Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

География, Экономическая география География, Экономическая география

Гранулометричний склад грунтів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Реферат виконав студент ФПН2 Шестопал Руслан Національний університет «Києво-Могилянська Академія» Київ -1999-04-04 Поняття про гранулометричний склад і властивості частинок грунту Гранулометричним складом грунту називають віднсний по масі вміст груп частинок або фракцій грунту різноі велечини, вираженої у відсотках до загальної маси абсолютно сухого грунту. Для його визначення проводиться так званий гранулометричний аналіз, що складається з розділення наважки грунту на його складові фракції частинок та уламків та подальше визначення відсоткового вмісту кожного компоненту фракції до маси наважки. Гранулометричний склад є однією з найважливіших характеристик грунт, що має визначне значення для оцінки його фізикомеханічних властивостей при використанні йог в якості основи, середовища і матеріала для будівництва дорог. В дорожній класифікації грунтів, розподіляють їх частинки на гравійну, пісчану, пилову та глинисту фракції. Гравійні частинки (розмір 70-2 мм) являєть собою шліфовані уламки гірських порід, різних по мінеральному та хімічному складу. Водопровідність таких фракцій досить велика (більше 100мдобу), капілярність відсутня. Гравійні астинки при їх наявності в грунті більше 30% надають йому міцності та стійкості. Пісчані частинки (розміром 2-0,05мм) в більшості випадків є уламками кварцу, рідше польові шпати та інші мінерали, крейдопилові частинки звичайно складаються з кварца або аморфної кремневої кислоти. Пилоподібні частинки (розміром 0,05-0,001 мм)характеризуються вкрай поганою звязаністю, в воді не набухають, або набухають незначним чином. Мають здатність в короткий термін підіймати воду на висоту до 3 метрів. Відрізняються від пісчаноподібних частинок здатністю легко переходити до пливучого стану. Водопровідність такої фракції вкрай незначна. Глинисті частинки (менше 0,001 мм)є найбільш активною частиною грунту і являють собою сумвш мінералів каолініта, монтморилоніта, гілратів окислів заліза та марганця, кварца, а також тонких частинок гумусових речовин. Глинисті частинки практично водонепроникні, мають велику вологоємкість і сильно набухають у воді. На відміну від фракцій більших часток глиняні частки проявляють властивість звязності. Пластичність, липкість, набухання і водостримуюча властивості глинистих частинок дуже проявляються, так само як і коагуляція, під дією розчинів різних солей. Глинисті частинки мають здатність до поглинання (адсорбції)різних речовин із розчинів, також і коллоідних Класифікація грунтів по гранулометричному складу з з врахуванням їх пластичності. Найбільш досконалими класифікаціями грунтів по гранулометричному складу є трьох- або чотирьохчленні, основані на врахувані співвідношень в їх складі трьох (пісчана, полова та глиняна) або чотирьох (гравіцна, пісчана, пилова, глиняна) фракцій. В данний час при проектувані та будівнийтві автомобільних доріг користуються гранулометричною класифікацією з розділенням незцементованих груп, без жорстких зв&ce ;зків між частинками, на крупнообломочних, пісчаних та глиняних. В залежності від велечини частинок, їх кількісного складу і властивостей вказані групи грунтів розділяють на види відповідно до даних табл.

1 і 2. Назва грунту Вміст частинок по розміру в% від сухог грунту Придатність грунтів для будівництва дороги При будывництв і земляного полотна При укріпленні вяжучими матеріалами Крупноуламков Маса каміння більше 200 мм більше 50% ========= непридатний Грунт щебенистий Маса частинок більше 10 мм складає 50% Теж саме Частинки менше 50 мм використовують як гранулометричну домішку Пісок гравієстий Маса частинок більше 2 мм складає 25% »»» Пісок крупний Маса частинок більше 0,5 мм складає 50% придатний Досить придатний для укріплення цементом при різнозерновому складі частинок Пісок середньої величини Маса частинок більше 0,25 мм складає 50% придатний Менш придатний ніж крупний пісок Пилуватий пісок Маса частинок більше 0,1 мм складає 75% малопридатний Теж саме Крупноуламкові і піщані грунти характеризуються відсутністю зв'язаності. Вони сипучі в сухому стані і не мають пластичності при зволоженні. Число пластичності цих грунтів менше 1. Глинисті грунти діляться на різновиди. При за запропонованою автором класифікацією (див. Табл. 2) враховують чисельні значення двох показників; 1) вміст піщаних і гравійних частинок у даному грунті і 2) число пластичності. Крупноуламкові і піщані грунти характеризуються доброю водопроникністю, відсутністю або дуже малою капілярністю. Їх застосовують у якості дренуючого матеріала в підстилаючих шарах, як гранулометричні добавки або як наповнювачі в цементному або асфальтному бетоні ( якщо вони відповідають відповідним технічним вимогам). Назва грунту Число пластичності Вміст пісчаних частинок в% від маси сухого грунту Назва різновиду глиняних грунтів Придатність грунтів для дорожного будівництва При будівлі зеиляного полотна При укріпленні в&ce ;яжущими матеріалами Супесь 1-7 1-7 1-7 1-7 >50 >50 20-50 &l ;20 Легка крупна Легка Пилова Важка пилова Дуже придатний Придатний Малопридатний Непридатний Дуже придатний Придатнийй Придатнийй Малопридатний Суглинок 7-12 7-12 12-17 12-17 >40 &l ;40 >40 &l ;40 Легкий Легкий пиловий Важкий Важкий пиловий Придатний Малопридатний Придатний малопридатний Придатний Малопридатний Придатний обмежено малопридатний Глина 17-27 17-27 >27 >40 &l ;40 не нормується Пісчана Пилувата жирна Придатний Малопридатний непридатний Придатний Малопридатний непридатний Піски пилуваті в сухому стані також незв'язні. При зволоженні вони переходять в пливунний стан.Як дренуючий матеріал малопридатні. Супеси легкі характеризуються відносно сприятливими властивостями при застосуванні їх у якості матеріалу проїжджої частини грунтових доріг і в основах дорожніх покриттів. Вони малопластичні і непластичні. У сухому стані мають достатню зв'язаність, пилоутворення незначне. Швидко висихають, не набухають і не мають липкості. Ці грунти стійкі в сухому і у вологому стані, оскільки поєднують в собі позитивні сторони піщаних ( велике внутрішнє тертя і добру водопроникність) і глинистих ( зв'язність у сухому стані) частинок. Супеси пилуваті характеризуються переважанням пилуватих частинок. У сухому стані малозв'язні, дуже пилять. При зволоженні швидко розмокають і переходять у пливунний стан.

Досить швидко і на велику висоту піднімають капілярну воду (до 3 м), що в деяких випадках сприяє утворенню пучин на дорогах. Мають малу пластичність і погану водопроникністью. У дорожному відношенні це досить несприятливі грунти, особливо супесі важкі пилуваті. До цієї групи грунтів відносяться також деякі види лесів. Суглинки легкі відрізняються зв'язністю і незначною водопроникністю. Пластичність, липкість, набухання і капілярні властивості проявляються значною мірою, особливо із збільшенням кількості глинистих частинок. Важкі суглинки в сухому стані мають значну зв'язність і густину. Важко піддаються розробці. Повільно просихають після зволоження і мають дуже низьку водопроникність. Пластичність, липкість, набухання, вологомісткість і капілярні властивості різко виражені. Суглинки легкі пилуваті і суглинки важкі пилуваті за своїми властивостями близькі до важкосуглинистих грунтів. Білша висота капілярноо підняття води і здатність переходити в пливунний стан при зволоженні (за невеликої кількості глинистих частинок) зумовлюють досить незадовільні властивості цих грунтів при застосуванні в дорожніх спорудах. Глини часто характеризуються великою густиною і зв'язністю. Практично водонепроникні і важко піддаються розробці. Мають високу пластичність, липкість і набухання. Капілярні властивості виражені меншою мірою, ніж у суглинистих і пилуватих грунтів. В основах дорожніх покриттів за поганого водовідводу глини мають малу несучу здатність, тобто недостатньо стійкі під навантаженням. При насиченні водою утримубть її довгий час. В дорожному полотні за умови належного ущільнення і доброго водовідводу характеризуються задовільною стійкістю. Гранулометричний склад грунтів є хоча і дуже важливою, але не єдиною ознакою, за якою можна робити висновки про їх стійкість в дорожніх спорудах. Для повнішої оцінки властивостей грунтів необхідно також враховувати їх генезис, мінеральний і хімічний склад, фізичний склад та інші особливості. Принципи визначення гранулометричного складу грунтів. Дотепер у практиці лобороторних випробувань є ряд методів гранулометричного аналізу грунтів, основаних на різних принципах. Нижче описуються лише ті з них, які найширше використовуються в дорожнобудівельних лобораторіях. Ситовий метод полягає в розділенні уламків і частинок грунту по величині шляхом просіювання його через набір сит із отворами різного діаметру. Залишки на ситах зважуються і відносяться до загальної наважки грунту. Ситовий метод застосовується лише для визначення вмісту частинок більше 0,1 або 0,07 мм. Метод відкаламучування грунтується на врахуванні швидкості падіння частинок у спокійній воді після їх скаламучування, оскільки великі частинки швидше осаджуються у воді, а дрібні – повільніше. Найбільшого поширення набув метод відкаламучування, розроблений А. Н. Сабаніним. У дрібних піщаних і супіщаних грунтах ним виділяються наступні фракції частинок (в мм): 0,25 - 0,05, 0,05 - 0,01 і менше 0,01. Для грунтів із значною кількістю глинистих частинок відкаламучування робиться рідко через дуже малу швидкість осідання цих частинок. Метод відбору проб суспензії піпеткою (піпеточний метод) також базується на врахуванні швидкості падіння частинок у спокійній воді.

Больш сур'ёзныя i дэталёвыя падлiкi складваюцца ў значна меншыя лiчбы. Вядомыя гiсторыкам пiсьмовыя крынiцы не ўтрымлiваюць звестак аб дакладнай колькасцi войскаў, але даюць падставы для высвятлення блiзкiх да рэальнасцi лiчбаў. Мы пройдзем гэты працэс услед за даследчыкамi - нямецкiм М.Оэлерам i польскiм С.Кучыньскiм, якiя, на наш погляд, найбольш грунтоўна займалiся падлiкам. Асноўнай мабiлiзацыйнай i баявой адзiнкай у тыя часы было "кап'ё". Яно складалася з цяжкаўзброенага рыцара (меў двух коней) з дзiдай, мячом i шчытом, аднаго цi двух лёгкаўзброеных збраяносцаў, стралка з лукам або, часцей, з арбалетам. Двое слуг знаходзiлiся ў табары. Збраяносец, як i рыцар, належаў да шляхецкага стану, стралок мог быць мешчанiнам або селянiнам. Тры вершнiкi - найменшая лiчба кап'я. Заможныя рыцары ў сваiм кап'i мелi большую колькасць збраяносцаў i стралкоў. З коп'яў складалiся харугвы (палкi). Прычым у харугвах магла быць розная колькасць коп'яў - дзесьцi ад 20 да 150. Асновай кап'я, яго галоўнай ударнай сiлай быў рыцар у сталёвых даспехах i з цяжкiм узбраеннем

1. Физико-механические свойства мёрзлых грунтов

2. Отчетная ведомость склада. Пример отчета СУБД FoxPro

3. 1С : Торговля + склад

4. Культура дыни в защищенном грунте

5. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

6. Оптимизация размещения материалов на складе
7. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)
8. Технология размещения, укладки и хранения товаров на складе

9. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

10. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств

11. Возделывание дыни (Cucumis melo L.) в условиях защищенного грунта

12. Таможенные режимы: таможенный склад, магазин беспошлинной торговли

13. Организация аналитического учета материалов на складах (на примере текстильной отрасли)

14. Некоторые методы определения характеристик деформируемо-сти и прочности грунтов

15. Анкерные свойства грунтов-аналогов дисперсных отложений небесных тел земной группы

16. Сейсмотомографические исследования грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили

17. Грунты и основания

18. Хранение на товарном складе

19. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

20. Автоматическое рабочее место для работника склада

21. Склад і призначення актуарних розрахунків

22. Типы современных установок пожаротушения для защиты складов с высотным стеллажным хранением
23. Видовий склад риб річки Десна
24. Видовий склад трутовикових грибів околиць м. Чернігова

25. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

26. Выращивание цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях континентального климата центра России

27. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

28. Использование культивационных сооружений в защищенном грунте

29. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

30. Технологический план возделывания кабачков в открытом грунте в условиях Дуванского района

31. Технология выращивания цветочных растений в закрытым и открытом грунте в условиях умеренно-континентального климата центра России

32. Характеристика грунтів господарства

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки

33. Документи щодо особового складу

34. Практическое применение программы "1С: Торговля и склад 7.7"

35. Учет готовой продукции на складе и в бухгалтерии

36. Навчання особового складу на бойових традиціях Збройних Сил Росії

37. Вбирання грунтами аніонів

38. Вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Юридичний склад злочину
39. Поняття та склад злочину
40. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

41. Юридичний аналіз складу злочину "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами"

42. База данных "Учет готовой продукции на складе"

43. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

44. Методика работы с модулем "Реализация и склад" программного обеспечения "ПАРУС"

45. Проектирование базы данных оптового склада

46. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

47. Учет передачи готовой продукции на склад

48. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

49. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

50. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

51. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

52. Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

53. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

54. Генеральний Секретаріат та його склад
55. Тарный склад запаса муки для хлебозавода мощностью 45 тонн в сутки хлебобулочных изделий
56. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

57. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

58. Организация технологического процесса и взаимосвязь с устройством и планировкой оптового склада

59. Организация управления хранением товаров на складе на материалах ООО "ТД Далимо"

60. Потребность в подъемно-транспортном оборудовании общетоварного склада. Социально-экономическая эффективность работы магазина

61. Складові PR-кампанії

62. Штрих-кодовая технология учета товаров на складе и в магазине

63. Складові та об’єкти логістики

64. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

Игра "Удержи юлу".
Хотите, чтобы Ваш ребенок рос ловким, активным и внимательным? Игра "Удержи юлу" поможет ему быстро развить все эти навыки! • В
580 руб
Раздел: Игры на ловкость
Штатив для создания снимков "сэлфи", голубой.
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
328 руб
Раздел: Держатели и подставки
Фоторамка С31-004 Alparaisa "Family" на 4 фотографии, 46,5x38 см (темно-золотой).
Размеры рамки: 46,5х38x2,5 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 2 штуки, - 10х15 см, 1 штука, - 18x13 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4
622 руб
Раздел: Мультирамки

65. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

66. Розробка і стандартизація складу та промислової технології одержання очних крапель антиалергічної дії

67. Промышленное предприятие. Информационная система предприятия при организации удаленного склада

68. Описание модуля "Склад" ERP Галактика

69. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

70. Привод транспортера для перемещения грузов на склад
71. Головні складові ділового спілкування
72. Конструкция склада минеральных удобрений

73. Проектирование склада сыпучих материалов

74. Разработка грунта в котловане

75. Разработка грунта под фундамент

76. Особенности правового регулирования таможенного склада

77. Таможенный склад

78. Оцінка ефективності використання рухомого складу

79. Склад обладнання гідроелектростанції. Основні системи гідротурбін і їх елементи

80. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Карандаши цветные "Jumbo. MAXI", 12 цветов.
Высококачественные карандаши. Яркая упаковка с изображениями лошадей обязательно понравится детям. Легко затачивается. Очень мягкий
374 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Анализ хозяйственной деятельности себестоимости овощей защищенного грунта

82. Планирование склада оптового предприятия

83. Сучасний склад: характеристика та функції

84. Определение координат оптимального расположения двух складов в регионе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.