Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи соціальної функції держави та фіскального механізму її забезпечення 1.1 Соціальна політика та соціальна функція держави в умовах ринку 1.2 Державні соціальні стандарти як основа соціальної функції держави 1.3 Місце соціального страхування у соціальній політиці держави Розділ 2. Аналіз ефективного фіскального механізму забезпечення соціальних функції держави в Україні 2.1 Порядок пенсійного забезпечення громадян України та його роль в системі соціального захисту населення 2.2 Особливості державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань, на випадок безробіття Розділ 3. Шляхи вдосконалення фіскального забезпечення реалізації соціальної функції держави 3.1 Міжнародний досвід реалізації соціальної функції держави та її фіскального забезпечення 3.2 Проблеми та перспективи розвитку соціальної функції держави в Україні та фіскального механізму її забезпечення Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Соціальна проблематика цілком закономірно входить у число найперших пріоритетів діяльності будь-якого уряду, займає чільне місце у платформах та програмах політичних партій і об'єднань. Постійне зростання уваги до питань соціального розвитку в нашій державі об'єктивно обумовлене тривалою трансформаційною кризою, яка далася взнаки не лише у вигляді наростання суто економічних суперечностей, але й як соціально-демографічна криза. Тривале падіння обсягів виробництва, постійні труднощі із наповнення державного бюджету, зменшення рівня реальних доходів підприємств та громадян обумовили зубожіння значних верств населення, зростаючий занепад соціальної сфери, зниження рівня соціального забезпечення та погіршення якості соціальних послуг. Це створює серйозні загрози національній безпеці, оскільки не лише підвищує рівень соціальної напруженості, але й сприяє зростанню соціальної зневіри у ринкових перетвореннях, загрожує зменшенням суспільної підтримки дій законодавчої та виконавчої влади. Поліпшення макроекономічних показників у 2001 році практично не вплинуло на розвиток соціальної сфери в Україні та підвищення рівня життя громадян. Лише у 2002 році з'явилися перші ознаки зростання реальних доходів населення. Проте становище соціальної сфери в Україні залишається важким. Сьогодні у розвинених країнах світу вкладення у соціальний розвиток ототожнюються з інвестиціями в людський капітал - один із визначальних чинників забезпечення національної конкурентоспроможності. Врахування пріоритетів соціального розвитку - соціального забезпечення бідних верств, освіти, охорони здоров'я, пенсійного забезпечення є специфічною відмінною рисою сучасного типу економічного зростання. В останні роки в Україні спостерігається значне посилення уваги до вирішення соціальних проблем з боку Президента, парламенту та уряду. Активні дії в цьому напрямі вже дозволили досягти помітних позитивних зрушень. На жаль, панівною досі залишається побудова соціальної політики за принципом соціального забезпечення - намагання у міру можливостей виконати зобов'язання держави у соціальній сфері за рахунок консолідації фінансових ресурсів з усіх можливих джерел.

Зворотним боком такої політики стає посилення фіскального тиску та розмивання інвестиційного потенціалу національної економіки, що в стратегічній перспективі перешкоджає належному зростанню доходів економічно активної частини населення та надходженню достатніх обсягів ресурсів для виконання державою соціальних функцій. Формується &quo ;зачароване коло&quo ; соціального забезпечення. Діяльність держави у соціальній сфері набуває переважно &quo ;пожежного&quo ; характеру, що не дозволяє розглядати її як повноцінну соціальну політику. Соціальна політика повинна насамперед передбачати створення належних умов для довгострокового збільшення доходів населення та підприємств як вихідних джерел забезпечення достатнього рівня життя та соціального забезпечення громадян. Видається очевидним, що з цією метою соціальна політика має бути інтегрованою у систему стратегії економічних реформ та відбуватися узгоджено із заходами грошово-кредитної, фіскальної, промислової політики, заходами стимулювання економічного зростання тощо. Економічні процеси в Україні все більшою мірою набирають позитивного характеру. Починаючи з 2001 року, відбуваэться збільшення промислового виробництва в межах 12 – 16 %, сільського господарства – 8 – 12%, товарів народного споживання – 21 – 26%. В цілому внутрішній продукт зріс у 2004 році, порівняно з 2003р., на 9,5%. Всі ці показники зобов’язані, у першу чергу, відобразити підвищення життєвого рівня та соціальну гарантію народу України. Проте реалії свідчать, що даний зріз економічних проблем ще залишається невтішним. Соціальне страхування є важливою складовою соціальної функції держави. Саме в умовах трансформації економічних підвалин суспільства відповідне страхування забезпечує не тільки грошові виплати у разі настання страхових випадків, а й створює правові та економічні умови для стимулювання ефективної праці. Якраз у цьому періоді створюється нова система грошових стосунків, необхідність якої об’єктивно впливає із функцій демократичної держави з соціально орієнтованою економікою ринкового типу. Світовий досвід виразно показує, що життєздатність такої системи базується на існуванні певних умов. По-перше, необхідність фінансових ресурсів, що дозволяють юридичним та фізичним особам взяти на себе витрати по страхуванню. Розміри таких витрат значною мірою залежать від суб’єктивних дій політичних сил, що перебувають при владі. По-друге, існування зрілої соціальної політики, яка є однією зі складових економічної політики, одночасно виступаючи гарантом забезпечення ефективної реалізації цілей інших складових економічної політики, а також забезпечення соціального захисту тих верств населення індивідів, які потребують саме захисту, підтримки з боку всього суспільства. Адже багатовікова відсутність власної державності та героїчна боротьба за неї породили не в одному поколінні українців культ держави, готовність жертвувати заради неї, непохитну віру в її всесильність. По-третє, забезпечення відповідної правової бази, що гарантується прийняттям законодавчих актів, інших нормативних документів щодо реалізації соціальної політики, які б, головне, у своїй взаємодії усували відповідні суперечності.

Аналізуючи ці умови, варто підкреслити принципи системної парадигми, головним серед яких є посилена увага до взаємодії між різними сферами функціонування суспільства та усвідомлення реального життя у його цілісності настільки глибоко, наскільки це можливо. Соціальне страхування передбачає такі важливі види економічної підтримки громадян, як: грошові виплати, компенсація, витрати на лікування, реабілітацію, перепідготовку та перекваліфікацію, а також профілактику. Таке страхування здійснюється одночасно з соціальною допомогою та соціальним забезпеченням як важливими формами соціального захисту громадян, однак відрізняється від них джерелами формування фінансових ресурсів, принципами їх організації, видами та формами виплат грошових коштів. Нині в Україні система державного соціального страхування складається з: пенсійного страхування, страхування з тимчасової втрати працездатності, страхування на випадок безробіття та страхування від нещасного випадку на виробництві. Передбачається запровадити обов’язкове медичне страхування. Головною метою дослідження є висвітлення актуальних проблем фіскального механізму забезпечення реалізації соціальної функції держави в галузі соціального захисту, соціального страхування та виконання системи соціальних гарантій в Україні. Предметом дослідження є механізм фіскального забезпечення соціальної функції держави в Україні. Об’єктом дослідження є соціальна функція держави. До основних завдань дослідження відносяться: узагальнення теоретичних аспектів фіскального забезпечення соціальної функції держави; визначення функцій та економічного механізму системи соціального захисту, соціальних гарантій та соціального страхування у єдиному комплексі соціальної політики держави; дослідження етапів становлення та розвитку системи соціального страхування в Україні та особливостей її нормативно-правового забезпечення; розкриття специфічних рис державного соціального страхування, соціальних гарантій та норм; аналіз сучасного стану системи соціального захисту та пенсійного забезпечення в Україні та їх фіскального забезпечення; визначення приорітетних напрямків подальшого реформування механізму фіскального забезпечення соціальної функції держави в Україні із використанням провідного світового досвіду. В ході дослідження використовувалися методи економічного аналізу, прогнозування, моделювання, опису, аналогій тощо. Розділ 1. Теоретичні основи соціальної функції держави та фіскального механізму її забезпечення 1.1 Соціальна політика та соціальна функція держави в умовах ринку Соціальна політика держави — один з напрямків діяльності з регулювання соціально-економічних умов життя суспільства. Сутність соціальної політики держави полягає в підтримці відносин як між соціальними групами, так і всередині них, забезпеченні умов для підвищення благоустрою, рівня життя членів суспільства, створенні соціальних гарантій у формуванні економічних стимулів для участі в суспільному виробництві. При цьому слід зазначити, що соціальна політика держави, яка виступає складовою заходів, що провадяться державою з метою регулювання умов суспільного виробництва в цілому, тісно пов'язана з загальноекономічною ситуацією в країні .

Бо економчна полтика, а з нею й зверхницька роль держави можуть давати корисн наслдки лише тод, коли саму державуй  владу персонфкуютьне класов й узурпаторськ клки (як це бачимо в умовах кап]талстично демократ  комунстично диктатури),а цле нацональне суспльство, зорганзоване в формах, що беру]чи його занеподльну днсть водночас рахуються з його органчним, функцональним розподлом на окрем частини(соцальн групи). Цею формою суспльно органзац  для нацократ державний синдикалзм. В свой, практичнй сут синдикалзм це насамперед (умовлене розвитком господарсько спецалзац обднання людей, зайнятих виробництвом у певнй господарськй галуз, для охорони хнх професйних нтересв. Вияви професйно органзац бачимо вже в середньовчних корпорацях, що в свй час вдграли велику економчну роль в феодальному суспльств. Капталзм  нов де економчного лбералзму спричинилися до занику корпорацй; вузько-становий, моно]полстичний характер старого корпоративного устроювже не мг узгднитися з вимогою вльно гри капталстичних сил

1. Сутність та соціальне призначення держави

2. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

3. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

4. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

5. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

6. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
7. Реалізація права на житло шляхом будівництва
8. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

9. Суть та принципи соціальної держави

10. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

11. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

12. Глобалізація і процеси соціального розвитку

13. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

14. Соціальна психологія організацій

15. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

16. Феномен соціальної держави в європейській традиції

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

18. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях

19. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

20. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

21. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

22. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства
23. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
24. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

25. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

26. Соціальні групи

27. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

28. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

29. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

30. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

31. Право як спеціальне соціальне явище

32. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина

33. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

34. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

35. Мораль і соціальне управління

36. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

37. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

38. Сутність і значення соціального страхування
39. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
40. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

41. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

42. Методика аудиту готової продукції та ії реалізації

43. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

44. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

45. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

46. Соціальна інфраструктура України

47. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

48. Розвиток соціальної географії в СРСР

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Історія соціально-економічної географії світу

50. Державна соціальна допомога

51. Загальна характеристика договірних відносин щодо реалізації сільськогосподарської продукції

52. Застосування права як особлива форма його реалізації

53. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

54. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
55. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
56. Правовідносини у сфері соціального захисту

57. Реалізація і застосування права

58. Реалізація Конституції України

59. Система соціального захисту в Україні

60. Соціальна обумовленість державної служби

61. Соціальна цінність права

62. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

63. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

64. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Конструктор электронный "Знаток". 180 схем, артикул 180-Znat.
Набор электронных блоков и соединений, позволяющий конструировать электрические цепи без пайки. В иллюстрированном руководстве описано 180 схем.
1815 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные

65. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

66. Особливості реалізації фонеми в мовленні

67. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

68. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

69. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

70. Реалізація двохзв’язного списка
71. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel
72. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

73. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

74. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

75. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

76. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

77. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

78. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

79. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

80. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы

81. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

82. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

83. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

84. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

85. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

86. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст
87. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)
88. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

89. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

90. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

91. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

92. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

93. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

94. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції

95. Реалізація шкіряного взуття

96. Соціально-етичний маркетинг

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

97. Експертиза та контроль реалізації товару

98. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

99. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.