Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Курсова робота з дисципліни &quo ;Економічний аналіз ІІ&quo ; на тему: Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ “Приватбанк”Дніпропетровськ 2007 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Основні економічні показники рівня витрат на оплату праці персоналу підприємства 1.2 Статистика галузевого рівня оплати праці в Україні в 1995-2007 роках РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АКБ “ПРИВАТБАНК” 2.1 Загальна характеристика інфраструктури АКБ “Приватбанк” 2.2 Оптимізація структури та чисельності персоналу АКБ “Приватбанк” 2.3 Оцінка ефективності праці персоналу АКБ “Приватбанк” РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ АКБ “ПРИВАТБАНК” 3.1 Основні проблеми мотиваційного управління персоналом АКБ “Приватбанк” 3.2 Удосконалення системи оплати праці персоналу АКБ “Приватбанк” ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ДОДАТОК В ВСТУП Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що матеріальна мотивація людей у вигляді заробітної плати є центральним і головним елементом в будь-якій системі управління і в будь-якій виробничій системі. Об’єктом курсової роботи є рівень оплати праці персоналу в найбільшому в Україні багатофілійному акціонерному комерційному банку «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ). Предметом курсової роботи є вивчення економічно доцільного рівня оплати працівників у процесі роботи комерційного банку з точки зору найбільш повного та ефективного використання їх потенціалу. Метою курсової роботи є економічний аналіз рівня витрат на оплату праці з точки зору мінімізації витрат та підняття рентабельності роботи банку та реалізації основних принципів менеджменту персоналу в комерційному банку - трудової мотивації для розвитку здібностей працівників і стимулювання їх до виконання робіт більш високого рівня. Методи досліджень: проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу балансу та фінансової звітності банку, аналіз динаміки розвитку показників інфраструктури банку. Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної курсової роботи - звітні документи АКБ «Приватбанк» за 2000 -2006 роки. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Основні економічні показники рівня витрат на оплату праці персоналу підприємства Структура основних етапів аналізу загального обсягу та динаміки оплати праці на підприємстві наведена на рис. 1.1. Рис. 1.1 - Етапи аналізу формування та використання фонду оплати праці підприємства При аналізі загального обсягу та динаміки оплати праці оцінюється загальний обсяг фонду оплати праці та аналізується абсолютна та відносна зміна його розміру порівняно з попередніми періодами. Це дає змогу визначити загальну тенденцію зміни обсягу витрат підприємства та оплати праці персоналу. Крім абсолютного розміру фонду оплати праці, його розмір може бути охарактеризовано відносними показниками, а саме: питомою вагою фонду оплати праці в поточних витратах підприємства; питомою вагою фонду оплати праці в доході підприємства; рівнем витрат на оплату праці, відсотків до товарообігу.

Аналіз значення та зміни перелічених показників порівняно з попередніми періодами дозволяє встановити важливість (пріоритетність) управління матеріальним стимулюванням персоналу стосовно інших завдань управління господарською діяльністю підприємства. При аналізі складу виплат із стимулювання персоналу (структури заробітної плати) визначають обсяги та питому вагу у складі загального обсягу фонду оплати праці - основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат; оцінюють зміни, що відбулися протягом аналізованого періоду; аналізують співвідношення між окремими напрямками стимулювання. Проведення цієї роботи дозволяє визначити та оцінити доцільність орієнтації системи матеріального стимулювання підприємства. Високий рівень та зростання питомої ваги основної заробітної плати свідчить про пріоритетність для підприємства таких принципів стимулювання, як гарантованість та стабільність рівня оплати праці. Зростання рівня додаткової заробітної плати (відносно основної) є результатом підвищення уваги до зростання ефективності витрат на оплату праці, принципу її &quo ;зароблюваності&quo ;. Зростання розміру інших заохочувальних та компенсаційних виплат визначає орієнтування системи матеріального стимулювання на результати діяльності підприємства, перш за все, отримання прибутку та участь у ньому найманих працівників, посилення уваги до &quo ;негрошових&quo ; форм заохочення та закріплення персоналу. Більш конкретні висновки дозволяє отримати аналіз форм стимулювання, які використовуються в межах кожного напрямку використання коштів. Так, аналіз складу основної заробітної плати дозволяє встановити обсяги застосування (ступінь розповсюдження) окремих систем оплати праці (відрядної, погодинної, контрактної та інше). Аналіз складу додаткової заробітної плати дозволяє визначити активність підприємства у використанні окремих інструментів стимулювання продуктивності праці - преміювання, надбавок та доплат, одноразових заохочень тощо; визначити обсяги компенсаційних виплат, що застосовуються для компенсації працівникам особливих умов праці на даному підприємстві; оцінити розміри та визначити можливі причини зростання інших виплат, що включаються до складу додаткової оплати праці (оплата щорічних та додаткових відпусток, збереження заробітної плати в передбачених законодавством випадках, здійснення витрат та придбання спеціального одягу та взуття тощо). Аналіз складу інших заохочувальних та компенсаційних виплат &quo ;дозволяє встановити, яку форму заохочення за рахунок прибутку вважати найбільш дієвою - виплату премій та інших грошових виплат, оплату акцій підприємства або участь в його викупі, надання соціальних та трудових пільг в негрошовій формі тощо. Оцінюючи доцільність вибору підприємства, слід враховувати такі фактори, як: склад персоналу підприємства, рівень основної та додаткової оплати праці, фінансове положення підприємства тощо. При аналізі рівня та динаміки середньої заробітної плати обчислюється рівень середньої заробітної плати в цілому по підприємству та по окремих категоріях персоналу, визначаються зміни, які відбуваються в значенні цих показників порівняно з попередніми періодами.

Для обґрунтування висновку щодо виконання заробітною платою відтворювальних функцій середня заробітна плата визначається не тільки в грошовому вимірі, а й системою відносних показників: у коефіцієнті перевищення встановленого державою рівня мінімальної заробітної платні, прожиткового мінімуму, неоподаткованого мінімуму заробітної плати. В процесі аналізу також визначається реальна заробітна плата (шляхом коригування фактичної середньої плати на індекс зміни цін на товари та послуги) та аналізується динаміка її зміни. Такі методичні підходи дозволяють дати більш об'єктивний висновок щодо рівня та динаміки середньої заробітної плати. Доцільно також провести порівняння рівня середньої заробітної плати, що склався на даному торговельному підприємстві, з середньо-галузевим рівнем заробітної плати та рівнем оплати праці на підприємствах-аналогах. Таке порівняння дозволяє визначити достатність витрат на стимулювання персоналу для забезпечення стабільності трудового колективу та реалізації його економічних інтересів. При аналізі факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці необхідно доповнити визначенням та кількісною оцінкою основних факторів, що обумовили зміну його розміру. Найважливішими факторами, вплив яких оцінюється кількісно, є: 1. Зміна чисельності працівників торговельного підприємства. 2. Зміна рівня середньої заробітної плати. 3. Зміна рівня заробітної плати (в реальних цінах). 4. Інфляція. 5. Зміни в складі персоналу підприємства. Вплив факторів 1-4 може бути оцінений кількісно за допомогою методу ланцюгових підстановок або індексного методу. Для визначення впливу факторів 1-2 використовується модель: (1.1) для оцінки впливу факторів 1,3,4 модель приймає вигляд: (1.2) де Чп - середньоспискова чисельність персоналу; ЗПсерф - фактичний рівень середньої заробітної плати; ЗПсерр - реальний рівень середньої заробітної плати (приведеної до порівняльних цін). Іц - індекс зміни цін на товари та послуги. Оцінка впливу змін у складі персоналу підприємства здійснюється методом відсоткових чисел, виходячи з визначення питомої ваги окремих категорій персоналу та рівня оплати їх праці в звітному та порівняльному періодах. Перелік факторів, що оцінюються, може бути значно розширений за рахунок використання методів регресивно-корелятивного аналізу. Так, є доцільною побудова та визначення параметрів моделі взаємозв'язку розміру фонду оплати праці з обсягом товарообігу, доходів, прибутку підприємства, зміною кількості покупців, обсягом торговельної площі та кількості робочих місць тощо. При аналізі ефективності стимулювання персоналу необхідно визначити ефективність стимулювання персоналу, тобто оцінити співвідношення між обсягом витрат на оплату праці та наслідками трудових зусиль персоналу, відповісти на запитання - чи принесли зміни в рівні оплати праці необхідний економічний ефект для підприємств та його власників? Для оцінки ефективності стимулювання персоналу прийнято визначати та порівнювати в динаміці значення таких аналітичних показників. 1. Коефіцієнт співвідношення між темпами зростання продуктивності праці та рівнем середньої заробітної плати або коефіцієнт співвідношення між темпом зростання фонду оплати праці та товарооборотом.

Но при высоких кредитных ставках цена продукции подскакивает так, что невозможно либо продать продукцию, либо вернуть кредит. То есть в данном случае «рынок показывает», что не надо строить новых предприятий, не надо совершенствовать старые. Эта бредовая монетаристская идея препятствует внедрению результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тормозит научно-технический прогресс в стране. Здесь начинается то, что я уже называл экономическим онанизмом. Если нет возможности из-за дорогих денег строить дома или совершенствовать производство, деньги направляются на покупку акций, в надежде, что цена последних поднимется и их можно будет выгодно продать. Поскольку цена акции колеблется быстро и купленные акции можно продать через 2—3 недели, то для этих целей выгодно взять в банке кредит даже под 22 % годовых. При покупке большого количества акций их держатель становится собственником уже работающего предприятия, дающего прибыль. За счет этой прибыли и уменьшения зарплаты работникам можно в конце концов оплатить и бешеные проценты банку

1. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

2. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

3. Планування доходів та витрат в комерційному банку

4. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

5. Організація кредитної роботи в комерційному банку

6. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах
7. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"
8. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

9. Аналіз банком кредитоспроможності позичальника на базі матеріалів АКБ "Приватбанк"

10. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

11. Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці

12. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

13. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

14. Ризик кредитних операцій комерційного банку

15. Аналіз діяльності комерційних банків

16. Організація оплати праці на підприємстві

Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки

17. Процентна політика комерційного банку

18. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

19. Кредитний механізм в комерційних банках

20. Маркетингова діяльність комерційного банку

21. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

22. Оцінка фінансового стану комерційного банку
23. Фінансова стійкість комерційного банку
24. Комерційні банки та їх види

25. Валютні операції банку (на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк")

26. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

27. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

28. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

29. Контроль та ревізія оплати праці в бюджетних установах

30. Облік та аудиту комерційних банках

31. Людина середньовіччя: компаративний аналіз за працями А.Я. Гуревича і Ле Гоффа

32. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские

33. Організація оплати праці

34. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування

35. Форми і системи оплати праці

36. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

37. Оплата праці

38. Статистика оплати праці
39. Сучасні форми та системи оплати праці
40. Форми та системи оплати праці та їх удосконалення

41. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")

42. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

43. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

44. Аналіз праці К.Маркса "Маніфест комуністичної партії"

45. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

46. Основи побудови обліку праці та її оплати

47. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

48. Аналіз банку Укрсоцбанк

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

49. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

50. Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кредитуванню

51. Аналіз стану охорони праці на підприємстві

52. Облік праці та її оплати

53. Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту

54. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
55. Аналіз та прогнозування ринку праці
56. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

57. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

58. Комерційний аналіз інвестиційного проекту

59. Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"

60. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

61. Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

62. Денежно-кредитная политика Банка Англии

63. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

64. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

Фляга S.Quire "Птицы" 0,24 л, сталь, серебристый цвет с рисунком.
Фляги S.Quire изготавливаются из высококачественной нержавеющей пищевой стали с применением современных методов производства и
760 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Тарелка Lubby "Веселые животные" с присоской.
Тарелка "Lubby" для кормления незаменима в период, когда Ваш малыш учится есть самостоятельно. Присоска препятствует свободному
345 руб
Раздел: Тарелки
Набор "Грибочки".
Игра используется в качестве пособия в предметной деятельности. В комплект входит деревянная платформа и 15 грибочков разной формы и
571 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

65. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

66. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

67. Особенности проведения банком операций с векселями

68. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

69. Учет и анализ расчетов с персоналом по оплате труда в организации

70. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")
71. "Реквием" Анны Ахматовой
72. Анна Андреевна Ахматова

73. Анна Герман

74. Проектирование и разработка баз и банков данных

75. Программное обеспечение пункта обмена валюты банка

76. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

77. Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии

78. Организация, цели и функции центральных банков развитых стран и Банка России

79. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

80. Анализ работы Курганского отделения 8552 Сберегательного банка РФ

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Банки

82. Кредитные ресурсы коммерческого банка (Доклад)

83. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

84. Платежные системы коммерческих банков

85. Открытие и ведение счетов юридических лиц в коммерческом банке

86. Роль коммерческих банков в кредитной структуре
87. Виды ценных бумаг и операций с ними коммерческих банков
88. Риск ликвидности банка

89. Денежно-кредитная политика центральных банков

90. Валютные операции коммерческих банков

91. Управление вексельным обращением в коммерческом банке

92. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития

93. Корреспондентские отношения между коммерческими банками РФ и основные виды операций, осуществляемые между ними

94. Инвестиционные банки (Доклад)

95. Тракторозаводский филиал АКБ "Челиндбанк"

96. Банки в современной экономике

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

97. Принципы деятельности и управления в коммерческих банках

98. Автоматизация учета основных средств в банке

99. Основные операции коммерческих банков и риски банковской деятельности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.