Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Форми державності та їх загальна характеристика

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Існування, розвиток і зміна форм держави, політичних інститутів і режимів, що її утворюють, відбувається на економічній базі, на основі розвитку продуктивних сил і соціально-класової структури. Своєю чергою, сучасна науково-технічна і технологічна революція радикально змінила продуктивні сили, продуктивність праці. Держава одержала значні матеріальні ресурси для пом'якшення соціально-класових відмінностей і конфліктів, а водночас відбулася демократизація політичних режимів і форм правління. Сама форма держави також постійно впливає на можливості розвитку та становище індивіда і громадянського суспільства. Тому в державах відбувається постійне вдосконалення окремих елементів форми, а іноді й радикальніші перетворення. Отже, актуальним залишається висновок про те, що кращою формою держави є та, в якій суспільні протиріччя не придушуються насильно, не заганяються вглиб. Кращою є та форма держави, в якій ці протиріччя доходять до відкритої боротьби і знаходять у ній своє вирішення. Форма тієї чи іншої держави постає через її основні формотворчі чинники, якими виступають: державний устрій, форма правління і політичний режим. Унітарна держава - централізована держава, в структурі якої не самостійні утворення, а адміністративно-територіальні одиниці. У національному відношенні унітарні держави монополізовані, національні меншини в них не мають своїх державних автономних утворень (Польща, Швеція, Фінляндія, Франція та ін.) Така форма є внутрішньою структурою держави, що включає систему і характер взаємозв'язків центру і складових державне ціле окремих його частин. Всі країни володіють обов'язковою ознакою - територією, тобто простором, на якому і формується особлива організація публічної влади, іменована державою. Останнє відрізняється від собі подібних ступенем централізації повноважень і прерогатив у власних руках. Держава може бути визначеною &quo ;монолітом&quo ;, взагалі не маючи якого-небудь регіонального розподілу (Ватикан, Бахрейн, Сінгапур), або ділитися на повністю залежні від центру адміністративно-територіальні одиниці (Кіпр, Польща, Латвія, Уругвай). В ньому можуть бути створений територіальні автономії (Великобританія, Іспанія, Італія, Україна, Португалія). Країна також може складатися з окремих частин, що визнаються державами (США, Російська Федерація, ФРН, Австралія). По рівню самостійності складових частин і ступеня централізації влади в юридичній географії світу виділяють унітарні держави, до яких можливо віднести приблизно 170 сучасних країн, і федерації, що налічують в своєму списку 25 держав. В унітарних державах слід виділити: універсальну суверенність країни, тобто держава повністю представляє себе як єдине, ціле і незалежне утворення, відносячи до своєї виняткової сфери питання проведення внутрішньої і зовнішньої політики, не потребуючої в узгодженні з адміністративно-територіальними одиницями (їх думка, звичайно ж, може бути врахований, проте не є визначаючим); просторове верховенство держави, яка володіє абсолютною повнотою влади на всій без виключення своєї території, забезпечуючи її цілісність і недоторканність, невід'ємність і неподільність; - загальні для всієї країни самі найвищі органи влади, які визначають порядок освіти, саме існування, межі і повноваження адміністративно-територіальних одиниць; єдину конституцію і очолюване нею законодавство, що відображається на юридичній силі актів складових частин держави; всі вони, у тому числі акти представницьких органів окремих територіальних утворень, є підзаконними, тобто повинні виходити із загальнодержавних законів і їм відповідати.

В унітарних державах вводиться єдине громадянство, проводиться загальна для країни грошова, фінансова і кредитна політика. Сказане відноситься до класичного, так званого простого унітарного пристрою держави. Проте в сучасному світі налічується достатньо значне число країн, які не вписуються в представлену схему, оскільки в своєму складі мають автономні утворення. Останні слід розуміти як самоврядні територіальні одиниці в рамках унітарної держави, що користуються певною самостійністю, ступінь якої регулюється конституцією країни і загальнодержавними законами. Країни, що мають в своєму складі ті або інші форми автономії, відносяться до складних унітарних держав, а деякі з них отримали назви регіоналістських, або унітарних країн з елементами федерації, напівфедерацій. З одного боку, серед них можуть бути виділені держави, які представляють самоврядування окремим свої територіям, як правило, віддаленим, нерідко острівним або півострівним частинам країни, в іншому ж залишаючись вельми централізованою формою державного пристрою. Подібні територіальні утворення не вважаються способом розв’язання національно-етнічних проблем в унітарній державі. Їх автономізація - багато в чому данина традиціям, що склалися в регіоні і бажання врахувати історичні, культурні і мовні особливості населення, компактно проживаючого протягом довгого часу разом. В інших країнах за певними частинами держави зізнається право утворення національно-територіальної автономії, що відображає національний склад регіону (Каракалпакія в Узбекистані, Нахічевань в Азербайджані, Абхазія і Аджарія і Грузії, Гагаузія в Молдавії). Певні етнічні, релігійні, національно-культурні особливості населення країни нерідко враховуються при поєднанні різних видів автономії в державах (Іспанія, Італія, Великобританія, Шрі-Ланка), що допускають значну самостійність адміністративно-територіальних одиниць в вирішенні місцевих питань. Таким чином, в унітарній державі здійснюється централізація всього державного апарату його діяльності і впроваджується прямий або непрямий контроль над місцевими органами. Властива всім унітарним державам централізація може виявлятися в різних формах і різною мірою. В деяких країнах взагалі відсутні місцеві органи і адміністративно-територіальні одиниці управляються призначеними представниками центральної влади. В інших державах місцеві органи. створюються, але вони поставлені під контроль (прямою або непрямий) центральної влади. Залежно від того, який вид контролю здійснює центральна влада за місцевими органами, розрізняють централізовані і децентралізовані унітарні держави. В деяких же унітарних державах використовується надання більш пільгового правового статусу одній або декільком адміністративно-територіальним одиницям. Така унітарна держава характеризується наявністю адміністративної автономії для деяких структурних територіальних підрозділів. Вказана форма державного пристрою знаходить застосування там, де потрібен облік специфічних інтересів територіальних одиниць (національних, етнічних, географічних, історичних і ін.). Права по самоврядуванню у автономних утворень дещо ширше, ніж у населення звичайних адміністративно-територіальних одиниць.

Проте самостійність автономії допускається тільки в межах, встановлених центральною владою. В унітарній державі може функціонувати і місцеве самоврядування, діяти муніципальні органи. В унітарній державі може бути тенденція поглинання державною владою місцевого самоврядування, командування муніципалітетами і т.п. Проте з розвитком капіталізму, науково-технічного прогресу, появою глобальних екологічних проблем і іншими чинниками починаються інтеграційні процеси, які приводять до створення складних держав і їх утворень: федерацій, конфедерацій, співдружності і т.д. Конфедерація - це тимчасовий союз суверенних держав, які добровільно об’єднались для досягнення спільних цілей у політичній, економічній або військовій сферах. Конфедерація відрізняється від федерації такими ознаками: 1) суб'єкти конфедерації зберігають усі суверенні права держави; 2) конфедерація не має спільної території, спільного громадянства, спільної фінансово-грошової системи і податків, спільної конституції та спільного законодавства тощо; 3) правовою основою конфедерації є конфедеративний договір про тимчасовий державний союз для вирішення конкретних завдань; 4) для вирішення своїх завдань члени конфедерації створюють спільні конфедеративні державні органи, які мають повноваження тільки щодо вирішення конкретних завдань; 5) конфедеративні державні органи не мають спільного бюджету, існуючи на членські внески суб'єктів конфедерації; 6) після вирішення своїх конкретних завдань конфедерація розпадається або переростає у федерацію; 7) за цими основними ознаками (пункти 3,4) це державне утворення відрізняється від політичних, економічних та інших військових союзів та блоків, таких як Європейський Економічний Союз (ЄЕС), НАТО, СНД тощо; 8) рішення центральних конфедеративних органів держави приймаються за спільною згодою всіх суб'єктів конфедерації. Прикладом конфедерації є колишній СРСР з 1917 по 1922 p. Федерація - це об'єднання автономних структур (штатів, кантонів, республік, земель), які мають державну самостійність і для яких характерні національні, соціально-економічні, територіально-історичні відмінності. В світовій спільноті лише дещо більш десята частина країн вибрала таку форму внутрідержавного пристрою. Проте до числа федерацій входять і країни, значною мірою визначаючі хід сучасної історії. Зокрема, Сполучені Штати Америки, Федеральна Республіка Бразилія, Швейцарська Конфедерація, Австралійський Союз, Республіка Індія, Російська Федерація і ін. Федерації не будувалися по якомусь безумовно заданому зразку. Їх поява і розпад обумовлювалися складним взаємозв'язаним комплексом зовнішніх і внутрішніх причин. Перші федеральні держави виникли як наслідок союзу майбутніх суб'єктів (штатів, провінцій, територій, кантонів). Їх слід віднести до територіальних федерацій, утворених звичайно на основі об'єднання одиниць, що історично склалися. При створенні враховувалися економічні зв'язки складових частин, історичні і культурні традиції народу, кліматичні умови і рельєф місцевості, навіть густина населення, необхідність його розселення і т.п. Федерації також будуються по національній або територіально-національній ознаці.

В то же время, номенклатурность как ролевая характеристика входит в характеристики типов, упорядоченных столбцом "номенклатурная форма деятельности". Это первые лица, номенклатурные граждане, номенклатурные теневики и номенклатурные воры. Гражданский уровень деятельности задается типами номенклатурные граждане, простые граждане, граждане со связями, криминализованные граждане. Как ролевая характеристика, принадлежность к гражданскому уровню входит в типы чиновники, простые граждане, частники, бытовые воры. Теневой уровень деятельности задается типами номенклатурные теневики, частники, цеховики, криминализованные теневики. Как ролевая характеристика, "затененность" формы деятельности входит в характеристики типов теневая номенклатура, граждане со связями, цеховики, рекетиры. Криминальный уровень деятельности задается типами номенклатурные воры, бытовые воры, рекетиры, воры. Как ролевая характеристика, криминальность входит в характеристики типов криминализованная номенклатура, криминализованные граждане, криминализованные теневики, воры

1. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

2. Поняття та форми державного устрою2

3. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

4. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

5. Загальная характеристика специализированных установок ООН

6. Форма держави, форма державного правління, форма державного устрою.
7. Загальна характеристика класу Птахи
8. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

9. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

10. Загальна характеристика і види злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку

11. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

12. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

13. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

14. Форми державного управління

15. Різновиди ОС Windows, загальна характеристика найбільш використовуваної ОС

16. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Загальна характеристика датчиків

18. Форми ЛФК та рухові режими

19. Посадові інструкції для документознавця: загальна характеристика

20. Основні види діяльності та їх характеристика

21. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

22. Енргоносії та їх характеристика
23. Біогеохімічні цикли: структура, загальна характеристика, цикли вуглецю, азоту, кисню, сірки
24. Загальна характеристика права користування рослинним світом України

25. Загальна характеристика інвестиційних ризиків

26. Загальна характеристика основних економічних моделей

27. Ціни на промислову продукцію. Загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

28. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

29. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

30. Сучасні форми та системи оплати праці

31. Загальні положення методики розслідування окремих видів злочинів. Криміналістична характеристика злочинів

32. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x10 см (2 яруса).
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: MDF. Размер: 18x13x10 см. 2 яруса. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1445 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Табурет "Плетенка" складной (малый).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 275 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
321 руб
Раздел: Стульчики
Кукла Нэни, в розовом жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2566 руб
Раздел: Классические куклы

33. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

34. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

35. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

36. Характеристика основных форм оздоровительной физической культуры

37. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

38. Характеристика организационных форм международного бизнеса
39. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики
40. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

41. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

42. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження

43. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

44. Характеристика та послуги ПриватБанку

45. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

46. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

47. Антропологічна характеристика та риси людини

48. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные
Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

49. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

50. Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

51. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

52. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

53. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

54. Рекреаційні ресурси, їхня характеристика та оцінка
55. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності
56. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

57. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

58. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

59. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

60. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

61. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

62. Поняття держави та її історичні форми

63. Поняття, види та форми договорів

64. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

65. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

66. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

67. Функції та принципи державного управління

68. Характеристика формы российского государства на современном этапе

69. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

70. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники
71. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах
72. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

73. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

74. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

75. Характеристика Державного архітектурно-історичного заповідника "Софійський музей"

76. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

77. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

78. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

79. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

80. Загальна гістологія - вчення про походження, будову та функціональне значення тканин. Епітеліальні тканини.

Набор мебели для каминной комнаты "Коллекция".
Красивая игрушка помогает ребенку развить свою фантазию, воспитывает художественный вкус. Кукольная мебель помогает развить
715 руб
Раздел: Гостинные
Электронная метеостанция "Синоптик Colored".
Электронная метеостанция «Синоптик Colored» позволяет измерить температуру и уровень влажности воздуха в комнате, имеет встроенный
450 руб
Раздел: Метеостанции
Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки

81. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

82. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

83. Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу

84. Клінічна характеристика та терапія сексуальних порушень при параноїдній шизофренії

85. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

86. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
87. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту
88. Влияние растворителя на качество, стабильность и биофармацевтические характеристики жидких лекарственных форм

89. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

90. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

91. Економічна сутність та форми оплати праці

92. Загальні підходи та методи роботи з якістю

93. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

94. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

95. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

96. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

Этикетки для одежды "Living", 4 формата.
У маленьких детей всегда так много маленьких вещей – курточки, носочки, штанишки, шапочки… И так просто что-нибудь перепутать в яслях,
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое

97. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

98. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

99. Загальна технологія виробництва цукру-піску та цукру рафінаду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.