Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Державний ощадний банк України

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Кафедра банківської справиЗВІТ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на матеріалах Чернігівського відділення ВАТ &quo ;Ощадбанк&quo ; № 7903Студентка: Лесів Т.І. Факультет: фінансово-економічний Курс: V Група: БС-041 (підпис студента) Керівник практики: ст. викладач Н.В. Шаркаді (підпис керівника)Чернігів, 2009 ЗмістВступ 1. Банківські операції 1.1 Кредитні операції 1.2 Депозитні операції банку 1.3 Розрахунково-касові операції 1.4 Грошові перекази 1.5 Операції з платіжними картками 2. Фінансовий менеджмент у банку 3. Маркетинг у банку 4. Кредитування та контроль 4.1 Процес банківського кредитування 4.2 Кредитний ризик банку та формування резерву покриття можливих втрат від кредитних операцій 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції 6. Взаємовідносини банку з нбу 6.1 Ліцензування банківської діяльності 6.2. Регулювання НБУ діяльності банку 6.3 Інформаційні системи і технології в банку 7. Проектне фінансування 8. Індивідуальне завдання Висновки Література ВступВідкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” - одна з найбільших фінансово-банківських установ в Україні, яка стабільно працює в умовах постійної конкуренції на ринку банківських послуг та прагне бути сучасним конкурентоспроможним банком. З проголошенням незалежності України “Ощадбанк” відокремлюється від “Ощадбанку” СРСР. Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України “Про банки та банківську діяльність” Ощадний банк України набув спеціального статусу. 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України - “Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 1999 р. на виконання розпорядження Президента України від 20 травня 1999 р. Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України перетворено у відкрите акціонерне товариство &quo ;Державний ощадний банк України&quo ;(скорочена назва - Ощадбанк). На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою. Стратегія банку спрямована на максимальний розвиток роздрібного бізнесу та створення умов для повного банківського обслуговування корпоративних клієнтів. Маючи статус державного банку, ВАТ “Ощадбанк” прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку, національним надбанням держави та символом її респектабельності. Сьогодні послугами банку користуються всі категорії населення, що зумовлює провідну позицію банку на ринку роздрібних банківських послуг України. Банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг. Розуміючи соціальну важливість присутності саме державного банку в найвіддаленіших куточках країни та його роль у реалізації державних програм, банк зосереджує свої зусилля на створенні сприятливих умов для обслуговування всіх верст населення, забезпеченні соціальних та компенсаційних виплат громадянам, наданні повного спектру банківських та інших операцій.

Зважаючи на соціальну спрямованість, банк націлений на збереження широкої присутності в усіх регіонах України. На сьогодні у своїй роботі банк керується спеціально розробленою Програмою розвитку на 2006 - 2010 роки. Програма розвитку Державного ощадного банку України - це настановчий документ, що визначає стратегічні цілі, пріоритетні завдання та напрями розвитку банку з урахуванням його ролі та значення для суспільства. Таким чином, до 2010 року Ощадний банк України ставить собі за мету стати фінансово стійкою установою, яка обслуговує своїх клієнтів на новому рівні якості і ефективно виконує функції, належні своїм місії, ролі та сутності в економічному просторі України. Метою практики є: закріпити та поглибити свої знання теоретико-методологічних аспектів функціонування банку; здобути навики самостійної практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку; зібрати матеріали, необхідні для написання дипломної роботи. Задачами практики являється: ознайомлення з організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку; ознайомлення з менеджментом банку на різних ділянках з основних напрямів його роботи; вивчення порядку створення банківської установи; оволодіння методикою складання фінансової звітності та проведення аналізу діяльності банківської установи. 1. Банківські операції 1.1 Кредитні операціїСеред різноманітних банківських операцій і послуг, що здійснює Ощадбанк, значне місце займають кредитні операції. Ощадбанк пропонує кредитні продукти призначені для різних категорій клієнтів з урахуванням специфіки їхньої діяльності. Кредитування можна здійснювати у формі: разового кредиту; кредитної лінії (відновлювальної, невідновлювальної, мультивалютної); овердрафту; факторингу. Банк пропонує вигідні умови кредитування, оперативне вирішення питань, зручні схеми погашення, гнучкий підхід до виду забезпечення. Кредитування проводиться як в національній, так і в іноземній валютах. Потенційному позичальнику-фізичній особі необхідно: бути резидентом України; мати достатнє для здійснення виплат по кредиту та відсотках співвідношення доходів та витрат. Погашення кредиту здійснюється клієнтом щомісяця рівними частинами або ануїтетними платежами. Відсотки нараховуються на залишок кредиту, погашаються щомісяця. Банк надає можливість дострокового повернення кредиту. Для одержання кредитів позичальник надає документи: Заяву встановленого зразка; Анкету позичальника; Паспорт громадянина України; Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; Довідку з місця роботи про посаду і доходи, отримані позичальником протягом останніх шести місяців; Якщо кредит надається під заставу - позичальник надає документи про право власності на заставлене майно; У випадку виникнення додаткових запитань з приводу надання й одержання кредиту працівники банку можуть звернутися з проханням надати додаткові документи. ВАТ &quo ;Ощадбанк&quo ; входить до числа лідерів серед українських банків, які надають кредити підприємствам багатьох галузей економіки України - агропромислового комплексу, торгівлі і громадського харчування, машинобудування, будівництва, ПЕК, переробної та ін.

Ощадбанк пропонує своїм клієнтам - юридичним особам кредити як у національній, так і іноземній валютах на такі цілі: овердрафт; поповнення обігових коштів; придбання нових транспортних засобів та/або сільгосптехніки; здійснення капітальних витрат (обладнання, модернізація, ремонт тощо); погашення заборгованості за кредитами, отриманими в інших банках (рефінансування); кредит під заставу депозиту; реалізація інвестиційних проектів. ВАТ &quo ;Ощадбанк&quo ; надає кредити всім кредитоспроможним суб’єктам підприємницької діяльності, включаючи суб’єкти малого підприємництва без статусу юридичної особи, незалежно від їх галузевої належності, форми власності, а також органам державного управління за умови наявності у них правових підстав для отримання кредиту та реальних джерел своєчасного повернення кредиту і сплати відсотків за користування ним. Потенційний позичальник має задовольняти таким вимогам: мати поточний рахунок в Ощадбанку; надати кредитну заявку(додаток1, додаток2); надати пакет документів. надати в заставу нерухоме або рухоме майно з виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою, а в разі відсутності власного майна - майнове та/або фінансове поручництво іншої компанії. Якщо банк визнає позичальника платоспроможним, між ними укладається кредитний договір (додаток3) Розмір процентної ставки встановлюється залежно від фінансового стану позичальника, наданого забезпечення та строку користування кредитом. Мінімальний розмір процентних ставок встановлено такий: Валюта % річних гривня від 19% долар США від 12,1% євро від 11,3% Овердрафт - це можливість здійснення платежів при відсутності або недостатності коштів на поточному рахунку. В банку передбачені овердрафти як в національній, так і в іноземній валюті. Ліміти по овердрафтам можуть бути: у розмірі 25% - 30% від середньомісячних надходжень на рахунок клієнта; під інкасовану виручку в розмірі 60% від середньомісячних надходжень від інкасації; 90% від середньоденних надходжень від інкасації. Процентні ставки за овердрафтом від 16% річних в національній валюті. Для того щоб зменшити ризик неповернення кредиту банк щомісяця переглядає ліміт овердрафту, а також встановлюється максимальний строк безперервного користування овердрафтом - 30 днів. Для відкриття клієнтом овердрафту йому достатньо мати відкритий поточний рахунок не менше одного місяця. Клієнт подає заяву на отримання овердрафту і протягом 3 робочих днів банк, на підставі проведеного аналізу кредитоспроможності клієнта, приймає рішення. Застава не вимагається. Погашення овердрафту, процентів, комісій проводиться банком автоматично за рахунок надходжень на поточний рахунок. Факторинг - це інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю для компаній, які реалізують продукцію з відстрочкою платежу. Факторинг надає можливість трансформувати дебіторську заборгованість в грошові кошти і, як результат, ліквідувати дефіцит обігових коштів та досягти балансу грошових потоків. Розмір фінансування під відступлення права грошової вимоги досягає 80% від суми поставки продукції. Ощадбанк надає факторингові послуги, а саме: адміністрування дебіторської заборгованості, інформаційно-аналітичне забезпечення, консультаційні послуги постачальникам, які: мають поточний рахунок в Ощадбанку: динамічно розвиваються; здійснюють регулярні поставки ліквідних товарів (робіт, послуг), що користуються стабільним попитом на ринку, з відстрочкою платежу строком від 5 до 60 днів; мають не менше 5-ти постійних платоспроможних покупців; мають регулярні надходження грошових коштів на поточні рахунки.

Забороняться також залучення жнок до пдймання  перемщення речей, маса яких перевищу встановлен для них граничн норми. Перелк важких робт та робт з шкдливими  небезпечними умовами прац, на яких забороняться застосування прац жнок, а також граничн норми пдймання  перемщення важких речей жнками затверджуються Мнстерством охорони здоров'я Украни за погодженням з Державним комтетом Украни по нагляду за охороною прац. Стаття 175 Обмеження прац жнок на роботах у нчний час Залучення жнок до робт у нчний час не допускаться, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликаться особливою необхднстю  дозволяться як тимчасовий захд. Перелк цих галузей  видв робт з зазначенням максимальних термнв застосування прац жнок у нчний час затверджуться Кабнетом Мнстрв Украни. Зазначен у частин першй ц статт обмеження не поширюються на жнок, як працюють на пдпримствах, де зайнят лише члени одн см'. Стаття 176 Заборона залучення вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв, до нчних, надурочних робт, робт у вихдн дн  направлення х у вдрядження Не допускаться залучення до робт у нчний час, до надурочних робт  робт у вихдн дн  направлення у вдрядження вагтних жнок  жнок, що мають дтей вком до трьох рокв

1. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

2. Державній бюджет України

3. Національний банк України

4. Національний Банк України

5. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

6. Принципи розробки та оцінки державної політики України
7. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення
8. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

9. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

10. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

11. Банківська система України

12. Методики оцінки фінансового стану банків України

13. Формування та розвиток банківської системи України

14. Банківська система України

15. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

16. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

17. Державне право України

18. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

19. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

20. Державний лад України при НЕП

21. Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

22. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського
23. Контроль банків України за здійсненням міжнародних розрахунків клієнтів
24. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

25. Державно-церковні відносини в період незалежної України

26. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

27. Державний борг України

28. Державний бюджет України

29. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

30. Банківська система України

31. Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України

32. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Копилка "Банкомат", синяя.
Забавная электронная игрушка - копилка выполнена в виде банкомата. Распознаёт номинал Российских монет. Широкий набор функций. Размеры
1919 руб
Раздел: Копилки
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные

33. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

34. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

35. Громадянство України

36. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

37. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

38. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
39. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
40. Історія України

41. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

42. Господарство України періоду утвердження капіталізму

43. Походження людини та її поява на території України

44. Історія держави та права України

45. Культура України в 30-х рока

46. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

47. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

48. Податкова політика України

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

49. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

50. Загальна характеристика конституції України

51. Господарське право України

52. Конституційний суд України

53. Цивільне право України

54. Суверенітет України
55. Проект кримінального кодекса України
56. Бюджетна ситема України

57. Сбалансованість бюджета України

58. Фінансова система України

59. Організаційна система управління природокористуванням України

60. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

61. Інтеграція України у світове господарство

62. Використання трудових ресурсів Західної України

63. Міжнародний ринок туристичних послуг України

64. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

65. Особливості перехідної економіки України

66. Роль і значення АПК для господарства України

67. Авіаційний транспорт України

68. Чорна металургія України

69. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

70. Грошові розрахунки в господарському обороті України
71. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України
72. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

73. Інформаційна політика України

74. Конституційні засади виконавчої влади України

75. Судова система України

76. Грошова система України

77. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

78. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

79. Хімічна промисловість України

80. Чорна i кольорова металургія України

Карандаши цветные "Noris Club", треугольные, 24 цвета.
Количество цветов: 24. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: трехгранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
456 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Hello Kitty" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2453 руб
Раздел: Детское, подростковое
Матовая двусторонняя бумага для струйных принтеров "Lomond", 130 г/м2, 100 листов, А4.
Матовая бумага идеально подходит для печати изображений (например, иллюстрированных текстов), которые не должны утомлять глаз, но уступают
495 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

82. Законодавство України про військову службу

83. Діяльність уряду України в галузі екології

84. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

85. Легка промисловість України укр

86. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.
87. Аграрне право України
88. М.О. Скрипник - видатний діяч України

89. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

90. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

91. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

92. Проблеми функціонування фінансових бірж України

93. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

94. Структура страхового законодавства України

95. Фондовий ринок України

96. Функції Національного банку України

Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры
Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Законодавча база України про охорону праці

98. Мохоподібні України

99. Чинники процесу антропогенезу на території України

100. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.