Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Право інтелектуальної власності

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Задача 1На Петриківському підприємстві майстром Шуміною було розроблено нову модель таці. У зв'язку з наступним запуском моделі у виробництво виникло питання про необхідність забезпечення охорони прав підприємства та майстра-художника Юридична фірма надала консультацію стосовно того, що найкращим засобом було б визнання цієї моделі промисловим зразком, але одержати патент на таке рішення неможливе через те, що художньо-конструктивне вирішення зовнішнього вигляду виробу не має промислової придатності, оскільки передбачає ручний розпис кожного виробу. Дайте характеристику промислової придатності як ознаки патентоздатності промислового зразка. В чому полягає відмінність між корисною моделлю та промисловим зразком? Чи вірною є консультація, надана юридичною фірмою? Рішення: Третім критерієм патентоздатності є придатність для промислового використання. Відповідно до ст.7 (8) Закону України &quo ;Про охорону прав на винаходи і корисні моделі&quo ; винахід визнають придатним для промислового використання, якщо його можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності. Патентоздатний винахід має бути придатний для використання із практичною метою. Рішення, що пропонують, не може бути суто теоретичним. Якщо винахід стосується виробу або частини виробу, має існувати можливість виготовлення цього виробу, а якщо стосується процесу (способу) або частини процесу (способу) - можливість реалізації цього процесу, чи, як зазвичай кажуть, застосування на практиці. Зв'язок між придатністю для промислового використання та рівнем техніки й датою встановлення пріоритету. На відміну від новизни та винахідницького рівня критерій придатності для промислового використання прямо не пов'язаний законом із рівнем техніки і датою встановлення пріоритету. Разом із тим такий зв'язок існує, хоча підхід до використання відомих знань, охоплюваних поняттям &quo ;рівень техніки&quo ;, зовсім інший. Якщо з погляду новизни та винахідницького рівня заявлений винахід не має повторювати те, що містить рівень техніки, або слідує з нього, тобто обов'язково має вийти за межі рівня техніки, то при перевірці придатності для промислового використання для оцінки достатності наявних у заявці відомостей може бути залучене тільки те, що вже увійшло до рівня техніки. Якщо з'ясується, що наявних у заявці відомостей із врахуванням відомих знань недостатньо і здійснення розробки можливе лише за допомогою відомостей, відсутніх у рівні техніки і вперше поданих лише в додаткових матеріалах, то такі матеріали підтверджують невідповідність винаходу в тому вигляді, у якому його було заявлено й описано, вимозі придатності для промислового використання. Відмінність придатності для промислового використання від новизни та винахідницького рівня. На відміну від ознак новизни та винахідницького рівня, які може винахід втратити, ознака придатності для промислового використання, навпаки, може в даний момент бути відсутньою, а потім з'явитися. У таких умовах доцільне чітке визначення дати, на яку встановлюють новизну та винахідницький рівень винаходу, і недоцільна жорстка регламентація моменту визначення придатності для промислового використання.

Відповідність заявленого винаходу вимозі придатності для промислового використання. Оцінка відповідності заявленого винаходу вимозі придатності для промислового використання включає перевірку на таку сукупність умов: засіб призначений для використання у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях діяльності; щодо заявленого винаходу в тому вигляді, у якому він представлений у незалежному пункті прийнятої до розгляду формули винаходу, підтверджена можливість його здійснення за допомогою описаних у заявці або відомих до дати встановлення пріоритету засобів і методів; засіб, що втілює заявлений винахід при його здійсненні, здатний забезпечити передбачуваний заявником технічний результат. ЦК не містить визначення поняття &quo ;корисна модель&quo ;, а лише перераховує умови її патентоздатності. Згідно зі ст.460 (1)&quo ;корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання&quo ;. Відповідно до ст.7 (2) Закону України &quo ;Про охорону прав на винаходи і корисні моделі&quo ; корисна модель вважається придатною для набуття права на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання. Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою. Як корисні моделі охороняють нові і промислово застосовні рішення. Промислова придатність корисної моделі має бути такою самою, як і промислова придатність винаходу. Глава 39 &quo ;Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок&quo ; ЦК не містить визначення поняття &quo ;корисна модель&quo ;, а лише перераховує умови її патентоздатності. Згідно зі ст.460 (1)&quo ;корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання&quo ;. Відповідно до ст.7 (2) Закону України &quo ;Про охорону прав на винаходи і корисні моделі&quo ; корисна модель вважається придатною для набуття права на неї, якщо вона є новою і придатною для промислового використання. Корисною моделлю є результат творчої діяльності людини в галузі технології, пов'язаний із конструктивним використанням пристрою. Як корисні моделі охороняють нові і промислово застосовні рішення. Промислова придатність корисної моделі має бути такою самою, як і промислова придатність винаходу. Корисна модель близька до винаходу. Раніше поняття корисної моделі охоплювалося поняттям винаходу. Тепер це окремі об'єкти патентного права. Якщо до винаходу належать продукти, способи і використання відомих рішень за новим призначенням, то до корисних моделей - конструктивне використання пристрою. Корисні моделі відрізняють від винаходів передусім два аспекти: корисна модель не повинна мати винахідницький рівень; максимальний рівень охорони, передбачений законодавством, менший за строк охорони винаходів. Відрізняються корисні моделі і від промислових зразків. Корисна модель - це внутрішнє розташування елементів, з яких складається сам пристрій, та зв'язок між ними.

Промисловий зразок є зовнішньою формою промислового виробу (пристрою). Із вищесказаного випливає, що консультація юридичної фірми є правильною. Задача 2Працівники технологічної лабораторії НДІ сільського господарства Петренко та Кучеренко у встановленому законом порядку визнані авторами винаходу - нового хімічного засобу для боротьби із шкідниками рослин, що був ними розроблений під час роботи в лабораторії. В суд надійшли позови від завідувача лабораторії Іванченка та співробітника цієї ж лабораторії Грищенка, які вимагати включення їх до числа співавторів. В позовній заяві Іванченка зазначалося, що ним як завідувачем лабораторії здійснювалося загальне керівництво всіма дослідами, які і завершилися створенням нової речовини. В позові Грищенко зазначалося, що саме він підказав Петренку і Кучеренку головну ідею винаходу, оскільки саме він провів велику роботу з пошуку та аналізу аналогів винаходу, результати якої він передав відповідачам. Чи підлягають задоволенню позовні вимоги? Рішення: Якщо у створенні об'єкта патентного права брали участь кілька фізичних осіб, всі вони вважаються його авторами. Підставою для виникнення співавторства є спільна творча праця кількох осіб, втілена у вирішенні задачі. Співавторство може виникати протягом усього творчого шляху, мати найрізноманітніші форми - необхідно лише, щоб кожний зі співавторів зробив свій творчий внесок у спільну роботу. Співавторами не визнають осіб, які надали автору тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу, а також осіб, які здійснювали лише загальне керівництво розроблюваними темами, але не брали творчої участі у створенні винаходу, корисної моделі, промислового зразка. У деяких випадках навіть творча участь у спільній роботі над пропозицією є недостатньою підставою для співавторства. Так, постановка задачі (формування винахідницького задуму) і одержання проміжних результатів є складовими частинами творчого процесу, але відносин співавторства не породжують. Спільну творчу діяльність, що призводить до співавторства, можна здійснювати на підставі попередньої угоди між всіма учасниками творчого процесу про об'єднання зусиль для вирішення конкретної задачі. Разом із тим для виникнення співавторства досить самого об'єктивного факту того, що винахід, корисна модель чи промисловий зразок створені внаслідок творчих зусиль кількох осіб. Якщо до складу співавторів не включений хтось із осіб, які зробили творчий внесок у створення об'єкта патентного права, або, навпаки, включена особа, яка не брала творчої участі в зазначеній роботі, і нема спору з цього приводу, склад співавторів може бути змінений за клопотанням заявників, які повинні пояснити причину неправильного зазначення кількості авторів. Порядок користування правами, належними співавторам, визначає угода між ними. Таким чином, позови Іванченка та Грищенка повинні бути незадоволені, що випливає із Закону України &quo ;Про авторське право та суміжні права&quo ;, а саме: співавторами не визнають осіб, які надали автору тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу, а також осіб, які здійснювали лише загальне керівництво розроблюваними темами, але не брали творчої участі у створенні винаходу, корисної моделі, промислового зразка.

З економічного боку — оскільки в цьому разі військо неминуче утримувалося б тут, а не в нашій країні, воно не тільки не являло б жодного тягаря для неї, але й назавжди забезпечувало б можливість використання багатств України в інтересах Польщі»[492]. На загарбаних українських землях відновлювалося люте панування польського поміщицтва. Так, перший же наказ «начальника Подільської округи» поміщика Крачкевича проголошував: «Як представник народу, який не на словах, а на ділі здійснює охорону приватної власності, наказую відновити права приватної власності на землі, ліси і накладаю на населення безумовний обов'язок виконання цього закону[493]». «Законами» польське поміщицтво не обмежувалося. В Ушацькій волості тих селян, які встигли запахати панську землю, били різками, рани посипали сіллю. В Малочернянській волості Київської губернії селянина, який відмовився здати жандармерії двох останніх коней, розстріляли, а хату спалили. Подібні розправи ширилися. Продовжуючи тимчасом наступ на схід, поляки 5 травня 1920 р. вийшли на околиці української столиці, а 7 травня оволоділи Києвом, залишеним без бою радянськими військами[494]. 9 травня поляки перейшли Дніпро й на лівому березі дісталися до Броварів, однак подальший рух припинили

1. Загальна характеристика права інтелектуальної власності

2. Захист права інтелектуальної власності в Україні

3. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

4. Використання прав інтелектуальної власності у сфері господарювання

5. Захист інтелектуальноі власності

6. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності
7. Захист інтелектуальної власності
8. Особливості інтелектуальної власності в Україні

9. Право промислової власності

10. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

11. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах

12. Право власності на землю в Запорозьській Січі

13. Право власності юридичних осіб

14. Загальна характеристика права власності

15. Право власності

16. Право власності в цивільному праві

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Право власності на землю

18. Право власності на нерухоме майно

19. Право спільної власності

20. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

21. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

22. Підстави та порядок виникнення права власності на природні ресурси
23. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)
24. ГО Правила поведения и действия населения в очагах поражения

25. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

26. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

27. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

28. Административное право

29. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

30. Административное право (шпаргалка)

31. Государственное и административное право (Контрольная)

32. Проблемы избирательного права современной России

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Административное право

34. Предмет, метод, источники Административного права

35. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

36. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

37. Административно-процессуальное право РФ

38. Природа и система административного права
39. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей
40. Шпаргалки для госэкзамена по теории государства и права

41. Банковское право

42. Учебник по банковскому праву

43. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

44. Авторское право

45. Субъекты гражданского права

46. Защита авторских прав

47. Авторское право

48. Брачно-семейное право мусульман

Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Вещно-правовые способы защиты права собственности

50. Гражданское и семейное право

51. Гражданское право

52. Гражданское право (Контрольная)

53. Гражданское право (Шпаргалка)

54. Гражданское право (экзаменационная шпаргалка)
55. Гражданское право РФ (шпаргалка)
56. Договорное право

57. Граждане как субъекты гражданского права (физические лица)

58. Гражданское право

59. Засоби захисту права власностi

60. Значение срока в Гражданском праве

61. Наследственное право: завещание

62. Объекты Гражданского права

63. Ответственность в гражданском праве

64. Понятие гражданского права как отрасли права

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Права ребенка

66. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

67. Право собственности на природные ресурсы

68. Право: сделки

69. Предмет и метод гражданского права

70. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета
71. Способы защиты гражданских прав
72. Ценные бумаги как объект гражданского права

73. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

74. Шпаргалка по гражданскому праву

75. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

76. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

77. Представительство по гражданскому праву

78. Осуществление гражданских прав

79. Шпаргалки по гражданскому праву

80. Шпора по гражданскому праву

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

81. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

82. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

83. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

84. Граждане как субъекты гражданского права

85. Субъекты патентного права

86. Развитие наследственного права в России
87. Шпаргалки по гражданскому праву
88. Имущественные права и обязанности супругов

89. Вещные права на землю

90. Гражданское право РФ

91. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

92. Защита авторских прав в интернете

93. Актуальные проблемы гражданского права

94. Толкование норм гражданского права

95. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

96. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

97. Защита прав потребителей при продаже товаров

98. Ответственность в российском гражданском праве

99. Принципы гражданского процессуального права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.