Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Таможенное право Таможенное право

Митне оформлення товарів

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ Розділ 1. Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 1.1 Поняття митного оформлення експортно-імпортних операцій 1.2 Принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 1.3 Особливості митного оформлення при здійсненні імпорту квітів Розділ 2. Оцінка ефективності здійснення митного оформлення на ТОВ &quo ;КОМПАНІЯ НАСІННЄВОЇ ТОРГІВЛІ&quo ; 2.1 Характеристика підприємства ТОВ &quo ;Компанія насіннєвої торгівлі&quo ; 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ &quo ;Компанія насіннєвої торгівлі&quo ; 2.3 Дослідження митних процедур при здійсненні підприємством імпортних операцій Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи митного оформлення товарів на прикладі підприємства ТОВ &quo ;КОМПАНІЯ НАСІННЄВОЇ ТОРГІВЛІ&quo ; 3.1 Основні напрямки спрощення процедур митного оформлення 3.2 Удосконалення організації митного оформлення товарів при здійсненні імпортних операцій підприємством 3.3 Оцінка ефективності удосконалення митних процедур на прикладі ТОВ &quo ;Компанія насіннєвої торгівлі&quo ; Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки Вступ Зовнішньоекономічні зв'язки на сьогодні - це об'єктивно обумовлена необхідність, важливий фактор економічного зростання, невід'ємна складова національного процесу розширеного відтворення. Вони все більшою мірою визначають не тільки темпи і пропорції процесу виробництва, але й обміну та розподілу. Державна митна служба України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в життя державної митної політики, організовує функціонування митної системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток. Окремими завданнями ДМСУ є здійснення митного контролю і оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, організація боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил. За останній час почастішали такі порушення як декларування товарів не за своїм найменуванням, заниження митної вартості товарів тощо. Вирішення цих складних питань потребує спеціальних знань не тільки з митної справи, а й з товарознавства та експертизи товарів. Тому питання вивчення порядку митного контролю та оформлення товарів, порядку проведення експертизи, правил визначення митної вартості не втрачають своєї актуальності і набувають особливого значення на сучасному етапі. Ці обставини і обумовили вибір теми, мети та завдань курсової роботи. Підвищення якості обслуговування зовнішньоекономічних операцій - одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості обслуговування експортно-імпортних операцій. Виходячи із зазначеного вище, та враховуючі стрімкі темпи росту ринку рослин та супутніх товарів, вважаємо, що обрана тема для курсової роботи є актуальною. Проблема правового забезпечення, що регулює митну діяльність розв'язана ще недостатньо. Про це свідчать часті зміни і доповнення до чинних митних законів. Процес формування митного законодавства започатковано у 1991 році.

Серед останніх митних нововведень важливого значення набув вступ у силу 1 січня 2005 року нового Митного кодексу України. Мета дипломної роботи - дослідити та описати процедуру митного оформлення та контролю товарів під час переміщення через митний кордон України. Відповідно до мети роботи необхідно було розв’язати такі завдання: дослідити проведення митного контролю та оформлення товарів на українських митницях; вивчити основні вимоги до митного оформлення зовнішньоекономічних операцій продукції, яка перевозиться через кордон підприємством, обраним у якості бази практики; запропонувати заходи, що будуть сприяти удосконаленню процедур митного контролю та оформлення товарів. Об’єктом досліджень є нормативна документація на перетин кордону, законодавча база митної служби, сертифікати якості. Предметом дослідження є порядок оформлення товарів при переміщенні через митний кордон України. Методи дослідження: аналіз предметної області, статистичні методи, аналітичні методи. Інформаційною базою під час написання курсової роботи були праці таких відомих в Україні і за кордоном авторів як Захаренко Н.А., Борзенков І., Гришин А., Дерев’янко С., Ксенз Л., Лісовенко М., Макаренко О.В., Мілейко Я., Мовчан В., Омельченко Е., Циганок А., Шаренко С., Мазаракі А.А. та інших. Крім того, використовувались нормативні документи Київської регіональної митниці, звітні бухгалтерські документи підприємства. Структурно дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку і списку використаної літератури. У першому розділі розглянуті теоретичні засади митного оформлення товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. У другому розділі дана оцінка ефективності здійснення митного оформлення на підприємстві. У третьому розділі розроблені шляхи вдосконалення системи митного оформлення товарів на підприємстві. Розділ 1. Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності & bsp; 1.1 Поняття митного оформлення експортно-імпортних операцій Митне оформлення - це сукупність дій, пов’язаних з пропуском в Україну чи за її межі (в тому числі за умов тимчасового ввезення чи тимчасового вивезення) товарів, майна та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України. Воно здійснюється службовими особами митниці з метою забезпечення митного контролю та із застосуванням засобів державного регулювання ввезення чи вивезення товарів та інших предметів. При цьому під товарами розуміють будь-яку переміщувану через митний кордон України продукцію, в тому числі продукцію, на яку поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, які є об’єктом купівлі-продажу або обміну. Майном вважаються будь-які переміщувані через митний кордон предмети, продукція, що належать суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності і не призначені, для купівлі-продажу. Обов'язковою умовою митного оформлення на вантажі є їх декларування. Декларування - це заява за встановленою формою точних даних про мету переміщення через митний кордон товарів та інших предметів і про самі товари та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення.

Декларування здійснюється безпосередньо власником або на підставі договору іншими підприємствами, що допущені митницею до декларування. Підприємства допускаються митницею до декларування на підставі свідоцтва про визнання їх як декларантів. В СРСР вантажну, митну декларацію (ВМД) вперше почали застосовувати з 1 вересня 1989 р. З 1 січня 1993 р. ВМД використовується для декларування і митного оформлення товарів та інших предметів, які переміщують через митний кордон України. Для отримання або відправлення вантажів за кордон суб’єкт ЗЕД повинен пройти на митниці процедуру акредитації. На митницю, що обслуговує район реєстрації підприємства, подаються такі документи: облікова картка суб’єкта ЗЕД; свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтво облстатуправління Мінстатистики про надання підприємству статистичних кодів; статут підприємства та його нотаріально завірену копію; довідку обслуговуючого банку про відкриття рахунків; довідку про декларування валютних цінностей, завірену печатками податкової інспекції та уповноваженого відділення Національного банку. Після отримання облікової картки суб’єкта ЗЕД підприємства можуть декларувати вантажі. Товари або майно, вартість яких перевищує 100 дол. СІЛА, декларуються митницею за умови наявності відомостей про нього у вантажній митній декларації. На товари, вартість яких нижча 100 дол. США, ВМД не заповнюється. Такий товар декларується на підставі відомостей про них в супровідних та інших документах. Вантажна митна декларація є уніфікованим документом, сформованим у відповідності до міжнародних стандартів аналогічних документів інших країн. Вона містить точні дані про мету переміщення через митний кордон товарів та інших предметів, про самі товари та інші предмети, прЬ відправника, отримувача та декларанта вантажу, спосіб і порядок переміщення вантажів, умови поставки, спосіб розрахунків. Вносяться інші відомості, необхідні для митного оформлення, в тому числі і про нарахування митних та інших обов’язкових платежів. Декларація виконує також обліково-статистичну та правоохоронну функції. Крім класичної ВМД існує два різновиди ВМД: попередня і загальна. Якщо на момент надходження транспортних засобів, товарів та інших предметів подання належним чином оформленої ВМД з об’єктивних причин неможливе, оформлюється попередня ВМД і здійснюється випуск вантажів у вільне використання під зобов'язання керівника підприємства про подання ВМД, оформленої за правилами, у термін до 10 днів. При регулярному переміщенні через митний кордон тією самою особою однорідних товарів за одним контрактом в незмінному режимі видається загальна ВМД, що діє впродовж місяця. Після закінчення термінів подається ВМД, оформлена в повному обсязі, на вантаж, випущений у вільне використання за повний період або в рахунок цих ВМД. Вантажна митна декларація складається з 5-х однотипних зброшурованих аркушів встановленої форми (додаток Е2). У необхідних випадках використовують додаткові аркуші, що дає можливість декларувати одночасно до 100 найменувань товарів та інших предметів однієї партії і щодо яких встановлено єдиний митний режим.

Следует также проверить, что экспортируемый товар относится к сфере деятельности брокера, а таможня, где планируется производить таможенное оформление,P к региону его деятельности. Для этого желательно приложить к договору копию Свидетельства о включении в Реестр таможенных брокеров (представителей), которое содержит: 1)Pнаименование, указание организационно-правовой формы и местонахождения таможенного брокера и его обособленных структурных подразделений; 2)Pсведения о размерах и форме обеспечения уплаты таможенных платежей; 3)Pсведения об ограничении сферы деятельности таможенного брокера (если они установлены). Указанное Свидетельство сроком действия не ограничивается. Вместе с тем оно может быть отозвано таможенным органом в случаях несоблюдения таможенным брокером условий включения в Реестр таможенных брокеров, а также неоднократного привлечения таможенного брокера к административной ответственности в связи с неисполнением им своих обязанностей в области таможенного дела. 3.3. Представление товаров таможенному органу Таможенное оформление товаров начинается в момент представления документов таможенному органу при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ (если в таможенный орган представлена предварительная таможенная декларация, то таможенное оформление начинается в момент представления предварительной декларации)

1. Товарознавча експертиза шоколаду, що підлягає митному оформленню з метою випуску у вільний обіг

2. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

3. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых через границу

4. Таможенное оформление товаров

5. Товарознавство та митне оформлення чаю

6. Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при перетині митного кордону
7. Совершенствование форм декларирования, применяемых при таможенном оформлении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации
8. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

9. Порядок и документальное оформление реализации товаров в кредит

10. Нарахування митної вартості на основі методу оцінки товарів, які ввозяться згідно з зовнішньоекономічною угодою

11. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

12. Таможенное оформление и контроль товаров и транспортных средств

13. Защита прав потребителей при продаже товаров

14. Юридическое оформление Крепостного права в России

15. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

16. Проблема пользования нелицензионными товарами

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

18. Порядок увольнения с работы и его оформление

19. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

20. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

21. Автоматизация рабочего места менеджера по учету товара

22. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)
23. Ассортимент технология приготовления, оформление пирогов из дрожжевого теста
24. Металохозяйственные товары

25. Упаковка парфюмерных товаров

26. Плодоовощные товары

27. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

28. Оформление бухгалтерской документации за месяц на предприятии "AO Софт Премиум"

29. Отчет о товарообороте и запасах товаров

30. Использование функционально-стоимостного анализа при создании стоимости нового товара

31. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения и управление личной продажей

32. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

33. Ювелирные товары

34. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

35. Расчеты экономической эффективности продвижения товаров в московском ТД ЦУМ

36. Продвижение товаров

37. ОЦЕНКА И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ

38. Товар и товарная политика в системе маркетинга
39. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара
40. Оценка конкурентоспособности товара (на примере арланской и западно-сибирской (мегионской) нефти)

41. Товароведная характеристика ассортимента и потребительских свойств пушно-меховых товаров

42. Пути и методы повышения конкурентоспособности товара

43. Конкурентоспособность товаров

44. Анализ конкурентоспособности товара (на примере ЗАО «УК Мценский алюминий»)

45. Товароведение непродовольственных товаров (шпаргалка)

46. Договор внешнеторговой купли-продажи товаров

47. СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

48. Профессия секретаря (Оформление машинописной страницы)

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

49. Правила составления и оформления документов

50. Производство товаров и услуг как основная функция фирмы. Факторы производства

51. Взаимосвязанные товары на рынке

52. Стратегия воздействия на сбыт товаров

53. Товар и его свойства

54. Выпускная квалификационная работа. Методические указания по выполнению и оформлению дипломных работ для студентов специальности 060800 "Экономика и управление на предприятиях (по отраслям)"
55. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.
56. Оформление низовой административнотерриториальной структуры Сибирского региона Российской империи

57. Изменение качества копченых рыбных товаров при их хранении

58. Вопросы синтаксического анализа и пунктуационного оформления предложений, включающих слово "чтобы" и сочетания "что бы"

59. Анализ и создание стоимости нового товара

60. Классификация и кодирование товаров

61. Маркетинг потребительских товаров

62. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров

63. Показатели качества товара Пути повышения конкурентоспособности

64. Развитие организации продвижения товаров на рынок

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Разработка и вывод нового товара на рынок

66. Разработка нового товара

67. Разработка нового товара

68. Реклама и эффективное продвижение товара

69. Стимулирование сбыта канцелярских товаров

70. Размещение товаров в аптеке. Мерчандайзинг
71. Международная купля-продажа товаров
72. Билеты по предмету Организация торговли продовольственными и непродовольственными товарами. 1 семестр 2001-го.

73. Разработка товара

74. Сегментирование рынка и позиционирование товара

75. Основные требования к оформлению управленческих (организационно-распорядительных) документов

76. Модель конкурентоспособности товара

77. Сегментирование рынка и позиционирование товара

78. Жизненный цикл товара

79. Оформление машинописных работ

80. Ипотека и ее оформление в РФ

Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Фоторамка (коллаж) на 4 фото (10х15 см), 18x2x55 см.
Фоторамка на 4 фото. Размер: 18x2x55 см. Размер фото: 10х15 см. Материал: пластик.
321 руб
Раздел: Мультирамки

81. Законодательное оформление крепостного права и начало кризиса традиционализма

82. Некоторые особенности оформления контракта с китайским партнером

83. Вопросы оформления учреждениями права пользования земельными участками

84. Об утверждении Положения о перемещении товаров физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации

85. Правовое регулирование купли-продажи товаров в США

86. Требования к оформлению доверенности
87. Продвижение товара на базе
88. Составление и оформление договоров

89. Оформление библиографических ссылок на электронные информационные ресурсы

90. Об использовании ресурсов живописи в создании имиджа товара

91. Реклама товара

92. Оформление рекламного объявления

93. Рекомендации по организации рекламы товаров и услуг

94. Продвижение товара (услуг)

95. Реклама продвижение товара

96. Как создавать более успешные товары

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Как показать товар лицом

98. Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств

99. Таможенное оформление: понятие, правовая основа, стадии, цели, участники


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.