Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Основи ЗЕД» на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ „ ADIYA” МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНИМИ РЕСУРСАМИ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Зав. каф. менеджменту ЗАВДАННЯ на курсову роботу з дисципліни Основи ЗЕД студентці групи М-31 Іванчик А.І. Виконати курсову роботу на тему: Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “ adiya” Основні вихідні дані: Варіант: прямий експорт Об'єкт угоди: парфуми Базисна умова поставки (згідно I co erms 2000): DES Валюта ціни: долар Валюта платежу: долар Умови платежу. Вид: готівка Форма: акредитив Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом: тверда оферта, запит Конкурентні матеріали: зовнішньо-торгівельний контракт Додаткові вихідні дані Стиль проведення переговорів – в залежності від ділової культури країни контрагента Форма проведення переговорів - особиста зустріч Строк виконання курсової роботи Дата отримання завдання Підпис студента: Завдання видав: старший викладач Ковальчук А.П. (посада та ПІБ керівника курсової роботи) ЗМІСТ ВСТУП. 4 Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. 8 Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ “ adiya” 16 Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ “ adiya”. 22 Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ. 29 4.1. ВСТАНОВЛОННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ. 29 4.2. ПРОРОБКА БАЗИСНИХ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ УМОВ КОНТРАКТУ. 31 4.3.ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОНТРАКТУ. 32 4.4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 38 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 41 ДОДАТКИ. 42 ВСТУП Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість. На думку ряду спеціалістів, поняття “зовнішньоекономічна діяльність” (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів. Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність. Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу.

Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва. Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг (страхових, лізингових, транспортних, тощо). В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття; &quo ;зовнішньоекономічні зв'язки&quo ; (ЗЕЗ) і &quo ;зовнішньоекономічна діяльність&quo ; (ЗЕД). На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи&quo ; зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях. Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути: 1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку. 2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання. 3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком. 4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках. 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн. Матеріальна основа ЗЕД — зовнішньоекономічний комплекс країни (регіону). Він являє собою сукупність галузей, підгалузей, об'єднань, підприємств і організацій, що виробляють продукцію на експорт чи використовують імпортну продукцію та здійснюють інші види і форми ЗЕД. Важливим завданням в розвитку зовнішньоекономічного комплексу країни являється об'єднання виробничих і зовнішньоекономічних видів діяльності /в єдину органічну, успішно функціонуючу систему. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічного комплексу сьогодні являються: зміцнення і нарощування експортного потенціалу; активна участь в різних формах міжнародного спільного підприємництва; підвищення конкурентноздатності підприємств і виробничо-господарського комплексу; розширення самостійної діяльності підприємств, фірм регіонів країни в здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. ЗЕД як об'єкт управління являється складовою частиною господарської діяльності підприємства, то і менеджмент ЗЕД розглядається як складова частина загального менеджменту підприємства-Такий підхід до визначення поняття менеджменту ЗЕД має важливе практичне значення.

Він дає можливість глибше розглянути його зміст, з'ясувати спільні риси і відмінні особливості в співставленні з внутрішнім менеджментом. Будучи складовою частиною загальнофірмового управління, менеджмент ЗЕД має з ним спільні риси. Насамперед, це відноситься до загальної стратегії підприємства. Загальна ринкова стратегія підприємства — основний орієнтир при організації управління ЗЕД. Спільними в своїй основі для внутрішнього і зовнішнього менеджменту являються також принципи і функції управління, технологія прийняття рішень, основні методи управління. Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД — поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції. Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт: реімпорт. Формами виробничої кооперації — спільне виробництво на основі спеціалізації – спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін. Мета курсової роботи: Оцінити ЗЕД ВАТ “ adiya”. Завдання курсової роботи: Оцінити ефективність ЗЕД ВАТ “ adiya” встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його. РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єкта господарської діяльності України й іноземного суб'єкта господарської діяльності, побудована на взаєминах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію, проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності. Міжнародний обмін товарами економічно до цільний для країн. якщо на виробництво експортних товарів країна витрачає менше суспільної праці, ніж повинна була б витраті іти на виробництво товарів замість імпортованих на суму. яка виручена від експорту. Експорт - продаж товарів іноземним суб'єктам і господарської діяльності і вивіз товарів через митний кордон України, крім тих випадків, коли суб'єкт ЗЕД передає майно господарської діяльності іноземному суб'єкту як натуральну частку участі у формуванні статутного капіталу при спільній господарській діяльності. Реекспорт — продаж іноземним суб'єктам ЗЕД і вивіз за межі України товарів, які були раніше імпортовані на територію України і не піддавалися переробці. Імпорт — закупівля в іноземних суб'єктів ЗЕД товарів і їхній увіз на територію України, включаючи закупівлю товарів, призначених для власного споживання установами й організаціями України, розташованими за її межами. Реімпорт - увіз через границю раніше вивезеної за межі митної території продукції, яка не піддавалася там переробці.

Тльки в закордоннй полтичнй дяльност могли б виринати колз мж Нацональною Радою, чи Викопним Органом Державного Центру УГВР, чи Закордонним Представництвом. Але х не буде тод, коли обидва чинники проводитимуть одну й ту саму самостйницьку полтику будуть керуватися рацю визвольно справи. Засаднича лня закордонно полтики обох чинникв повинна бути одна й та сама. Розподл в практичному здйсненн буде нормуватися неоднаковим характером обох нституцй. Закордонну полтичну дяльнсть Нацонально Ради, чи Викопного Органу, обсяг, змст форму в кожному випадку визначуватиме, з одного боку, характер екзильного державного центру, а з другого засада леAально д. Нацональна Рада, чи Викопний Орган, з уваги на ту легальнсть не може виступати як чинник, вдповдальний за революцйно-визвольну боротьбу на Рдних Землях безпосередньо вд не говорити, хоч зможе на не покликатися, говорити про не. ЛеAально дючий центр не матиме змоги на деяк закордонн, зовншньо-полтичн акц виступи, потрбн для укрансько самостйницько полтики, але можлив для чинника, який бере на себе вдповдальнсть за революцйно-визвольну боротьбу в Укран, виступа безпосередньо вд мени який не зв'язаний тими обмеженнями, як випливають з правил легального дяння

1. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

2. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

3. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

4. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

5. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

6. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
7. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
8. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

9. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

10. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

11. Соціально-педагогічна діяльність як професія

12. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

13. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

14. Інвестиційна діяльність страхових компаній

15. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

16. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності

Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные

17. Контрольна по зовнішньоекономічній діяльності

18. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

19. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

20. Інноваційна діяльність підприємства

21. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Хімічна промисловість України
24. Діяльність уряду України в галузі екології

25. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

26. Суспільно-політична діяльність Костомарова

27. Діяльність страхової компанії "Оранта"

28. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

29. Комерційна діяльність СК "Універсальна"

30. Життєдіяльність личинок волохокрильців

31. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

32. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, рельефный, 250 мм (арт. Ве022500261).
Глобус Земли физико-политический, рельефный. Диаметр: 250 мм. Материал: пластмасса. Актуальная карта. Крым в составе РФ. Упаковка:
937 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для бумаг вертикальная "Techno" (классическая).
Классическая вертикальная подставка для бумаг - незаменимый атрибут рабочего стола. Подставка выполнена из высококачественного серого
314 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитные Пифагорики №1.
«Магнитные пифагорики 3+» - первая ступень обучающего комплекса игр «Пифагорики» для детей старше трех лет. Игровой комплекс построен на
509 руб
Раздел: Игры на магнитах

33. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

34. Економічна ефективність виробництва соняшника

35. Економічна ефективність рослинництва

36. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

37. Виробництво зерна, його економічна ефективність

38. Лізинг та переробка сировини на давальницьких умовах в зовнішньоекономічній діяльності
39. Облік зовнішньоекономічної діяльності
40. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

41. Аудиторська діяльність

42. Хімічна промисловість в України

43. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

44. Підприємницька діяльність

45. Приватна детективна і охоронна діяльність

46. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

47. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

48. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

Самоклеящиеся этикетки, A4, 210x297 мм.
Формат: А4. Размер: 210x297 мм. 1 этикетка на листе (100 листов в упаковке).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,9 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
632 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор детской посуды "Лисичка" (3 предмета).
Набор детской посуды "Лисичка" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

50. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

51. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

52. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

53. Діяльність першого професійного театру Полтави

54. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність
55. Творча діяльність Панаса Мирного
56. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"

57. Комерційна діяльність

58. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

59. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

60. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

61. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

62. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

63. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

64. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

66. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

67. Зовнішньоекономічні звязки України з Обєднаними Арабськими Еміратами

68. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Туреччиною

69. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

70. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
71. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність
72. Правові аспекти зовнішньоекономічних бартерних операцій

73. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

74. Ліцензування, квотування та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

75. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

76. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

77. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

78. Економічна сутність та форми оплати праці

79. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

80. Реінжиніринг бізнес-процесів зовнішньоекономічних фінансових розрахунків на базі вексельних технологій для ТОВ "УКР-ПАК"

Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Клей-карандаш Kores, 20 г, 4 штуки.
Клей-карандаш Kores предназначен для склеивания картона, бумаги, текстиля. Изготовлен из нетоксичного вещества с глицерином для
336 руб
Раздел: Клеящие карандаши
Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы

81. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

82. Групова навчальна діяльність

83. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

84. Діяльність викладача в процесі навчання

85. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

86. Політичні погляди і діяльність Платона
87. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
88. Професійна діяльність шкільних психологів

89. Теорія й практична діяльність психолога

90. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

91. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

92. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

93. Характеристика методів митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

94. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

95. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

96. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

97. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

98. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

99. Інвестиційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.