Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Напрямки оптимізації системи правового регулювання оподаткування операцій на ринку цінних паперів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПЛАНВступ 1. Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів 2. Проблемні питання оподаткування операцій на ринку цінних паперів України 3. Шляхи вдосконалення українського законодавства в сфери оподаткування операцій на ринку цінних паперів Висновок Список використаної літератури Вступ Проблема захисту прав інвесторів є найголовнішою на фондовому ринку України. Конфлікти в акціонерних товариствах, обумовлені недосконалістю законодавства та хибною практикою корпоративного управління, обумовлюють недовіру інвесторів до основних фінансових інструментів фондового ринку. Як показують судові спори, найчастіше конфлікти виникають із приводу загальних зборів АТ. У судах оскаржуються питання скликання зборів, визначення кворуму, легітимність прийняття рішень, делегування повноважень, затвердження установчих документів, формування органів управління АТ. Слідом йдуть конфлікти, що стосуються господарської діяльності акціонерних товариств, а саме: виплати дивідендів, проведення додаткових випусків акцій, створення дочірніх підприємств, реорганізації товариства, здійснення операцій по розпорядженню значними активами АТ, несплати послуг реєстроутримувача як засобу уникнення зобов’язань перед акціонерами. Поряд із цим значна кількість судових спорів стосується питань переходу прав власності: продажу акцій закритого акціонерного товариства та реалізації прав за цінними паперами. Також потребує реформування система оподаткування отриманого прибутку за цінними паперами, адже це є основним стимулом для розвитку інвестиційної діяльності в Україні 1. Міжнародний досвід оподаткування операцій на ринку цінних паперів Найважливіша частина політики розвитку ринку цінних паперів - податкова компоненту. Світовий досвід свідчить: ринки цінних, як джерело інвестицій, завжди і скрізь мають величезні податкові пільги. В умовах кризи, дефіциту інвестицій і високих ризиків створення сильних податкових стимулів, які компенсують ці ризики, є одним з найсильніших інструментів мотивації населення до вкладення заощаджень - в українські акції і облігації. Податкові стимули важливі і для інвесторів - юридичних осіб (підприємства під впливом податкового тягаря занижують штучно прибутковість, відмовляються демонструвати фінансові накопичення, які могли б вкладати у власний розвиток або в капітали інших підприємств). Неможливо уникнути довгих важких таблиць, які показують величезну різноманітність форм податкових стимулів інвестицій в цінні папери і, зі всією очевидністю свідчать про те, що в українській практиці ще і не приступали до дійсного податкового стимулювання інвестицій. В таблиці 1 наведено аналітичний матеріал щодо оподаткування та податкового стимулювання операцій з цінними паперам в різних країнах світу. Таблиця 1 Аналіз світового досвіду стимулювання інвестицій в цінні папери Методи стимулювання інвестицій в акції Країни, в яких застосовуються Юридичні особи - резиденти Повне безумовне звільнення дивідендів, отриманих від інших осіб - резидентів від податку на прибуток Австралія, Австрія, Великобританія, Норвегія, Аргентина, Бразилія, Венесуела, Гонконг, Греція, Індія, Індонезія, Мексика, Чилі, ПАР По дивідендах, отриманих від резидентів - звільнення дивідендів від податку на прибуток за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і не менше, ніж протягом встановленого періоду часу Данія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Японія Португалія, Тайвань, Польща (звільнення від даного податку при умові, якщо дивіденди реінвестуються в розвиток підприємства) Повне безумовне звільнення позитивних курсових різниць по цінних паперах від податку на прибуток Бельгія, Малайзія, Мексика, Панама, Сінгапур, Тайвань Звільнення позитивних курсових різниць від податку на прибуток за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і (або) не менше, ніж протягом встановленого періоду часу Австрія, Данія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, Гонконг, Панама, ПАР (Панама - тільки по акціях, які пройшли лістинг, ПАР- при умові, якщо суми від продажу акцій залишаться в обороті підприємства) Знижені ставки податку на прибуток при обкладенні позитивних курсових різниць (або заміна податку на прибуток іншим податком по зниженій ставці) Канада, Франція (роздільне оподаткування по короткострокових і довгострокових інвестиціях), Іспанія Бразилія, Венесуела, Греція, Індія, Індонезія (по акціях, що пройшли лістинг і що обертаються на фондовій біржі).

Юридичні особи - нерезиденти Звільнення дивідендів, отриманих від резидентів, від податку на прибуток Понижені ставки оподаткування дивідендів, отриманих від резидентів, по податку на прибуток Аргентина, ГонконгФранція (якщо дивіденди реінвестуються в економіку Франції) Звільнення позитивних курсових різниць по цінних паперах від податку на прибуток Понижені ставки оподаткування позитивних курсових різниць по цінних паперах Аргентина, Австрія (якщо нерезиденту належить не менше 10% акціонерний капітал протягом 5 років), Гонконг, Греція, Індія (якщо нерезиденту належали акції протягом не менше 3 років) Фізичні особи - резиденти Повне безумовне звільнення дивідендів, отриманих від юридичних осіб, від прибуткового податку Аргентина (тільки по дивідендах, отриманих від резидентів), Бразилія, Венесуела, Мексика Знижені ставки прибуткового податку при обкладенні дивідендів (або заміна прибуткового податку іншим податком по зниженій ставці) Надання податкових кредитів по прибутковому податку, виплачуваному з дивідендів Данія, Норвегія, Швеція, КанадаПанама, Польща, ПАР, Тайвань Повне звільнення позитивних курсових різниць від прибуткового податку за певних умов Нідерланди (якщо акції продаються як портфельні інвестиції і операції з ними не відноситься до продажу бізнесу)Греція (по акціях, що пройшли лістинг), Панама (по акціях, що пройшли лістинг), Туреччина (в межах встановленого грошового ліміту), ПАР (якщо продаються довгострокові інвестиції і операція носить капітальний характер) Знижені ставки прибуткового податку при обкладенні позитивних курсових різниць (або заміна прибуткового податку іншим податком по зниженій ставці) Німеччина, Швеція, Японія, Канада (у тому числі додаткове стимулювання вкладень в акції малого бізнесу), Бразилія, Португалія. Знижені ставки прибуткового податку за умови, що платник податків володів не менше, ніж певною часткою або сумою капіталу емітента, і (або) не менше, ніж протягом встановленого періоду часу Знижені (при дотриманні певних умов) ставки прибуткового податку при обкладенні позитивних курсових різниць Австрія Греція (якщо акції не мають лістингу на фондовій біржі), Нідерланди (якщо акції продаються не як портфельні інвестиції, а як продаж бізнесу) Повний або частковий залік негативних курсових різниць в зменшення доходів (або позитивних курсових різниць) при обкладенні прибутковим податком Канада, Швеція Виключення з оподатковуваної бази по прибутковому податку сум інвестицій (або доходів від продажу) в певні (бажані) акції і частки пайових фундацій при їх первинному розміщенніВиключення з оподатковуваної бази доходів від продажу акцій, якщо вони знаходилися у власності зверх певного терміну Індія, Мексика, ЧиліЧехія Податкові пільги фізичним особам під спеціальні інвестиційні плани Великобританія Введення “акцій, що дають податкові переваги”, призначених для випуску в пріоритетних для держави цілях; Вирахування з дивідендів відсотків по кредиту, узятому для придбання акцій БельгіяЯпонія Аналіз, приведений вище, приводить до необхідності спроби зміни української податкової практики, що склалася на фондовому ринку, до постановки питання про використовування міжнародного досвіду в цій області для стимулювання внутрішніх інвесторів для вкладення засобів в українські корпоративні цінні папери.

Відповідно, необхідно розглянути можливості використовування в українській практиці наступних методів податкового стимулювання інвестицій в акції, не вживаних, як правило, в Україні: повне або часткове звільнення роздрібних інвесторів від прибуткового податку, стягуваного на доходи від акцій (дивіденди, зростання курсової вартості), оптових інвесторів (юридичних осіб) від податку на прибуток, що має те ж джерело, надання податкового кредиту на сплату податків на вказані доходи; можливість заліку негативних курсових різниць для роздрібних інвесторів, можливість перенесення на декілька років вперед негативних курсових різниць для роздрібних і оптових інвесторів; введення цільових податкових пільг (звільнення від податку, застосування зниженої податкової ставки), направлених на заохочення довгострокових інвестицій в акції (пільги застосовуються в тому випадку, якщо акції тримаються власником протягом певного терміну), неспекулятивних прямих інвестицій (пільги застосовуються, коли інвестор володіє певною часткою бізнесу), інвестицій в певні акції (малого бізнесу, певних пріоритетних галузей, венчурні компанії), вивід акцій на організовані ринки (пільги виникають, якщо акції пройшли лістинг і знаходяться в обігу на фондовій біржі), попиту на акції (вирахування відсотків за кредит, узятого на покупку акцій, з оподатковуваної бази), спеціальних особистих і інституційних інвестиційних планів; відміна або зниження по пріоритетних цінних паперах (наприклад, корпоративним облігаціям) податку на операції з цінними паперами, стягуваного як частка від об'єму випуску корпоративних цінних паперів (цей податок здорожує емісію, перешкоджає виходу підприємств на фондовий ринок). Розглянемо світовий досвід податкового стимулювання колективних інвестицій в цінні папери. Йдеться не про інвестиційні або пенсійні фонди, більш відомі в Україні. Із багатьох причин для українських умов було б важливим створення «грошових мішків» - інвестиційних або, як їх звичайно називають, компенсаційних планів усередині підприємств, в рамках внутрішньофірмових відносин. Першоджерело більшості таких форм колективних інвестицій - США (при все більшому розповсюдженні в індустріальному світі). Зокрема, це можуть бути пенсійні плани підприємств, за рахунок засобів яких можуть здійснюватися вкладення у власні акції, плани формування власності персоналу на акції компанії (на основі створення внутрішньофірмового фінансового фонду на цю мету (ESOP), плани бонусів, виплачуваних менеджерам акціями, і опційні плани, в яких менеджер одержує економічну вигоду в тому випадку, якщо курсова вартість акцій підніметься, плани компенсації фантомними акціями (реально акції у власність не переходять, але «власнику» виплачуються суми, рівні дивідендам і зростанню курсової вартості закріплених за ним акцій)1. Всі ці форми інвестицій, які ще належить створити в Україні, є можливими тільки за рахунок різносторонньої системи податкових пільг. Безумовно, в Україні - країні контрольних пакетів - лише дуже серйозні податкові пільги можуть створити стимули для власників підприємств до розвитку планів участі своїх працівників і менеджерів в акціонерних капіталах.

Там сложилась такая сложная и запутанная система правовых норм и отношений, что рядовой гражданин уже не может обойтись без услуг адвокатов. Поэтому юриспруденция, особенно в США, стала одной из самых насыщенных и обжитых областей суггесторных корыстных адвокатских игрищ. Следуя закону, его букве, миллионы хитрющих, въедливых хищных адвокатов, как пауки плетут хитроумнейшие «законогенные» сети. Они проводят юридически безукоризненные, и одновременно абсурдные и анекдотичные комбинации. Всё это во славу золотого тельца и с его помощью. И справедливость (для чего и сам закон-то нужен) торжествует далеко не всегда. Гораздо чаще с помощью якобы законности достигаются корыстные и преступные цели, освященные бездушной буквой закона. Закон действует рационалистически, безлико и упрощенно, и тем не менее, он безраздельно главенствует над неписаными правилами народного общежития, традиционного уклада. Закон никогда не сможет охватить спонтанность жизни в ее моральном (этическом) измерении. Юридическое право в системе обеспечения пресловутых «прав человека» превалирует над правом нравственным

1. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

2. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

3. Правове регулювання податкової системи

4. Оптимізація і скорочення часу відновлення технологічної системи

5. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

6. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
7. Правовое регулирование валютных операций в РФ
8. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)

9. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

10. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

11. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

12. Оптимізація балансу АКБ "Правекс-Банк" з метою покрашення його фінансових показників

13. Оптимізація раціонів годівлі птахів

14. Організація обліку орендних операцій

15. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

16. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

17. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

18. Механізм правового регулювання

19. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

20. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

21. Правове регулювання біржової діяльності

22. Правове регулювання відносин комунальної власності
23. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом
24. Правове регулювання іноземних інвестицій

25. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

26. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

27. Правове регулювання податку з доходу громадян

28. Правове регулювання рибальства і рибного господарства

29. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

30. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

31. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

32. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

34. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

35. Функціональне призначення правового регулювання

36. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

37. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

38. Система прямого регулювання тиску газу з І-регулятором
39. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"
40. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

41. Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

42. Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

43. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

44. Оптимізація лікарського забезпечення хворих із захворюваннями нирок

45. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

46. Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

47. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

48. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

49. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

50. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

51. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

52. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

53. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

54. Устаткування дільничної станції пристроями електричної централізації системи БМРЦ
55. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях
56. Вдосконалення системи митного регулювання в Україні на основі використання досвіду зарубіжних країн

57. Система автоматичного регулювання (САР) турбіни атомної електростанції

58. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

59. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

60. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

61. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

62. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

63. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

64. Специфіка використання експортного мита при регулюванні національного ринку

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Державне регулювання ринку цінних паперів

66. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

67. Налоговая система России в новом правовом поле

68. Правовые системы современности. Мусульманское право

69. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

70. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации
71. Основные правовые системы современности
72. Основные правовые системы современного мира

73. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции

74. Религиозные правовые системы

75. Международная валютная система. Hациональная денежная система. Валютные операции предприятия при осуществлении внешнеэкономической деятельности (Контрольная)

76. Англо-саксонская правовая система

77. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

78. Совершенствование организации бухгалтерского учета расчетных операций за счет бюджетных и внебюджетных средств в системе образования

79. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

80. Гражданско-правовая ответственность при осуществлении некоторых банковских операций

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие

81. Правовое регулирование операций с иностранной валютой в РФ

82. Правовые основы организации и деятельности банковской системы РФ

83. Правовые системы современности

84. Основные правовые системы современности

85. Правовые системы в современном мире

86. Правовые системы современности
87. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы
88. Організаційна система управління природокористуванням України

89. Правовые системы современности

90. Правовые системы в современном обществе

91. Правовая система общества

92. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности

93. Организационно-правовая работа с кадрами в системе МВД

94. Система оподаткування в Украiнi

95. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

96. Справочные правовые системы

Набор салатниц "Loraine", 10 предметов.
Форма: круглая. Материал: стекло, пластик. Цвет салатниц: прозрачный, рисунок. Диаметр: 17 см, 14 см, 12,5 см, 10,5 см, 9 см. Объем: 1,1
318 руб
Раздел: Наборы
Игра "Лопни шар" (арт. DE 0155).
У Вас есть "семейная» игра", в которую по вечерам с удовольствием играют и дети, и взрослые? Если нет, то настольная игра
550 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Пакля-рвакля".
Слон - лимон, пират - самокат. Ищите рифмы на картинках. Сочиняйте и фантазируйте! В коробке: 60 карт, правила игры. Количество игроков:
357 руб
Раздел: Карточные игры

97. Основные правовые системы современности

98. Напрямки вдосконалення автоматизації розрахункових операцій

99. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.