Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка Заочне відділення Кафедра біології КУРСОВА РОБОТА Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем Виконала: студентка IV курсу Рощина Ірина Науковий керівник: Жиденко Алла Олександрівна, к. б. н, доцент кафедри біології Чернігів - 2006 ЗмістВступ Розділ 1. Загальна характеристика серцево-судинної та респіраторної систем 1.1 Морфо-функціональна характеристика серцево-судинної системи 1.2 Загальна характеристика респіраторної (дихальної) системи Розділ 2. Методика дослідження Розділ 3. Вплив фізичних навантажень на кардіо-респіраторну систему Висновки Список використаних джерел Вступ Спорт в житті людини займає вагоме місце. Люди, які займаються спортом досить добре розвинені фізично, мають менше проблем зі здоров`ям. Розвиток фізичних якостей сприяє більшій витривалості під час фізичних навантажень. Досить важливими аспектами при заняттях спортом мають вміння правильно організувати тренування, при надмірних навантаженнях з перших занять можна тільки нашкодити організму людині. При занятті спортом важливим є нормальне функціонування кардіо-респіраторної системи. Дихання та кровообіг — життєво необхідні процеси організму. Майже всі складні реакції перетворення речовин в організмі відбуваються з обов'язковою участю кисню, який транспортується з потоком крові. Без кисню неможливий обмін речовин, і для збереження життя необхідне постійне надходження кисню. Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на необхідність звернути увагу на важливість процесів газообміну та кровообігу як одну з передумов гармонійного фізичного розвитку. Мета дослідження – порівняти функціонування кардіо-респіраторної системи у тренованої та нетренованої людини Завдання дослідження: дати структурно-морфологічні характеристики серцево-судинної та дихальної систем; освоїти методи степ-тесту, визначати частоту серцевих скорочень, тиску та об`єму крові; проаналізувати одержані результати в ході експерименту. Розділ 1. Загальна характеристика серцево-судинної та респіраторної систем 1.1 Морфо-функціональна характеристика серцево-судинної системи До складу серцево-судинної системи входить серце з кровоносними судинами — артеріями, венами, капілярами. Серце й судини утворюють замкнуту систему. Рух крові судинами відбувається за рахунок роботи серця. Судини, якими кров тече від серця, називаються артеріями, а судини, якими кров тече до серця, — венами. Між артеріями й венами є капіляри — дрібні судини, які можна розгледіти лише під мікроскопом. Серце разом із судинами утворює три кола кровообігу: велике, мале та серцеве. Серце (cor) — м'язовий порожнистий орган конусоподібної форми. Розширена частина серця називається основою, а звужена — верхівкою. Серце міститься в грудній порожнині у нижньому відділі переднього середостіння на сухожилковому центрі діафрагми, між правою й лівою плевральними порожнинами. Лівою легенею окутується 2/3 серця, а правою — 1/3. Серце оточене навколосерцевою сумкою — перикардом.

Форма серця у різних людей неоднакова — від короткої округлої до більш видовженої овальної. Відносно грудної клітки серце розміщене між тілом ІІІ грудного хребця і V лівим міжреберним проміжком. Верхівкою серце спрямоване вниз, а основою — вгору. Маса серця дорівнює 250—360 г і залежить від маси тіла людини. Розмір серця приблизно дорівнює розмірові складеної кисті руки (тобто кулаку). Серце має дві поверхні: передньоверхню опуклу — грудинно-реберну й задньонижню плоску — діафрагмальну. Обидві поверхні переходять одна в одну заокругленими краями, при цьому правий край загострений, а лівий — тупий, округлий. На поверхні серця пролягають три борозни — одна вінцева, яка проходить між передсердями й шлуночками, та дві (передня й задня) міжшлуночкові, які відділяють шлуночки один від одного (див. кольорову вклейку). У вінцевій борозні лежать власні судини серця: права та ліва вінцеві артерії, вени. В передній і задній міжшлуночкових борознах — відповідно передня й огинальна міжшлуночкові гілки. Порожнина серця (рис. 1) має чотири камери, а саме: праве передсердя (ar ium dex rum), правий шлуночок (ve riculus dex er), ліве передсердя (a rium si is rum) і лівий шлуночок (ve riculus si is er). Передсердя відділяються одне від одного міжпередсердною перегородкою, а шлуночки — міжшлуночковою перегородкою. Кожне передсердя з'єднується з шлуночком передсердно-шлуночковим отвором. Стінка серця складається з трьох оболонок: зовнішньої — перикарда, середньої — міокарда та внутрішньої — ендокарда. Перикард за будовою поділяють на серозний та волокнистий. Серозний перикард, або епікард, є вісцеральним листком серозної оболонки, який і утворює зовнішню оболонку серця. Вона в ділянці основи серця переходить на судини, а з судин опускається до верхівки серця, окутує його й має назву парієтального листка серозної оболонки, або волокнистий перикард. Між волокнистим і серозним перикардом є порожнина з невеликою кількістю серозної рідини. Міокард — середня оболонка в ділянці передсердь — складається з двох шарів: зовнішнього — колового (циркулярного), спільного для обох передсердь (правого й лівого), та внутрішнього — поздовжнього, окремого для кожного передсердя. Міокард шлуночків складається з трьох шарів. Поверхневий і глибокий шари є спільними для обох шлуночків. Волокна поверхневого шару починаються від основи шлуночка, спускаються косо вниз, окутують верхівку шлуночка й переходять у його поздовжній внутрішній шар. Між двома поздовжніми шарами м'язів лежить кільцевий шар м'язів, окремий для кожного шлуночка. Міокард утворює сосочкові м'язи, які рельєфно виступають у порожнину шлуночків. Міокард — найтовщий шар серця . Рис. 1. Порожнина лівої половини серця: 1 — права верхня легенева вена; 2 — устя правої нижньої легеневої вени; 3 — ліва нижня легенева вена; 4 — устя лівої нижньої легеневої вени; 5 — міжпередсердна перегородка; 6 — судини серця; 7 — міжшлуночкова перегородка; 8 — лівий передсердно-шлуночковий (митральний) клапан; 9 — сухожилкові струни; 10 — сосочкоподібні м'язи; 11 — міокард; 12 — м'язові перекладки; 13 — ендокард; 14 — епікард; 15 — правий передсердно-шлуночковий (тристулковий) клапан; 16 — устя венозної пазухи; 17 — гребенясті м'язи; 18 — праве вушко; 19 — устя нижньої порожнистої вени; 20 — овальна ямкаЕндокард вистеляє внутрішню поверхню серця й утворений ендотелієм, який лежить на товстій базальній мембрані.

Під нею міститься сполучнотканинний шар з еластичними й гладенькими м'язовими волокнами, що тісно прилягає до м'язової оболонки. У різних відділах серця товщина стінок неоднакова. Так, у передсердях вона в середньому дорівнює 2—5 мм; у лівому шлуночку — 15—16 мм; у правому шлуночку — 6—7 мм. Праве передсердя (a rium dex rum). Зверху в нього відкривається отвір верхньої порожнистої вени, а знизу — отвір нижньої порожнистої вени, під нею є невеликий отвір венозної пазухи, в яку збирається кров від стінок серця, а також кілька отворів найменших серцевих вен. На міжпередсердній перегородці є овальна ямка. Перегородка в цьому місці значно тонша. Зліва, спереду передсердя, розміщена додаткова порожнина трикутної форми — праве вушко серця. На стінках правого передсердя і правого вушка виступають підвищення — гребенясті м'язи. Внизу праве передсердя сполучається правим передсердно-шлуночковим отвором з правим шлуночком . Правий шлуночок (ve riculus dex er) лежить нижче правого передсердя. Внутрішня стінка його покрита м'язовими виступами й перекладками, які утворюють сосочкові м'язи. Три з них мають конусоподібну форму. Передсердно-шлуночковий отвір закривається передсердно-шлуночковим (тристулковим) клапаном, який складається з трьох стулок, утворених складками ендокарда. Стулки клапана сухожилковими струнами сполучаються з конусоподібними м'язовими сосочками. Коли кров із передсердя надходить у шлуночок, передсердно-шлуночковий клапан щільно закриває передсердно-шлуночковий отвір, сухожилкові струни напружуються і стулки клапана не вивертаються в передсердя, кров при цьому не потрапляє в зворотному напрямку, тобто назад, у передсердя. Вгорі зліва в правому шлуночку є отвір легеневого стовбура. На межі правого шлуночка й отвору легеневого стовбура є клапан, який складається з трьох півмісяцевих заслінок, що пропускають кров у напрямку від шлуночка в легеневий стовбур. У момент переходу крові з шлуночка в легеневий стовбур (легенева артерія) півмісяцеві заслінки наповнюються кров'ю на зразок карманів і щільно закривають вхід у легеневий стовбур, не даючи можливості крові повертатися назад до шлуночка. Ліве передсердя (a rium si is er) лежить позаду правого, його додаткова порожнина називається лівим вушком. На верхній поверхні ліве передсердя має чотири отвори легеневих вен. Внутрішня поверхня передсердя гладенька, лише в ділянці вушка містяться гребенясті м'язи. Ліве передсердя з лівим шлуночком сполучається лівим передсердно-шлуночковим отвором. Рис. 2. Клапани аорти: 1 — аорта (розрізана й розгорнута); 2 — ліва вінцева артерія; 3 — вузлик клапана аорти; 4 — ліве вушко; 5 — півмісяцеві заслінки; 6 — лівий передсердно-шлуночковий клапан; 7 — сухожилкові струни; 8 — сосочкоподібні м'язи; 9 — лівий шлуночок; 10 — устя правої вінцевої артерії; 11 — пазухи аортиЛівий шлуночок (ve riculus si is er) лежить нижче лівого передсердя, на межі з яким є передсердно-шлуночковий, або мит-ральний клапан, дві стулки якого мають зубчасті краї. Вся внутрішня поверхня шлуночка покрита м'язовими виступами у вигляді перекладок, від яких починаються два сосочкових м'язи.

По мнению многих, средний возраст является самым расцветом жизни. Тем не менее, если вы вдруг заявите о намерении заняться спортом, лечащий врач пожелает тщательно обследовать ваше сердце. ЭКГ, снятая в состоянии покоя, не выявляет заболеваний коронарных артерий у здоровых людей, но вам, скорее всего, придется пройти это исследование. ЭКГ с нагрузкой способна выявить гораздо больше; когда суженные артерии перестают удовлетворять возрастающую потребность сердца в крови, в кардиограмме отмечаются отклонения. ЭКГ с нагрузкой, по существу, должна быть обязательной для людей среднего возраста, приступающим к занятиям спортом. Если результат простой ЭКГ нормален, вы сможете насладиться ходьбой на месте по бегущей дорожке до полного изнеможения. Одновременно множество приборов будет деловито записывать ваши кардиограмму и кровяное давление. После всех этих мучений вы с полным правом посвятите легкой атлетике свои вечера, которые, вероятно, поначалу несколько напомнят вам о маркизе де Саде. Для каждого мужчины данной возрастной группы, имеющего такие факторы риска, как высокий холестерин или большой стаж курильщика, ЭКГ с нагрузкой тем более обязательна

1. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

2. Вплив хронічних захворювань на ціннісну сферу осіб похилого віку

3. Вплив занять спортом на психічні функції студентів

4. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

5. Коротка характеристика і комплекс фізичних вправ гімнастики до занять в режимі учбового дня учнів 5-9 класів

6. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями
7. Серцево-судинні захворювання. Основи методики фізичного виховання. Пролапс мітрального клапана
8. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

9. Фізіологія фізичних вправ

10. Блок-схема: Вычитание чисел в форме плавающая точка, сдвиг вправо на один два разряда

11. Шкідливий вплив паління на травну систему людини

12. Система вправ на розвиток граматичних навичок

13. Теория основы построения вычислительных комплексов и систем

14. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

15. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

16. Гуморальна система чинника Хагемана i патогенез гіпертензивної ремодуляції серцево-судинної системи

Точилка "Berlingo" механическая.
Одно отверстие. Надежно крепится к столу. Карандаш фиксируется с помощью металлических зажимов и затачивается при вращении ручки. Диаметр
326 руб
Раздел: Точилки
Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)

17. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

18. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

19. Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації

20. Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

21. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією

22. Вікові особливості серцево-судинної системи
23. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі
24. Общество не вправе заключать "контракт со смертью"

25. Вплив позакласних занять фізичною культурою на показники фізичного стану та здоров’я учнів старших класів

26. Методика виконання силових вправ, тренування гнучкості

27. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем

28. Орбитальный комплекс "Буран"

29. Пилотируемые орбитальные комплексы серии "Салют"

30. Развертывание систем персонального радиовызова

31. Военно промышленный комплекс России

32. Топливно-энергетический комплекс

Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели
Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Машиностроительный комплекс России

34. Роль и значение машиностроительного комплекса в структуре народного хозяйства России

35. Территориально-рекреационный комплекс Подольского района

36. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

37. Топливно-энергетический комплекс Украины

38. Топливно-энергетический комплекс России
39. Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины
40. Характеристика природного комплекса Черного моря

41. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

42. Образование производственно-социальных комплексов регионов

43. Традиционализм и его влияние на систему государственного управления Японии

44. Погребальный комплекс в Гизе

45. Современные тенденции развития настольных издательских систем

46. Спроектировать многофункциональную систему связи на базе цифровой системы коммутации 5ESS для абонентов Ворошиловского района г.Донецка

47. Построение verilog-модели ber-тестера для проверки каналов связи телекоммуникационных систем

48. Учебно-лабораторный комплекс по удаленному администрированию цифровых телефонных станций с использованием локально-вычислительной сети

Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 22x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
364 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Настольная игра "Обманщик".
Не верь обманщикам! Если будешь лукавить, твой нос будет расти! Эта карточная игра рассчитана на 3-4 игроков, которым предстоит
436 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

49. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

50. Организация и применение микропроцессорных систем обработки данных и управления

51. Полная параллельная поддержка для систем планирования, основанных на случаях

52. Экспертные системы. Классификация экспертных систем. Разработка простейшей экспертной системы

53. Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации

54. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.
55. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем
56. Моделирование систем

57. Создание экспертных систем в среде EXSYS

58. Сравнение операционных систем /DOS, Windows 3.*, Windows 95, Windows NT/

59. Крупнейшие фирмы-разработчики операционных систем и программных средств

60. Разработка САППР вакуумных систем на начальных этапах проектирования

61. Применение программного комплекса Electronics Workbench для разработки радиоэлектронных устройств

62. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

63. Обзор операционных систем

64. Перспективные разработки Операционных Систем

Набор альбомов для рисования "Дворец", А4, 32 листа, 10 штук (количество томов: 10).
Комплект из 10 штук альбомов для рисования 32 листа. Формат А4. Альбом изготовлен из высококачественной, белой, офсетной бумаги. Обложка
373 руб
Раздел: 26-40 листов
Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки

65. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

66. Критерии устойчивости линейных систем

67. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

68. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

69. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

70. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем
71. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)
72. Теория систем автоматического регулирования

73. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса и Зейделя

74. Регрессионный анализ в моделировании систем. Исследование посещаемости WEB сайта (Курсовая)

75. Решение уравнений, систем уравнений, неравенств графически

76. Устойчивость систем дифференциальных уравнений

77. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

78. Первичный туберкулезный комплекс левосторонний в стадии инфильтрации I гр. А. (история болезни)

79. Комплекс упражнений при миопии

80. Комплекс физических упражнений при вертебробазилярной недостачности

Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили
Стиральный порошок Attack "Multi-Action", концентрированный, с кислородным пятновыводителем, 0,81.
Концентрированный стиральный порошок Attack "Multi-Action" с активным кислородным пятновыводителем и кондиционером подходит для
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки

81. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

82. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

83. Изучение файловых систем в профильном курсе информатики

84. Типы политических систем

85. Металлургический комплекс России

86. Анализ инвестиционной привлекательности предприятий металлургического комплекса
87. Механическая вентиляция и классификация её систем
88. Разработка роботизированного комплекса на базе пресса для склеивания заготовок

89. Сертификация систем управления качеством продукции /BACO/

90. Влияние среды распространения на точностные характеристики оптических измерительных систем

91. Разработать систему управления автоматической линией гальванирования на базе японского программируемого контроллера "TOYOPUC-L"

92. Расчет стержневых систем и бруса на растяжение, Расчет нагруженной балки, Экзаменационные вопросы по прикладной механике

93. Организация и планирование монтажа систем ТГСВ (монтаж наружных тепловых сетей)

94. Расчет централизованных вакуумных систем

95. Проектирование систем очистки выбросов цеха литья пластмасс

96. Транспортный комплекс России

Набор фломастеров (6 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают
453 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Stabilo Trio Jumbo", 12 цветов.
Набор цветных карандашей. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки, поэтому ребенок может долго рисовать
647 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Ремонт и техническое обслуживание тормозных систем легкового автомобиля

98. Разработка предложений по созданию единого логистического (информационного) центра транспортного комплекса Калининградского региона

99. Основные понятия в теории функциональных систем Анохина


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.