Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Досудове слідство в зарубіжних країнах

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст стр. Вступ 3 1. Попереднє розслідування та віддання під суд у Франції . 4-8 2. Досудове слідство в Німеччині 9-12 3. Досудове слідство в Англії та США: а) стадія поліцейського (позасудового) розслідування . 13-20 б) досудове дослідження обставин справи обвинуваченням і захистом . 21-22 Висновки 23 Перелік посилань 24-25 Список використаної літератури 26-27 Вступ Досудове розслідування - це здійснювана відповідно до вимог кримінально-процесуального закону діяльність відповідних органів правопорядку, спрямована на збирання, дослідження, оцінку, перевірку й використання доказів, попередження, запобігання та розкриття злочинів, встановлення об’єктивної істини, забезпечення правильного застосування закону, охорону прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. У стадії досудового розслідування відповідний орган правопорядку розв’язують також такі завдання: встановлення й відшкодування збитку; виявлення й усунення причин та умов, які сприяють вчиненню злочинів; виховання громадян у дусі поваги честі та гідності громадянина, прагнення до справедливості й додержання законів. Його вивченням за сучасних умов займається невелика кількість криміналістів, але найвідомішими серед них є: С.В. Боботов, А.В. Смірнов, І.Я. Фойницький, Б.А. Філімонов, К.Б. Калиновський. Предмет дослідження в курсовій роботі – це суспільні відносини, що виникають в процесі провадження досудового слідства в зарубіжних країнах. Що ж стосується об’єкту дослідження курсової роботи, то ним є норми чинного законодавства зарубіжних країн, підручники, навчальні посібники та наукові праці. Мета дослідження - розкрити суть досудового слідства в зарубіжних країнах на прикладі Франції, Німеччини, Англії та США в сучасних умовах. А тому треба вирішити такі завдання, як: проаналізувати і описати порядок провадження досудового слідства у Франції, Німеччині, Англії та США, розкрити його суть, визначити осіб, які ним займаються, та які є строки його проведення. При написанні курсової роботи автором були використані методи: дослідження, аналізу, історичний, порівняльний та описовий. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку посилань, списку використаної літератури. 1. Попереднє розслідування та віддання під суд у Франції. Досудове слідство у Франції складається із трьох стадій: дізнання, порушення кримінального переслідування й попереднього слідства, а віддання під суд входить у стадію попереднього слідства. Першим етапом кримінального процесу у Франції є поліцейське дізнання. Дізнання проводиться під керівництвом прокурора поліцейськими комісарами, офіцерами й агентами судової поліції, мерами і їхніми помічниками. По деяких справах дізнання здійснюють польові охоронці, лісові сторожі й деякі інші чиновники . У Франції виділяються наступні загальні види дізнання: дізнання очевидних злочинів (провин) і первісне дізнання. Змістом будь-якого виду поліцейського дізнання є відшукання доказів, закріплення доказів і вживання заходів до виявлення й розшуку осіб, винних у порушенні закону. Однак процесуальне значення дій поліції розрізняється залежно від виду дізнання.

КПК Франції детально регламентує випадки очевидності злочину для проведення дізнання першого виду. Вони аналогічні підставам затримання підозрюваного в сучасному російському кримінальному процесі, тому що історично послужили їхнім прообразом. Закон не встановлює строки даного виду дізнання, звичайно вони становлять кілька годин або днів. Під час дізнання очевидних злочинів поліція вправі зробити всі слідчі дії, кожна з яких оформляється протоколом, що має доказове значення. Первісне дізнання проводиться, якщо немає зазначених законом умов очевидності. Даний вид дізнання характеризується трьома ознаками: відсутністю певних законом приводів для його початку, формалізмом процесуальних дій і відсутністю в поліції засобів процесуального примуса (крім затримання). Цікаво, що поліція вправі робити затримання не тільки підозрюваних, але й потерпілих і свідків для дачі ними відомостей про злочин. Первісне дізнання не обмежене яким-небудь строком і має своєю метою обґрунтувати кримінальний позов прокурора, що може бути поданий по його результатах. Первісне дізнання часто оформляється єдиним протоколом. Це дізнання тісно пов’язане з не процесуальною діяльністю поліції, оскільки у Франції оперативно-розшукова діяльність здійснюється в рамках слідства в справі до порушення публічного кримінального позову. Даний вид дізнання має більшу подібність із перевіркою повідомлень про злочини в російському кримінальному процесі, ніж з дізнанням. Проте первісне дізнання дозволяється проводити й після попереднього слідства, якщо в прокуратури виникне необхідність в одержанні нових відомостей і поданні їх у судовий розгляд . Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що діяльність поліції носить пошуковий характер. Вона тісно пов’язана з оперативно-розшуковими заходами, не регламентованими кримінально-процесуальними нормами. Різнобічність дій поліції спричиняється контролем над ними з боку трьох суб’єктів: прокуратури, обвинувальної камери (у частині слідчих дій) і вищестоящих поліцейських чинів. У теорії кримінального процесу французьке дізнання є загальним розслідуванням (і quіsі іo ge eralіs), спрямованим до встановлення події злочину й винної особи. Наступне попереднє слідство покликано виконати завдання спеціального розслідування (і quіsі іo specіalіs): з’ясувати винність конкретної особи у встановленому злочині. На основі результатів дізнання прокурор учиняє кримінальний позов про застосування покарань у відношенні підозрюваних (відносно конкретних осіб) або по факту злочину. Етап порушення публічного позову вважається самостійною стадією порушення кримінальної справи державними органами кримінального переслідування. Він відрізняється від російського процесу насамперед тим, що робиться після поліцейського дізнання. Кримінальний позов у формі спеціальної вимоги (кримінальна справа) прокурор направляє судовому слідчому для проведення попереднього слідства. Проведення попереднього слідства обов’язково по злочинах, факультативно по деліктах і проводиться тільки за вказівкою прокурора по правопорушеннях. У всіх інших випадках справа про правопорушення вичерпується поліцейським дізнанням.

За різними даними від загальної кількості порушуваних прокуратурою справ до слідчого надходить від 0,5 до 15 % . На відміну від поліцейського дізнання попереднє слідство здійснюється в більш змагальній формі. Французькі процесуалісти відзначають наступні особливості попереднього слідства, що забезпечують його змагальність: 1) процесуальне положення слідчого (його приналежність до судового відомства) робить його незалежним від прокуратури; 2) сторона обвинувачення (прокурор і поліція) зрівнюються в правах зі стороною захисту; 3) є друга інстанція для попереднього слідства в особі обвинувальної камери апеляційного суду. З дотриманням змагальної процедури вона здійснює віддання обвинувачуваного суду й розглядає законність і обґрунтованість попереднього слідства; 4) встановлюється строгий судовий контроль за діяльністю поліції, і чітко визначаються її функції; 5) встановлюються процесуальні гарантії при відданні підслідного під варту. Судовий слідчий знаходиться в штаті суду другої ланки (трибуналу великої інстанції) – це суддя, призначений Президентом республіки на посаду слідчого судді строком на три роки. Судовий слідчий повинен виконувати функцію юстиції, що у змагальному процесі повинна бути відділена від функцій обвинувачення й захисту. Процесуальне положення судового слідчого створює реальні гарантії його незалежності від обвинувача. Проте прокурор має значні повноваження при проведенні попереднього слідства. Результатом змагальності є наступні положення: 1) попереднє слідство може бути почато тільки при наявності вимоги прокурора (кримінального позову); 2) судовий слідчий не вправі особисто (ex offіcіo) почати слідство, він діє в межах позову прокурора. Прокурор має право приносити слідчому такі клопотання про проведення процесуальних дій, у яких йому не можна відмовити. Тим часом судовий слідчий самостійний у веденні слідства, не зв’язаний висновками прокуратури й не обмежений зібраними доказами. Він вправі сам збирати докази шляхом проведення слідчих дій. Слідчий, з огляду на аргументи сторін, приймає найважливіші процесуальні рішення . Одним з найважливіших елементів змагальності є формальна рівність сторін. На практиці прокуратура має більшу вагу, ніж сторона захисту. Однак французьке законодавство надає обвинувачуваному і його захисникові таких ж прав на попередньому слідстві, які є в прокурора. Так, захисник допускається до участі в справі з моменту першого виклику обвинувачуваного до слідчого судді, має право брати участь у всіх допитах і очних ставках. Сторона захисту вправі знати всі докази обвинувачення, вона має всю повноту прав за заявою клопотань. Наслідком змагальності є розподіл обов’язку доведення між сторонами. Якщо обвинувачуваний при своєму захисті що-небудь стверджує, то він несе тягар доведення цих обставин. Строк попереднього слідства законом не обмежений. Середня його тривалість в 2000 році становила 9 місяців. Закінчивши слідство, судовий слідчий передає справу прокуророві республіки. Прокурор республіки після схвалення результатів слідства (дачі згоди підтримувати обвинувачення) повертає його слідчому для подальшого слідства.

Міхновського, переповідаючи на своїх сторінках основні думки з його брошур „Самостійна Україна”, „Справа українського робітництва”, „Справа української інтеліґенції”. Одним із найбільших (щодо тиражу) тодішніх тижневиків, що появлявся у Львові, був часопис „Нове Село”, який хоч і не був пов'язаний безпосередньо з Організацією, проте вів гостру протимосковську й протибольшевицьку лінію. В той час у ньому працювали такі члени ОУН: Ярослав Старух, Роман Малащук, Борис Левицький, Ярослав Матла, Мирослав Стиранка, Данило Чайковський, Ярослав Флінта та ін. Не зважаючи на постійні конфіскати з боку польської влади, тижневик проіснував до вибуху другої світової війни. На початку 1939 року польська поліція різними шиканами намагалася припинити висилку цього тижневика на Волинь, а 31 серпня того ж року львівське воєвідство взагалі заборонило його видавати. VІ ЧАСТИНА: ОУН В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВОДУ ОУН І РОЗМІЩЕННЯ ЇЇ СТАНИЦЬ ЗА КОРДОНОМ Особовий склад ПУН і керівники теренів Зав'язком Проводу ОУН став Провід Українських Націоналістів – ПУН, обраний на Першій Конференції Українських Націоналістів 5 листопада 1927 року в характері коодинаційного центру всіх українських націоналістичних організацій

1. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

2. Аудит у зарубіжних країнах

3. Право власності у зарубіжних країнах

4. Економіка зарубіжних країн укр

5. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

6. Державне конституційне право зарубіжних країн
7. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США
8. Економіка зарубіжних країн

9. Місцеві податки в розвинених країнах

10. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

11. Проблеми залучення зарубіжних інвестицій в Україну

12. Облік у закордонних країнах

13. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

14. Поняття і загальна характеристика положень досудового слідства

15. Колоніальна система в Європі і країнах Сходу

16. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Менеждмент у країнах Західної Європи

18. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

19. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

20. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм

21. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

22. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві
23. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника
24. Приморский край

25. Ставропольский край

26. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

27. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

28. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

29. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

30. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

31. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

32. Тверской край в 1917 году

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

33. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

34. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

35. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

36. Анторопово- одно из старейших сел Назаровского Района Красноярского края

37. Донецкий край в древности

38. Народное образование Сибирского края
39. Соціальне становище Запорізького краю
40. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае

41. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

42. Лекції з української та зарубіжної культури

43. Край родной, навек любимый

44. Передний край теоретической физики: теплопроводность одномерного кристалла

45. Предствительные органы государственной власти, краев, областей РФ

46. "Философия отчего края" - интегральная парадигма современного образования

47. Финансовая система Ставропольского края

48. Влияние промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду Краснодарского края

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

49. Заповедники Хабаровского края

50. Особо охраняемые территории Приморского края

51. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

52. Танго на краю пропасти

53. Иностранные инвестиции в России и Краснодарском крае

54. Плата за недра в Краснодарском крае
55. Развитие лизинга в Алтайском крае
56. Устав Ставропольского Края РФ

57. Охрана и условия труда в Красноярском крае

58. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и функциональных подсистем РСЧС Ставропольского края по организации деятельности функциональных подсистем РСЧС (служб), министерств, ведомств и организаци

59. Редкие и исчезающие птицы Ставропольского края

60. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Руководителям служб и подсистем РСЧС Ставропольского края по организации и проведению учения в системе МЧС России

61. Красноярский край

62. Рубки и экспорт древесины в Китай - региональный фокус. Хабаровский и Приморский края

63. Миграция населения Ставропольского края

64. Родной край - Украина

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

65. Хабаровский край

66. Приморский край во второй половине Х1Х - начале ХХ в.

67. Краснодарский край

68. Красноярский край

69. Влияние средств массовой информации на политическую ситуацию (на примере предвыборных кампаний в Краснодарском крае

70. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі
71. Етичні проблеми функціонування зарубіжної преси
72. Донецкий край в древности

73. Туристские возможности в родном крае

74. Политический кризис: анализ и технологии урегулирования (на примере Краснодарского края)

75. Экологические проблемы подтопления территории Ставропольского края

76. Порівняльна характеристика платіжних інструментів

77. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

78. Банковская система Алтайского Края

79. Биологические особенности кабанов, обитающих в Амурской области и в Приморском крае

80. Байгольский лесокомбинат Алтайского края

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

81. Животноводство Алтайского края

82. История ветеринарии Курского края

83. Особенности разведения сои в условиях Приморского края

84. Підбір чергування культур в сівозмінах

85. Сельское хозяйство Пермского края

86. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах
87. Обоснование перспективных направлений развития сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд" Павловского района Краснодарского края)
88. Учет расчетов сельхозпредприятия с бюджетом по НДФЛ (на примере ООО "ДВВ-АГРО" Кущевского района Краснодарского края)

89. Социально-экономическая характеристика Краснодарского края

90. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

91. Экономическая характеристика Алтайского края

92. Реки Красноярского края

93. Растительный мир Краснодарского Края

94. Демографическая ситуация на примере Ставропольского края

95. Країни Азії

96. Країни південно-східної Європи

Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка керамическая "FIFA 2018", 350 мл.
Объем: 350 мл. Материал: керамика.
769 руб
Раздел: Кружки, посуда
Сумка-чехол транспортная для коляски-трость.
Сумка-чехол понадобится Вам, когда Вы отправитесь в поездку, полностью сохранит чистоту в автомобиле и обеспечит защиту одежды от
492 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

97. Красноярский край

98. Образна типологія країн світу

99. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.