Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Курсова робота на тему: «Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні» Вступ В умовах ринкової економіки інформаційне забезпечення фінансово-господарської діяльності підприємства, фірми має складну структуру і визначається різними чинниками: рівнем управління, цільовим призначенням інформації, складом користувачів і ін. На рівні підприємства, фірми основу інформаційного забезпечення фінансової діяльності складають бухгалтерські дані, зведені у фінансовий звіт. Цей документ фінансової діяльності - один з основних типів фінансової документації, в якій відбивається рівень рентабельності підприємства. Фінансові звіти необхідні керівництву, аби бачити зв'язок між доходами і витратами підприємства, фірми (тобто рентабельність) в даний період часу. Балансові звіти необхідні, аби зробити прозорим зв'язок між активами компанії і її заборгованостями (тобто її вартість) в даний момент часу. Звіти про рух (надходженні і витраті) грошових коштів дозволяють керівництву оцінити платоспроможність компанії: чи досить у неї оборотного капіталу зараз і в майбутньому, аби продовжувати фінансові операції. Ці три типи звітів - фінансовий, балансовий і звіт про рух грошових коштів - найтіснішим чином зв'язані між собою, хоча вони і служать різним цілям і забезпечують різні перспективи загального фінансового положення компанії, складають основу плану фінансової діяльності підприємства будь-якої форми власності. Метою курсової роботи є створення плану фінансової діяльності підприємства, яке прийняло рішення про випуск нової продукції. Для цього користувачеві пропонується розробити план фінансової діяльності підприємства. Основною метою фінансового планування є розуміння і прогнозування фінансового майбутнього підприємства. Фінансове прогнозування застосовується для перспективної оцінки бізнес-планів, визначення потреб майбутнього фінансування і розробки внутрішнього поточного бюджету підприємства будь-якої форми власності. Прогнозування фінансового майбутнього підприємства зазвичай здійснюється на основі планів фінансової діяльності. Цей план, по суті, є просто перспективною оцінкою. Наприклад, попередній баланс відображує очікуваний стан активів і пасивів підприємства на кінець певного періоду. Плани фінансової діяльності створюються на основі аналізу фінансової діяльності підприємства за попередній період, а також при використанні звітів про доходи і витрати компанії за цей же період, балансових звітів і інших фінансових документів. При створенні плану фінансової діяльності необхідно брати до уваги три найважливіші аспекти, що роблять вплив на цю діяльність: Середовище, що історично склалося, і тенденції зміни ринку. Інформація про можливі зміни у конкурентів. Основні цілі бізнесу (чи плануєте вивести на ринок новий продукт або ж скоротити витрати, скажімо, на 5%). Структура роботи Вхідні дані. Складання плану доходів і витрат підприємства на перший рік діяльності поквартально. Розробка кредитного плану підприємства і побудова кредитного контура проекту.

Розробка плану надходжень і виплат поквартально. Складання балансового плану на кінець першого року діяльності підприємства. Отримання підсумкового зведення за джерелами і використанням засобів на кінець першого року діяльності підприємства. Визначення точки беззбитковості (аналітично і графічно). Проведення аналізу фінансових сценаріїв при зміні ринкових цін, витрат, пов'язаних з випуском продукції, заробітної плати співробітників, програми випуску і інших чинників, що впливають на виробництво. Побудова звіту по різних фінансових сценаріях для аналізу чутливості. Зміст пояснювальної записки. Вхідні дані Вхідні дані, приведені в таблиці 1, є необхідними компонентами для дослідження аналізу ділових пропозицій, пов'язаних: з дослідженнями ринків збуту готовій продукції в цілях визначення розмірів потенційних витрат і прибутків; потенціалом зростання продукції; придбанням нового устаткування; додатковим штатом для роботи на новому устаткуванні; аналізом можливого стану «зовнішнього середовища» (рівнем цін на виробничі ресурси і готову продукцію). Фінансове планування на перший рік діяльності підприємства характеризується поквартальними доходами від продажів готовій продукції; величиной банківського кредиту, банківською процентною ставкою і періодом погашення кредиту; вартістю нового устаткування, витратами на дослідження ринку (проведення ярмарку); відсотком від доходу по статтях (див. таблиці. 1, 2). Підприємство планує узяти банківський кредит на покупку нового устаткування в першому кварталі, а ярмарок, необхідний для презентації конкурентоздатній продукції підприємства, провести в другому кварталі для варіантів з 1 по 15 і в третьому кварталі - для варіантів з 16 по 30 (див. таблицю 1). Ставка дисконтування (для визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків) дорівнює ставці за кредитом. Таблиця 1.Вхідні дані Номер варіанта Доходи від продаж поквартально Інвестиції Банківський відсоток Вартість нового устаткування, грн Витрати на дослідження ринку і рекламу, грн Період погашення кредиту в роках І кв. II кв. III кв. IV кв. 1 176 418 429 440 352 10 264 88 5 2 180 390 450 420 370 11,2 240 80 5 3 160 300 420 470 340 12,6 255 77 6 4 156 324 431 399 360 14,2 230 64 6 5 184 319 463 420 400 16 270 55 4 6 178 340 470 480 390 18 260 70 5 7 189 367 429 499 340 20,2 245 75 4 8 155 394 404 430 320 11,8 246 71 5 9 143 398 412 436 330 13,8 250 90 6 10 155 415 380 440 310 16 270 87 5 11 179 320 355 410 320 18,4 245 73 5 12 185 344 385 398 340 21 250 87 4 13 168 365 387 425 310 19,2 237 57 5 14 158 381 430 426 300 12,1 243 60 6 15 184 369 421 446 300 9,8 235 74 4 16 140 368 379 395 340 10,64 242 56 7 17 174 378 384 400 320 11,52 246 60 5 18 159 393 411 417 320 12,44 240 71 6 19 172 384 398 412 300 13,4 222 58 5 20 167 415 375 437 340 14,4 230 63 6 21 147 365 424 398 310 15,44 240 74 4 22 148 375 375 490 300 16,52 230 60 5 23 176 430 399 386 310 17,64 240 68 5 24 158 386 438 462 330 18,8 250 65 5 25 175 376 443 480 320 20 260 57 4 26 167 394 398 490 340 19,12 240 70 5 27 174 387 433 480 310 16,89 236 80 4 28 156 467 389 479 330 17,88 250 73 6 29 177 419 430 441 353 11 265 89 6 30 175 388 434 481 311 16,90 237 81 5 Таблиця 2.В

ідсоток від доходу по статям. № п/п Назва % от дохода 1 Доходи від продаж 100 2 Собівартість реалізованої продукції, в тому числі: 60 2а Зарплата 15 26 Матеріали 30 2в Енергія 7 2г Інші виробничі витрати 8 3 Валовий прибуток 40 4 Експлуатаційні витрати , в тому числі: 30 4а Торгівельні витрати 13 46 Реклама 4 4в Зарплата 1 4г Канцелярське приладдя 1 4д Оренда 2 4е % за кредити 2 4ж Страховка 0,4 4з Амортизація 5,6 4і Комунальні послуги 0,7 4к Інші витрати 0,3 5 Залишок прибутку до сплати податку 10 б Податок 4 7 Чистий прибуток 6 Складання плану доходів і витрат підприємства на перший рік діяльності поквартально План доходів і витрат на перший рік діяльності поквартально представлений в таблиці3. Дані в рядку 1 визначаються маркетинговими дослідженнями і приведені в таблиці 1, 2; в рядку 2- розрахунком витрат виробництва нової продукції і її реалізації. Валовий прибуток визначається різницею доходів від продажів і собівартістю реалізованої продукції: рядок 3 = рядок 1 - рядок 2. Залишок прибутку до сплати податку розраховується шляхом віднімання з валового прибутку експлуатаційних витрат: рядок 5 = рядок 3 - рядок 4. Податок на прибуток 4% і чистий прибуток 6% в сумі складають залишок прибутку підприємства до сплати податку: рядок 5 = рядок 6 рядок 7. Чистий прибуток визначається після сплати податку різницею між залишком прибутку до сплати податку і сумою податку: рядок 7 = рядок 5 - рядок 6. Таблиця 3.План доходів і витрат на перший рік діяльності підприємства поквартально в тис. грн. № п/п Назва 1 2 3 4 Всього %от доходу Останній місяць останнього кварталу усереднений 1 2 3 4 5 6 7 1 Доходи від продаж 160 380 390 400 1330 100 133,33 2 Собівартість реалізованої продукції, в тому числі: 96 228 234 240 798 60 80,00 2а Зарплата 24 57 58,5 60 2128 15 20,00 26 Матеріали 48 114 117 120 399 30 40,00 2в Енергія 11,2 26,6 27,3 28 93,1 7 9,33 2г Інші виробничі витрати 12,8 30,4 31,2 32 106,4 8 10,67 3 Валовий прибуток 64 152 156 160 532 40 53,33 4 Експлуатаційні витрати , в тому числі: 48 114 117 120 399 30 40,00 4а Торгівельні витрати 20,8 49,4 50,7 52 172,9 13 17,33 46 Реклама 6,4 15,2 15,6 16 53,2 4 5,33 4в Зарплата 1,6 3,8 3,9 4 13,3 1 1,33 4г Канцелярське приладдя 1,6 3,8 3,9 4 13,3 1 1,33 4д Оренда 3,2 7,6 7,8 8 26,6 2 2,67 4е % за кредити 3,2 7,6 7,8 8 26,6 2 2,67 4ж Страховка 0,64 1,52 1,56 1,6 5,32 0,4 0,53 4з Амортизація 8,96 21,28 21,84 22,4 74,48 5,6 7,47 4і Комунальні послуги 1,12 2,66 2,73 2,8 9,31 0,7 0,93 4к Інші витрати 0,48 1,14 1,17 1,2 3,99 0,3 0,40 5 Залишок прибутку до сплати податку 16 38 39 40 133 10 13,33 6 Податок 15,2 15,6 16 46,8 4 5,33 Чистий прибуток 22,8 23,4 24 70,2 6 8,00 Розробка кредитного плану підприємства і побудова кредитного контуру проекту Розробка плану погашення кредиту є основною складовою при розробці плану фінансової діяльності підприємства. На практиці кредит (заборгованість), як правило, погашається за рівні проміжки часу постійними платежами при постійній процентній ставці. Завдання планування виплат по кредиту полягає в розрахунку складових елементів платежів і розподілі їх в часі (див.

Комунстична система змусила працювати понад силу мльйонн маси населення. Але наставали нов часи. Тягар свтово мпер виявився непосильним для бльшовицько-совтсько системи, яка прискорено вела свою економку та деологю до катастрофи. Щоб вижити, вона змушена була позбутися частини сво територ в 1991 роц, але серед полтично верхвки мперська дея не втратила сво притягально сили. Однак приступити до  реалзац одразу не було можливост. Державний апарат, не прийшовши до тями псля драматичного вдторгнення частини територ колишнього СРСР, не був готовий до наступальних дй. Зрештою, не все сьогодн тльки вд нього залежить. Росйська Федераця в наш час бльш залежна вд решти свту, нж у недалекому минулому. Вдповдно до ново ситуац треба коригувати свою зовншню  внутршню полтику, тобто першочерговим завданням  пошук ново державно деолог, з якою вона вступа у трет тисячолття. Полтична  економчна ситуаця вимага розв'язання в контекст ц деолог найважлившого питання, без якого не можна виршувати актуальн завдання в полтиц, економц  державному будвництв

1. Правове регулювання створюваних в інноваційних проектах результатів досліджень і розробок

2. Організація маркетингових досліджень в туризмі

3. Організація і структура наукових досліджень

4. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

5. Способи реалізації інвестиційних проектів

6. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)
7. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту
8. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

9. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

10. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

11. Облік готової продукції та її реалізації

12. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

13. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

14. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

15. Договір позики (проблеми правової реалізації)

16. Застосування права як особлива форма його реалізації

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

17. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

18. Реалізація і застосування права

19. Реалізація Конституції України

20. Специфіка реалізації положень теорії доказів і норм чинного КПК України

21. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

22. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні
23. Реалізація категорії ретроспекції в сучасних газетних текстах
24. Програмна реалізація криптографічного алгоритму RC5

25. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

26. Реалізація суперскалярної обробки в Athlon 64.2. SpeedFan 4.27, тестування температури CPU, HHD, швидкості кулерів

27. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

28. Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

29. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

30. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

31. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

32. Експертиза та контроль реалізації товару

Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные

33. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

34. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

35. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

36. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

37. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

38. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички
39. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур
40. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

41. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції на СТОВ "Світанок"

42. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

43. Принципи системності, їх реалізація при організації виробничого процесу

44. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

45. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

46. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

47. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

48. Разработка проекта автоматизации риэлтерской деятельности

Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Фоторамка "Poster gold" (40х60 см).
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - золотистый. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
770 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

49. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

50. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

51. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

52. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

53. Моделювання економічних та виробничих процесів

54. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти
55. Проект модернізації виробництва короткорізаних макаронних виробів
56. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

57. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

58. Проект на побудову каналізаційної насосної станції

59. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

60. Разработка основных разделов проекта производства работ

61. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях

62. Законодательство Российской Федерации о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

63. Оповещение о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения ГО и действия населения по ним

64. Планирование действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное время в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и при режиме чрезвычайной ситуации

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

65. Учет и профилактика чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах г.Москвы

66. Защита населения в чрезвычайных ситуациях

67. Чрезвычайные ситуации мирного времени

68. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

69. Чрезвычайные ситуации

70. Анализ демографической ситуации Ивановской области
71. Интегрированный проект учебного процесса
72. Демографическая ситуация в России

73. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

74. Регистрация юридического лица (проекты документов)

75. Языковая ситуация и языковая политика в Испании

76. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

77. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

78. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

79. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

80. Революционная ситуация 1859г—1861г. Отмена крепостного права

Сундук-бар, 40x30x75 см.
Такой бар не займет много места. А поэтому он гармонично впишется в интерьер абсолютно любого помещения. Сундук-бар будет лучшим подарком
8493 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

82. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

83. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"

84. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000

85. Обзор современного программного обеспечения управления проектами

86. Роль следственных ситуаций в организации раскрытия и расследования преступлений
87. Чрезвычайные ситуации антропогенного происхождения связанные с промышленными выбросами в окружающую среду на территории Нижегородской области
88. Экологическая ситуация в городе Тольятти

89. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

90. Создание ситуации успеха в учебной деятельности школьников

91. Составление проекта НТД и определение качества блюда "Ризотто по-итальянски"

92. Проект трехкорпусной выпарной установки для концентрирования Gн=4,2 кг/с цельного молока

93. Проект термического отделения для обезуглероживающего и рекристаллизационного отжига изотропной электротехнической стали третьей группы легирования в толщине 0.5 мм в условиях ЛПЦ-5 АО НЛМК

94. Проект холодильной установки для охлаждения воды в технологических целях холодопроизводительностью 200 квт в г. Кирове

95. Технический проект на производство топографо-геодезических работ

96. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее
Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие

97. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

98. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

99. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.