Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

З М І С Т Вступ 1.Складання номенклатури справ 2.Формування справ 3.Оперативне зберігання документів 4.Підготовка справ до подальшого зберігання 5.Архівна робота Висновки Використана література Вступ В сучасних умовах глобальної інформатизації суспільства, стрімкого розвитку стосунків ділового партнерства (в тому числі і закордонних контактів) помилковим було б думати, що професія секретаря-референта обмежується прийманням відвідувачів, відповідями на дзвінки, носінням документів на підпис керівникові. Так було в недалекому минулому. Сьогодні ж секретар - це універсальний (і свого роду унікальний) фахівець, що може практично все. А для цього, зрозуміло, він повинен володіти відповідними знаннями із найрізноманітніших галузей науки і техніки, зокрема, інформатики, педагогіки, психології, документознавства, етики і естетики, мовознавства та ін. Звідси і складність професії, труднощі в роботі, особливо початківця. Легко працювати тільки поганому секретарю, але такі, як правило, довго не затримуються на цій посаді. Зайве наголошувати, що секретар - це обличчя фірми, її імідж, зрештою, її фінансова успішність і стабільність. Ділові партнери, спілкуючись насамперед із секретарем, складають думку про всю організацію, і потім цю думку дуже важко змінити. Сучасне суспільство потребує все більше кваліфікованих спеціалістів з такої важливої сфери управлінської діяльності, як референтна справа. Лише на перший погляд може здатися, що професія секретаря-референта досить проста і працювати ним зможе будь-хто. Заглибившись у суть справи, розуміємо, що ця праця потребує не тільки відмінних фахових знань, а й багатьох особистих якостей, які є далеко не в кожного. Тема курсової роботи – «Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів». Мета курсової роботи – ознайомитися з особливістю номенклатури справ, та підготовки документів до зберігання та їх здачи в архів, а саме: складанням номенклатури справ, формуванням справ, оперативним зберіганням документів, підготовкою справ до подальшого зберігання, архівною роботою. 1. Складання номенклатури справ Такий важливий розділ подаємо за Примірною інструкцією з діловодства, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997р. № 1153 (зі змінами і доповненнями). Номенклатура справ - це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, оформлений у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ. Номенклатура справ є обов'язковим для кожної установи документом, який складається для створення в установі єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства. Є три види номенклатур справ: типова, примірна та індивідуальна. Типова номенклатура справ встановлює типовий склад справ для установ, однорідних за характером діяльності, з єдиною системою індексації і є нормативним актом. Примірна номенклатура справ встановлює примірний склад справ для установ, однорідних за характером діяльності, але різних за структурою, і має рекомендаційний характер.

Типові і примірні номенклатури справ розробляються органами вищого рівня для мережі організацій, що належать до сфери управління установи, і використовуються ними як методичні посібники під час складання індивідуальних номенклатур справ. Незалежно від наявності типової чи примірної номенклатури справ кожна установа повинна мати індивідуальну номенклатуру справ. Як правило, індивідуальна номенклатура справ установи складається з номенклатур справ окремих структурних підрозділів. Номенклатура справ структурного підрозділу розробляється посадовою особою, відповідальною за діловодство у структурному підрозділі, із залученням фахівців, підписується керівником структурного підрозділу та обов'язково погоджується з керівником архівного підрозділу установи. Номенклатура справ структурного підрозділу складається на підставі вивчення документів з усіх питань його діяльності. Після виконання документів вони групуються у справи, яким надаються найменування (заголовки), що в стислій узагальненій формі відтворюють склад і зміст документів у справах. Основною частиною заголовка справи є виклад питання (предмет), з якого вона заводиться. Розміщення справ у номенклатурі структурного підрозділу повинно відповідати ступеню важливості питань, що вирішуються, з урахуванням взаємозв'язку документів, включених до конкретних справ. Як правило, першою розміщується група справ, що включає документи органів вищого рівня, далі група організаційно-розпорядчої документації самої установи (накази, розпорядження, рішення тощо), планово-звітна документація і листування. У групі листування першими розміщуються справи, що містять листування з органами вищого рівня. Кожна справа, включена до номенклатури справ, повинна мати умовне позначення (арабськими цифрами) - індекс. Індекс справи структурного підрозділу складається з індексу структурного підрозділу (за штатним розписом або класифікатором структурних підрозділів) та порядкового номера в межах підрозділу. У разі наявності у справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо. У кінці діловодного року номенклатура справ структурного підрозділу обов'язково закривається підсумковим записом, у якому зазначають кількість і категорії фактично заведених за рік справ. Підсумковий запис скріплює своїм підписом особа, відповідальна за діловодство у структурному підрозділі. Номенклатура справ структурного підрозділу установи складається у трьох примірниках, на кожному з яких обов'язково заповнюються грифи погодження з експертною комісією (ЕК) структурного підрозділу і керівником архівного підрозділу (посадовою особою, відповідальною за архівний підрозділ установи): перший примірник - недоторканний, зберігається у структурному підрозділі; другий примірник - передається в канцелярію установи; третій примірник - використовується для формування справ і пошуків потрібного документа. Номенклатури справ структурних підрозділів після їх розгляду й аналізу зводяться канцелярією в єдину (зведену) номенклатуру справ установи. Організації, які належать до сфери управління установи, складають окремі номенклатури справ, які не включаються у зведену номенклатуру справ установи.

Під час розроблення єдиної номенклатури справ установи, крім зведення номенклатур структурних підрозділів, вивчається й аналізується діяльність установи в цілому. При цьому використовуються положення (статути) про установи та їх структурні підрозділи; штатні розписи; типові чи примірні номенклатури; номенклатури та описи справ за минулі роки; класифікатори документів і кореспондентів, що ведуться в установі; РКК; типові та відомчі переліки документів із зазначенням строків зберігання документів, а також враховуються завдання установи на наступний рік. Під час складання зведеної номенклатури справ може використовуватися структурний або функціональний принцип її внутрішньої побудови. Структурний принцип використовується у разі чітко встановленої в установі структури. Підзаголовком у такій номенклатурі справ є найменування структурного підрозділу. При цьому першим розділом номенклатури бажано зазначати канцелярію. Наприклад: канцелярія, організаційний відділ, плановий відділ, відділ реалізації та збуту тощо. Функціональний принцип, тобто за напрямами діяльності, використовується у разі розподілу основних напрямів діяльності між структурними підрозділами, службами, творчими колективами та окремими виконавцями. Розділи і підрозділи номенклатури справ установи, побудованої за таким принципом, відображають управлінські функції та галузі і розміщуються в ній за ступенем важливості. Наприклад: планування, фінансування, прогнозування тощо. Як до номенклатури справ структурного підрозділу, так і до зведеної номенклатури справ установи включаються найменування справ, що відображають всі документовані ділянки роботи установи. До номенклатури справ включаються не закінчені діловодством справи, що надійшли від інших установ для їх продовження, у тому числі довідкові і контрольні картотеки, номенклатури справ, документи, створені за допомогою ПК. Справи з питань, вирішення яких триває більше одного року (перехідні справи), вносяться до номенклатури справ кожного року протягом всього терміну їх вирішення. До номенклатури справ не включаються друковані видання, брошури, довідники, бюлетені, реферативні журнали, експрес-інформація тощо. Зведена номенклатура справ установи після її остаточного доопрацювання погоджується з ЕК установи і експертно-перевірною комісією (ЕПК) відповідного державного архіву, після чого затверджується керівником установи. Установи, що не передають документи на державне зберігання, погоджують номенклатури справ з ЕК органів вищого рівня. Як у номенклатурі справ структурного підрозділу, так і у зведеній номенклатурі справ установи протягом діловодного року в графі „Примітка&quo ; робляться відмітки про заведення і включення нових справ, про перехідні справи, про посадових осіб, відповідальних за формування справ, про передачу справ в архівний підрозділ установи та інші установи для їх продовження тощо. У кінці діловодного року номенклатура справ установи обов'язково закривається підсумковим записом. Підсумковий запис скріплює своїм підписом керівник діловодної служби. Про наявність заведених за рік справ повідомляється архівний підрозділ установи.

В свете этого работу Охранного отделения нельзя не признать весьма компетентной и продуктивной в весьма трудной и неблагодарной обстановке того времени. Книга Дон Левина документирована фотостатами документа, сравнительными шрифтами пишущих машинок и подлинной подписью Еремина на вазе, подаренной жандармскому генералу Спиридовичу. Исаак Дон Левин ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ1 Многоуважаемый г. Вейнбаум! Я чрезвычайно ценю Ваше предложение высказаться по поводу затянувшейся дискуссии, которая ведется на страницах Вашей уважаемой газеты с 21 апреля по вопросу о достоверности документа Охраны, который я опубликовал в "Лайфе" и который доказывает, что Сталин был агентом-провокатором. Сейчас я позволю себе ограничиться двумя вопросами. 1. В номере от 23 мая Вашей газеты вы опубликовали пространное письмо г. М. Подольского из Аргентины, в котором имеются три заостренных утверждения: "3. Вместо адреса "Начальнику Енисейского Охранного отделения (вверху справа) на документе стоит совершенно недопустимое обращение "Милостивый Государь Алексей Федорович"

1. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

2. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

3. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

4. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

5. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

6. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності
7. Інформаційні системи і технології підприємства
8. Компютерні інформаційні системи

9. Конденсаційні та сублімаційні процеси в атмосфері

10. Інформаційні ресурси України

11. Інформатика і інформаційні технології

12. Інформаційні ресурси економічної діяльності

13. Інформаційні системи (20 питань)

14. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

15. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

16. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные
Микрофон "Пой со мной! Русское диско".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 танцевальных хитов, включая «Расскажи, Снегурочка»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

17. Інформаційні системи в маркетингу

18. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

19. Інформаційні системи в менеджменті

20. Інформаційні технології на уроках хімії

21. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

22. Традиційні та прогресивні технологічні процеси
23. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму
24. Поняття економічної інформації, її види та властивості

25. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

26. Комп’ютерні технології

27. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

28. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

29. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

30. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

31. Операційні системи та робота з ними

32. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

34. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

35. Виникнення писемності та історія кодування інформації

36. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

37. Виробничий травматизм. Поняття про травму, нещасний випадок та професійні захворювання

38. Популяції та популяційні системи
39. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна
40. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

41. Порядок приймання та передачі справ при зміні бухгалтера

42. Робота з документами, що містять комерційну таємницю

43. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

44. Боротьба зі злочинами, що вчиняються співробітниками Органів Внутрішніх Справ та їх профілактика

45. Документно-інформаційне забезпечення господарсько-договірної діяльності проектно-конструкторського та технологічного бюро Укрзалізниці

46. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

47. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах

48. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

49. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

50. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

51. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

52. Лексичні одиниці з елементом скорочення в англійській авіаційній термінології та їх переклад

53. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

54. Комп’ютерна обробка внутрішньобанківської інформації
55. Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби
56. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

57. Периферійні пристрої. Взаємодія комп’ютера з периферійними пристроями

58. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

59. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

60. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

61. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

62. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

63. Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

64. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

Подставка для колец "Кошка", 12 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Высота: 12 см. Товар не
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее

65. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

66. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

67. Шуми у роботі приймачів та детекторів

68. Види, параметри та принцип роботи антен

69. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

70. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне
71. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи
72. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

73. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

74. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

75. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

76. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

77. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

78. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

79. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

80. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

Сувенир "Собака в шарфе", 15 см.
Год Собаки наступает в 2018 году. Фигурка большого, благородного пса выполнена из полирезины и отличается качественной прорисовкой
303 руб
Раздел: Животные
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом.
Писсуар для мальчиков "Лягушка" с прицелом выполняет две важные функции. Во-первых, он помогает приучить мальчиков с самого
846 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие

81. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

82. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

83. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

84. Фізичні основи роботи комп’ютера

85. Режим роботи та захист трансформаторів

86. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп
87. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл
88. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

89. Виникнення та еволюція соціальної роботи

90. Порядок реєстрації безробітних, пошуку підходящої для них роботи та працевлаштування

91. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

92. Наркоманія серед підлітків та особливості роботи з ними

93. Організаційні аспекти соціальної роботи

94. Започаткування та становлення митної справи

95. Будова двигуна та його робота

96. Принцип роботи та структура автопоїздів

Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Ранец школьный "Animal Club. Tiaras", 32x25x13 см.
Жесткая рельефная анатомическая спинка повышенной комфортности. Анатомический рельеф спинки повторяет естественный изгиб позвоночника, что
1286 руб
Раздел: Без наполнения
Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее

97. Основні організаційні форми та види туризму

98. Узагальнення та оформлення контрольно-ревізійної інформації

99. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

100. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.