Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Херсонський національний технічний університет Кафедра економічної кібернетики Курсовий проект з дисципліни: Прикладна теорія цифрових автоматів Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції Виконала: студентка групи 1зКСМ Петрова К.В. перевірив: ст. викладач Хапов Д.В. Херсон 2006 Реферат Тема курсового проекту: “ПРОЕКТУВАННЯ КОМБІНАЦІЙНИХ СХЕМ НА МІКРОСХЕМАХ РІЗНОГО СТУПЕНЮ ІНТЕГРАЦІЇ”. Мета курсового проекту: вивчення методів проектування комбінаційних схем на різноманітних мікросхемах, визначення їхньої складності і швидкодії. Логічний елемент – це електронна схема, що реалізує визначену перемикальну функцію. Сукупність логічних елементів, призначених для перетворення двійкових змінних, називається логічною схемою. Логічні схеми можна підрозділити на послідовні (последовательностные) і комбінаційні. Комбінаційною прийнято називати схему з п входами і т виходами, у якої сукупність вихідних сигналів у даний момент часу цілком визначається сукупністю вхідних сигналів, що діють у даний момент часу, і не залежить від вхідних сигналів, що діють у попередні моменти часу. Говорять, що така схема має один стан. Отже, поводження комбінаційної схеми може бути описано системою перемикальних функцій. Розрізняють задачі аналізу і синтезу комбінаційних схем. Задача аналізу комбінаційної схеми (КС) зводиться до знаходження системи власних логічних функцій, що відбивають логіку роботи такої схеми. У процесі аналізу з цієї схеми виключають елементи, що не впливають на логіку роботи схеми (формувачі, елементи узгодження і т.д.), а потім визначається система власних функцій. Задача синтезу є зворотну до задачі аналізу і формулюється наступним чином. Дана перемикальна функція і дана система логічних елементів; необхідно побудувати КС, що реалізує задану функцію на заданих елементах. Основні теоретичні положення Логічний елемент – це електронна схема, що реалізує визначену перемикальну функцію. Сукупність логічних елементів, призначених для перетворення двійкових змінних, називається логічною схемою. Логічні схеми можна підрозділити на послідовні (последовательностные) і комбінаційні. Комбінаційною прийнято називати схему з п входами і т виходами, у якої сукупність вихідних сигналів у даний момент часу цілком визначається сукупністю вхідних сигналів, що діють у даний момент часу, і не залежить від вхідних сигналів, що діють у попередні моменти часу. Говорять, що така схема має один стан. Отже, поводження комбінаційної схеми може бути описано системою перемикальних функцій. Розрізняють задачі аналізу і синтезу комбінаційних схем. Задача аналізу комбінаційної схеми (КС) зводиться до знаходження системи власних логічних функцій, що відбивають логіку роботи такої схеми. У процесі аналізу з цієї схеми виключають елементи, що не впливають на логіку роботи схеми (формувачі, елементи узгодження і т.д.), а потім визначається система власних функцій. Задача синтезу є зворотну до задачі аналізу і формулюється наступним чином. Дана перемикальна функція і дана система логічних елементів; необхідно побудувати КС, що реалізує задану функцію на заданих елементах.

Синтез комбінаційної схеми на логічних елементах можна умовно розбити на три етапи. На першому етапі, виходячи з таблиці істинності перемикальної функції, що описує роботу синтезованої комбінаційної схеми, знаходять мінімальну диз'юнктивну нормальну форму (МДНФ) функції (чи її заперечення). Якщо функція, що описує роботу синтезованої схеми, є частково визначеною (заданою не на всіх 2 наборах), то попередньо роблять оптимальне її до визначення (таке, при якому функція буде мати більш просту МДНФ). На цьому перший етап закінчується. На другому етапі функцію записують у так називаної операторній формі, тобто у вигляді суперпозиції операторів логічних елементів. Оператором логічного елемента називають функцію, що реалізується цим елементом. Якщо число входів в операторах досить велике, то одержання операторного запису функції зводиться до її представлення в одній зі стандартних канонічних нормальних форм. Таких форм вісім. Рис.1.1На прикладі МДМФ функції, заданою діаграмою Вейча на рис. 1.1, f(x3, x2, x1) = , покажемо метод одержання всіх нормальних форм. Позначати нормальні форми будемо шляхом указівки внутрішньої і зовнішньої функції розкладання. Так, у ДНФ внутрішньою функцією є функція І, а зовнішньої - АБО, тобто ДНФ є формою типу І/АБО. Узявши подвійне заперечення МДНФ функції і застосувавши кілька разів правило де Моргана, послідовно одержимо наступні нормальні форми: f(x3, x2, x1) = = форма І/АБО == = форма І-НІ/І-НІ = = форма АБО/І-НІ = форма АБО-НІ/АБО Одержавши МДНФ заперечення заданої функції тобто (x3, x2, x1) = , запишемо ще чотири нормальні форми: f(x3, x2, x1) = = форма І/АБО-НІ = = форма І-НІ/І = = Форма АБО/І = форма АБО-НІ/АБО-НІ Нормальні форми дозволяють одержати комбінаційну схему з двома рівнями (каскадами) логічних елементів, якщо елементи мають необхідне число входів. Якщо ж число входів р елементів менше, ніж потрібно для реалізації отриманої нормальної форми, то змінні поєднують у групи, що містять не більш р елементів, і використовують співвідношення виду x1x2 xm = (x1 xq) (xs xm); - асоціативність кон’юнкції. x1 v x2 v v xm = (x1v v xq) v v (xsv v xm); - асоциативність диз’юнкції. ; - правило подвійного заперечення. ; - правило подвійного заперечення. Число груп змінних також не повинне перевищувати р. У протилежному випадку зазначені перетворення виконують стосовно груп змінних. Такі перетворення дозволяють представити задану функцію в операторній формі з урахуванням числа входів елементів. Отримана в цьому випадку форма не буде нормальною, тому що за рахунок додаткового каскадування елементів комбінаційна схема буде містити більш двох рівнів. На заключному третьому етапі по операторним представленнях функцій будується комбінаційна схема. Задана система елементів дозволяє реалізувати одне чи більше операторних представлень функції. Наприклад, при наявності елементів І, АБО і І-НІ можна використовувати в якості вихідної одну з п'яти нормальних форм (І/АБО, І-НІ/І-НІ, АБО/І-НІ, І-НІ/І, АБО/І) для одержання відповідних операторних представлень з урахуванням числа входів елементів. Для вибору однієї схеми з декількох можливих необхідно порівнювати їх по заданих параметрах.

Найбільше часто такими параметрами є складність і швидкодія схем. Існують кілька способів оцінки складності: складність по Квайну (К), обумовлена як сумарне число входів усіх логічних елементів; складність у числі логічних елементів М; складність у числі умовних корпусів мікросхем: , де r — число типів мікросхем; mi — кількість мікросхем i-го типу; i — число висновків мікросхеми i-го типу. У якості умовного використовується корпус мікросхеми на 14 виводів. Параметри К и М доцільно використовувати при проектуванні інтегральних схем, тому що їхня вартість залежить від площі кристала, що пропорційна числу логічних елементів і числу їхніх входів. Оцінка зручна при порівнянні складності пристроїв, побудованих на мікросхемах. Швидкодія КС залежить від тимчасових параметрів логічних елементів 01 і 10, що характеризують затримку сигналів елементом (час переходу вихідного сигналу від одного логічного рівня до іншого). На практиці використовують звичайно усереднене значення часу затримки = ( 01 10)/2 чи максимальне = max ( 01, 10). Наприклад, для КС на однотипних елементах середній час затримки сигналів визначається як = L , де L — рівень схеми, дорівнює числу елементів, що входять у максимальну по довжині ланцюжок елементів. Якщо використовуються елементи з різною затримкою, то в схемі визначається шлях, що вимагає максимального часу поширення сигналів. Рис 1.2 Вибирається з декількох можливих КС, що краще інших задовольняє заданим параметрам. Проектування КС з багатьма виходами відрізняється тим, що система перемикальних функцій піддається спільній мінімізації, а потім перетворюється до операторного представлення таким чином, щоб число використовуваних логічних елементів було мінімальним. При реалізації перемикальних функцій у ряді випадків можна зменшити кількість корпусів мікросхем, використовуючи мікросхеми середнього ступеня інтеграції, наприклад, дешифратори і мультиплексори. Оскільки дешифратор на п входів реалізує всі констітуенти одиниці, то для реалізації перемикальної функції від п змінних досить за допомогою АБО елемента одержати диз'юнкцію констітуент одиниці тих наборів, на яких функція приймає одиничні значення. Якщо дешифратор має інверсні виходи, то відповідно до правила де Моргана замість АБО елемента варто використовувати елемент І-НІ. Наприклад, функцію , представлену в ДДНФ, можна реалізувати за допомогою трьох входового дешифратора з прямими (рис. 1.2, а) чи інверсними (рис. 1.2, б) виходами. Якщо з кожної констітуенти можна винести за дужки змінну, то при наявності в дешифратора (стробуючого) входу Е знадобиться дешифратор з меншим числом інформаційних входів. Представивши останню з розглянутих функцій у вигляді , можна реалізувати її з використанням двухвходового дешифратора (рис. 1.2, в). Дешифратори найбільше доцільно використовувати при реалізації систем перемикальних функцій. У цьому випадку для побудови схем потрібно один дешифратор і стільки логічних елементів, скільки функцій містить система. Мультиплексор з інформаційними входами і k = log2 керуючими входами дозволяє виключити k з п змінних перемикальної функції, представивши її через залишкові функції, кожна з яких залежить не більш ніж від -k змінних.

Треба було за всяку ціну допомогти охоронити їх від “опіки” НКВД. Виникла ідея перевести цих людей до Зальцбургу, до американської зони Австрії. Цією справою зайнялася моя дружина. Хоча вона мала перепустку на переїзд кордону поміж Тиролем і Зальцбургом, та Стецюкам такої перепустки не можна було ніяк дістати. Але моїй дружині вдалося цю справу полагодити при помочі різних комбінацій в потязі. І так Стецюки дісталися до безпечного місця, де вже НКВД не гуляло так вільно, як у Тиролі. Та перевезення Стецюків було пов'язане з певною небезпекою як для них, так і для моєї дружини. Ще перед закінченням школи “Hochschule für Welthandel” у Відні я сконтактувався з професорами в віденському університеті, щоб обговорити тему моєї дисертації “Розвиток організаційних форм большевицького господарства від 1917 до сьогодні”. Багато зробити в цьому напрямку мені не вдалося, бо за два місяці після цього я покинув Відень. Під час мого перебування влітку 1945 року в Інсбруку я робив старання вписатися у місцевий університет, що відкрив свої брами для студентів у вересні 1945 року

1. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

2. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

3. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

4. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

5. Проектування керуючих автоматів Мура та Мілі за заданою граф-схемою алгоритму

6. Технологічні аспекти теорії проектування інформаційних систем
7. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)
8. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

9. Проектування головної схеми електричної станції

10. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

11. Устройство, оптическая схема, неполная разборка и сборка теодолита 2Т2П, ЗТ2КП

12. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

13. Шпаргалки для контрольной по немецкому (средняя ступень)

14. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества

15. Организация Объединеных Наций

16. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты

17. Средства отладки электронных схем

18. Понятие алгоритма, его свойства. Описание алгоритмов с помощью блок схем на языке Turbo Pascal

19. Практика перевода числа из одной системы счисления в другую + блок-схема алгоритма определения наименьшего числа

20. Схемы по лекциям по Педагогике и Психологии высшей школы

21. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

22. Организация Объединенных Наций
23. Разработка технологической схемы производства стали марки 35Г2 и определение основных технико-экономических показателей производства
24. Разработка логической схемы управления двустворчатых ворот судоходного шлюза

25. Схемы управления электродвигателями

26. Расчет тепловой схемы с паровыми котлами

27. Общая схема электроснабжения

28. Расчет первой ступени паровой турбины ПТУ К-500-65 (3000 (Курсовой)

29. Расчет тепловой схемы парогенератора ПГВ-1000 с построением диаграмм t-Q, тепловой и гидродинамический расчеты

30. Схемы установок для выпаривания и конструкции выпарных аппаратов

31. Разработка схемы автоматического регулирования и контроля параметров управления методической печи

32. Принципиальные схемы КШМ. Компоновочные схемы двигателей

Шарики, 100 шт.
Диаметр: 8 и 6 см.
787 руб
Раздел: Шары для бассейна
Светильник "Совенок", 16,5 см.
Фигурка декоративная - светильник. Высота: 16,5 см. Материал: полимерный.
676 руб
Раздел: Необычные светильники
Точилка для карандашей механическая "Панда 1".
Точилка для карандашей механическая "Панда". 1 отверстие. Материал: пластик.
576 руб
Раздел: Точилки

33. Разработки функциональной схемы и определение ее быстродействия

34. Разработка программно-методического комплекса для анализа линейных эквивалентных схем в частотной области /для числа узлов <=500/

35. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

36. Двухзеркальная антенна по схеме Кассергена

37. Выбор и обоснование тактико-технических характеристик РЛС. Разработка структурной схемы

38. Средства отладки электронных схем
39. Разработка схемы радиоприемника
40. Технология молока и молочных напитков (схема)

41. Социология наций

42. Значение принципа системности в познавательной деятельности. Гносеология и онтологические схемы науки

43. Хронологические схемы по истории философии: Философ, его взгяды (кратко)

44. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

45. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

46. Бретань: рождение нации. V-X вв.

47. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

48. Національна політика СРСР в роки перебудови

Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 70 деталей.
Мозаика с прозрачным полем – отличный подарок для маленьких фантазеров. Из красочных деталек-ромбиков ваш ребенок сможет собирать любые
438 руб
Раздел: Пластмассовая

49. Происхождение славянства как нации

50. “Оруженосцы нации”: вермахт и части особого назначения СС (1934-1939 гг.)

51. Національно визвольний рух в Індії

52. История применения активно - реактивной схемы в противотанковых гранатометах

53. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

54. Дикость, варварство и цивилизация как ступень развития общества
55. Попытка создания сюжетной схемы в рассказах Чехова
56. Схема логистического процесса на складе

57. Схемы по маркетингу

58. Гистология (Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа )

59. Краткая схема бизнес-плана

60. Математическое моделирование и оптимизация элементов тепловой схемы энерготехнологического блока

61. Достаточно одной ступени

62. Организация Объединенных Наций (ООН)

63. Лекция как один из методов обучения на третьей ступени общего среднего образования, методика её подготовки и чтения

64. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные
Доска гладильная "Sopfy. Корица", 46x123 см.
Гладильный стол из металлического листа с отверстиями. Свободное прохождение и отражение пара благодаря перфорированной поверхности.
2687 руб
Раздел: Доски гладильные

65. Схема: «Как не платить налог на доходы в случае выплаты дивидендов?»

66. Исландские компании в схемах налогового планирования позволяют оптимизировать налогообложение

67. Четыре ступени отдаления

68. Схемы действия и усвоение языка

69. Проблемы речевого развития детей на смежных образовательных ступенях:дошкольной и начальной

70. Что может предотвратить вымирание нации: "планирование семьи" или традиционная нравственность?
71. Синтез логической функции и анализ комбинационных схем
72. Тонкопленочные элементы интегральных схем

73. Проектирование схемы телефонного сигнализатора

74. Изучение режимов работы диодов и транзисторов в электронных схемах

75. Схема сопряжения датчика с ISA

76. Нация ислама

77. Социальное ядро нации

78. Сущность и основные схемы перестрахования

79. Проектирование главной схемы электрических соединений подстанции

80. Схема автоматического регулирования котельной установки

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Расчет ступени газовой турбины

82. Схема внутрицехового электроснабжения до 1000 В

83. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

84. Байесова схема принятия коллективных решений в условиях противоречий

85. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

86. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку
87. Транспортная схема Суйфэньхэ-Гродеково-Уссурийск-Хабаровск
88. Валовий національний продукт

89. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

90. Місце України в глобалізаційних процесах

91. Система національних розрахунків

92. Схема школ экономической теории

93. Главные члены и минимальная структурная схема

94. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

95. Схема государственного управления охраной труда

96. Схема Н.Н. Баранского

Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Сущность и схема процесса бурения скважин

98. Організація евакуаційних заходів

99. Генеза української національної мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.