Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование

Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Кафедра інформаційних систем Курсова робота з дисципліни “Схемотехніка еом” Виконав: студент гр. Керівник: Загальна оцінка Одеса 2002 Анотація Курсовий проект з дисципліни “Схемотехніка ЕОМ” являє собою засіб перевірення накопичених теоретичних знань та їх застосування з метою набуття практичних навичок в даній галузі. Ця робота включає синтез комбінаційної схеми для булевої функції п’яти змінних та проектування керуючих автоматів Мілі і Мура, заданих граф-схемою. Побудова автоматів ведеться з урахуванням реальної серії елементів, тому має і практичне значення з можливістю використання отриманого результату у промислових цілях. Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Інститут комп’ютерних систем Кафедра інформаційних систем Завдання до курсової роботи з дисципліни “Схемотехніка ЕОМ” студента гр. АІ-001 Ткаченко І.О. Тема: “Синтез комбінаційної схеми та проектування керуючого автомата Мура”. Вхідні дані до проекту: Булева функція п’яти змінних. Граф-схема керуючих автоматів Мілі і Мура. Склад розрахунково-пояснювальної записки: Синтез комбінаційної схеми для булевої функції. Проектування автоматів. Графічний матеріал: 1 – граф - схема керуючого автомата (А3). 2 – граф - схема керуючого автомата (А3). Лист 3 – принципова схема автомата Мура (А1). Лист 4 – комбінаційна схема (А4). Дата видачі завдання: “ ” . “ ” . 2002 Дата захисту роботи: “ ” . “ ” . 2002 Керівник: Ніколенко А.О. Прийняв до виконання: Ткаченко І.О. Зміст Завдання на розробку Зміст Синтез комбінаційної схеми Розрахування значень Мінімізація БФ Комбінаційна схема Проектування автоматів Вибір завдання Автомат Мура Автомат Мілі Заключення Перелік літератури 1 Синтез комбінаційної схеми 1.1 Визначення значень БФ Булева функція 5 змінних F(x1,x2,x3,x4,x5) задається своїми значеннями, які визначаються 7-разрядовими двійковими еквівалентами чисел: по значенню чисел А (на наборах 0-6), В (на наборах 7-13), С (набори 14-20), по значенню (А В С) (набори 21-27) і на наборах 28-31 функції приймає невизначені значення. А=13 еквівалентно 4910=1100012. Проставляємо символ невизначеного значення Х110001. В=07 еквівалентно 1010=10102. Проставляємо символ невизначеного значення ХХХ1010. С=21 еквівалентно 2310=101112. Проставляємо символ невизначеного значення XХ10111. А В С=41 еквівалентно 7210=10010002. Відповідно, значення функцій F(x1,x2,x3,x4,x5) на наборах від 0 до 31 буде мати вигляд: Таблиця 1 № набору X1 X2 X3 X4 X5 F 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 6 0 0 1 1 0 1 7 0 0 1 1 1 X 8 0 1 0 0 0 X 9 0 1 0 0 1 X 10 0 1 0 1 0 1 11 0 1 0 1 1 0 12 0 1 1 0 0 1 13 0 1 1 0 1 0 14 0 1 1 1 0 X 15 0 1 1 1 1 X 16 1 0 0 0 0 1 17 1 0 0 0 1 0 18 1 0 0 1 0 1 19 1 0 0 1 1 1 20 1 0 1 0 0 1 21 1 0 1 0 1 1 22 1 0 1 1 0 0 23 1 0 1 1 1 0 24 1 1 0 0 0 1 25 1 1 0 0 1 0 26 1 1 0 1 0 0 27 1 1 0 1 1 0 28 1 1 1 0 0 X 29 1 1 1 0 1 X 30 1 1 1 1 0 X 31 1 1 1 1 1 X 1.2

Мінімізація БФ Отримуємо МДНФ і МКНФ булевой функції за допомогою метода карт Карно. Схеми карт Карно приведені нижче: Таблиця 2 Карта Карно до МДНФ. 000 001 011 010 110 111 101 100 00 X 1 0 1 1 X 0 0 01 X X 0 1 X X 0 1 11 1 0 0 0 X X X X 10 1 0 1 1 0 0 1 1 В результаті мінімізації, отримаємо: Y=X1X3X4 X2X4X5 X3X4X5 X1X2X3X4 X1X4X5 X1X3X4 Таблиця 3 Карта Карно до МКНФ 000 001 011 010 110 111 101 100 00 X 1 0 1 1 X 0 0 01 X X 0 1 X X 0 1 11 1 0 0 0 X X X X 10 1 0 1 1 0 0 1 1 В результаті мінімізації, отримаємо: y=(X1 X2 X4 X5)(X1 X3 X4 X5)(X1 X3 X4 X5)(X1 X2 X4)(X1 X3 X4) (X1 X3 X5) 1.3 Опис мінімізації БФ заданими методами Для вибору мінімальної з МДНФ і МКНФ оцінимо складність схеми за допомогою ціни по Квайну. Ціна по Квайну визначається як сумарне число входів логічних елементів у складі схеми. Такий підхід обумовлений тим, що - складність схеми легко обчислюється по БФ, на основі яких будується схема: для ДНФ складність дорівнює сумі кількості літер, (літері зі знаком відповідає ціна 2), і кількість знаків диз’юнкції, збільшеного на 1 для кожного диз’юнктивного виразу. - усі класичні методи мінімізації БФ забезпечують мінімальність схемі саме у змісті ціни по Квайну. Схема с мінімальною ціною по Квайну часто реалізується з найменшим числом конструктивних елементів – корпусів інтегральних мікросхем. Для даних функцій ми маємо: Cкв (МДНФ)=19 6 5=30; Cкв(МКНФ)=21 6 5=32. Так як мінімальною ціною є Cкв(МКНФ), то для реалізації схеми будемо використовувати МДНФ. 1.4 Приведення БФ до заданого базису Заданий базис: 3 І-НІ. Приведемо вираз до заданого базису: Y=X1X3X4 X2X4X5 X3X4X5 X1X2X3X4 X1X4X5 X1X3X4 = =X3(X1X4 X4X5 X1X2X4) X5(X2X4 X1X4) X1X3X4 Для реалізації функції по останьому виразу необхідно 16 елементів 3І-НІ (Рис.1). Ранг даної схеми дорівнює 4, що негативно відображається на швидкості. Використав факторний алгоритм можливо покращити схему, збільшити швидкість його роботи. Рис. 1 Функціональна схема для заданого базису 2. Проектування автоматів 2.1 Вибір завдання Граф-схеми алгоритмів обираються кожним студентом в індивідуальному порядку. Вона складається з чотирьох блоків: E, F, G, H. Студенти обирають граф-схему із п’яти блоків з номерами 0.4 на підставі чисел А, В, С та (А В С) за наступними правилами: - блок &quo ;Е&quo ; – схема під номером (А) mod 5 = 13 mod 5 = 3; - блок &quo ;F&quo ; – схема під номером (В) mod 5 = 7 mod 5 = 2; - блок &quo ;G&quo ; – схема під номером (С) mod 5 = 21 mod 5 = 1; - блок &quo ;H&quo ; – схема під номером (А В С) mod 5 = 41 mod 5 = 1. Розташування обирається з використанням номера групи. Тип тригера знаходимо по таблиці на підставі числа (А) mod 3 = 13 mod 3 = 1. (A) mod 3 ТИП ТРИГЕРА 0 Т D 1 D JK 2 JK автомат Мілі Мура Отримуємо D-тригер для автомата Мілі та JK-тригер для Мура. Для парних номерів за списком (21) - серія КР555. Після відповідної розмітки будуємо таблиці переходів для обох автоматів. Автомат Мура: Будуємо таблицю переходів для автомата Мура. Кодування станів виконуємо за еврістичним алгоритмом. Для цього будуємо матрицю Т. ║ ║ = i │ j │ P(i,j) 1 │ 2 │ 1 1 │ 24│ 1 1 │ 25│ 1 2 │ 4 │ 1 2 │ 6 │ 1 2 │ 7 │ 1 3 │ 5 │ 1 3 │ 6 │ 1 3 │ 7 │ 1 3 │ 13 │ 1 3 │ 14 │ 1 4 │ 6 │ 1 4 │ 7 │ 1 5 │ 6 │ 1 5 │ 7 │ 2 6 │ 8 │ 1 6 │ 9 │ 1 7 │ 8 │ 1 8 │ 10 │ 1 9 │ 11 │ 1 10│ 11 │ 1 10│ 13 │ 1 10│ 14 │ 1 11│ 12 │ 1 11│ 13 │ 1 12│ 15 │ 1 13│ 15 │ 1 15│ 17 │ 1 15│ 19 │ 1 15│ 20 │ 1 16│ 19 │ 1 16│ 20 │ 2 16│ 22 │ 2 16│ 26 │ 1 17│ 18 │ 1 18│ 21 │ 1 19│ 21 │ 1 20│ 22 │ 1 21│ 23 │ 1 21│ 25 │ 1 21│ 26 │ 1 22│ 25 │ 1 22│ 26 │ 2 23│ 24 │ 1 Підкрашуємо вагу всіх компонентів всіх пар P(1) = 3 P(2) = 4 P(3) = 5 P(4) = 3 P(5) = 3 P(6) = 6 P(7) = 5 P(8) = 3 P(9) = 2 P(10) = 4 P(11) = 4 P(12) = 2 P(13) = 4 P(14) = 2 P(15) = 5 P(16) = 4 P(17) = 2 P(18) = 2 P(19) = 3 P(20) = 3 P(21) = 5 P(22) = 4 P(23) = 2 P(24) = 2 P(25) = 3 P(26) = 3 Далі згідно правил алгоритму будуємо матрицю М ║M║ = i │ j │ P(i,j) 5 │ 7 │ 2 3 │ 7 │ 1 3 │ 6 │ 1 2 │ 6 │ 1 2 │ 7 │ 1 3 │ 13 │ 1 4 │ 6 │ 1 5 │ 6 │ 1 6 │ 8 │ 1 13 │ 15 │ 1 3 │ 5 │ 1 4 │ 7 │ 1 6 │ 9 │ 1 7 │ 8 │ 1 10 │ 13 │ 1 10 │ 11 │ 1 11 │ 13 │ 1 15 │ 19 │ 1 15 │ 20 │ 1 16 │ 20 │ 2 16 │ 22 │ 2 22 │ 26 │ 2 19 │ 21 │ 1 21 │ 25 │ 1 21 │ 26 │ 1 1 │ 2 │ 1 2 │ 4 │ 1 3 │ 14 │ 1 8 │ 10 │ 1 12 │ 15 │ 1 15 │ 17 │ 1 16 │ 19 │ 1 16 │ 26 │ 1 18 │ 21 │ 1 20 │ 22 │ 1 21 │ 23 │ 1 22 │ 25 │ 1 1 │ 25 │ 1 9 │ 11 │ 1 10 │ 14 │ 1 11 │ 12 │ 1 1 │ 24 │ 1 17 │ 18 │ 1 23 │ 24 │ 1 Визначемо розрядність кода для кодування станів автомата R = ] log2 log2 26 [ = 5 Результати кодування: a1 10101 a2 00101 a3 00010 a4 00111 a5 00000 a6 00011 a7 00001 a8 01011 a9 10011 a10 01010 a11 11010 a12 11110 a13 10010 a14 01000 a15 10110 a16 00100 a17 10111 a18 11111 a19 10100 a20 00110 a21 11101 a22 01100 a23 11001 a24 10001 a25 11100 a26 01101 Підрахунок ефективності кодування: Кількість перемикань тригерів: W = E P(i,j) d(i,j) = P(1,2) d(1,2) P(1,24) d(1,24) P(1,25) d(1,25) P(2,4) d(2,4) P(2,6) d(2,6) P(2,7) d(2,7) P(3,5) d(3,5) P(3,6) d(3,6) P(3,7) d(3,7) P(3,13) d(3,13) P(3,14) d(3,14) P(4,6) d(4,6) P(4,7) d(4,7) P(5,6) d(5,6) P(5,7) d(5,7) P(6,8) d(6,8) P(6,9) d(6,9) P(7,8) d(7,8) P(8,10) d(8,10) P(9,11) d(9,11) P(10,11) d(10,11) P(10,13) d(10,13) P(10,14) d(10,14) P(11,12) d(11,12) P(11,13) d(11,13) P(12,15) d(12,15) P(13,15) d(13,15) P(15,17) d(15,17) P(15,19) d(15,19) P(15,20) d(15,20) P(16,19) d(16,19) P(16,20) d(16,20) P(16,22) d(16,22) P(16,26) d(16,26) P(17,18) d(17,18) P(18,21) d(18,21) P(19,21) d(19,21) P(20,22) d(20,22) P(21,23) d(21,23) P(21,25) d(21,25) P(21,26) d(21,26) P(22,25) d(22,25) P(22,26) d(22,26) P(23,24) d(23,24) = 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 = 60 Мінімально можлива кількість перемикань тригерів: Wmi = E P(i,j) = 48 Коефіціент ефективності кодування: 1.2

5 Виписуємо з таблиці вирази для тригерів (та виконуємо необхідні перетворення для представлення їх в рамках потрібної серії): J1=a6 x4 a8 a11 x1 a11 x1 a21 x4 a22 x4 x1= a6 x4 a8 a11 a21 x4 a22 x4 x1 a18 a20 a21 x4 x3 a24 a22 x4 x1= a1 a4 a11 x1 a12 a14 a19 a22 x4 x3 a22 a22 x4 x1= a1 a6 x4 a7 x6 a15 x4 a19 a22 a2 a10 a16 a24 a25 a16 x4 x1 a17 a19= K5=a4 x2 a5 x2 a10 x5 x6 a12 a13 x2 a13 x2 a24= a4 x2 a5 x2 a10 x5 x6 a12 a13 a24 Для підвищення функціональності схеми можна виділити однакові елементи: Z1 = x5 x6Z5 = x4 x1 Z2 = x4 x3Z6 = x4 x3 Z3 = x4 x1Z7 = x4 x3 Z4 = x4 x3 Виконуємо необхідні перетворення для представлення ФЗ в рамках потрібної серії: J3=a3 x1 a13 x2 a24= (( a3 x1)( a13 x2) a24) ( a22 z4)( a22 z5) a5 a25) K3=a2 x5 a4 a21 x4= (( a2 x5)( a21 x4) a4) Формуємо функції виходів автомата: Y1=a7 a12 a15 a21= ( a7 a12 a15 a21) Y2=a2 a7 a8 a9= ( a2 a7 a8 a9) Y6=a10 a20 a26= ( a10 a20 a26) Y7=a4 a11= ( a4 a11) Y8=a13 a15 a21= ( a13 a15 a21) Y9=a5 a12 a16 a22= ( a5 a12 a16 a22) Y10=a19 a25= ( a19 a25) Ми отримали усі необхідні вирази для принципової схеми. Будуємо її, користуючись формулами для тригерів та вихідними станами (Лист 1). 2.3 Автомат Мілі Кодування станів виконуємо за алгоритмом, розробленим для D-тригера. Для цього будуємо таблицю переходів автомата, а потім підраховуємо статистику зустрічання кожного стану. Відсортувавши стани, кодуємо їх так, щоб ті, що зустрічаються частіше, мали якнайменше одиниць. b1 – 00000b3 - 00011b8 -00111 b4 - 00001b7 - 00101b9 - 01011 b14 - 00010b10 - 01001 b11 - 10011 b17 -00100b12 - 10001 b16 - 10101 b18 -01000b2 - 00110 b19 - 11001 b22 -10000b5 - 01010b21 - 11010 b13 - 10010 b6 - 01100 b15 – 10100 b20 - 11000 Вносимо результати в таблицю: D1= x1 b20 x4 x3 b20 x4 x1 b22= D2= x4 x1 b17 b18 b19 x4= D3= b16 b20 x4 x1 b22= b1 b4 x2 b5 b6 x6 b14 x4 b14 x4 x3 b15 x4 x3 b16 b20 x4 x1 b22 D4 = b1 b4 x2 b5 x4 b7 b10 x1 b11 b12 b13 b19 x4 b10 x1 b10 x1 b12 x2 b13 b14 x4 b17= b2 b3 b5 b6 b7 b8 b9 x5 b9 x5 x6 b10 b12 x2 b13 b14 x4 b17 Вихідні стани автомата Мілі: Y1 = b4 x2 b10 x1 b11 b12 x2 b17 Y2 = b1 b4 x2 b5 x4 b5 x4 b6 x6= b1 b4 x2 b5 b6 x6 Y3= Y4 = b4 x2 b5 x4 b14 x4 b16 b19 x4 b21 Y5 = Y6 = b20 x4 x1 Y7 = b2 b8 b9 x5 Y8 = b9 x5 x6 b10 x1 b11 b12 x2 b17 Y9 = b3 b6 x6 b10 x1 b15 x4 x1 b18 b20 x4 x1 b22 Y10 = b14 x4 x3 b18 x4 x3 b19 x4 x3 b20 x4 x3 Ми отримали відповідні вирази для функцій збудження і вихідних станів автомата Мілі. За необхідністю можна представити їх в рамках деякої серії елементів і побудувати принципову схему. Заключення В ході проекту ми отримали комбінаційну схему булевої функції в заданому базисі та побудували принципову схему керуючого автомата Мура. Синтез автомата був виконаний з урахуванням серії КР 1533, тому може бути зроблений та опробований в реальному житті. В цілому курсова робота довела свою важливість у закріпленні отриманих знань та набутті низки звичок щодо проектування цифрових автоматів. Перелік використаної літератури. Методичні вказівки до курсової роботи по дисципліні “Прикладна теорія цифрових автоматів”. Одеса. ОГПУ. 1998р.

Завданням Конференції чи Конґресу має бути: 1. Остаточне зформулювання української націоналістичної ідеології і визначення шляхів української національної політики та відношення українського націоналістичного руху до існуючих українських ідеологічно-політичних організацій; 2. Створення нової української націоналістичної організації, яка об'єднала б усі співзвучні націоналістичні елементи як за кордоном, так і в Краю на базі одної організаційної схеми.[17] Як напрямні своєї діяльности „Союз Організацій Українських Націоналістів” визначив: 1. Активна підготовка вищезгаданої Конференції чи Конґресу; 2. Психологічне, ідеологічне й організаційне об'єднування українських націоналістів з усіх земель України, що мало б бути першим етапом революційно-конструктивної, соборно-державницької чинности; 3. Дотримання виразно ворожого становища до окупаційних режимів на українських землях, а тим самим і до тих українських політичних груп, які в своїй діяльності спираються на котрийсь із окупаційних режимів; 4. Ведення рішучої акції проти політичних груп, які прибирають назву „націоналістичні”, а разом із тим провадять особисто-авантюрницьку або угодовецьку діяльність, провокуючи й компромітуючи націоналістичний організований рух; 5

1. Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

2. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

3. Синтез управляющего автомата операции умножения младшими разрядами вперед со сдвигом множимого над числами в форме с фиксированной точкой в формате {1,8} для автомата Мура

4. Абстрактный синтез конечного автомата

5. Синтез конечного автомата для устройства управления ЭВМ

6. Синтез цифрового конечного автомата Мили - вариант 2
7. Синтез цифрового конечного автомата Мили
8. Синтез микропрограммного управляющего автомата

9. Синтез мікропрограмних автоматів

10. Синтез речи

11. Синтез голографического изображения с помощью компьютера

12. Устройство управления синхронного цифрового автомата

13. Теория автоматов (Разработать автомата для сложения в коде 8421 в обратном коде в формате с фиксированной запятой)

14. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО АВТОМАТА

15. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

16. Синтез САУ

Игра настольная "Осторожно, мухи!".
У вас есть уникальный шанс стать повелителем мух! Не бойтесь! Это всего лишь анонс новой игры - "Осторожно, мухи!" Суть ее
1182 руб
Раздел: Игры на ловкость
Игра-баланс "Ежик".
Игра-баланс "Ёжик" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Играть в такую игру не только весело, но и очень полезно.
345 руб
Раздел: Игры на ловкость
"English". Электронный звуковой плакат "Английская Азбука", артикул PL-01-EN.
Электронный озвученный плакат "Английский язык" предназначен для детей и взрослых, начинающих изучать английский язык.
794 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Автоматы с магазинной памятью

18. Методичка для курсового проектирования по ПТЦА (прикладная теория цифровых автоматов)

19. Автомат для дозарядки АБ

20. Синтез лёгких ядер (дефект массы) и Парадокс моделей вселенной

21. Синтез метил сульфона /2-аминофенил/

22. Химический синтез белков в промышленности
23. Производство синтетического аммиака при среднем давлении. Расчёт колонны синтеза
24. Получение синтетических красителей реакцией азосочетания на примере синтеза 3-окси-4-карбоксиазобензола

25. Дендримеры. Синтез и свойства

26. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории

27. Синтез и анализ аналоговых и цифровых регуляторов

28. Киевская Русь — первый этап синтеза культур

29. Синтез жанровых форм в романе Б. Пильняка «Соляной амбар»

30. Численные методы анализа и синтеза периодических сигналов

31. Теории механизмов взаимодействия и гипотеза об их синтезе

32. Энергия ядерного синтеза

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Синергетика и системный синтез

34. Управляемый термоядерный синтез никогда не будет освоен

35. Ферменты и белки живой клетки – это молекулярные биологические автоматы с программным управлением

36. Методологические подходы к построению и объяснению истории психологии: перспективы содержательного синтеза.

37. Синтез содержательных и формализованных описаний в дидактике физики

38. Синтез логической функции и анализ комбинационных схем
39. Синтезирование управляющего автомата
40. Шпоры по теории автоматов

41. Синтез логической ячейки ТТЛШ

42. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

43. Синтез лёгких ядер (дефект массы) и Парадокс моделей вселенной.

44. В поисках "глобального синтеза"

45. Этилен и его производные в промышленном органическом синтезе

46. Синтез белков

47. Синтез 1,3,5-трийодбензола

48. Сумматор с параллельным переносом и автомат Мили

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 4 штуки.
Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Толщина линии письма - 3мм. Цвета: черный, синий, красный, зеленый. Стираются с таких гладких
305 руб
Раздел: Для досок
Фигурка новогодняя "Олень" большой (30 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 23х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 31 см. - длина: 30 см. - толщина: 0,7 мм. Размер
550 руб
Раздел: Прочие фигурки
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (бежевый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

49. Управление каналами распределения, синтез

50. 5.45-мм автомат Калашникова и ручной пулемёт Калашникова

51. Активность Ni и Fe в синтезе наноуглерода при каталитической конверсии метана

52. Синтез хлорида олова (IV)

53. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина

54. Медь и её природные соединения, синтез малахита
55. Синтез ДНК, РНК и белков
56. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета

57. Синтез логических схем

58. Синтаксический разбор строк и конечные автоматы

59. Конечные автоматы

60. О группах Ассура, фермах Баранова, цепях Грюблера, плоских шарнирных механизмах и об их структурном синтезе

61. О синтезе музыкального, технического и психологического в педагогике XX столетия

62. Синтез ЖК. Дендримеры

63. "Научное" обоснование этического идеализма: этико-психологический синтез К.Д. Кавелина

64. Сердце. Автоматия сердца

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Искусственный синтез олигонуклеотидов

66. Белки. Свойства. Синтез

67. Автомат Калашникова

68. Устройство и принцип действия автомата Калашникова

69. Microwave in chemical syntheses (Микроволновая печь в химических синтезах)

70. Аналіз теорії цифрових автоматів
71. Методы синтеза и оптимизации
72. Основы анализа и синтеза комбинационных логических устройств

73. Прикладна теорія цифрових автоматів

74. Прикладна теорія цифрових автоматів

75. Синтез схеми ПЛІС для інвертора

76. Цифровые автоматы

77. Анализ и синтез электрических фильтров

78. Микропрограммный автомат на постоянном запоминающем устройстве для кодирования манчестерского кода

79. Проектування багатофункціонального регістра-автомата

80. Розрахунок електричних параметрів і характеристик польового транзистора з керуючим р-n-переходом

Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки

81. Синтез комбинационных схем (устройств)

82. Синтез системы автоматического регулирования радиального положения пятна

83. Синтез суммирующего асинхронного счетчика

84. Цифровий синтез частоти

85. Синтез арабской и европейской культур в городах Испании

86. Синтез науки и искусства в культуре итальянского Возрождения (на примере творчества Леонардо да Винчи)
87. Состояние и перспективы развития торговли через торговые автоматы в России и за рубежом
88. Действие и синтез гормонов

89. SWOT - анализ и синтез

90. Формирование финансовой стратегии предприятия малого бизнеса (на примере ООО "Синтез")

91. Особенности формирования звукослогового анализа и синтеза у младших школьников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи

92. Автоматы для жарки и выпечки

93. Обработка деталей на токарных одношпиндельных автоматах: инновационный аспект

94. Синтез закона управления и настройка промышленного регулятора для стабилизации температуры в условиях возмущений

95. Синтез и свойства полилевоглюкозана и некоторых его производных

96. Синтез, структура и свойства трехблочных метилтииран-ариленимидных блок-сополимеров

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Установка автомата-садчика на пресс СМ-1085 с целью повышения надежности и эффективности работы

98. Синтез системи керування електроприводом технологічної установки

99. Проблемы термоядерного синтеза

100. Синтез наноразмерных структур металлов электроразрядным методом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.