Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат на тему: &quo ;Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи&quo ; Держава і соціально-трудові відносини Розглянемо обов'язки кожного суб'єкту соціально-трудових відносин. В сучасних умовах держава перетворюється в суб’єкт макроекономічної діяльності, що повинен забезпечувати рівновагу економіки країни у відповідності з державними законами. Логічно припустити, що кінцевим результатом діяльності держави має бути підвищення рівня життя всіх верст населення. Це витікає з взаємозв’язку виробництва та споживання: будь-яка виробнича та інша діяльність людини спрямована на задоволення потреб цієї людини та її розвиток відповідно до розвитку економічної діяльності. Взаємодія суб’єктів соціально-трудових відносин представлена на рис. 1. Рис. 1. Взаємодія елементів соціально-трудових відносин Негативний соціально-політичний фон, що створився в ході ринкового розвитку економіки в Україні, поширення таких явищ, як підвищена диференціація прибутків, бідність, слабе врегулювання та контроль ринкової діяльності, поглиблене сприйняття більшістю населення соціальних традицій, майже повна відсутність розвитку громадянського суспільства, неспроможність державної влади налагодити достатній контроль за економічною та соціальною діяльністю – все це ускладнює розв’язання соціальних проблем, налагодження соціально-трудових відносин. Ще одним складним питанням в політиці держави щодо формування соціально-трудових відносин є таке: на чию користь в першу чергу повинні орієнтуватися ці відносини. Умовно населення поділяють на 3 класи: «бідні», «середняки», та «багаті». «Бідні» споживають соціальну допомогу, а створюють для цього кошти «середняки». Тобто, в будь-якому випадку на сучасному рівні економічного розвитку держави про справедливість соціально-трудових відносин мова йти не може. Сучасна політика держави в цьому питанні є ліберальною, тому не задовольняє жодну з верст населення: бідні не отримують достатньої допомоги, а середні та багаті версти населення, що виконують вимоги законодавства, несуть непомірний економічний тягар. Тому головним питанням в сучасних умовах є перегляд соціальних обов’язків держави за обсягом та змістом. На даний момент внесок держави в соціально-трудові відносини має три основних напрямки: соціальне страхування, соціальна допомога, законотворча функція. Більш наглядно соціальні обов’язки держави краще за все розглядати за схемою, наведеною на рис. 2. Соціальне страхування включає: пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, соціальне страхування, медичне страхування. Кожен з цих видів страхування спрямований на забезпечення населення грошовою підтримкою у відповідності з третьою групою соціальних обов’язків держави (забезпечення соціальних гарантій) за рахунок коштів відповідних фондів, створених державою. При цьому держава забезпечує надходження коштів у відповідні фонди завдяки продуманому бюджету, податковій політиці, врегулюванню операцій з коштами цих фондів, тощо. Рис. 2. Обов'язки держави як суб'єкта соціально-трудових відносин Соціальна допомога включає надання конкретної допомоги незахищеним верстам населення.

Вона може виступати в матеріальній та натуральній формі, у вигляді безкоштовного харчування, одноразових виплат малозабезпеченим, зменшення обсягів обов'язкових платежів та ін. В обов’язки держави входить створення, підтримка та контроль діяльності організацій, що виявляють та контролюють стан відповідних верст населення, сімей, осіб, визначають першочерговість надання відповідної допомоги. В Україні цим займаються відділи соціального забезпечення, пенсійні фонди, служби зайнятості населення різних рівнів (обласні, міські, районні). Законотворча функція включає створення правової системи, що законодавчо підтримує державні та організаційні соціальні гарантії, надає право відповідним органам проводити перевірки виконання цих зобов'язань, обумовлює заходи щодо порушників прав сторін при соціально-трудових відносинах. Цим питанням приділяють увагу: Кабінет Міністрів, Президент, Верховна Рада, що закріплюється відповідними законодавчими актами: законами, постановами, наказами. Державні заходи щодо підтримки соціально-трудових відносин можна поділити на прямі, непрямі, а також виділити монетарні. Але їх зміст залежить безпосередньо від виду соціально-трудових відносин (наприклад, державні гарантії зайнятості населення). До прямих методів впливу віднесемо законодавчу підтримку цього питання – врегулювання процесу прийому-звільнення робітників, їх зайнятості на робочих місцях, обов'язків працівників та роботодавців; заходи щодо стимулювання створення нових робочих місць та ін. До непрямих методів віднесемо державну фінансову політику, державні інвестиції, субсидії, замовлення, державний вплив на науково-технічний розвиток окремої галузі, політичний та економічний стан в державі та в світі, підтримку освіти та ін. До монетарних методів можна віднести політику держави щодо кредитування окремих напрямків економічного розвитку, заходів щодо боротьби з інфляцією, зі стабілізацією грошової одиниці країни, фіскальну, податкову політику, зміст бюджету та ін. Встановлення розмірів деяких виплат – пенсій, мінімальної заробітної плати, неоподатковуваного мінімуму – можна віднести як до прямих, так і до монетарних методів впливу на суб'єкти господарювання. Також до соціальних обов’язків держави відносять забезпечення соціальної злагоди шляхом вирішення таких складних питань як зайнятість населення та підвищення рівня його життя. Поки що не знайдено шляхів повного вирішення цих питань в країні. «Організація» і соціально-трудові відносини В обов’язки організації щодо соціально-трудових відносин в першу чергу входить поліпшення своєї соціальної сфери, виконання вимог, що затверджені в цій сфері законодавчо. Тому обов’язки організації можна поділити на загальні або зовнішні (ті, що регламентуються законодавством держави, обов’язкові для виконання будь-якою організацією, не підлягають обговоренню та зміні з її боку) та внутрішні (ті, що організація бере на себе у відповідності із своїми інтересами та можливостями, регламентуються розпорядженнями керівництва організації). Тобто зовнішні обов’язки можна віднести до соціальної відповідальності організації, а внутрішні – до соціальної взаємодії або благодійності (в залежності від того, що розраховує отримати організація в разі їх виконання).

Так, до зовнішніх обов’язків організації перед робітниками в першу чергу ми відносимо своєчасну виплату заробітної плати в розмірі, не меншому за затверджені державою тарифи, виплату всіх доплат у відповідності з умовами праці, створення належних умов праці та відпочинку, та інше. До зовнішніх обов’язків організації перед державою можна віднести проведення своєчасних виплат в усі фонди соціального захисту населення, поліпшення своєї діяльності, що призведе до підвищення таких виплат, зайнятості робітників, збільшення ВНП, тобто підвищення добробуту держави та поліпшення соціально-трудових відносин, їх вихід на вищий рівень. До внутрішніх обов’язків організації віднесемо виплату заробітної плати за тарифами, вищими за державні, надання додаткових пільг, виплат, послуг своїм робітникам, достатнє задоволення їх соціальних потреб в будь-якій сфері (житловій, трудовій, культурній, оздоровчій та інших). До внутрішніх обов’язків організації перед державою можна віднести поліпшення якості своїх трудових ресурсів, використання технік та технологій, що забезпечують охорону природного середовища, мінімізацію використання природних ресурсів, тощо. Людина і соціально-трудові відносини Людина як суб’єкт соціально-трудових відносин виступає у якості найманого працівника. Найманий працівник – це громадянин, який уклав трудову угоду (договір) з роботодавцем (керівником підприємства або окремою особою), що визначає соціально-трудові відносини між його учасниками, і безпосередньо виконує передбачену договором трудову функцію. Наймані працівники є носіями первинного права у соціально-трудових відносинах, тобто вони можуть як безпосередньо реалізувати свої права, так і делегувати їх представницьким організаціям (наприклад, профспілкам) для колективного захисту своїх інтересів. Наймані працівники як особи відрізняються якостями, що визначають їх трудову поведінку: віком, статтю, станом здоров’я, освіченістю, професійною належністю, місцем проживання та ін. Як суб’єкти соціально-трудових відносин наймані працівники відрізняються своїм положенням у соціально-професійній структурі, направленістю інтересів, мотивації труда та ін. Незалежно від наявності перелічених та інших відмінностей головними умовами участі найманого робітника у соціально-трудових відносинах є здатність та бажання до особистої участі в цих відносинах. У економічній теорії здатність людини (найманого працівника) приймати участь у соціально-трудових відносинах визначається таким показником, як якість робочої сили. Якість робочої сили – це сукупність якостей особи, що виявляються в процесі труда. Загальноприйняті такі характеристики основних елементів якості робочої сили: Професійні знання – сукупність знань про засоби і можливості застосування методів, процесів, засобів виробництва, необхідних для виконання роботи. Вміння, навички – фізичні дані, необхідні для виконання роботи, засновані на придбаному досвіді, тренуванні. Компетентність – рівень загальної та професійної підготовленості, який забезпечує адекватне реагування на вимоги роботи, що виконується.

Як причини самодегенерац сучасного комунзму? Шукати х треба насамперед у самй його концепц. Основою  , як знамо, суспльний безкласовий колектив, зрвняний в умовах його матерального снування. Хоч проблема кому]нзму виходить з чисто матералстичних заложень, проте вона  насамперед психологчна проблема. Як вже зазначалося вище, здйснення леннського комунзму залежало не так вд механчного запровадження його соцально-економчних форм, як вд глибоких змн духового Змсту та психолог ндивдуальност й цлого суспльства. Вагу цього психологчного моменту розумв  Маркс, але просякнений сторично-матералстичним  далектичним свтоглядом, вн не мг нак]ше його оцнити, як у свой, чисто механстичн, формул: побут означу свдомсть. Недооцнення психологчних факторв катастрофально вдбилося на московському комунзм. То маючи в свох руках владу й звязан з нею необмежен можливост для свого доктринерського експериментаторства, вн псля довшо бо]ротьби самий опинився в полон ворожо йому деологчно стих

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

3. Економіка праці та соціально-трудових відносин

4. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

5. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

6. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства
7. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
8. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

9. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

10. Соціальні проблеми у ЗМІ

11. Правовідносини у сфері соціального захисту

12. Зайнятість: соціально-трудові відносини

13. Функції фінансового менеджменту і фінансовий механізм

14. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей

15. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

16. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

17. Соціальна робота з хворими на алкоголізм

18. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція

19. Економіка праці й соціально-трудові відносини

20. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

21. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

22. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
23. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
24. Соціальне становище Запорізького краю

25. Особливості функціонування глобальної мережі

26. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

27. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

28. Соціальні інститути.

29. Господарський механізм

30. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

31. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

32. Механізм кредитування банками України

Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее
Сковорода-сотейник алюминиевая с антипригарным покрытием "Alpenkok" AK-1007/28N "Brown Marble", 28.
Диаметр: 28 см. Высота: 7,5 см. Толщина дна: 4 мм. Сковорода-сотейник из литого алюминия. Высококачественное внутреннее антипригарное
856 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

33. Право як спеціальне соціальне явище

34. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

35. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

36. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

37. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

38. Кредитний механізм в комерційних банках
39. Механізм реалізації форфейтингу
40. Національний банк України та особливості його функціонування

41. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

42. Проблеми функціонування фінансових бірж України

43. Соціальне та особисте страхування

44. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

45. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

46. Контроль НБУ у механізмі формування рівноваги на грошовому ринку

47. Державна політика соціального страхування

48. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское

49. Соціальна інфраструктура України

50. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

51. Розвиток соціальної географії в СРСР

52. Історія соціально-економічної географії світу

53. Державна соціальна допомога

54. Механізм правового регулювання
55. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері
56. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

57. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

58. Система соціального захисту в Україні

59. Соціальна захищеність дітей в Україні

60. Соціальна цінність права

61. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

62. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

63. Суть та принципи соціальної держави

64. Види пенсій: трудові, соціальні, за вислугу років

Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Мова як символ соціальної солідарності

66. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

67. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

68. Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

69. Історія України. Соціально-політичні аспекти

70. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
71. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
72. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

73. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

74. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

75. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

76. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

77. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

78. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

79. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

80. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

81. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

82. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

83. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

84. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

85. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

86. Мікропроцесорна система та її функціонування
87. Соціально-духовні основи культури класицизму
88. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

89. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

90. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

91. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

92. Соціально-етичний маркетинг

93. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

94. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

95. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

96. Механізм та біологічне значення запалення

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ2).
Для детей от 3-7 лет. Стол 580х600х450 мм. Стул мягкий: высота до сиденья 320 мм, высота со спинкой 570 мм. Сиденье: 300х280 мм. В наборе:
1444 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Магнитный лабиринт "Совенок".
Играя с этой увлекательной и красочной игрушкой, ребёнок будет развивать мелкую моторику рук, координацию движений, логику, память и
531 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Органайзер для планшета (2 кармана), 40х35 см.
Органайзер для планшета (два кармана под планшет по размерам, два кармана для игрушек) - предназначен для защиты обивки сидений и хранения
346 руб
Раздел: Прочее

97. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями

98. Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експеріменті

99. Особливості функціонування єврорегіонів України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.