Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

ЗМІСТ Вступ 1.Теорія неокласичного синтезу Висновок 2.Теорія економіки ринків Висновок Література Вступ В рефераті розглядаються питання економічної теорії: Теорія неокласичного синтезу; Теорія економіки ринків. Мета реферату – ознайомитися з зазначеними темами, розглянути історію виникнення зазначених теорій, зробити висновки. Теорія неокласичного синтезу Поява у 30-ті роки XX ст. концепції державного регулювання економіки Дж.-М. Кейнса справила значний вплив на розвиток економічної думки та економічної політики. Водночас, незважаючи на те що кейнсіанство тривалий час зберігало свої позиції, Кейнсу так і не вдалося створити цілісної теорії циклу. Його послідовники не виявили динаміки основних компонентів ефективного попиту, не розглянули значної частини автономних інвестицій, не пов'язаних з рухом національного доходу. Вони аналізували економіку з позицій макроекономічних, народногосподарських величин. Однак вивчення потребували і мікроекономічні категорії. Традиційна економіка характеризувалася інертністю, пасивністю. її результати були пов'язані з величезними затратами через втручання політичної влади в економічний процес. Тому необхідні були зміни. Принцип неокласичного синтезу запропонував Д.-Р. Хікс у 1937 р. ще до того, як на основі теорій економічного зростання відбулося органічне поєднання кейнсіанського і неокласичного напрямів економічної теорії. Згодом цей підхід був остаточно обґрунтований П.-Е. Самуельсоном. Самуельсон (Samuelso ) Поль-Ентоні (нар. 1915) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1970). Народився в м. Гера (штат Індіана, СІНА). Диплом Чиказького університету отримав 1935 року, а через рік — диплом Гарвардського університету. У двадцятип'ятирічному віці викладав у Массачусетському технологічному інституті (у 1966 р. повернувся сюди професором економіки). Засновник у цьому інституті факультету економікс. У 1941 р. П.-Е. Самуельсон став доктором економіки, одночасно за свою дисертацію &quo ;Основи економічного аналізу (Операціональне значення економічної теорії)&quo ; отримав премію імені Д. Уеллса. Поєднував викладацьку діяльність з роботою консультанта різних державних установ. Як член Комісії СІНА з реконструкції готував переведення після Другої світової війни промисловості на цивільні рейки. У 1947 р. опублікував працю &quo ;Основи економічного аналізу&quo ;. Саме з цього часу почалося тривале протистояння в економічній науці &quo ;математиків&quo ; і &quo ;літераторів&quo ;. Потяг до чіткої математичної мови дав змогу вченому поєднати вищу математику з економічним аналізом, що стало основою при розробленні статичної й динамічної теорії та основ стабільності економічних систем. До сфери інтересів ученого входить широке коло проблем: від теорії вартості — до проблем міжнародної торгівлі. У 1952 р. обраний президентом Міжнародного економетричного товариства. У 1958 р. у співавторстві з Р. Дорфманом і Р.-М. Солоу опублікував працю &quo ;Лінійне програмування і економічний аналіз&quo ;. Протягом 1961 —1968 pp. — радник з економічних питань президентів Дж. Кеннеді й Л. Джонсона, брав активну участь у розробленні економічної програми уряду демократів.

У 1961 р. обраний президентом Американської економічної асоціації (у 1947 р. ця асоціація нагородила його медаллю імені Дж.-Б. Кларка), а в 1968 р. — головою Міжнародної економічної асоціації. П.-Е. Самуельсон — автор найпопулярнішого в західних країнах підручника &quo ;Економікс&quo ;. Це головна праця вченого, де розкрито систему його поглядів. Підручник став класичним, перекладений на десятки мов, витримав 16 видань. Член Американської академії мистецтв і наук, Британської академії наук, Національної академії наук США, Американського економетричного товариства. Йому присвоїли почесні вчені ступені університети Гарварда, Чикаго, Індіани, Мічигану, Кейо, Південної Каліфорнії, Пенсільванії, Рочестера, Східної Англії, Північного Мічигану, Массачусетсу, Католицького університету Лувена. У 50—60-ті роки XX ст. у західній економіці вдалося пом'якшити кризи. Цьому сприяло поширення кейнсіанських рецептів економічного регулювання, що зазнали певних модифікацій. Представники кейнсіанства змістили акценти в бік проблеми темпів, факторів зростання, альтернативи між зайнятістю та інфляцією. Під впливом суперечливої взаємодії ринкового механізму з монопольним регулюванням західні економісти дійшли висновку про необхідність поєднання кейнсіанських рекомендацій щодо регулювання з неокласичними теоретичними положеннями про стимулювання виробництва, внаслідок чого було розроблено теорію неокласичного синтезу. Неокласичний синтез — теорія, яка поєднує кейнсіанське інтегрування матеріального і грошового секторів економіки з метою одночасного визначення грошового доходу і відсоткової ставки з класичною установкою на те, що тенденції до рівноваги за повної зайнятості може перешкоджати тільки негнучкість системи. Для цієї теорії характерне використання різних способів економічного аналізу, економіко-математичних методів. Математичні моделі та розрахунки допомагають уточнити логічні обґрунтування, виявити функціональні взаємозв'язки, перевірити висновки і передбачення. Вчений запропонував поєднати ринкове регулювання з державним впливом на економіку, а саме: в період глибокого спаду використати бюджетні важелі, а за умови піднесення — кредитно-грошові. П.-Е. Самуельсон порівнює ознаки ринкової та адміністративної економіки і віддає перевагу ринковому механізму, що здатний, на його думку, автоматично підтримувати економіку в стані рівноваги. Він зазначає, що ринкова економіка підпорядкована дії природних сил і вона є економікою суворого порядку. Однак на певному етапі стає необхідним втручання держави, яке має бути ефективним, стабільним і справедливим. Ця необхідність зумовлена виникненням монополій, нечесною конкуренцією, загостренням економічних і соціальних суперечностей. Дії держави мають бути спрямовані проти монополізації економіки, на підтримку стабілізаційних заходів щодо пом'якшення ділового циклу, стримування безробіття та інфляції, стимулювання економічного зростання. П.-Е. Самуельсон підтримує впровадження державних програм перерозподілу національного доходу з метою ліквідації соціальних негараздів. Аналізуючи механізми ринкової економіки, її здатність до саморегулювання з неокласичних позицій, вчений указує, що, крім функцій забезпечення ефективності та справедливості, держава має здійснювати також і макроекономічне регулювання стабільності за методом Дж.-

М. Кейнса та його послідовників. На його думку, ринковий механізм визначає ціни та обсяги виробництва, а держава регулює ринок з допомогою податків, державного субсидування та інших економічних методів. Значну увагу П.-Е. Самуельсон приділяє кейнсіанській моделі регулювання економіки, узагальнює і доповнює висновки кейнсіанської теорії. Проаналізувавши ефект мультиплікатора (здатність приросту чи скорочення сукупного попиту зумовлювати -кратний порівняно з ним приріст або зменшення загальних обсягів виробництва і національного доходу), він робить висновок: зростання купівельної спроможності може впливати на коливання інвестицій (ефективного попиту), що матиме своїм наслідком коливання в розвитку економіки у циклі кон'юнктури. У праці &quo ;Взаємозв'язок між мультиплікатором і принципом акселерації&quo ; (1939) вчений подав різні варіанти взаємодії мультиплікатора і акселератора (зв'язок між зміною попиту і спричиненою ним значно більшою зміною інвестицій). Із введенням до аналізу коефіцієнтів мультиплікації й акселерації західна економічна наука зайняла вихідні позиції для розроблення теорій і моделей економічного зростання. Крім того, П.-Е. Самуельсон торкнувся невирішених проблем кейнсіанського аналізу, серед яких — достовірність інформації щодо стану кон'юнктури. Регулюючі дії держави ґрунтуються на цій інформації, але її недостатня достовірність може спричиняти розбалансування економіки і посилення кон'юнктурних коливань замість того, щоб їх пом'якшити. Він також наголошує, що кейнсіанська модель не враховує впливу зовнішньоекономічних зв'язків на стабільність розвитку. Відповідно до кейнсіанської моделі безробіття та інфляція є явищами несумісними, але з 70-х років спостерігається явище стагфляції (наявність високого рівня інфляції та безробіття). П.-Е. Самуельсон аналізує його природу та визначає способи подолання з монетарних позицій. Він доходить висновку, що для налагодження господарського механізму необхідно сприяти функціонуванню ринкової економіки на рівні її основної ланки — підприємства. Вчений зазначив, що без розуміння того, від чого залежить цикл ділової активності суб'єкта, неможливі макроекономічні узагальнення. У межах макроекономічного аналізу П.-Е. Самуельсон досліджував проблему попиту та пропозиції як факторів ділової активності. Він сформулював основи теорії споживчої поведінки, яка, на його думку, регулює попит на товари і через нього — обсяги виробництва, граничні та сумарні витрати. Вчений досліджує вплив конкуренції на ділову поведінку фірм, конкурентної пропозиції на граничні витрати, аналізує форми конкурентної боротьби, вплив монополізації виробництва на стабільність економічного стану фірми. П.-Е. Самуельсон доходить висновку про малу ефективність законодавчого втручання держави у процес формування монополій та наголошує на доцільності використання економічних важелів. За теорією неокласичного синтезу, світова економічна система є сталою, незалежно від спрямування національних політичних курсів. Вона функціонує за законами ринкової економіки, які відображають зіткнення економічних інтересів.

В современной науке резко возросло значение вычислительной математики (ставшей самостоятельной ветвью математики), так как ответ на поставленную задачу часто требуется дать в числовой форме. В настоящее время важнейшим инструментом научно-технического прогресса становится математическое моделирование. Его сущность - замена исходного объекта соответствующей математической моделью и в дальнейшем ее изучение, экспериментирование с нею на ЭВМ и с помощью вычислительных алгоритмов. Общая структура теории специфически выражается в разных типах (видах) теорий. Так, математические теории 270 характеризуются высокой степенью абстрактности. Они опираются на теорию множеств как на свой фундамент. Решающее значение во всех построениях математики имеет дедукция. Доминирующую роль в построении математических теорий играют аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы, а также формализация. Многие математические теории возникают за счет комбинации, синтеза нескольких основных, или порождающих, структур. Потребности науки (в том числе и самой математики) привели в последнее время к появлению целого ряда новых математических дисциплин: теория графов, теория игр, теория информации, дискретная математика, теория оптимального управления и др

1. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії

2. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

3. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

4. Теория анархии и теория правового государства применительно к России

5. Державне регулювання ринкової економіки

6. Особливості перехідної економіки України
7. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації
8. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

9. Переход от электро-магнитной теории к специальной теории относительности

10. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

11. Единая теория Вселенной или теория всего

12. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

13. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

14. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

15. Економічний потенціал національної економіки

16. Особливості національної економіки Тунісу

Деревянная развивающая игрушка "Торт".
Деревянный торт - игрушка не только интересная, но и полезная. Торт разрезан на 6 кусков. Каждый кусок - это пирамидка, состоящая из 5
807 руб
Раздел: Продукты
Средство моющее для стирки белья биоразлагаемое "Synergetic", 5 л.
Высококонцентрированное профессиональное средство для стирки любых видов тканей. 100% смываемость, не остается на одежде. Эффективно для
1111 руб
Раздел: Гели, концентраты
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: голубой).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы

17. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

18. Тенденції розвитку міжнародної економіки

19. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

20. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

21. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

22. Аналіз біографії Гітлера за неофрейдистськими теоріями та теоріями Фройда
23. Філософія економіки
24. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

25. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

26. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

27. Вплив тіньової економіки на оподаткування

28. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

29. Державне регулювання економіки

30. Державне регулювання економіки

31. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

32. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений
Электрощетка аккумуляторная телескопическая "Суперуборщик".
Очистка сантехники, кафеля и полов – самая раздражающая хозяйку часть уборки, ведь это занимает много времени и отнимает силы. Больше
1498 руб
Раздел: Щётки для уборки пыли
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 200 г/м2, 50 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 200 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
470 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

33. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

34. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

35. Концесія як механізм розвитку економіки держави

36. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

37. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

38. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
39. Основи економіки підприємства
40. Основи ринкової економіки

41. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

42. Ринок і державне регулювання економіки

43. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

44. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

45. Форми і методи регулювання економіки державою

46. Моделювання економіки

47. Математичекие основы теории систем: анализ сигнального графа и синтез комбинационных схем

48. Теории механизмов взаимодействия и гипотеза об их синтезе

Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники
Набор детской складной мебели "Маша и Медведь. Азбука 3".
Комплект складной, подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1971 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

50. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

51. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

52. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього

53. Теория химических процессов органического синтеза

54. Економічна теорія (основні поняття та терміни)
55. Модель IS-LM як теорія сукупного попиту у закритій економіці
56. Основні теорії макроекономіки

57. Семінарське заняття з економічної теорії

58. Теорія економічного аналізу

59. Теория развития Вселенной

60. Динозавры. Факты и теории

61. Эволюционная теория Чарльза Дарвина

62. Теория Эволюции (шпаргалка)

63. Научный креационизм (Теория сотворения). Обновленная и улучшенная версия

64. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы

Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

65. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

66. Иск в гражданском процессе: теория и практика

67. Теория этногенеза Л.Н.Гумилева

68. Теория элит В.Парето

69. Шпаргалка по теории и истории кооперативного движения

70. Лекции (часть) по теории государства и права
71. Теория разделения властей
72. Договорная теория возникновения государства и права

73. Теория государства и права

74. Теория государства и права

75. Теория государства и права (Шпаргалка)

76. Теория Государства и Права как юридическая наука

77. Теория юридических фактов

78. Шпаргалка по теории государства и права

79. Теория государства и права. Правовой статус личности

80. Ответы к экзаменационным билетам по Теории государства и права

Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

82. Теория государства и права (в таблицах)

83. Теория государства и права

84. Теория государства иправа. Проблемно-тематический курс

85. Теория книговедения в работах М.Щелкунова

86. Культурология и теория цивилизаций
87. Теория языкознания
88. "Теория" и поведение Раскольникова в романе Ф.Достоевского "Преступление и наказание"

89. Теория лингвистической относительности Сепира - Уорфа

90. Теория Якобинской диктатуры

91. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

92. Теория фреймов

93. Теория автоматического управления

94. Теория Операционных Систем

95. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов

96. Теории управления

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Терминология теории систем. Классификация систем. Закономерности систем

98. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

99. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.