Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Розумове виховання обдарованих дітей

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Загальні положення розумового виховання обдарованої дитини 1.1 Поняття і визначення обдарованості у дітей 1.2 Види та критерії обдарованості 1.3 Світовий і вітчизняний досвід роботи з обдарованими дітьми Розділ 2. Методи діагностики розумової обдарованості 2.1 Тестові методи 2.2 Неформалізовані методи Розділ 3. Розумове виховання обдарованих дітей 3.1 Напрями та форми розумового виховання обдарованих дітей 3.2 Підготовка педагога до взаємодії з обдарованими дітьми Висновок Список використаної літератури Вступ Актуальність дослідження. Серед найцікавіших і загадковіших явищ природи дитяча обдарованість займає одне з провідних місць. Проблеми її діагностики і розвитку хвилюють педагогів впродовж багатьох століть. Інтерес до неї в даний час дуже високий, і це пояснюється суспільними потребами. І, перш за все, потребою суспільства в неординарній творчій особистості. Невизначеність сучасного навколишнього середовища вимагає не лише високої активності людини, але і її умінь, здатності нестандартного мислення і поведінки. І саме високо обдаровані люди здатні внести свій найбільший внесок до розвитку суспільства. Спостереження, що свідчать про те, що розумові можливості людей нерівні відомі досить давно. Це не було секретом ні для науки, ні для буденної свідомості, не лише наукові теорії, але і всі забобони свого часу. І видатні люди старовини, і їх менш обізнані в науках сучасники добре розуміли, наскільки істотна різниця між видатним творцем (генієм) і простою смертною людиною. Також давно помітили, що відмінності їх часто виявляються вже в дитинстві. Тому раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей складає одну з головних проблем вдосконалення системи освіти. Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, в особливій увазі і керівництві. Але не слід забувати, що через особистісні особливості такі діти найбільш чутливі до оцінки їх діяльності, поведінки і мислення, вони сприйнятливіші до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. Для розвитку своїх талантів обдаровані діти повинні вільно розпоряджатися часом і простором, навчатися за розширеним навчальним планом і відчувати індивідуальну турботу і увагу з боку свого вчителя. Широкі часові межі сприяють розвитку проблемно-пошукового аспекту. Тут важливе не те, що вивчати, а те, як вивчати. Якщо обдарованій дитині надана можливість не поспішати з виконанням завдання і не перескакувати з одного на інше, він щонайкраще пізнає таємницю зв'язку між явищами і навчиться застосовувати свої відкриття на практиці. Необмежені можливості аналізувати висловлені ідеї і пропозиції, глибоко вникати в суть проблем – це сприяє прояву природної допитливості та розвитку аналітичного і критичного мислення. Сьогодні з'являється все більше статей, публікацій, що зачіпають цю тему. Правда, вони всього лише крапля в морі педагогічних проблем, що з'являються у вчителів і батьків обдарованих дітей у наш час. Мета дослідження: вивчити прояви обдарованості у дітей і вивчити особливості їх розумового виховання. Завдання: — розкрити поняття обдарованості; — розглянути методи діагностики обдарованості; — розглянути особливості розумового виховання обдарованих дітей.

Об'єкт дослідження: методика розумового виховання обдарованих дітей. Предмет дослідження: особливості розумового виховання обдарованих дітей. Гіпотеза: Проблема обдарованості як комплексна проблема складається з проблеми виявлення, навчання і розвитку обдарованих дітей. Методи дослідження: Аналізу та синтезу; Порівняльно-історичний; Порівняльно-типологічний; Системний; Структурно-функціональний; Понятійно-категоріальний; Емпіричний. Структура роботи: Курсова робота складається з вступу, основної частини (трьох розділів), висновку та списку літератури. Розділ 1. Загальні положення розумового виховання обдарованої дитини 1.1 Поняття і визначення обдарованості у дітей Обдарованість – значне, в порівнянні з віковими нормами, випередження в розумовому розвитку або винятковий розвиток спеціальних здібностей (музичних, художніх і ін.). Обдарованість дітей може бути встановлена і вивчена тільки в процесі навчання і виховання, в ході виконання дитиною тієї або іншої змістовної діяльності. Прояви розумової обдарованості у дитини пов'язані з надзвичайними можливостями дитячих років життя. Потрібно мати на увазі, що в ранні дошкільні роки стрімкий розумовий розвиток відбувається у всіх дітей, надаючи вирішальний внесок дитячих років в становленні інтелектуального розвитку. (12; с. 78) Основна складність виявлення в дитячому віці ознак обдарованості полягає в тому, що в них непросто виділити власне індивідуальне, відносно не залежне від вікового. Так, спостережувана у дитини висока розумова активність, особлива готовність до напруги — це внутрішня умова розумового зростання. І не відомо, чи опиниться вона стійкою особливістю на подальших вікових етапах. Творчі прагнення дитини, продукування ним нових ходів думки також можуть бути віднесені до передвісників обдарованості, але це ще не факт, що вони отримають подальший розвиток. При цьому ранні прояви обдарованості ще не зумовлюють майбутніх можливостей людини: надзвичайно важко передбачати хід подальшого становлення обдарованої особистості. Предметом гострих дискусій залишається питання про природу і передумови обдарованості. Сучасні дослідження в цій області направлені на те, щоб за допомогою електрофізіологічних, психогенетичних та інших методів розкрити співвідношення біологічного і соціального в природі обдарованості. Обдаровані діти, що демонструють високий рівень здібностей в якійсь певній області, інколи нічим не відрізняються від своїх однолітків у всіх інших відношеннях. Проте, як правило, обдарованість охоплює широкий спектр індивідуально-психологічних особливостей («талановита людина талановита у всьому»). Більшості обдарованих дітей властиві особливі риси, що відрізняють їх від більшості однолітків. Як правило, їх відрізняє висока допитливість і пізнавальна активність. Психофізіологічні дослідження показали, що у таких дітей підвищена біохімічна і електрична активність мозку. Недолік інформації, яку можна засвоїти і переробити, такі діти сприймають хворобливо. Тому обмеження їх активності може спричинити негативні реакції невротичного характеру. Обдарованих дітей в ранньому віці відрізняє здатність визначати причинно-наслідкові зв'язки і робити відповідні висновок; вони особливо захоплюються побудовою альтернативних моделей і систем.

Для них характерна швидша передача нейронної інформації, їх внутрішньо-мозкова система є більш розгалуженою, з великим числом нервових зв'язків. Обдаровані діти зазвичай володіють відмінною пам'яттю, яка заснована на ранньому оволодінні мовою і абстрактним мисленням. Їх відрізняє здатність класифікувати і категоризувати інформацію і досвід, уміння широко користуватися накопиченими знаннями. (7; с. 121) Найчастіше увага до обдарованих дітей приваблює їх великий словарний запас, що супроводжується складними синтаксичними конструкціями, а також уміння ставити питання. Багато обдарованих дітей із задоволенням читають словники і енциклопедії, придумують слова, належні, на їх думку, виражати їх власні поняття та уявні події, віддають перевагу іграм, що вимагають активізації розумових здібностей. Обдарованих дітей також відрізняє підвищена концентрація уваги, завзятість в досягненні результату в тій сфері, яка їм цікава. Проте властиве багатьом з них різноманітність інтересів інколи приводить до того, що вони починають декілька справ одночасно, а також беруться за дуже складні завдання, які також є розташовані в них до чітких схем і класифікацій. Наприклад, вони можуть бути захоплені складанням яких-небудь таблиць історичних фактів, дат, виписуванням в різній послідовності тих, що привернули їх увагу відомостей. Дуже важливо своєчасно не упустити межі відносної постійності індивідуальності у дітей, що випереджають в розумовому відношенні свій вік. Обдарованість дитини — це достатньо стійкі особливості саме індивідуальних проявів, зростаючого з віком,інтелекту. 1.2 Види та критерії обдарованості Обдаровані діти надзвичайно сильно відрізняються один від одного по видах обдарованості. Наприклад. Художня обдарованість. Цей вид обдарованості підтримується і розвивається в спеціальних школах, гуртках, студіях. Він має на меті високі досягнення в області художньої творчості і майстерності в музиці, живописі, скульптурі, акторські здібності. Одна з серйозних проблем полягає в тому, що в загальноосвітній школі майже на визнаються і не поважаються ці здібності. Ці діти приділяють багато часу, енергії вправам, досягненню майстерності в своїй області. У них залишається мало можливостей для успішного навчання, вони часто потребують індивідуальних програм з шкільних предметах, в розумінні з боку вчителів і однолітків. (4; с. 45) Загальна інтелектуальна і академічна обдарованість. Головним є те, що діти з обдарованістю цього виду швидко оволодівають основоположними поняттями, легко запам'ятовують і зберігають інформацію. Високо розвинені здібності переробки інформації дозволяють їм досягати успіху в багатьох галузях знань. Декілька інший характер має академічна обдарованість, яка виявляється в успішності навчання окремим учбовим предметам і є частішою і вибірковою. Ці діти можуть показати високі результати по легкості і швидкості просування в математиці або іноземній мові, фізиці або біології і інколи мають низьку успішність з інших предметів, які сприймаються ними не так легко. Виражена вибірковість прагнень до вузької області знань створює свої проблеми в школі і в сім'ї.

Тексти легко запам'ятовуються, бо вони, як правило, ритмзован, або й римован: Бабин бб розцвв у дощ, Буде баб бб у борщ. Летв горобець через безверхий хлвець, Вхопив гороху без червотоку, Без червоточини, без прачервоточини. На двор трава, на трав дрова, Не рубай дрова на трав двора. Труднсть вимови ускладнена навмисним розташуванням звукв. Вправляння у вимовлянн скоромовок  мовною вправою, що розви ва артикуляцю, вплива на вироблення культури мовлення, тому використовуться народною педагогкою. Ще один малий жанр загадки. Маючи колись практичне чи навть магчне значення, вони тепер майже повнстю перейшли з «дорослого» фольклору в «дитячий», збергши окрем риси попереднх вкв  звичав. Вони використовуються при вихованн дтей для формування х мислительних навикв, вмння аналзувати, зставляти явища  факти. W57. Зв'язок дитячого фольклору з художньою лтературою та його дослдження З усх жанрв дитячого фольклору найбльш поширен в лтератур колисков псн. Твори цього жанру написали Т

1. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

2. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

3. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

4. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

5. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

6. Діалектика як теорія розвитку
7. Альтернативні форми виховання дітей-сиріт
8. Виховання ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку

9. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

10. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

11. Робота з обдарованими дітьми

12. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

13. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

14. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

15. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

16. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

18. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

19. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

20. Експлуатація дітей

21. Майнові правовідносини батьків та дітей

22. Правовідносини батьків та дітей
23. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі
24. Джанні Родарі та його книги для дітей

25. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

26. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

27. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

28. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

29. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

30. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

31. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

32. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Занимательная пирамидка большая.
Эта пирамидка станет для ребенка хорошей игрушкой для игр в песочнице и для игр в воде. Предназначение пирамидки состоит в том, чтобы
329 руб
Раздел: Пластиковые
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

34. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

35. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

36. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

37. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

38. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони
39. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
40. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

41. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

42. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

43. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

44. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

45. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

46. Розлади травлення у дітей раннього віку. Кишковий токсикоз

47. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом

48. Види та причини порушень розвитку дітей

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

49. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

50. Організаційні форми інноваційної діяльності

51. Адаптація дітей до навчання

52. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

53. Вікова динаміка розвитку уваги в дітей шкільного віку

54. Гра як основний вид діяльності дітей дошкільного віку
55. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи
56. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

57. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

58. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

59. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

60. Особливості навчання дітей підліткового віку

61. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

62. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

63. Підготовка дітей до шкільного навчання

64. Порушення мовлення у дітей

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

65. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

66. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

67. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

68. Страхи дітей молодшого шкільного віку

69. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

70. Форми і методи краєзнавчої роботи
71. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ
72. Формы взаимодействия руководителя физического воспитания и семьи по обучению старшего дошкольного возраста подвижным играм (на примере МБДОУ д/с № 14 "Гнездышко")

73. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

74. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

75. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

76. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

77. Технологія використання психолого-педагогічної діагностики в соціально-педагогічній роботі

78. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

79. Неврози в дітей і підлітків

80. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов

81. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

82. Особливості стресових станів у дітей різного віку

83. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

84. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

85. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

86. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
87. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку
88. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

89. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

90. Класифікація важковиховуваних дітей

91. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

92. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

93. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

94. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

95. Соціальна робота на вулицях з дітьми

96. Соціально-правовий захист дітей-біженців

Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения
Смываемые фломастеры "Супер чисто" с толстым наконечником, 8 штук.
В картонной коробке 8 разноцветных фломастеров. Они выполнены из качественных экологически чистых материалов. Созданные на основе
393 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пломба свинцовая 10 мм, упаковка 1 кг.
Рекомендуется использовать совместно с витой проволокой или шпагатом. Устанавливается с помощью пломбиратора. Применение свинцовых пломб
362 руб
Раздел: Прочее

97. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

98. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

99. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

100. Архитектурные формы Месопотамского искусства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.