Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Зміст.Вступ.3 1. Організаційно-економічна характеристика «Агрофірми „Київська“». Значення вирощування картоплі в економіці підприємства 2. Організація праці на вирощуванні картоплі в «Агрофірмі „Київська“» 2.1 Трудовий колектив «Агрофірми „Київська“» та існуючі в ньому форми поділу і кооперації праці. 2.2 Організація основних трудових процесів на вирощуванні картоплі в «Агрофірмі „Київська“» 2.3 Організація, оснащення та обслуговування робочих місць в «Агрофірмі „Київська“» 3. Розробка нормативів і норм праці. 3.1 Способи вивчення трудових процесів, аналіз результатів проведених спостережень і обробка даних. 3.2 Розрахунок та обґрунтування нормативів і норм праці 4. Оплата праці в сільському господарстві Висновки і пропозиції Список використаних літературних джерел Додатки Додаток 1 Додаток 2. Додаток 3 Додаток 4 Вступ Темою обраною для розгляду в даній роботі є організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі. У сільському господарстві, як і в більшості галузей народного господарства, норма праці виступає у виді норм часу, норм виробітку, норм обслуговування і норм чисельності. Поряд з цим повинні розроблятися і затверджуватися норми виробництва продукції на працівника, виходячи з яких і встановлюються розцінки за продукцію. Особливість нормування праці в сільському господарстві обумовлена специфікою сільськогосподарського виробництва, тому що тут великий розрив у часі між моментом вкладення праці й одержанням продукції. Рівень заробітної плати працівників у великому ступені залежить від стану роботи з нормування праці. Упорядкування нормування — це важливий фактор забезпечення організації оплати праці. У сільському господарстві застосовуються технічно обґрунтовані міжгалузеві і галузеві, єдині і місцеві норми виробітку (виробництва, часу, обслуговування). Перелік цих норм систематично переглядається Республіканським нормативно-дослідницьким центром у сільському господарстві і затверджується в міністерстві. Усі зазначені норми встановлені виходячи з вартості робочого дня. Конкретні норми виробітку (обслуговування) розробляються в сільськогосподарській організації за узгодженням з комітетом профспілки на підставі технічно обґрунтованих норм виробітку з урахуванням резервів підвищення продуктивності праці, повного використання техніки, ступеня механізації виробничих процесів, виду тварин і досягнутого рівня продуктивності. Відхилення допускаються у випадках, коли конкретні виробничі умови не відповідають тим, для яких установлена технічно обґрунтована норма. Дана тематика цікавить багатьох науковців, на основі їх праць і написана дана курсова робота. Основним джерелом для написання роботи служить нормативно-законодавча база України, що регулює взаємовідносини керівників і найманих співробітників, перш за все це Конституція України, Закон України “Про заробітну плату”, Кодекс Законів “Про працю”, Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”. Теоретичні засади написання представленої роботи почерпнуті з наступних літературних джерел - Попов Н.А

. Організація сільськогосподарського виробництва, Чураков В.Я. Наукові основи оцінки трудових ресурсів в АПК, Шапиро Б.М. Організація праці в сільському господарстві, Кобець Е.А., Корсаков М.Н. Організація, нормування й оплата праці на підприємствах галузі та інші. 1. Організаційно-економічна характеристика «Агрофірми „Київська“». Значення вирощування картоплі в економіці підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофірма „Київська“» — багатопрофільне господарство, спеціалісти якого працюють як у рослинництві, так і в тваринництві. Підприємство розташовано в Київській області Макарівського району в селищі Маковище. Родючі ґрунти, багаті традиції землеробства, сприятливий клімат, освідченні та працьовиті люди – все це є підґрунтям для того, щоб «Агрофірма „Київська“» займала пріоритетне місце в економіці, задовольняючи потреби населення в якісних і доступних продуктах харчування, забезпечував достойний рівень життя селянам. Починаючи з 1997 року основною спеціалізацією господарства було вирощування насіннєвої картоплі. Підприємство розпочало співпрацю з «Миронівським хлібопродуктом» у 2002 році. З того часу підприємство було повністю модернізоване, а з часом — було розширено напрямки його діяльності: окрім рослинництва «Агрофірма „Київська“» почала займатися вирощуванням племінної великої рогатої худоби й у 2004 році отримала статус племінного репродуктора. Підприємство було повністю придбане «Миронівським хлібопродуктом» у 2006 році. Сьогодні господарство має близько 15 тис. га землі, на якій вирощують насіннєву і продовольчу картоплю, пшеницю, жито, кукурудзу, кормові культури. При цьому в господарстві культивується більше 30 сортів картоплі української, німецької та голландської селекції. Вирощують також елітну картоплю, використовуючи досягнення сучасних технологій. Загалом під вирощування цієї культури зайнято до 400 га, на яких щороку збирають близько 12 тис. тонн врожаю. Крім того, господарство займається розведенням племінних порід великої рогатої худоби, а саме: української м’ясної, симентальської, герефордської, чорно-рябої молочної, п’ємонтезької порід, а також має статус племінного заводу з розведення ВРХ таких порід, як шароле, абердин-ангуської та лімузин. Саме в цьому господарстві розводять биків абердино-ангуської породи, які потім відправляються на вирощування в «Дружбу народів» і з яких виробляють яловичину під ТМ «Сертифікований Ангус». Потужності господарства із вирощування ВРХ — близько 1 тис. голів молодняку. З метою постійного вдосконалення існуючих та виведення нових порід тварин і сортів сільськогосподарських культур ТОВ «Агрофірма „Київська“» активно і плідно співпрацює з вітчизняними й зарубіжними науково-дослідними та навчальними установами. На сьогоднішній день в господарстві працює близько 415 працівників. 2. Організація праці на вирощуванні картоплі в «Агрофірмі „Київська“» 2.1 Трудовий колектив «Агрофірми „Київська“» та існуючі в ньому форми поділу і кооперації праці Істотно важливим моментом аналізу поділу праці на підприємстві сільськогосподарської галузі є розгляд його як умови підвищення продуктивності праці в масштабі суспільства і самого підприємства.

Розглядаючи поділ праці в «Агрофірмі „Київська“», варто виділити наступні основні його види: функціональний поділ праці між різними категоріями працівників підприємства; поділ праці між групами робітників по ознаці технологічної однорідності виконуваних ними робіт — професійний поділ праці; поділ праці між групами робітників в залежності від складності виконуваних ними робіт — кваліфікаційний поділ праці. Слід зазначити, що поділ праці, означаючи одночасне співіснування різних видів трудової діяльності, відіграє важливу роль у розвитку організації виробництва і праці: по-перше, він є необхідною передумовою процесу виробництва і умовою підвищення продуктивності праці; по-друге, сприяє спеціалізації виробничих процесів і удосконалюванню трудових навичок працівників, що беруть участь у них. Іншим напрямком функціонального поділу праці є поділ працівників на основних і допоміжних. Перші з них безпосередньо беруть участь у вирощуванні продукції, інші особистої участі в здійсненні технологічного процесу не приймають, але створюють необхідні умови для безперебійної й ефективної роботи основних робітників. Особливим видом поділу праці в «Агрофірмі „Київська“» є його професійний поділ, що розвивається в залежності від застосовуваних знарядь праці, предметів праці, технології виробництва. Спостереження показують, що зміни в професійному поділі праці характеризуються ростом абсолютного числа і питомої ваги професій механізованої праці, скороченням числа вузьких професій і спеціальностей, збільшенням чисельності професій широкого профілю. Наступним видом поділу праці є кваліфікаційний поділ праці в залежності від складності робіт. Воно має найтісніший зв'язок з підвищенням культурно-технічного рівня працівників, що ведуть до скорочення частки малокваліфікованої праці в народному господарстві. Кваліфікаційні розходження між групами працівників об'єктивно обумовлені різною складністю виконуваних робіт. Працівники однієї і тієї ж професії або спеціальності можуть мати різні знання, уміння працювати і виробничий досвід. Усе це виражається в кваліфікації — якості роботи і лежить в основі розподілу працівників по групах кваліфікації — розрядам, категоріям, класам і т.п. З поділом праці у виробництві сільськогосподарської продукції нерозривно зв'язана його кооперація. Це дві сторони єдиного процесу праці в його суспільній формі. Існування розділеної праці об'єктивно вимагає встановлення визначених співвідношень і взаємодії між видами праці. Без цього виробництво неможливе. Кооперація праці в «Агрофірмі „Київська“» здійснюється в різних формах у залежності від конкретних виробничих умов. На це впливають особливості технологій, ступінь розчленовування виробничих процесів і багато інших факторів, включаючи організаційно-економічні і соціальні. Так, кооперування праці відбувається при індивідуальному виконанні роботи на окремих робочих місцях, при сполученні трудових функцій і спеціальностей, при колективній роботі. В «Агрофірмі „Київська“» існує колективна кооперація, де на ведуче місце серед колективних форм організації сучасної праці господарська практика висунула виробничі бригади, групові форми організації праці.

В наслідок цього був спаралізований не тільки львівський центр, але великою мірою і організаційний апарат на провінції. Кого не взяли до тюрми, того посадили до концентраційного табору. Виарештовані були: все середовище «Академічного Дому», а також наступний склад КЕ ОУН, що діяв всього кілька місяців, і всі люди, що могли б ухопити і втримати в своїх руках організаційні нитки до зацілілих клітин ОУН. Незаторкнені загальним розгромом групи чи окремі особи зоставались якийсь час без керми і напрямних, без зв'язків між собою і центром, бо його не стало. Розгром ОУН у краю припечатала, як видавалося, видача чеськими офіційними колами центрального архіву ОУН, що знаходився тоді в Празі. Так перед ворогом були виявлені майже всі таємниці підпільної організації: середовище, на яке вона спиралася, організаційна мережа, методи праці, шляхи зв'язку, одним словом, все те, що дає силу підпільній організації. Такого одноразового і раптового розгрому ОУН не зазнала ніколи, ні перед тим, ні потім. Навіть у безперечно важких умовах большевицького режиму силу ОУН надточувано поволі, систематично, рік по рокові

1. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

2. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

3. Організація та планування кредитування

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

6. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети
7. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації
8. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

9. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

10. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

11. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

12. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

13. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

14. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

15. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

16. Організація оплати праці на підприємстві

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

18. Організація оплати праці

19. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

20. Сучасні форми та системи оплати праці

21. Організація праці

22. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
23. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
24. Основи побудови обліку праці та її оплати

25. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

26. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

27. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

28. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

29. Організація охорони праці на виробництві

30. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

31. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

32. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики

33. Облік праці та її оплати

34. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

35. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

36. Організація обліку в магазині "Світанок"

37. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

38. Організація праці бухгалтера
39. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
40. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

41. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

42. Організація захисту державної таємниці в Росії

43. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

44. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

45. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

46. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

47. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

48. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Сумка для обуви "Феи и невиданный зверь".
Пошита из водонепроницаемого износостойкого полиэстра. Подходит для частой стирки, не выцветает. Размер: 31х44 см.
309 руб
Раздел: Сумки для обуви
Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

50. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

51. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

52. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

53. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

54. Економічні та правові основи управління організацією
55. Кризове явище функціонування та розвитку організації
56. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

57. Основні напрямки організації праці менеджера

58. Поняття організації та її ознаки

59. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

60. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

61. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

62. Наукова організація праці студента

63. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

64. Дитячі та юнацькі організації в Україні

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

66. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

67. Основні організаційні форми та види туризму

68. Основи організації та роботи фондової біржі в Україні

69. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

70. Зміст поточних планів та організація їх розробки
71. Наукова організація праці. Завдання з удосконалення з організації праці на підприємстві
72. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

73. Сучасні форми та системи оплати праці

74. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

75. Організація приймання товару в аптеці

76. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

77. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

78. Організаційна система управління природокористуванням України

79. Державне і договірне регулювання оплати праці

80. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

81. Оплата праці

82. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

83. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

84. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

85. Організація банківської справи

86. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
87. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
88. Організація касових операцій у банківських установах

89. Організація ресурсної бази банків в Україні

90. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

91. Організація робочого місця бухгалтера

92. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

93. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

94. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

95. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

96. Внутрішній аудит організації

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

97. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

98. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

99. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.