Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Одним з важливих напрямів організації бухгалтерського обліку є організація облікового підрозділу підприємства на чолі з головним бухгалтером. Крім того, всі питання, пов'язані зі зміною головного бухгалтера (або бухгалтера, якщо бухгалтерський облік ведеться одноосібно) у процесі діяльності підприємства врегульовуються завдяки організації бухгалтерського обліку. Статус бухгалтера на підприємстві є особливим і пов'язаний з веденням бухгалтерського обліку, який має важливе значення для управління підприємством. Посада бухгалтера вимагає особливого порядку приймання-передачі справ з документами від бухгалтера, який звільняється, до бухгалтера, який приймає справи. Оскільки відповідно до законодавства відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник (керівник), саме він зобов'язаний забезпечити приймання-передачу справ і документальне оформлення цієї процедури. На сьогодні законодавством України не регламентується порядок передачі та приймання справ бухгалтерами. Відсутність нормативного регулювання на державному рівні призводить до того, що процедура приймання-передачі справ може й не відбуватися або проходить на власний розсуд бухгалтера чи керівника. Процедура приймання-передачі справ може передбачати декілька етапів. Загальний порядок дій у ході звільнення колишнього і приймання нового бухгалтера на підприємстві наведено у службових записках. Дотримання даної процедури дозволить усунути порушення у веденні бухгалтерського обліку та контролю на підприємстві, а також розмежувати відповідальність між новим бухгалтером і його попередником. Для проведення приймання-передачі керівник підприємства має видати наказ, в якому необхідно зазначити порядок проведення перевірки документації, яка передається, та відповідальних осіб за її здійснення (комісія з приймання-передачі справ), необхідність залучення сторонніх осіб (аудиторської фірми, вищої установи), особу, якій має бути передано справи, а також період, протягом якого здійснюється приймання-передача справ. Зокрема, тривалість останнього залежить від особливостей підприємства та погоджується з бухгалтером, який звільняється. До складу комісії з приймання-передачі справ включають не менше трьох компетентних у питаннях бухгалтерського обліку працівників, у тому числі, бухгалтера, який звільняється. У випадку відмови бухгалтера, який звільняється, брати участь у прийманні-передачі справ, про це робиться запис в акті. До роботи в комісії може залучатися претендент на посаду бухгалтера. У філіях або дочірніх підприємствах у роботі комісії має брати участь бухгалтер головного підприємства. Графік роботи комісії є додатком до наказу керівника про приймання-передачу справ. Для здійснення перевірки документації, яка передається, необхідно визначити період, за який мають бути перевірені документи. Для правильного оформлення приймання-передачі справ перш за все потрібно ретельно підготувати бухгалтерську документацію до перевірки. На визначену та погоджену з бухгалтером, який звільняється, дату передачі справ всі облікові записи за минулий період необхідно завершити, що означає: =&g ; укомплектування у справи первинних документів; =&g ; формування облікових регістрів; =&g ; заповнення форм бухгалтерської звітності.

Підготовці до перевірки підлягають всі облікові книги та журнали, які ведуться на підприємстві (журнал реєстрації довіреностей, книги обліку придбання та продажу, касова книга, книги з обліку роботи реєстратора розрахункових операцій тощо). У ході підготовки документації може виявитися, що не вистачає деяких документів. Факт недостачі документів реєструється в акті приймання-передачі справ. Надалі документи, яких не вистачає, підлягають відновленню. Якщо з певних причин це неможливо, слід застосувати норми законодавства. За умови виявлення відсутності певного журналу, він має бути заведений з дня приймання-передачі справ новим бухгалтером. Претендент на посаду бухгалтера зацікавлений у тому, щоб ознайомитися з бухгалтерським обліком підприємства, а також переконатися, що всі необхідні для його подальшої роботи документи наявні. Зокрема, на даному етапі він повинен вивчити установчі документи підприємства, з'ясувавши при цьому такі питання: =&g ; хто є засновниками підприємства, які їх частки в статутному капіталі; =&g ; яка сума статутного капіталу; =&g ; який порядок формування інших фондів; =&g ; які основні види діяльності підприємства та які з них підлягають ліцензуванню; =&g ; чи вносилися зміни до установчих документів у законодавчо встановленому порядку. Крім того, обов'язково необхідно перевірити наявність таких документів: =&g ; довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; =&g ; довідки з ДПАУ про реєстрацію; =&g ; свідоцтво про реєстрацію як платник ПДВ (якщо є); =&g ; свідоцтва про реєстрацію у фондах соціального страхування; =&g ; довідки з банків про відкриття рахунку; =&g ; необхідні ліцензії, патенти, дозволи. Обов'язково необхідно вивчити акти перевірок податкової служби, фондів соціального страхування на предмет виявлених порушень і сум штрафних санкцій. Вивченню також підлягають аудиторські висновки, матеріали внутрішніх перевірок, ревізій, інвентаризацій за умови їх наявності. Ознайомленню з підприємством сприяє також вивчення укладених договорів і дисципліни їх виконання. Претендент на посаду бухгалтера отримує можливість дізнатися про контрагентів підприємства, види господарських договорів, наявність актів звірок і частоту їх проведення. Одним з найвідповідальніших етапів є знайомство з організацією бухгалтерського обліку на підприємстві. Зокрема, підлягають з'ясуванню такі питання: =&g ; яка застосовується форма ведення бухгалтерського обліку; =&g ; чи розроблено внутрішні документи, які регламентують фінансову політику підприємства; =&g ; чи розроблено графік документообороту: =&g ; яким чином розподілено обов'язки між працівниками бухгалтерської служби; =&g ; чи є внутрішні документи, які регламентують діяльність облікового підрозділу та окремих бухгалтерів та ін.; =&g ; чи врегульовано на підприємстві порядок захисту відомостей, які складають комерційну таємницю та ін. Надалі необхідно ознайомитися з обліковими регістрами та Головною книгою підприємства за поточний і попередній звітні періоди, що допомагає одержати значний обсяг інформації щодо основних видів діяльності підприємства, оцінити обсяги операцій, динаміку показників активів, капіталу, зобов'язань, витрат, доходів і результатів діяльності.

Отже, результатом даного етапу є встановлення фактичної наявності документації, яка підлягає передачі, та ознайомлення претендента на посаду з основними організаційними моментами бухгалтерського обліку на підприємстві. Даний етап завершується складанням переліку документів, які підлягають перевірці та передачі. Вказаний перелік оформлюється описом і є додатком до акту приймання-передачі справ. Другим етапом процедури приймання-передачі справ є перевірка відповідності ведення бухгалтерського обліку та складання звітності на підприємстві вимогам чинного законодавства. Чинним законодавством не передбачено обов'язковості встановлення відповідності бухгалтерської звітності переданим документам. Водночас бухгалтер, який звільняється, і його наступник зацікавлені в тому, щоб у ході майбутніх перевірок контролюючими органами не траплялося &quo ;неприємних несподіванок&quo ; у вигляді відсутності документів або наявності помилок у веденні бухгалтерського обліку та складанні звітності. Здійснити перевірку всього бухгалтерського обліку за період 3 роки за короткий термін досить складно. Як правило, передача справ проводиться на основі перевірки останньої складеної звітності. Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій варто перевірити вибірково або, наприклад, суцільним порядком за певним розділом за певний звітний період. У будь-якому випадку слід перевірити правильність складання податкової звітності. Особливу увагу в ході перевірки слід приділити перевірці наявності та правильності оформлення первинних документів, які є підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку. Існує два варіанти проведення перевірки ведення бухгалтерського обліку та складання звітності: проведення контролю працівниками підприємства (можливе за умови наявності на підприємстві облікового підрозділу) або використання послуг сторонніх спеціалістів. За першим варіантом на підприємстві може проводитися інвентаризація і застосовуватися бухгалтерський контроль. Стосовно інвентаризації законодавством не передбачено обов'язкового її проведення при звільненні бухгалтера (лише за умови, що цей працівник був матеріально відповідальною особою). Керівник підприємства може ініціювати проведення інвентаризації майна та зобов'язань підприємства при звільненні бухгалтера, не дивлячись на те, чи був він матеріально відповідальною особою. У проведенні інвентаризації зацікавлений претендент на посаду бухгалтера, який може брати в ній участь. Зокрема, це дасть йому змогу впевнитися в реальності залишків матеріальних цінностей і зобов'язань підприємства. Крім того, з'являється можливість з'ясувати, чи укладено договори про матеріальну відповідальність з особами, відповідальними за збереження товарно-матеріальних цінностей, чи складаються матеріальні звіти та ін. Здійснення бухгалтерського контролю передбачає перевірку достовірності облікових даних і їх надійності. Його можуть здійснювати вповноважені бухгалтери підприємства. Незалежно від тривалості процедура приймання-передачі справ не повинна впливати на результати діяльності підприємства в цілому.

Промежуточные состояния В духовном мире между четырьмя основными состояниями (неживое, растительное, животное и человеческое) существуют промежуточные. Имеется некоторый набор элементов, порядок которых определяет передачу информации. В животной природе – это клетки, в компьютере – математические символы. То же самое существует и в духовном мире. Ветвь и корень есть в любой части, только нельзя замыкать их друг с другом. Основные отличия между всем, что существует, сводятся к величине желания получать. Эта величина проградуирована – от нуля и до большого, но неизвестного нам показателя, находящегося где-то в бесконечности, на самой высшей ступени. На каждой ступени существуют четыре основных компонента. Какова взаимосвязь между ступенями? Неверно полагать, что многообразие изменений и всего существующего в любом виде природы (неживом, растительном, животном и человеческом) происходит от возникновения промежуточных состояний. Промежуточные состояния являются особенными и строго фиксированными. Допустим, существуют радиочастоты, измеряемые в мегагерцах или килогерцах, и они делятся между собой по соответствующей шкале

1. Методика прийому самохідної пускової установки 9П129 та підготовки її до передачі

2. Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

3. Использование нестандартных форм урока при обучении лексической стороне языка

4. Эквивалентность перевода при передаче семантики языковых единиц

5. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

6. Коммерческие формы передачи технологий
7. Порядок начисления заработной платы при разных формах и системах оплаты труда
8. Порядок передачи земель, находящихся в государственной собственности, в частную собственность в Республике Беларусь

9. Сжатие данных при передаче изображений

10. Анализ мешающих влияний в каналах связи при передаче и преобразовании информации

11. Управление ошибками при передаче информации по каналам связи

12. Выбор допусков и посадок при проектировании зубчатой передачи

13. Химия наследственности. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Репликация ДНК и передача наследственной информации

14. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

15. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав

16. Прием и порядок переведения работника на другую работу

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые
Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Построение сети передачи данных

18. Использование линий электропроводки в качестве среды передачи информации

19. Системы и сети передачи данных

20. Передача информации из ультразвуковой медицинской диагностической установки ALOCA SSD650

21. Контроль передачи информации

22. Передача электрокардиосигнала по телефону
23. Восстановительное обучение при разных формах афазии и дизартрии
24. Расчет зубчатых и червячных передач в курсовом проектировании

25. Цепные передачи

26. Проект зубчатой передачи

27. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

28. Зубчатые передачи

29. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

30. Расчет системы сбора и передачи данных

31. Проектирование передающего устройства одноволоконной оптической системы передачи для городской телефонной сети

32. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ

Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Таз алюминиевый для варенья, 36 см / 10,6 л.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
648 руб
Раздел: Более 10 литров

33. Каналы передачи информации

34. Производство, передача и использование электроэнергии

35. Виды и формы оплаты труда. Порядок ее начисления (Контрольная)

36. Первые передачи телевизионных изображений по радио в СССР

37. Первые опыты по передаче электричества на расстояние

38. Анализ процесса передачи информации
39. Технические средства передачи информации
40. Передача данных на железнодорожном транспорте

41. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения

42. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

43. Передача сообщения

44. Передача администрации нормотворческих и судебных полномочий в США

45. Передачи технологии

46. Некоторые препятствия на пути передачи технологии из сектора высшего образования европейского сообщества в промышленность

47. Моделирование процесса обработки сигнала с широтно-импульсной модуляцией и помехи в приемном устройстве системы передачи информации

48. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

Магнитный театр "Теремок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Теремок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Развивающая доска "Пицца", 54 элемента, 5 слоев.
Деревянная доска "Пицца" - это увлекательный игровой набор для развития мелкой моторики, воображения и усидчивости Вашего
807 руб
Раздел: Продукты
Концентрат Gardex "Extreme", для защиты дачного участка от клещей, 50 мл.
Концентрат для защиты дачного участка от клещей. Для обработки приусадебных, дачных и садовых участков. Надежно защищает от иксодовых
370 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

49. Разработка фотоприемного устройства волоконно-оптической системы передачи информации (ВОСПИ)

50. Каналы передачи информации

51. Усилитель многоканальной системы передачи

52. Трансформаторы и передача энергии на расстояние

53. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

54. Супружеская дезадаптация при паторефлекторной форме первичной сексуальной дисфункции у мужчин
55. Расчет зубчатой передачи
56. Техническое обслуживание и ремонт главной передачи

57. О передаче власти наемному менеджеру

58. Изменение форм собственности в РФ при переходе к рынку

59. Порядок признания расходов при кассовом методе

60. Передача сообщения

61. Основания, порядок и соблюдение законности при задержании и доставлении в ОВД лиц, совершивших административное правонарушение

62. Способы передачи американских реалий (на материале романов Т. Капоте)

63. Bruteforce как средство передачи информации

64. Волоконно-оптическая система передачи

Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор С" (34 схемы).
Вам будет предложено собрать свой первый FM-радиоприёмник, узнать, что такое усилитель мощности, познакомится со светомузыкой — всего 34
1421 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

65. Передача массива информации в параллельном формате между двумя микроЭВМ КР580ВН80А с использованием БИС КР580ВВ55

66. Оценка достоверности передачи данных

67. Сети передачи данных

68. Структурно-типологические и лексико-семантические параметры литературной сказки Дж. Роулинг и ресурсы их передачи

69. Принципы построения систем сбора и передачи информации для объектов электроэнгергетики

70. Одноступенчатый цилиндрический редуктор с цепной передачей
71. Виды и порядок составления актов
72. Проблема понуждения стороны по договору аренды по передаче недвижимости, являющейся предметом аренды

73. Передача авторских прав по договорам. Виды договоров

74. Вексель и способы его передачи

75. СПИД пути передачи и профилактика

76. Передача и кодирование сигнала в сетчатке глаза

77. Принципы передачи информации и структурная организация мозга

78. Закономерности передачи генетической информации

79. Исчисление НДС по истечении 60 дней с момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности)

80. Отражение безвозмездной передачи основных средств в налоговом учете

Подставка для ножей овальная AK-211ST "Alpenkok", 16x6,5x22 см.
Размеры: 16x6,5x22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: цветное полипропиленовое волокно. Цвет: зеленый. Предназначена для
723 руб
Раздел: Подставки для ножей
Комплект детского постельного белья в кроватку "Амели" (цвет: вишневый/белый).
Комплекты детского постельного белья AmaroBaby выполнены из натурального и гипоаллергенного материала, мягкого и приятного на ощупь.
2825 руб
Раздел: Комплекты в кроватку
Автомобиль-каталка "Премиум-2".
Большой автомобиль-каталка может не только катать малыша, но и перевозить "грузы". Особенно пригодится он в песочнице, где так
1461 руб
Раздел: Каталки

81. Безвозмездная передача товаров

82. Передача прав по векселю

83. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

84. Порядок проведения валютных операций между резидентами и нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности

85. Территориальное общественное самоуправление: правовые основы, формы и порядок организации

86. Языковые средства передачи комизма в современных англоязычных рассказах
87. Wi-Fi - стандарт беспроводной передачи данных
88. Организация сети передачи данных по энергосетям с применением технологии PLC

89. Почтовые каналы передачи данных Mailslot

90. Протоколы передачи данных нижнего уровня

91. Реорганизация схемы управления и оптимизация сегмента сети передачи данных

92. Усовершенствование модема путем защиты передачи данных

93. Характеристика современных средств дистанционной передачи информации

94. Анализ передачи периодических сигналов через линейные электрические цепи

95. Вычислительные сети. Основные способы передачи данных

96. Канал послідовної передачі даних

Багетная рама "Sandra" (серебряный), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Размер 40x50
Стол детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер стола: 56х56х50 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
1476 руб
Раздел: Столики
Ванная комната "Конфетти".
Набор мебели для кукольной комнаты подойдет для кукол размером до 30 см. Комплектность: коврик большой, коврик, флакон - 2 штуки, пробка к
878 руб
Раздел: Ванные комнаты

97. Передача дискретных сообщений

98. Передача цифрового сигнала

99. Приемник цифровой системы передачи информации ВЧ-каналом связи по ВЛ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.