Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Інвестування

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВК О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А по дисципліні « ІНВЕСТУВАННЯ »Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович Спеціальність, група: ЗФ – 02 ( фінанси ) Керівник: Пасенко Владислав Михайлович Результат, дата: Реєстраційний номер, дата:м. Черкаси 2001 р.З М І С Т 1. Задача. Оцінити доцільність вкладення коштів у пропоновані альтернативні варіанти двох реальних інвестиційних проектів та облігації. 1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів. - 3 1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. - 6 2. Теоретичні питання Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Критерій «виходу» з інвестиційних проектів інвестиційного портфеля. Правове регулювання інвестиційної діяльності. - 7 Література - 13 1.1. Обчислити інвестиційний ризик, чистий приведений доход, індекс доходності, період окупності та внутрішню норму доходності двох реальних інвестиційних проектів А і Б наведених в табл. 1. ( Варіант № 23 ) Таблиця 1. Показники Проект А (3) Проект Б (2) 1. Обсяг необхідних інвестиційних коштів, млн.грн. 12,5 60 2. Термін експлуатації проекту, роки. 5 5 3. Розрахункові грошові потоки за середньої кон’юктури ринку, млн. грн., всього 25 100 в т.ч. по рокам : I 4 20 II 5 20 III 5 20 IV 6 20 V 5 20 4. Розрахункові грошові потоки за низької кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 20 90 5. Розрахункові грошові потоки за високої кон’юктури інвестиційного ринку, млн. грн. 30 110 6.Ймовірність значення кон’юктури, % низької 25 20 середньої 50 60 високої 25 20 РІШЕННЯ : Приведемо грошові потоки до теперішньої вартості (враховуючі процентну ставку 21-23% ) методом дисконтування Кд = , где і – процентна ставка, – який рік. Треба визначити який проект більш ризикований. Для цього розрахуємо середньоквадратичне відхилення, і коефіцієнт варіації. Проект Можливе значення  R 1-R (1-R)2 Pi (1-R)2Pi  А Висока 25 25 0 0 0,25 0 - Середня 50 25 25 625 0,5 312,5 - Низька 25 25 0 0 0,25 0 - В цілому - 25 - - 1 312,5 17,68 Б Висока 20 100 -80 6400 0,2 1280 - Середня 60 100 -40 1600 0.6 960 - Низька 20 100 -80 6400 0,2 1280 - В цілому - 100 - - 1 3520 59,33 R1 = 20 х 0,25 30 х 0,25 25 х 0,5 = 5 7,5 12,5 = 25R2 = 90 х 0,2 110 х 0,2 100 х 0,6 = 18 22 60 = 100 Так як А < Б , то проект Б більш ризикований чим проект А, але вартість проектів різна, тому потрібно розрахувати коефіцієнт варіації :  CV = ; CVА = 17,68 / 25 = 0,7 ; CVБ = 59,33 / 100 = 0,59. R Проект А більш ризикований від проекту Б ( 0,7 > 0,59).

Тому процентна ставка буде 23% - по проекту А і 21% - по проекту Б.КА1=1/(1 0,23)1=0,81; КА2=0,66; КА3=0,537; КА4=0,439; КА5=0,355. КБ1=1/(1 0,21)1=0,826; КБ2=0,68; КБ3=0,56; КБ4=0,4665; КБ5=0,385. Роки Проект А Проект Б Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість Майбутня вартість Коеф. диск. Теперішня вартість 1 4 0,81 3,24 20 0,83 16,6 2 5 0,66 3,3 20 0,68 13,6 3 5 0,54 2,7 20 0,56 11,2 4 6 0,44 2,64 20 0,47 9,4 5 5 0,36 1,8 20 0,39 7,8 Всього 25 - 13,68 100 - 58,6 Розрахуємо чистий приведений дохід для проектів А і Б : ЧПДА = 13,68 – 12,5 = 1,18 ; ЧПДБ = 58,6 – 60 = -1,4. Проект А більш доходний від Б. Індекс дохідності IДА = 13,68 / 12,5 = 1,0944; IДБ = 58,6 / 60 = 0,97, тому проект Б відхиляємо, а проект А рентабельний (IДА>1). Період окупності проектів А і Б: ПОА = Обсяг інвестицій /ГПА =12,5 / 2,736 = 4,57 (ГПА = 13,68 / 5 = 2,736 ); ПОБ = 60 / 11,72 = 5,12 (ГПБ = 58,6 / 5 = 11,72). Окупність проекту А менше строку реалізації (4,57 < 5 ), тому буде прийнят. Окупність проекту Б більше строку реалізації, тому він буде відхілен. Визначимо внутрішню норму доходності двох проектів. а). методом проб і помилок: Роки % ставка (30%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість 1 0,3 4 0,769231 3,0769231 0,27 4 0,787402 3,149606 2 0,3 5 0,591716 2,9585799 0,27 5 0,620001 3,100006 3 0,3 5 0,455166 2,2758307 0,27 5 0,48819 2,44095 4 0,3 6 0,350128 2,1007668 0,27 6 0,384402 2,306409 5 0,3 5 0,269329 1,3466454 0,27 5 0,302678 1,513392 Всього - 25 - 11,758746 - 25 - 12,51036 ЧПД 12,5 - - -0,741254 12,5 - - 0,010363 Роки % ставка (27,1%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (27,039%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість 1 0,271 4 0,786782 3,1471282 0,27039 4 0,78716 3,148639 2 0,271 5 0,619026 3,0951301 0,27039 5 0,619621 3,098103 3 0,271 5 0,487039 2,4351928 0,27039 5 0,48774 2,438702 4 0,271 6 0,383193 2,2991592 0,27039 6 0,38393 2,303578 5 0,271 5 0,30149 1,5074477 0,27039 5 0,302214 1,51107 Всього - 25 - 12,484058 - 25 - 12,50009 ЧПД 12,5 - - -0,015942 12,5 - - 9,36E-05 Дисконтна ставка дорівнює 27,039 % при який ЧПД дорівнює нулю. Зробимо теж саме для проекту Б: Роки % ставка (30%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (25%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість 1 0,3 20 0,769231 15,384615 0,25 20 0,8 16 2 0,3 20 0,591716 11,83432 0,25 20 0,64 12,8 3 0,3 20 0,455166 9,1033227 0,25 20 0,512 10,24 4 0,3 20 0,350128 7,0025559 0,25 20 0,4096 8,192 5 0,3 20 0,269329 5,3865815 0,25 20 0,32768 6,5536 Всього - 100 - 48,711395 - 100 - 53,7856 ЧПД 60 - - -11,2886 60 - - -6,2144 Роки % ставка (20%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість % ставка (19,8577%) Майбутня вартість КД Теперішня вартість 1 0,2 20 0,833333 16,666667 0,198577 20 0,834323 16,686454 2 0,2 20 0,694444 13,888889 0,198577 20 0,696094 13,921887 3 0,2 20 0,578704 11,574074 0,198577 20 0,580767 11,615347 4 0,2 20 0,482253 9,6450617 0,198577 20 0,484547 9,6909474 5 0,2 20 0,401878 8,0375514 0,198577 20 0,404269 8,0853774 Всього - 100 - 59,812243 - 100 - 60,000013 ЧПД 60 - - -0,187757 60 - - 1,295E-05 Дисконтна ставка дорівнює 19,8577 % при який ЧПД дорівнює нулю.

б). зробимо підрахунок методом ітерацій для проекту А при 23 и 30 % : ВНДА = 23% ЧПД (при 30%) / (ЧПД (при 30%) –ТВ (при 30 %)) х(30-23) = = 23 % 7 % х 13,68 / (13,68 – 11,76 ) = 23 % 7,125 % = 30,125 %; теж саме для проекту Б при 21 % и 30 % : ВНДБ = 21% (30%-21%) х 58,6 / (58,6 – 48,71) = 21,7 % .в). розрахуємо графічним методом : % ставка = 0% проект А дорівнює 25-12,5 =12,5 ; проект Б 100-60 = 40 ЧПД - 20 - 15 - 12,5 - 10 26 % - 5 5 10 15 20 25 30 35 % ставка 0  - -5 -0,74 ЧПД - 40 - 30 - - 20 25 % - 10 5 10 15 20 25 30 35 % ставка 0 - -10  -11,28 Не співпадання при графічному методі та методі проб та помилок пояснюється тим, що залежність не зовсім лінійна і треба брати декілька допоміжних точок. Так при 23 % для проекту А ЧПД = 1,18 (нижче графіка) , а для Б при 21% ЧПД = -1,4 (теж нижче ).1.2. Визначити поточну ринкову вартість та очікувану поточну норму дохідності облігації і порівняти отримані показники з ціною реалізації облігації та нормою поточної дохідності за облігаціями такого типу на фондовому ринку. Зробити висновки щодо доцільності використання облігації в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів наведених в табл. 2. ( Варіант № 23 ). Показники Значення показників за варіантами Варіант 3 ( А ) Варіант 2 ( Б ) 1. Номінал облігацій, грн. 1000 1000 2. Ставка відсотка, що сплачується щорічно, % 30 25 3. Термін, на який випущено облігацію, років 5 4 4. Ціна реалізації на ринку, грн. 1100 900 5. Термін, що залишається до погашення, років 2 4 6. Норма поточної дохідності облігацій даного типу на фондовому ринку, % 29 34 Визначимо поточну ринкову вартість облігацій за формулою : ВО = ; де ВО – поточна ринкова вартість облігацій, Во – щорічна сума відсотку по облігації, яка представляє собою добуток її номіналу на об’явлену ставку відсотку, Но – номінал облігацій, НД – норма поточної доходності, яка використовується як дисконтна ставка в розрахунках теперішньої вартості, - число років, які залишилися до погашення облігації.ВО(А) = 1000 х 0,3 / (1 0,29 )1 1000 х 0,3 / (1 0,29)2 1000 / ( 1 0,29)2 = 300 / 1,29 300 / 1,6641 1000 / 1,6641 = 232,6 180,3 600,9 = 1013,8 ;ВО(Б) = 1000 х 0,25 / (1 0,34 )1 1000 х 0,25 / (1 0,34)2 1000 х 0,25 / (1 0,34)3 1000 х 0,25 / (1 0,34)4 1000 / ( 1 0,34)4 = 186,6 139,2 103,9 77,5 310,2 = 817,4. Ціна реалізації облігацій в обох випадках вища за поточну ринкову вартість облігацій, а норма поточної дохідності нижча за норму поточної дохідності облігацій даного типу на фондовому ринку Оцінка поточної норми дохідності по облігаціях розраховується за формулою : ДО = Но х СВ / Цпо ; де СВ – ставка по яких нараховується сума %, Но – номінал облігації, Цпо – ціна продажу облігацій на ринку.ДО (А) = 1000 х 30 % / 1100 = 27,27 % ; ДО (Б) = 1000 х 25 % / 900 = 27,77 %. Як бачимо поточна норма дохідності по облігаціях нижча від поточної норми дохідності облігацій даного типу на фондовому ринку. Тому не доцільно використання даних облігацій в якості фондового інструмента портфеля цінних паперів. 2. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення.

1. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

2. Іноземне інвестування

3. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

4. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

5. Варіанти інвестування грошових коштів

6. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні
7. Проблеми та шляхи розвитку інститутів спільного інвестування
8. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

9. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.