Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Економічна модель підприємства

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ВступСтановлення ринкових відносин в Україні вимагає підвищеної уваги до основного суб’єкта господарської діяльності - підприємства. Підприємства як самостійні ланки економіки виконують важливі функції: виробляють матеріальні блага або надають різноманітні послуги, приймають участь у формуванні національного доходу і представляють економічний потенціал країни на міжнародних ринках. Виходячи з того, що підприємство є первинною ланкою функціонування економіки, де створюються матеріальні блага для життєдіяльності суспільства та виокремлюються певні виробничі відносини, можна зазначити, що воно виступає господарюючим суб’єктом, яке має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність з метою отримання прибутку. Економіка підприємства представляє собою комплекс взаємопов’язаних явищ, що зумовлюють рівень розвитку виробничих сил і конкретні форми виробничих відносин на підприємстві. Результативність діяльності підприємства, якість та конкурентоздатність виробленої ним продукції залежить від раціонального використання його ресурсів та здійснення інноваційних процесів. Успішне вирішення цих проблем, ефективне управління підприємством неможливе без визначення сутності та стану різноманітних ресурсів, якими володіє підприємство та взаємозв’язків між ними. Це актуально для підприємств усіх галузей економіки. Для досягнення цього держава здійснює таку економічну політику, як: Структурно-галузеву політику; Амортизаційну політику; Цінову політику; Антимонопольно-конкурентну політику; Бюджетну політику; Податкову політику; Грошово-кредитну політику; Валютну політику; Зовнішньоекономічну політику. У соціально-економічній сфері держава здійснює соціально-політичний захист прав споживачів, політику заробітної плати та доходів населення, політику зайнятості, політику соціального захисту та соціального забезпечення. Я вважаю, що на сьогодні головною задачею економіки України є регулювання виробничих відносин, які виникають у процесі організації та здійснення виробничої діяльності між суб’єктами господарювання, оскільки в час економічної кризи діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яке спрямоване на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру є вирішальним кроком для покращення ситуації. Товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України &quo ;Про господарські товариства&quo ;, &quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про зовнішньоекономічну діяльність&quo ; та іншого чинного в Україні законодавства. 1. Загальні положенняТовариство засноване на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України &quo ;Про господарські товариства&quo ;, &quo ;Про власність&quo ;, &quo ;Про зовнішньоекономічну діяльність&quo ; та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основi повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському судi, третейському судi.

Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами, регламентами та іншими локальними актами Товариства. Товариство може відкривати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, затверджувати відповідні положення про них.2. Відповідальність товариства та учасниківТовариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями Учасників. Учасники не відповідають за зобов'язаннями Товариства, але несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.3.Мета та предмет дiяльhостi товаристваТовариство створюється з метою отримання прибутку шляхом здійснення виробництва, торговельної та посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Предметом діяльності Товариства є (перелік примірний): Агентування морського торгівельного флоту; Будівництво об'єктів промислово-виробничого та соціально-культурного призначення (в т. ч. в країнах СНД); Будівництво, ремонт та експлуатація готелів, бізнес-центрів, магазинів, торгівельних комплексів, кафе, ресторанів, барів, казино, відеосалонів, автостоянок, мотелів, автокемпінгів спортивних споруд, туристичних комплексів, офісних будівель, житлових будинків; Виготовлення пива, алкогольних напоїв; Виготовлення спортивного інвентарю та обладнання; Виготовлення та реалізація безалкогольних напоїв; Виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт; Виробництво наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств та організацій; Виробництво сільськогосподарської техніки; Виробництво та закупівля товарів широкого вжитку та спеціалізованої продукції та подальша їх реалізація в Україні та за кордоном з оплатою в національній та іноземній валюті; Виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування; Виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; Виробництво товарів у галузі легкої, текстильної та харчової промисловості; Виробництво, переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля (в тому числі у населення за готівку) та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибацтва, бджільництва тощо); Відкриття мережі обмінних пунктів на підставі агентських угод з установами уповноважених банків, організація купівлі-продажу та обміну валюти; Екскурсійна діяльність; Експорт-імпорт лікарських засобів та продукції медичного призначення; Закупівля і оптово-роздрібна торгівля металами та сировиною для їх виробництва; Здійснення маркетингової, лізингової, брокерської, дилерської діяльності; Здійснення операцій по експорту-імпорту сировини, матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання; Здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення; Здійснення транспортно-експедиційного обслуговування населення та підприємств; Інформаційно-консультативні послуги; Консалтинг; Міжнародне перевезення пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним, повітряним, річковим, морським транспортом; Надання медичних послуг, ремонт та обслуговування медичного обладнання; Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка.

Надання послуг по виготовленню рекламної продукції; Надання транспортних послуг по перевезенню громадян та вантажів на Україні і за її межами автомобільним, залізничним, морським, повітряним транспортом; Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів; Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами; Оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичною технікою та медичним обладнанням; Оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами; Оптова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами; Оптова, роздрібна та комісійна торгівля транспортними засобами, запасними та комплектуючими частинами до них, обладнанням, приладами, інструментами для технічного обслуговування транспортних засобів; Організація масового та оздоровчо-спортивного туризму (самодіяльний туризм); Організація навчання та підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів і т. ін.; Організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм); Організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні (міжнародний туризм); Організація туристичних поїздок за межі України (зарубіжний туризм); Переробка металів та сировини; Побутові послуги; Послуги прокату, оренди, ремонту, заправки та технічного обслуговування транспортних засобів; Послуги у сфері громадського харчування; Представницькі, агентські та посередницькі послуги; Проведення концертів, аукціонів, виставок, лотерей; Проведення спортивних змагань, заснування спортивних закладів; Промислове та цивільне будівництво, в тому числі в сільській місцевості; Рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції, проведення рекламних кампаній; Ремонт та обслуговування сільськогосподарської техніки; Ремонтні та реставраційні роботи; Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів та каміння, біжутерії вітчизняного та іноземного виробництва; Розробка проектно-кошторисної документації, комплектація та пусконалагоджувальні роботи виробничих комплексів. Сервісне обслуговування та прокат автомобілів, механічних транспортних засобів, автопричепів; Сервісне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки; Створення оптово-роздрібних підприємств (в т. ч. кіосків) торгівлі і послуг населенню, в т. ч. і валютних (у разі одержання відповідних ліцензій); Створення та експлуатація автозаправних станцій; Типографські послуги, редакційно-видавнича діяльність; Торговельно-закупівельна діяльність на базі власних та орендованих торгівельних площ; Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність.4. Права та обов'язки товариства та його учасниківУчасники Товариства мають право: Брати участь в управлінні справами Товариства. Отримувати частку прибутку від діяльності Товариства. Таке право мають особи, які є Учасниками Товариства на початок виплати відповідних платежів. Брати участь в діяльності Товариства на підставі трудового договору (контракту) або за договором цивільно-правового характеру. Висувати на розгляд органів управління Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Економіка підприємства

2. Основи економіки підприємства малого бізнесу

3. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

4. Економічна оцінка активу балансу підприємства

5. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

6. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
7. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства
8. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

9. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

10. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

11. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

12. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

13. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

14. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

15. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

16. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее
Мешок для обуви "Space".
Мешок для обуви с увеличенными габаритами со светоотражающими элементами. Мешок изготовлен из износо- и морозостойкого водоотталкивающего
380 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

18. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

19. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

20. Розрахунок економічних показників діяльності підприємства

21. Підвищення економічних показників державного підприємства

22. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів
23. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")
24. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

25. Економічна теорія предмет і методи вивчення

26. Інформаційні системи і технології підприємства

27. Бізнес-план підприємства

28. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

29. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

30. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

31. Розробка підприємства LOMAPAK

32. Фінанси підприємства контрольна

Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Лестница-стремянка, 2 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 44,5 см. Количество ступеней: 2.
981 руб
Раздел: Лестницы

33. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

34. Інноваційна діяльність підприємства

35. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

36. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

37. Оцінка фінансового стану підприємства

38. Персонал підприємства
39. Рентабельність підприємства
40. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

41. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

42. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

43. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

44. Економічна оцінка кредитного процесу

45. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

46. Економічна ефективність виробництва

47. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

48. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

49. Економічна ефективність птахівництва

50. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

51. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

52. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

53. Виробництво зерна, його економічна ефективність

54. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
55. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства
56. Облік активної частини балансу підприємства

57. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

58. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

59. Організація і методика аудиту доходів підприємства

60. Організація облікової політики підприємства

61. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

62. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

63. Фінансова звітність підприємства

64. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники

65. Аудит підприємства

66. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

67. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

68. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

69. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

70. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки
71. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
72. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

73. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

74. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

75. Економічна інформатика

76. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

77. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

78. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

79. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

80. Асортиментна політика підприємства

Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветной самоклеющейся бумаги №6, А4, 20 цветов, 20 листов.
Набор цветной самоклеющейся бумаги для детского творчества. Обычные цвета, металлик, флюоресцентные.
310 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

81. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

82. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

83. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

84. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

85. Організація роботи підприємства

86. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
87. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів
88. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

89. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

90. Управління ціновою політикою підприємства

91. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

92. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

93. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

94. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

95. Економічна діяльність ООН

96. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби

97. Економічна характеристика країн Африки

98. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

99. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.