Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ &quo ; КПІ &quo ; Кафедра № Варіант № 14 РЕФЕРАТ на тему: « Початок державного відродження України у 1917 – 1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення. » Виконав: Перевірив: Дата здачі: « » 2007 р. Підпис: Київ – 2007 рік ПланВступ. Лютнева революція в Росії. Початок державного відродження України: утворення Центральної Ради; I Універсал Центральної Ради; Проголошення Української Народної Республіки; IV Універсал та його історичне значення; Берестейській договір. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності: Гетьманський переворот; Директорія УНР; Західно-Українська Народна Республіка; Ризький договір. Висновок. Література. Вступ 1917-1920рр. мають дуже велике історичне значення в історії державного відродження України. Після тривалого періоду русифікації, національного та соціального гноблення уперше в XX ст. український народ створив свою незалежну державу і, кілька років підтримуючи її існування, продемонстрував своє тверде прагнення до самостійного розвитку. Національна свідомість, раніше притаманна обмеженій частині інтелігенції, поширилась на всі верстви українського суспільства. Створення та діяльність національних урядів привчала жителів міст і сіл України відчувати себе українцями. Це стосувалося як західних, так і східних регіонів. Тому за якихось 4 роки процес національного будівництва зробив величезний крок уперед. У цьому розумінні український народ йшов тим магістральним шляхом історичного прогресу, яким йшли інші народи, що здобули державну незалежність в XX ст. Проте на шляху українського державотворення постали могутні зовнішні сили. Несприятливі міжнародні умови, в яких розвивалася українська національна революція, мали під собою об'єктивну основу. До 1917 р. України як геополітичноі реальності не існувало, і тільки загибель Російської імперії привела до появи УНР. Лютнева революція в Росії Кінець лютого 1917 р, став для російського царизму фатальним. Стихійна хвиля народного невдоволення, швидко набираючи силу, переросла в революцію. Протягом надзвичайно короткого часу, з 23 лютого до 2 березня самодержавство впало , Микола II відрікся від влади і фактично в країні встановився республіканський лад. Така блискавичність перемоги над царизмом пояснюється насамперед кризовим станом в імперії, гостротою політичних, соціально-економічних та національних проблем, зростаючою активністю політичних сил, падінням авторитету та слабкістю реально існуючої влади. Могутнім каталізатором подій стала Перша світова війна. Хоч повалити царат було напрочуд легко, знайти йому заміну, прийнятну для всіх, виявилося надзвичайно важко. З’явилося два претенденти на політичну владу. Однім із них був Тимчасовий уряд, сформований із ліберальних депутатів Думи, який прагнув узяти на себе функції управління до тих пір, доки в Росії не встановиться постійна форма правління. Тимчасовий уряд не мав великої реальної влади, оскільки адміністрація перебувала в хаосі, а поліція була майже вся розпущена. До того ж на ньому висів тягар непопулярної в народі війни.

З самого початку суперником Тимчасового уряду виступала Петроградська Рада робітничих і солдатських депутатів. Підпорядкована соціалістам, серед яких більшовики складали лише одну з меншостей, Петроградська Рада являла собою випадкову асамблею радикальної інтелігенції, робітників і солдатів. Подібні органи швидко утворювалися по всій країні. Їх головною метою було поглиблення революції шляхом кардинальної перебудови всього суспільства. Постійне протистояння між цими двома органами склало сутність двовладдя в країні. Початок державного відродження України Утворення Української Центральної Ради. Звістка про те, що у Петрограді повалено царизм дійшла до Києва тільки 13 березня 1917 року. За кілька днів представники найголовніших установ і організацій міста утворили Виконавчий комітет, який взяв на себе повноваження представника Тимчасового уряду. Одночасно було створено Київську Раду робітничих і солдатських депутатів. Тим часом революція поширювалась на всі верстви населення, перетворюючись в масовий рух, якого вже не можна було стримати в рамках старого суспільства. Тепер уже не одиниці, а цілий народ домагався своїх соціальних і національних прав. Скориставшись із цих настроїв, Товариство українських поступовців (ТУП) 17 березня 1917 року вирішило створити Об’єднуючий центр. Із цією метою 20 березня було скликано збори українських організацій та політичних партій Києва, які ухвалили сформувати Українську Центральну Раду. До Ради, крім членів ТУП вступили представники різних українських політичних сил і організацій: військових, робітників, студентів, православного духовенства Києва, Українського Наукового Товариства, соціал-демократи на чолі з В. Винниченко та С. Петлюрою, Українська партія соціалістів-революціонерів та інші. Головою Центральної Ради було обрано М. Грушевського, а його заступником В.Науменко. 22 березня 1917 року Центральна Рада видала свою першу відозву до українського народу, в якій наголосила про необхідність побудови нового життя, розвитку національної свідомості. Відозва закликала українців домагатися всіх прав, які їм природно належать, роблячи особливий наголос на заведенні української мови по всіх школах – від нищих до вищих, по судах і установах. Швидкому зростанню авторитету, популярності та впливовості цього органу влади сприяло те , що він обстоював близькі та зрозумілі народу ідеї національно-територіальної автономії та популярні ідеї соціалізму. Значну роль у цьому процесі відіграв і демократичний та всеохоплюючий принцип формування Центральної Ради, адже з самого початку свого існування вона була уособленням трьох представництв: національного, соціально-класового та територіального. Такі ідейні засади та організаційні основи значною мірою забезпечили їй широку народну підтримку. Важливою подією в першій фазі революційних подій на Україні було скликання Українською Центральною Радою Всеукраїнського Національного Конгресу, що відбувся у Києві 17-21 квітня 1917 року за участю 900 делегатів від політичних, культурних і професійних організацій усієї України. Головним питаннями, навколо якого точилися вичерпні дебати, було питання автономії України: «тільки національно-територіальна автономія України у змозі забезпечити потреби українського народу і всіх інших народів, що живуть на українській землі».

Конгрес переобрав Центральну Раду у складі 150 членів та затвердив М. Грушевського на посаді президента. Після Конгресу було обрано виконавчий орган – Комітет, який згодом названо Малою Радою. У перші місяці після революції прагнення українських діячів усіх партій обмежувалися автономією України у федеративній російській державі. Про самостійність, про творення незалежної держави мріяли тільки одиниці. Така суспільна атмосфера сформувалася під впливом комплексу різних чинників: - програмною засадою більшості політичних партій та сил Центральної Ради була саме політична автономія; - ідея самостійності ще не набула поширення, визначення та популярності в масах; - серед української політичної еліти поширеними були ілюзорне сподівання на справедливе і раціональне вирішення національного питання революційною демократією Росії; - в межах Росії в Україні був, як вважалося, реальний шанс вибороти бодай автономію, а проголошення самостійності залишило б її самотньою в епіцентрі Першої світової війни фактично без державних структур, без армії, без фінансування та надійного матеріального забезпечення. Проти самостійності рішуче виступав сам М. Грушевський – у розмовах із представниками лівих партій, а найвиразніше у своїх брошурах. «Українці не мають за міру одривати Україну від Росії, - писав він, - вони хочуть задержатися в добровільній і свобідній зв’язі з нею». I Універсал. Проголошення автономії України Влітку 1917 року Центральна Рада досягла апогею своїх успіхів. Вона стала провідним органом цілої України. Наприкінці травня до Петрограду виїхала делегація яка висловила Тимчасовому Уряду свої побажання, а саме: щоб Україна мала широку автономію; щоб вона мала постійного комісара при Тимчасовому Уряді в українських справах; щоб був призначений крайовий комісар на всю Україну; щоб була проведена українізація середньої та вищої освіти на Україні; щоб усі пости займали українці. Тимчасовий Уряд відмовив усім домаганням делегації Центральної Ради, це тільки загострило українсько-російські відносини. «Свято революції скінчилося. Настає грізний час» - багатозначно заявив М. Грушевський виступаючи на селянському з’їзді. Це був час серйозних випробувань для молодої української демократії, адже Тимчасовий Уряд підтримувала державна і військова сила та влада, а Центральна Рада мала лише моральний вплив та підтримку неорганізованих народних мас. За цих умов потрібне було нестандартне рішення, яке дало б змогу підняти національно-визвольні змагання на вищий щабель. Таке рішення було знайдено: 23 червня 1917 року вона приймає I Універсал, у якому проголошує автономію України і підкреслює, що «однині самі будемо творити наше життя». Для цього треба творити українські організації по всіх містах та селах. Укласти свої закони. Створено Генеральний Секретаріат, як Уряд автономної України на чолі з В. Винниченком. Оголошення I Універсалу дуже занепокоїло Тимчасовий Уряд і 11 липня 1917 року до Києва прибула делегація для того щоб порозумітись з Центральною Радою. Було визнано право України на автономію і надано право Генеральному Секретаріатові здійснювати управління Київською, Полтавською, Подільською, Волинською і Чернігівською губерніями.

Як і наприкінці 1917 р., на заклик офіційного Києва відгукнувся лише Отаман Всевеликого війська Донського. Тільки тепер це був не О. Каледін, а П. Краснов. З листопада на станції Скороходово відбулася таємна зустріч двох царських генералів — П. Скоропадського і П. Краснова, які не просто швидко порозумілися, а й домовилися, що саме Українська Держава розпочне процес відродження „єдиної Росії”, що означало початок одночасного знищення української державності. П. Краснов сам поспішив розсекретити угоди, які хотіли до часу не робити надбанням громадськості. Це нанесло могутнього удару по авторитету П. Скоропадського, відразу дезавуювало його українську риторику. Втім останнє не надто бентежило прихильників правого курсу. 6 листопада на з’їзді земельних власників міністр внутрішніх справ В. Рейнбот заявив, що уряд і надалі дотримуватиметься політики, вигідної великим землевласникам, тобто переважно неукраїнцям. А прийнята резолюція носила цілком визначений антиселянський характер, отже знову-таки — антиукраїнський

1. Суспільно-політичне та культурне життя України

2. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3. Місце України в глобалізаційних процесах

4. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

5. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

6. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії
7. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку
8. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

9. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

10. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

11. Основні етапи українського національного відродження

12. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

13. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

14. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

15. Вища освіта України і Болонський процес

16. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

17. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

18. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

19. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

20. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

21. Походження людини та її поява на території України

22. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
23. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
24. Державній бюджет України

25. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

26. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

27. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

28. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

29. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

30. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

31. Етикет України та Росії

32. Національний банк України та особливості його функціонування

Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

34. Банківська система України та проблеми її реформування

35. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

36. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

37. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

38. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
39. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
40. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

41. Достатність доказів у кримінальному процесі України

42. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

43. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

44. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

45. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

46. Принципи розробки та оцінки державної політики України

47. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

48. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

50. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

51. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

52. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

53. Пилип Орлик та перша Конституція України

54. Приватні колекції антикваріату - як збереження чи втрата культурної спадщини України
55. Процеси державотворення на України
56. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

57. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

58. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

59. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

60. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

61. Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

62. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

63. Вплив територіальних суперечностей на процеси європейської інтеграції України

64. Геополітика та геостратегія України

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

65. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

66. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

67. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

68. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

69. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

70. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
71. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
72. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

73. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

74. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

75. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

76. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

77. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

78. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

79. Система митних органів України та їх повноваження

80. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды

81. Бюджет України

82. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

83. Зведення бюджету України

84. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

85. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

86. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку
87. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії
88. Експортний потенціал України та її регіонів

89. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

90. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

91. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

92. Атомна енергетика України і РПС

93. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

94. Громадянство України

95. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

96. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

97. Історія України

98. Історія соборності України

99. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

100. Період гетьманщини України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.