Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Дослідження групової згуртованості учнівських груп

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Київський юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України Факультет права та підприємництва КУРСОВА РОБОТА Дослідження групової згуртованості учнівських груп Київ - 2004 Зміст Вступ Поняття малої групи Рівневий аналіз групової структури Класифікація малих груп Групова згуртованість Розвиток особистості дитини у шкільному віці Особливості структури міжособових відносин в групах дітей і підлітків Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність. Очевидним є той простий факт, що з перших днів свого життя людина пов’язана з певними малими групами, у них і через них вона отримує інформацію та в майбутньому організовує свою діяльність. В цьому значенні феномен малої групи лежить на поверхні і неопосередковано даний соціальному психологу як предмет аналізу. Проблема малої групи є найбільш традиційною. Інтерес до дослідження малих груп виник дуже давно, по суті слід за тим, як почала обговорюватися проблема взаємовідносин суспільства і особистості. Інтуїтивно, кожним дослідником, який приступає до аналізу цієї проблеми, мала група береться як те первинне середовище, в якому особистість робить свої перші кроки і продовжує далі свій шлях розвитку. Але з обставин, що феномен малої групи є очевидним, зовсім не виходить, що проблема малої групи відноситься до простих в соціальній психології. Насамперед, подібно тому, як це питання обговорюється, стосовно до великих соціальних груп, тут також дуже гостро стоїть проблема, які ж групи слід розглядати, як „малі”. Об’єктом дослідження в даній роботі з даної теми є мала група, як соціально-психологічний феномен та основні параметри її вивчення. Предмет: багатство феноменології та соціально-психологічна характеристика групового утворення в цілому. Методи дослідження: теоретичний аналіз психологічної літератури. Завдання дослідження: Дати визначення малої групи. Вивчити питання структури малої групи. Розглянути проблеми вивчення груп згуртованості у психологічній літературі. Провести емпіричне дослідження 1. Поняття малих груп Психологія й поведінка окремої людини, як особистості, суттєво залежать від соціального середовища. Остання представляє собою складне створене суспільство, в якому люди об’єднані один з одним в багато численні, різноманітні, більш чи менш стійкі з’єднання, названі групами. Серед таких груп можна виділити великі та малі. Великі представлені державами, націями, народностями. Безпосереднім провідником впливу суспільства і великих соціальних груп на індивіда являється мала група. Вона представляє собою невелике об’єднання людей (від 2-3 до 20-30 осіб), зайнятих якою-небудь спільною справою, які знаходяться в прямих взаємовідносинах один з одним. Мала група представляє собою елементарний осередок суспільства. В ній людина проводить більшу частину свого життя. Відомий тезис про залежність психології і поведінки особистості від соціального середовища правильніше було б сформулювати, як думку про залежність особистості від психології і відносин, існуючих у малих групах. Прикладами малих груп, найбільш значущих для людини, являється сім’я, шкільний клас, трудовий колектив, об’єднання близьких друзів, приятелів тощо.

Малу групу характеризує психологічна і поведінкова спільність її членів, яка виділяється і уособлює групи, робить її відносно автономною соціально-психологічною освітою. Ця спільність може виявитися по різним характеристикам – від зовнішніх (наприклад, територіальна спільність людей як сусідів) до остаточно глибоких внутрішніх (наприклад, члени однієї сім’ї). Міра психологічної спільності визначає згуртованість групи – одної з основних характеристик рівня її соціально психологічного розвитку. Малі групи можуть бути різними за розмірами, по характеру і структурі відносин, існуючих між їх членами, за індивідуальним складом, особливостям цінностей, норм і правил взаємовідносин, поділяючих учасниками, між особистісними відносинами, цілями й змістом діяльності. Кількісний склад групи на мові науки називається її розміром, індивідуальний - композицією. Структуру між особистісного спілкування, чи обмін діловою й особистою інформацією, називають каналами комунікації, морально-емоційний тон між особистісних відносин – психологічним кліматом групи. Загальнообов’язкові правила поведінки, яких притримується члени групи, називають груповими нормами. Всі перераховані характеристики являють собою основні параметри, за якими виділяють, розділяють й вивчають малі групи в соціальній психології. 2. Рівневий аналіз групової структури Порівневий аналіз групової структури. Як правило, подібний аналіз передбачає виділення різноманітними авторами певної системи внутрішньо групових відносин, ієрархічно існуючих в „просторі” групового функціонування. Так, різноманітні типи групових діяльностей задають й різні системи внутрішньо групових відносин – ділових, що відповідають діяльності інструментального типу, й емоційних, які відповідають діяльності експресивного типу. Реалізація членами групи певних інституційно-заданих функцій в сфері ведучої діяльності групи за рішенням задач, які поставлені перед нею в рамках більш ширшої соціальної спільності (організації), породжує систему так званих офіційних відносин. Але одночасно для рішення цих же задач в ході розгортання тієї ж самої діяльності виникають функціональні утворення, завчасно соціальною організацією не приписані. Такі, наприклад, ролі критика, ерудита, генератора ідей в науковому колективі (Ярошевский, 1978). Зв’язки між реалізуючими ці ролі індивідами створюють систему неофіційних ділових відносин, наряду з якою в групі існує й система інших, традиційних так званих дослідниками неофіційних відносин – відносин емоційного типу, що представляють собою різноманітні не інструментальні форми між особистісного спілкування, тобто те, що в побуті можна назвати спілкуванням ради самого спілкування, а не по приводу якоїсь справи (Кричевський, Рижак, 1985). Враховуючи співпідпорядкованість групових діяльностей (в залежності від специфіки організаційних задач), правомірно стверджувати щодо співпідпорядкованості вироблених від них систем відносин в групі, їх порівневому розположенні. Останнє, мається на увазі організаційну цільову малу групу або, за модною в наш час термінологію, команду, схематично може бути описано наступним чином: Офіційні відносини Неофіційні ділові відносини Неофіційні емоційні відносини.

Ця схема носить, авжеж, вельми загальний характер. В конкретній же емпіричній роботі вона, як правило, підлягає деякій модифікації з відповідністю певних дослідницьких задач. Наприклад, вивчення структурних аспектів функціонування первинного наукового колективу (Кричевський, Маржине, 1991) вимагало спеціального ви членування в системі неофіційних ділових відносин особливих підсистем відносин, що виникають в процесі реалізації членами колективу окремих наукових (критик, ерудит, генератор ідей), організаційних (організатор), мотиваційних (мотиватор, тобто спонукач) й таке інше, ролей інструментального типу. Крім цього, в цьому ж дослідженні була показана можливість виділення ряду підсистем відношень й в сфері емоційної активності наукового колективу. Дещо іншу, хоча й маючу багато спільного з попередньою, схему порівневого розгляду внутрішньо групових відносин в первинному науковому колективі пропонує М.А. Іванов. Він виділяє два рівні міжособистісних відносин – між членами колективу й між керівником й науковим співробітником. Усередині кожного рівня відносин в свою чергу підрозділяються на ділові й особисті, а також проводиться більш дрібний аналіз блоку ділових відносин. Нажаль, в цій схемі відсутнє вельми істотне розграниччя між відносинами офіційного й неофіційного типу. Не менш розгорнута модель багаторівневої структури міжособистісних відносин представлена А.В. Петровським в його стратометричній концепції колективу. Модель включає декілька слоїв (страт), кожний з яких характеризується певним принципом побудови міжособистісних відносин й відповідно своєрідністю проявів тих чи інших групових феноменів й процесів. В якості центральної (ядерної) ланки береться сама предметна діяльність групи, її змістовні суспільно економічні й соціально-політичні характеристики. По суті даний слой визначає, як можна думати, своєрідність соціальних (офіційних) відносин в групі. Три наступні страти є психологічними по своїй суті. В першій з них фіксується відношення кожного члена групи до групової діяльності – її цілей, задач, принципів, на яких вjна будується, мотивацій діяльності, її соціального змісту для кожного учасника. В другій страті представлені між особистісні відносини, опосередковані змістом групової спільної діяльності – її цілями й задачами, прийнятими в групі принципами й ціннісними орієнтаціями й таке інше. Що стосується третього психологічного рівня групової структури, то він представляє собою поверхневий слой міжособистісних відносин, приблизно до яких ні колективні цілі діяльності, ні загальнозначущі для колективу ціннісні орієнтації не виступають як основний фактор, опосередкованого особистісні контакти членів групи. Іншими словами, відносини цього рівня вільні від детермінуючих впливів реалізуючою спільною діяльністю. Хоча ця модель, що розглядається, й не передбачає скільки-небудь розгорнуту типологію міжособистісних відносин в групі, закладені в ній ідеї можуть слугувати корисною основою для побудови в майбутньому такої типології, що дасть можливість в повній мірі реалізувати в аналізі соціальної групи, в тому числі її структурної ланки, методологічний принцип діяльності.

У серпні — вересні 1931 року він разом із професором Миколою Косюрою та Костем Подоляком на замовлення інституту рослинної продукції і лісової економіки у Брно досліджував там пралісові формації. Отаборилися за десять кілометрів на північ від села Ставного, що лежало біля витоків річки Уж неподалік польського кордону у Східних Бескидах. Наступного року, на літніх вакаціях, Василь Прохода, вже під керівництвом доктора Корсуня (малороса), продовжив дослідження на Закарпатті. Повертаючись після сезонних робіт, Прохода зустрівся в Ужгороді з Василем Мурашком, який працював у дирекції лісів з лісовлаштування. Полковник, хоч і непогано забезпечив себе, все ж належної своїм здібностям кар'єри зробити не міг. «На Закарпатській Україні скрізь мали перевагу й були пануючою групою чехи. До співпраці вони допускали угорців та почасти жидів, що претендували до співпанування. Дещо з того випрошували русофіли, а українцям залишалися недоїдки. Русини були поневоленим, без власного імени, працюючим для панівної групи народом» [97, с. 102]

1. Методика гідрогеологічних досліджень

2. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

3. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

4. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

5. Методика исправления речевых недостатков у актёров

6. Методика преподавания русского языка с учетом регионального компонента
7. Теория и методика русского языка (экзаменационные билеты)
8. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

9. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

10. Общие положения методики расследования преступлений

11. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

12. Методика расследования компьютерных преступлений

13. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

14. Методика организации внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников

15. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

16. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

17. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

18. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

19. Билеты по методике обучения иностранным языкам

20. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

21. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)

22. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений
23. Методика измерения перемещений при помощи лазерных интерферометров
24. Книга- методика "Солнечная Медитация"

25. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

26. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

27. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

28. Теория и методика физического воспитания

29. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

30. Гибкость как физическое качество и методика её развития

31. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

32. Методика аудиторской проверки операций с основными средствами

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

33. Методика аудита операций по учету денежных средств и денежных документов

34. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

35. Анализ хозяйственной деятельности по методике ПромСтройБанка

36. Овладение методикой построения экономико-математических моделей, решение конкретных задач по стратегическому планированию и прогнозированию

37. Методика стохастического экономического анализа

38. Инновационные методики обучения: pro et contra
39. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела
40. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

41. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

42. Общие положения методики расследования преступлений

43. К методике сравнительного анализа стихотворного перевода в лингвистике

44. Теория и методика редактирования

45. Теория и методика телевизионной журналистики

46. Методика факультатива "Современные тенденции развития русской литературы"

47. Методика изучения числовых систем

48. К методике изложения темы об электромагнитном излучении в преподавании физики

Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (черный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3018 руб
Раздел: Молодежные, подростковые
Швабра с распылителем "Любаша".
Швабра с распылителем оснащена емкостью для воды и моющих средств, что значительно облегчает процесс мытья полов. Распыление происходит
1079 руб
Раздел: Швабры и наборы
Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие

49. О методике решения задач на относительность движения при изучении основ кинематики в 9 классе общеобразовательной школы

50. Дослідження харчування

51. Экспериментальные методики

52. Экспериментальные методики

53. Методика разработки бизнес-плана предприятия

54. Системный подход к диагностике адаптивных способностей личности методика "Механизмы психологической защиты" (LSI)
55. Затратная методика расчета стоимости создания имени для бренда
56. Творческий процесс: методика креативности из пяти шагов

57. Разработка ионометрической методики

58. Современные методики творчества

59. Методика изучения синтаксиса сложного предложения в школе

60. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

61. Методика контактного взаимодействия воспитателя с родителями

62. Методика работы с текстовой информацией

63. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

64. Методика использования электронного учебника на уроках физики

Настольная игра "Хоккей".
Материал шайб: пластик. Материал игроков: пластик, металл. Количество шайб: 2. Диаметр шайбы: 24 мм. Высота игроков: 70 мм. Размер
1727 руб
Раздел: Настольный футбол, хоккей
Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах

65. Методика преподавание темы Обыкновенные дроби в школьном курсе математики

66. Методика преподавания имени существительного

67. Методика преподавания процентов

68. Проектирование червячной передачи с разработкой методики преподавания в техникумах

69. Основные методики занятий физкультурными упражнениями.

70. Бизнес-план малого предприятия: методика и расчет реального проекта
71. Методика изменения убеждений
72. Методика свободного рисунка в психологической подготовке к материнству и отцовству

73. Психодиагностические методики исследования личности и ее свойств

74. Методика Бурдона

75. Методика профессионального консультирования

76. Проективные методики в психодиагностике

77. Методика диагностики профессионального выгорания

78. Коммуникативный аспект профессиональной подготовки студентов на занятиях по методике русского языка

79. Методика проведения урока с ортобиотическими компонентами

80. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях

Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

81. Структура школьного курса экономики и методика его преподавания

82. Методика преподавания психологии для школьников 15-17 лет

83. Практическая методика принятия решений в пяти шагах

84. Авторская методика музыкально-эстетического воспитания

85. Методика успешных продаж

86. Методика подготовки рекламного текста
87. Миссия Церкви в образовании и ее методика в исторической перспективе
88. Методика социальных исследований. Основные понятия

89. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

90. Методика моделирования тепловизионных изображений

91. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками та службовцями по заробітній платі

92. Курс методики физики

93. Общие вопросы методики преподавания физики

94. Исходные категории теории и методики физической культуры

95. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями

96. Физические качества и методика их развития

Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Машина-каталка Ламбо "Розовая Принцесса".
Ультрамодный автомобиль Ламбо - это воплощение стиля, опережающее время! Машина-каталка "Розовая Принцесса" - не просто веселая
1369 руб
Раздел: Каталки

97. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом Фосбери - флоп детей 13-15 лет.

98. Взаимосвязь уровня спортивных достижений и методики тренировки сильнейших тяжелоатлетов КНР

99. Методика бега на средние дистанции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.