) 25 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території; 2) 25 відсотків плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області; 3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим та обласними державними адміністраціями. 2. Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи районних бюджетів, які враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, формуються за рахунок: 1) 50 відсотків прибуткового податку з громадян, що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; 2) 15 відсотків плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; 3) плати за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями; 4) плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями; 5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями. Згідно статті 69 Бюджетного Кодексу України - до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать: 1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування; 2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 відсотків плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань; 3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету; 4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами; 5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; 7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету; 8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності; 9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування; 10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності; 11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей; 12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених статтею 17 цього Кодексу; 13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку; 14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету; 15) податок на прибуток підприємств комунальної власності; 16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; 17) інші надходження, передбачені законом.

Но теперь и депутаты от оппозиции, даже в «Парламентском часе» говорят так, будто люди прекрасно разбираются в секвестрах и прочей чепухе. Основная масса граждан видит, что дело в общем плохо, но ни причин, ни реального состояния страны не знает. Большинство вообще переносит привычные представления советского времени на нынешнее время — и потому не понимает ничего. Хотя бы с тем же бюджетом. А ведь именно бюджет показывает всю нелепость возникшего в России уклада, его несовместимость с жизнью. Нелепость с точки зрения здравого смысла — а не с точки зрения вора, раздевающего ошарашенного обывателя. Государство свернуло все структуры цивилизованной жизни — науку, медицину и т.д., не кормит солдат и не платит зарплату учителям. С производства оно якобы берет налогов 82 коп. с рубля дохода. А ничтожный по размерам бюджет не может наполнить, он держится только за счет долгов и распродажи ценностей. И всех нас, видимо, считают идиотами — разыгрывают спектакль с этим бюджетом. Первое чтение, второе чтение, Ельцин на трибуне

1. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

2. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

5. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

6. Екологія людини – наука про антропоекосистемах, їх структурі, динаміки і функціонуванні
7. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів
8. Статистичне вивчення та прогнозування динаміки цін на промислову продукцію

9. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

10. Баланс его будова та структура задача

11. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

12. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

13. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

14. Елементи та структура програми мови Паскаль

15. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

16. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

Карандаши цветные, трехгранные, 18 цветов.
Один цвет желтый - флюо! Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не
305 руб
Раздел: 13-24 цвета
Противень глубокий "Mayer & Boch", мраморная крошка, 30,9 см.
Противень MAYER&BOCH изготовлен из высококачественной углеродистой стали с антипригарным мраморным покрытием. Толщина изделия составляет 4
348 руб
Раздел: Противни
Стульчик-сумка для кормления и путешествий с пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
799 руб
Раздел: Стульчики для кормления

17. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

18. Зміст та структура документознавства як науки

19. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

20. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

21. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

22. Дослідження динаміки розвитку силових показників
23. Аналіз виробництва та реалізації продукції
24. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

25. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

26. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

27. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

28. Міжнародно-правовий механізм захисту прав і свобод людини і громадянина

29. Механізм та біологічне значення запалення

30. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

31. Кінематичний аналіз плоских важільних, кулачкових і зубчастих механізмів

32. Механізм та кінетика екстрагування цільових компонентів з насіння амаранту

Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фоторамка "Poster blue" (30х40 см).
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40см. Материал: пластик.
331 руб
Раздел: Размер 30x40
Магнитные истории "Что мне надеть".
Игра научит ребенка: ориентироваться по ситуации, внимательности, развития мелкой моторики, фантазии, аккуратности, усидчивости. В
499 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

34. Концесія як механізм розвитку економіки держави

35. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

36. Трагічне і комічне у міфологічних джерелах

37. Аналіз роботи Піко делла Мірандола О достоинстве человека в контексті логіки розвитку філософії.

38. Аналіз доходів та витрат банку
39. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
40. Місто та його структура

41. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

42. Структура та класифікація 8-розрядних мікропроцесорів

43. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

44. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

45. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

46. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

47. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

48. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная

49. Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)

50. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

51. Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)

52. СТРУКТУРА ЛИЧНОГО ДОХОДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

53. Міський бюджет: пріоритети та механізми

54. Доходы населения: источники и структура (Украина)
55. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
56. Киев в жизни и творчестве М. А. Булгакова

57. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

58. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

59. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

60. Анализ структуры доходов государственного бюджета на примере Украины

61. Популяції та їх структура

62. Міжнародна економічна система та її головні елементи

63. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

64. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы

65. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

66. Структура расходов и доходов бюджета территорий

67. Определение влияния изменения структуры товарооборота на уровень доходов

68. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

69. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

70. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
71. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон
72. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

73. Доходы и расходы государственного бюджета, их структура и роль в экономическом росте производства

74. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

75. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

76. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

77. Процентні ставки та їх структура

78. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

79. Форми єврокредитів та динаміка їх застосування

80. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см

81. Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

82. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

83. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

84. Санітарні вимоги до працівників та робочого місця

85. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

86. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора
87. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості
88. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

89. Дружні та ворожі взаємовідношення тварин між собою і з рослинами

90. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

91. Благоустрій та озеленення центральної частини м. Миколаєва

92. Збереження та підвищення родючості грунтів в умовах широкого впровадження інтенсивних технологій. Машини для підготовки і навантаження мінеральних добрив

93. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

94. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

95. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

96. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

98. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

99. Синтетичний та аналітичний облік дебіторської заборгованості на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

100. Сучасні облікові системи: переваги та недоліки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.