Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 20014 рокуСьогодні світова громадськість закликає кожного з нас бути небайдужими до проблем поширення ВІЛ, а також толерантними по відношенню до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом та потерпають від дискримінації та стигматизації. Цей день - нагадування усім нам, що час для роздумів та зволікань давно минув. Потрібно негайно діяти! Кожен з нас може бути лідером у справі протидії поширенню ВІЛ і таке лідерство повинно починатися у школах та сім'ях, на робочих місцях та під час богослужінь. Потрібно бути лідерами всюди!&quo ;Епідемія ВІЛ/СНІДу - це не лише гуманітарна криза, вона становить загрозу соціальному та економічному розвитку, - переконаний Генеральний директор Міжнародного бюро праці Хуан Сомавіа. - Втрати людських життів призведуть до зниження досягнутого рівня виробництва та зайнятості, можливостей боротьби з бідністю та потенціалу розвитку і ляжуть важким тягарем на суспільство усіх країн, як бідних, так і багатих&quo ;. На превеликий жаль, не оминула ця проблема й наше суспільство. За оцінками експертів, ситуація в Україні належить до найскладніших у Східній Європі. Ми опинилися у сумному списку лідерів серед європейських держав за темпами розповсюдження вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Кожного дня в Україні офіційно реєструється понад 50 нових випадків інфікування ВІЛ. Насправді ж цей показник може бути в кілька разів вищим. За даними експертів ВООЗ та ЮНЕЙДС, близько 1,63% дорослих українців найбільш працездатного віку (15-45 років) живуть з ВІЛ. Найгірше те, що вірусом може бути уражена будь-яка людина, а не лише та, що належить до так званих &quo ;груп ризику&quo ;. Як свідчить статистика, частка СІН (споживачів ін'єкційних наркотиків) у загальній чисельності ВІЛ-позитивних людей поступово зменшується поступаючись місцем інфікуванню статевим шляхом. Отже, є всі підстави розглядати епідемію ВІЛ не лише як медичну, але й серйозну соціальну та трудову проблему з відчутними соціально-економічними наслідками для нашої держави. В Україні швидкими темпами зростає кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, про що свідчить показник поширення ВІЛ-інфекції - 1,63% серед дорослого населення країни. Цей показник є одним з найвищих у Європейському регіоні. Протягом останніх років постійно збільшується кількість померлих від цієї інфекції та дітей-сиріт, які втратили обох батьків внаслідок епідемії. Особливо небезпечним для країни є те, що 80% ВІЛ-інфікованих українців становлять чоловіки та жінки у віці від 20 до 40 років, саме ці категорії населення відносяться до працездатного та репродуктивного віку. Останнім часом спостерігається тенденція щодо збільшення випадків інфікування вагітних жінок і потенційних донорів крові. Уже сьогодні зрозуміло, що ВІЛ є значним ударом по демографічній ситуації України, а отже, і по економіці країни. Існуюча соціальна реальність щодо наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні вимагає принципово нових методів їх пізнання та вирішення. Епідемія ВІЛ/СНІДу - це не лише медична проблема, вона викликає негативні явища та позначається на соціально-економічному розвитку всього суспільства, катастрофічно погіршує демографічну ситуацію в країні, що в свою чергу тягне за собою низку різних проблем як на мікро-, так і на макрорівнях управління.

Враховуючи те, що епідеміологічна ситуація з ВІЛ/СНІДом набуває в Україні загрозливого характеру, важливість прогнозування соціально-економічних наслідків цього явища є дуже важливим, так як дає можливість враховувати всю сукупність соціально-економічних наслідків цього захворювання. Досвід європейських держав показує, що для подолання проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом, та успішної відповіді на епідемію необхідно впровадити національну стратегію протидії ВІЛ-інфекції у діяльність усіх органів влади, громадських організацій, підприємств та міжнародних донорських і благодійних організацій. Оптимальним механізмом розв’язання проблеми є запровадження єдиної стратегії, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії, одним із напрямів якого є прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків ВІЛ/СНІДу. Вищезазначені обставини обумовили створення електронної економіко-математичної моделі соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу, за допомогою якої виконано прогнозування та оцінка впливу епідемії на демографічну ситуацію, робочу силу, державний бюджет, цільові соціальні фонди, підприємства та домогосподарства на період до 2014 року. В основу зазначеної моделі покладено методичні підходи щодо прогнозу соціальних показників, які використовуються національною моделлю соціального бюджету, що розроблялась для України за сприянням МОП. Методи та принципи розробки прогнозу розраховані на виявлення та кількісне вимірювання стійких закономірностей і взаємозв’язків у розвитку досліджуваної сфери та її окремих ланок за різними траєкторіями та структурними співвідношеннями, відповідають принципам альтернативності розвитку та цілеспрямованості прогнозування. За своєю структурою модель складається з наступних модулів: епідеміологічного, демографічного, макроекономічного, робочої сили, втрат доходів, додаткових видатків, оцінки соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу . Оцінка та прогноз соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні проводились за двома сценаріями: оптимістичним та песимістичним. Сценарії відрізняються динамікою розповсюдження ВІЛ/СНІДу серед груп ризику, ефективністю профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, швидкістю переходу до СНІДу з моменту інфікування ВІЛ та рівнем доступу антиретровірусної терапії. Основними напрямами прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу є: втрати населення, в т. ч. працездатного, а також чисельності дітей, які можуть втратити батьків внаслідок епідемії; втрати доходів Державного бюджету та бюджетів цільових соціальних фондів; збільшення видатків на охорону здоров’я внаслідок зростання витрат на лікування ВІЛ/СНІДу; додаткові витрати бюджету на виплати соціальних допомог (по інвалідності, втраті годувальника, сім’ям з дітьми та ін.). Складні соціально-економічні умови, падіння рівня життя населення та різке скорочення доходів більшості громадян протягом минулого десятиріччя позначилися на демографічній ситуації в Україні. За даними вчених демографів чисельність населення України у перспективі буде скорочуватись, тобто цей процес триватиме і за відсутності поширення ВІЛ/СНІДу.

Епідемія буде лише &quo ;підсилювати&quo ; негативні тенденції у відтворенні населення та порушувати нормальний перебіг демографічних процесів. Якщо за прогнозними даними чисельність населення України без урахування впливу епідемії ВІЛ/СНІДу зменшуватиметься з 46,34 млн. осіб у 2007 р. до 43,83 млн. осіб у 2014 р., то з урахуванням ВІЛ/СНІДу, населення зменшиться з 46,27 млн. осіб до 43,54 млн. осіб за оптимістичним сценарієм та з 46,21 млн. осіб до 43,40 млн. осіб за песимістичним сценарієм відповідно. Загальні втрати чисельності населення без впливу епідемії ВІЛ/СНІДу за період 2007-2014 рр. становитимуть 2,5 млн. осіб, серед них втрати чоловіків - 911 тис. осіб, жінок - 1 602 тис. осіб. За оптимістичним та песимістичним сценаріями прогнозу внаслідок впливу епідемії втрати населення будуть ще більшими. Епідемія ВІЛ/СНІДу гальмує розвиток демографічних процесів та посилює негативні тенденції у його відтворенні і, як наслідок, на цьому фоні зменшується чисельність працездатного населення. Загальні тенденції зміни прогнозної чисельності працездатного населення за досліджуваними сценаріями наведено в табл. 1. Таблиця 1 Зменшення працездатного населення з 2007р. по 2014р. Сценарії прогнозу Чисельність працездатного населення у 2007р. Чисельність працездатного населення у 2014р. Загальне зменшення працездатного населення з 2007р. по 2014р. Чисте зменшення працездатного населення внаслідок впливу епідемії ВІЛ/СНІДу, млн. осіб млн. осіб млн. осіб тис. осіб Без врахування впливу епідемії ВІЛ/СНІДу 35,24 33,82 1,42 - Оптимістичний сценарій впливу епідемії ВІЛ/СНІДу 35,18 33,59 1,59 163,7 Песимістичний сценарій впливу епідемії ВІЛ/СНІДу 35,14 33,48 1,66 233,8 Наслідки впливу епідемії ВІЛ/СНІДу для Державного бюджету України можна прослідкувати за двома напрямками. З одного боку, це втрати доходної частини бюджету у зв’язку із зменшенням надходжень сум податку з доходу фізичних осіб та податку на прибуток підприємств, що пов’язане із зменшенням зайнятого населення, а з іншого - збільшення бюджетних витрат на охорону здоров’я та соціальний захист ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб. Прогнозні показники, які наведені в табл. 2 вказують на щорічні постійні втрати доходів та додаткове збільшення витрат Державного бюджету через вплив епідемії ВІЛ/СНІДу.Таблиця 2. Вплив епідемії ВІЛ/СНІДу на доходи та витрати Державного бюджету (млн. грн.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Втрати доходів Державного бюджету оптимістичний сценарій 189,8 287,7 335,1 448,0 604,9 733,9 907,0 1125,5 песимістичний сценарій 411,7 464,8 657,4 810,6 1056,0 1163,6 1401,7 1700,0 Додаткове збільшення витрат Державного бюджету оптимістичний сценарій 2510,2 2874,2 3239,9 3451,1 3584,9 3718,1 3860,5 4005,9 песимістичний сценарій 2957,8 3344,3 3721,1 4202,6 4674,4 5154,0 5676,4 6231,5 Внаслідок поширення епідемії ВІЛ/СНІДу збільшуватиметься кількість хворих на СНІД осіб, які втрачатимуть працездатність і вибуватимуть із категорії зайнятого населення. Відповідно, поширення епідемії ВІЛ/СНІДу призводить до втрат податкових надходжень до Державного бюджету та бюджетів страхових соціальних фондів, що утримуються з заробітної плати працюючих осіб.

Варто звернути увагу, що наведені ухвали передували Декларації Директорії від 26 грудня 1918 р. і були висловлені в ультимативній формі. На додаток до цих постанов з'їзд, за участі представників від губернських та повітових комітетів Селянської спілки з усієї України, ухвалив резолюцію у земельній справі, якою домагався, «аби Директорія негайно відновила чинність земельного закону, ухваленого Центральною Радою 18 січня 1918р.»[3]. Неважко помітити, що настрої селянства багато в чому відповідали уявленням провідників Української революції про перспективи розвитку суспільних процесів, як не можна не бачити й того, що з цілого ряду позицій погляди сільських трударів були радикальнішими, лівішими. Це підтвердили й повітові з'їзди в Умані (21–23 грудня 1918 р.), у Рівному (29-З0 грудня 1918 р.), Золотоноші (4–5 січня 1919 р.), Верхньодніпровську (середина січня 1919 р.)[4]. У постановах згаданих з'їздів чітко виділяються кілька спільних позицій: підтримка Директорії як органу, що має відстоювати селянсько-робітничу владу в центрі й на місцях; вимоги рішучої боротьби з контрреволюцією; негайне здійснення соціально-економічних реформ; рішуча боротьба з антантівсько-добровольчими силами

1. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

2. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

3. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

4. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

5. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

6. Соціально – економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
7. Економічні наслідки субсидування експорту. Європейський Союз і Україна
8. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

9. Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій

10. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

11. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

12. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

13. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

14. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

15. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

16. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

17. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

18. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

19. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

20. Роль власності у соціально-економічних процесах

21. Історія соціально-економічної географії світу

22. Суть та принципи соціальної держави
23. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
24. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

25. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

26. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

27. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

28. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку

29. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

30. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

31. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

32. Метацінності та ідеали соціальної роботи

Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Накладка на унитаз "Disney. Тачки" (красная).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Садовый домик.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Размеры
308 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

33. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

34. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

35. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

36. Екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

37. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

38. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
39. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
40. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

41. Вільні економічні зони в Україні та міжнародний досвід їх створення

42. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

43. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

44. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

45. Державна політика соціального страхування

46. Державна соціальна допомога

47. Соціальна обумовленість державної служби

48. Сутність та соціальне призначення держави

Набор для автолюбителя зимний "3 в 1".
Замучились удалять снег на автостоянке подручными средствами? Тратите уйму времени на осторожную очистку стёкол и кузова от ледяной корки?
1316 руб
Раздел: Прочее
Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото

49. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

50. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

51. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

52. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

53. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

54. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
55. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації
56. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

57. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві

58. Політика та соціальний конфлікт

59. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

60. Соціальні ролі та особистість

61. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

62. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

63. Планування економічного і соціального розвитку соціальних служб

64. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

65. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

66. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

67. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

68. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

69. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

70. Державне регулювання соціальної політики
71. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
72. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

73. Взаємозв’язок економіки і соціальної сфери

74. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

75. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

76. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

77. Соціальне становище Запорізького краю

78. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

79. Процес управління та його основні стадії

80. Соціальні групи

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

81. Соціальні інститути.

82. Економічні системи

83. Товар та його властивості

84. Соціальні проблеми у ЗМІ

85. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

86. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»
87. Мораль і соціальне управління
88. Сутність і значення соціального страхування

89. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

90. Вплив важких металів на ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси у рослин

91. Ґрунт та його родючість

92. Гудвіл та його облік

93. Аудиторський ризик та його визначення

94. Розвиток соціальної географії в СРСР

95. Місто та його структура

96. Демократія як соціальне явище

Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

97. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

98. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

99. Значення державного боргу в державному бюджеті

100. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.