Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат з митної справи на тему: &quo ;Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД&quo ;2009 У Радянському Союзі на етапі підготовки до переходу на нову систему класифікації і кодування товарів усі особливості Гармонізованої системи були ретельно вивчені фахівцями зацікавлених союзних міністерств, відомств і науково-дослідних організацій. Було створено спеціальну Міжвідомчу комісію з введення Гармонізованої системи. Вивчалась практика застосування Номенклатури Гармонізованої системи окремими країнами. У процесі підготовчих робіт для всього комплексу зовнішньоекономічної діяльності проводилася розробка ключів переходу між Гармонізованою системою та існуючими класифікаційними системами. Таким чином, союзним Держкомстатом спільно з за участю ГУ ДМК були розроблені ключі переходу між Номенклатурою Гармонізованої системи і Єдиною товарною Номенклатурою зовнішньої торгівлі Ради економічної взаємодопомоги. Також були розроблені перехідні ключі між НГС і Загальноросійським класифікатором промислової і сільськогосподарської продукції ЗКГ застосовується в господарській діяльності всередині країни). Наявність таких перехідних ключів дала можливість учасникам зовнішньоекономічної діяльності здійснити більш безболісний перехід до нової системи класифікації і кодування товарів. У процесі розробки перехідних ключів між НГС і ЄТН ЗТ РЕВ було виявлено, що в ЄТН ЗТ РЕВ класифікація багатьох товарів порівняно з міжнародною значно застаріла і не було сенсу вносити її до сучасного Класифікатора. Після вивчення практики застосування НГС зарубіжними країнами Міжвідомча комісія дійшла висновку, що найбільш прийнятною для нашої країни може бути Комбінована номенклатура Європейського Співтовариства, яка відповідає як митно-тарифним, так і статистичним цілям. Як вже було зазначено. КН ЄС має 8-значний код, являє собою НГС, деталізовану на 7-му і 8-му розрядах коду з урахуванням особливостей торговельних відносин країн Європейського Співтовариства. Кожна окрема країна Європейського Співтовариства проводить деталізацію товарів на рівні 9-го знака коду. Відповідно до пропозиції, внесеної Міжвідомчою комісією до союзного Уряду, була затверджена Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності, що використовує систем 9-значного кодування. Перші 8 знаків коду повинні були відповідати КН ЄС, а дев'ятин знак спочатку призначався для віддзеркалення в класифікації і кодуванні товарів національних особливостей союзних республік. ТН ЗЕД була покликана повністю замінити ЄТН ЗТ РЕВ, яка, внаслідок особливостей своєї побудови, вже не відповідала сучасним вимогам і не забезпечувала зіставлення даних про зовнішню торгівлю на міжнародному рівні. В Україні ГС опису і кодування товарів і КН ЄС було використано як підґрунтя для побудови національної Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. З питань впровадження ТН ЗЕД зацікавлені міністерства і відомства видали ряд нормативних документів. Загальною для них стала вимога показувати в усіх матеріалах, пов'язаних з проведенням зовнішньоторговельних операцій, найменування товару в суворій відповідності до ТН ЗЕД, доповнюючи його в необхідних випадках відповідними характеристиками.

характеристики можуть включати розміри, моделі, комплектність та інші дані, необхідні для однозначного розуміння і сприйняття товару. Необхідність введення ТН ЗЕД диктувалася тим, що з початком переходу до ринкової економіки в Україні відбулось корінне переусвідомлення принципів дії механізму митного регулювання. За цих умов ТН ЗЕД стає важливим інструментом системи регулювання зовнішньої торгівлі країни, в тому числі формування митного тарифу, прийняття і використання заходів тарифного регулювання, ведення митної статистики. Вивчаючи проблеми, пов'язані з введенням у нашій країні ТН ЗЕД, насамперед, необхідно враховувати, що ця номенклатура побудована на основі та відповідно до ГС і КН ЄС. Довжина кодового позначення товару, що застосовується в ТН ЗЕД складає 9 цифрових знаків: розряди 1-6 відповідають кодовому позначенню, прийнятому в НГС, розряди 7-8 відповідають кодам КН ЄС, а 9-й розряд призначений для виділення в номенклатурі традиційних товарів. Співвідношення структури, кодів ТН ЗЕД. ГС і КН ЄСТН ЗЕД визначається Урядом, виходячи з прийнятої в міжнародній практиці системи класифікації товарів. Безпосереднє ведення і вдосконалення Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності здійснюється митними органами і є однією з найбільш важливих їхніх функцій. В Україні товарна номенклатура, побудована на основі ГС, застосовується з 1991 р. Важливим етапом співпраці і взаємодії України з країнами СНД стало підписання Угоди про Єдину Товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності Співдружності Незалежних Держав. З 1 січня 1997 р. діє 2-е видання ТН ЗЕД СНД. Це видання підготував Державний Митний комітет Росії на виконання ст.2 Угоди, 2-е видання ТН ЗЕД СНД є офіційним документом ДМК Росії. Воно базується на Гармонізованій системі опису і кодування товарів Всесвітньої митної організації і застосовується державами СНД. Прийняття нової редакції ТН ЗЕД СНД відображає процес подальшої уніфікації форм митної документації та спрощення митних процедур. Ті зміни, які відбулися в ГС, були віддзеркаленими в ТН ЗЕД СНД. В основному зміни сталися на рівні субпозиції майже в усіх групах товарів. У зв'язку з падінням обсягів торговельного обороту з ряду товарів деякі субпозиції були виключені з номенклатури. У деяких випадках частково змінилося кодове позначення товарів. Місцями внесено уточнення і деталізовано формулювання. Зміни стосуються як ГС, так і КН ЄС. Нова редакція ТН ЗЕД СНД спрямована на сприяння подальшому розвитку процесів інтеграції в рамках Співдружності, більш активній участі України у світовій торгівлі. Для точного визначення коду товару необхідно використати три складові ТН ЗЕД СНД. Крім того, при визначенні коду товару буває вельми корисно застосовувати додаткові публікації. Комплексним посібником для визначення коду є Основні правила інтерпретації. Таких правил шість. Згідно з першими п'ятьома правилами визначають товарну позицію. За шостим правилом знаходять субпозицію і підсубпозицію. Правило 1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться тільки для зручності користування ТН ЗЕД СНД в роботі; з юридичною метою класифікація товарів в ТН ЗЕД СНД проводиться, виходячи з текстів товарних позицій і відповідних приміток до розділів, або груп, якщо тільки тексти не вимагають іншого, відповідно до таких положень.

Правило 2. Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на який-небудь товар мас розглядатися, в тому числі, і, як посилання на товар в некомплектному або незавершеному вигляді, за умови, що поданий в некомплектному або незавершеному вигляді, цей товар має основні характеристики комплектного або завершеного товару, а також як посилання на комплектний або завершений товар в незібраному або розібраному вигляді. На практиці багато товарів постачаються в некомплектному або незавершеному вигляді, або не складеними. Товар має мати основні характеристики комплектного або завершеного товару. Тобто виріб, що постачається, не готовий для негайного використання, але має приблизну форму готового виробу і може бути доопрацьований в перебігу операції. Іншими словами некомплектні, незавершені товари розташовуються в тій позиції, що і комплектний товар. Прикладом цього може бути відправлене обладнання для добувної промисловості на експорт. Даний товар постачається в розкомплектованому вигляді. Після проведення нескладних монтажних операцій обладнання може бути застосоване в роботі. Отже, оскільки виконується умова Правила 2 а), то остов, корпус, ківш, транспортер, що постачаються, потрібно віднести до товарної позиції 8474 &quo ;Обладнання для сортування, промивки, подрібнення. грунту.&quo ; Будь-яке посилання в найменуванні товарної позиції на який-небудь матеріал або речовину має розглядатися і як посилання на суміші або з'єднання цього матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріал) ' або речовини мас розглядатися і як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу або речовини. Класифікація товарів, що складаються більше ніж з одного матеріалу або речовини, здійснюється відповідно до положень Правила 3. Правило 3. У випадку, якщо відповідно до Правила 2 6) або з яких-небудь інших причин виникає можливість віднесення товарів до двох або більше товарних позицій, їхня класифікація здійснюється у такий спосіб: а) Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найбільш конкретний опис товар, ніж товарні позиції із загальним описом. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів або речовин, що входять до складу суміші або багатокомпонентного виробу, або тільки до окремих частин товару, поданого у наборі для роздрібного продажу, то дані товарні позиції мають розглядатися як рівнозначні стосовно даного товару, навіть якщо одна з них і дає повніший або точніший опис товару. б) Суміші, багатокомпонентні вироби, що складаються з різних матеріалів або виготовлені зрізних компонентів, і товари, подані в наборах для роздрібного продажу, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правила 3 б), мають класифікуватися за тим матеріалом або складовою частиною, які визначають основні ознаки даних товарів,. в) Товари, класифікація яких не може бути здійснена відповідно до положень Правил 3 а) і б), мають класифікуватися в товарній позиції, останній у порядку зростання кодів серед товарних позицій, рівною мірою прийнятних для розгляду при класифікації даних товарів.

Решения других органов и учреждений по классификации товаров не используются в таможенных целях.-----Статья 218. Дополнительные полномочия Государственного таможенного комитета Российской Федерации в области Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности-----Государственный таможенный комитет Российской Федерации: представляет российскую сторону в международных организациях, занимающихся таможенными вопросами, в части разработки, изменения, дополнения, толкования и применения международной основы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности;-----участвует в подготовке предложений о разработке, изменении и дополнении Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, утверждаемой Правительством Российской Федерации.-----Раздел IX. КОНТРАБАНДА И ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. ДОЗНАНИЕ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ-----ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ-----Глава 34. КОНТРАБАНДА И ИНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА-----Статья 219.-----Контрабандой признается также невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным, либо перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации путем ее прорыва, выразившегося в их открытом перемещении через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль.-----Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации.-----Статья 220

1. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

2. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

3. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

4. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

5. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

6. Облік зовнішньоекономічної діяльності
7. Виробнича програма підприємницької зовнішньоекономічної діяльності
8. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

9. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

10. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

11. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

12. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

13. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

14. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

15. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

16. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

17. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

18. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

19. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

20. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

21. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

22. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
23. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності
24. Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

25. Правове регулювання біржової діяльності

26. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

27. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

28. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"

29. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

30. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

31. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

32. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

33. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Державна інноваційна політика

34. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

35. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

36. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

37. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

38. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури
39. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
40. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

41. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

42. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

43. Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

44. Товарные биржи: функции, принципы, структура

45. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

46. Товарна біржа: структура та функції

47. Історія діяльності товарних бірж в Україні

48. Державне регулювання страхової діяльності

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

50. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

51. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

52. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

53. Синтезування логічної структури пристрою у базісі АБО–НІ

54. Понятие глубины товарной номенклатуры
55. Классификация табачной продукции в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
56. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

57. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

58. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

59. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

60. Використання діагностичних карт для оцінювання педагогічної діяльності вчителя

61. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

62. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

63. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

64. Эволюция товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на примере таможенной службы

Клей для дерева "Момент Столяр. ПВА Универсальный", 750 грамм.
Клей используется для склеивания, ремонта и изготовления изделий из различных видов дерева, а также ДСП, фанеры, картона и т.п. Клей
388 руб
Раздел: Для дерева
Крем для младенцев "Bubchen", 150 мл.
Эффективно защищает кожу в местах, закрытых подгузником. Подходит для профилактики опрелостей. Прекрасно снимает раздражение и воспаление,
322 руб
Раздел: Крем под подгузник
Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные

65. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

66. Державне регулювання корпоративної діяльності

67. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

68. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

69. Типы и элементы планировочной структуры города

70. Структура организации материи
71. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи
72. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

73. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

74. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

75. Структура транспорта в Европе

76. Аппарат государственной власти и его структура

77. Классификация документов и составление номенклатуры дел на предприятии

78. Правовая охрана товарных знаков

79. Нормы права. Структура норм права

80. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

Книга-сейф "Морские приключения", 24x16x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Кодовый замок. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1180 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных

81. Двухпалатная структура Федерального Собрания

82. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

83. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

84. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

85. Структура налоговых органов Российской Федерации

86. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
87. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ
88. Структура нормы права

89. Структура правоотношения. Классификация правоотношений: критерии и виды

90. Структуры экономического дискурса во французском языке. Роль коннекторов в построении аргументации

91. Культура, её структура и функции

92. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете (Болонья, Париж, Прага)

93. Проблематика и структура пьесы Б. Шоу "Пигмалион"

94. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

95. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

96. Интернет: административное устройство и структура глобальной сети

Футбольный мяч "St. Petersburg", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная игра "Каркассон".
«Каркассон» — настоящий настольный шедевр с простыми правилами и глубоким игровым процессом. Ход за ходом участники партии создают
990 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Свинтус. Правила Этикета" (новая версия).
Об игре Перед вами расширенная версия карточного бестселлера «Свинтус»! Помимо полного набора карт из оригинала, в игру добавлены новые 12
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

98. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение

99. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных

100. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.